Listy
Listy od czytelników

Drodzy Czytelnicy!
Apeluję o cierpliwość i wyrozumiałość. Dziennie dostaję od kilkunastu do kilkudziesięciu listów, nie licząc telefonów.

UWAGA:
Z przykrością informuję, że nie interpretuję indywidualnych kinów narodzin, jak również osobistych wydarzeń. Udzielenie odpowiedzi na kilkaset listów miesięcznie jest po prostu niemożliwe. Wszystkich Zawiedzionych zachęcam do wymiany doświadczeń z osobami szukającymi kontaktu.

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
   następne 8 »

» wyświetl same pytania

TRAGEDIA koło Białej Podlaskiej
● Dlaczego?...Opinię publiczną zszokowała wiadomość o brutalnym zabójstwie rodziców przez syna i jego dziewczynę. Zabójstwa dokonali w nocy z soboty na niedzielę, z 13/14 grudnia br. Matka chłopaka była nauczycielką, ojciec wysokim rangą funkcjonariuszem straży granicznej. Matka dziewczyny jest wykładowcą uniwersyteckim, córkę wychowywała sama.

Nie były to patologiczne rodziny. Rodzice nastolatka byli dobrze sytuowani, synowi niczego nie brakowało, nie akceptowali jednak jego dziewczyny. Nastolatka wychowywała się bez ojca, w szkole nie była lubiana przez rówieśników, musiała zmienić szkołę, w przeszłości dopuściła się czynów nagannych. Mimo to dziewczyną nie zainteresował się żadem pedagog ani psycholog, dyrektor liceum nie chce się na ten temat wypowiadać.

Internet wrze od nienawiści i złorzeczenia, ale tak nie można. To tylko pogarsza sytuację. Z ludzkiego punktu widzenia nie ma wytłumaczenia dla tak strasznego czynu i jest naturalne, że poniosą za to odpowiedzialność karną.

Natomiast z perspektywy energetycznej sytuacja wygląda nieco inaczej. Jest to skutek naszego kolektywnego i zbiorowego zbłądzenia. Na to wskazuje energia dnia. Był nią 6 Muluc P, Czerwony Rytmiczny Księżyc w portalu na Fali Ziarna i jednocześnie pierwszy dzień i siła nośna szóstego rytmicznego księżyca, szóstego miesiąca w roku Czerwonego Solarnego Księżyca.

Na naszym rodzimym gruncie MULUC urządził nam „makabryczne show” naszych kolektywnych cieni i naszego zbiorowego zbłądzenia, bo tylko tak mógł zwrócić ludzką uwagę na nawarstwianie się problemu źródłowego. Jego moc była zwielokrotniona poprzez wspólną pieczęć roku, miesiąca i przewodnika. Podobnie było z siłą sprawczą „6” – na płaszczyźnie fizycznej zaakcentowała się z podwojoną mocą rażenia (ton miesiąca i ton dnia), choć mogło być inaczej. Każda energia jest spolaryzowana. Na biegunie cienia „6” dominują żądze, niskie pobudki, zimna kalkulacja, uleganie wpływom. Na przeciwstawnym biegunie energia „6” troszczy się o równowagę, ujmowanie w karby próżnych ego, wprowadzanie poprawek celem przywrócenia pierwotnej normalności. (Więcej wskazówek w książce Język Światła)

Dlatego nie wyciągajmy pochopnych wniosków i nie mówmy, że młodzież jest zepsuta i zdegenerowana. Nie złorzeczmy sprawcom-dziewiętnastolatkom. W świetle Praw Czasu i filozofii Kalendarza są oni niepełnoletni, nie podlegają zatem prawom ziemskim. Odpowiedzialność inkarnacyjną przejmą w wieku 20 lat. Nie osądzajmy też rodziców nastolatków. Nie obwiniajmy martwego systemu i nie mówmy, że znów nie zadziałał, bo system tworzą żywi, dorośli ludzie, i to oni albo go naprawiają, albo wypaczają.


Gdzie szukać praprzyczyny?

Zalążkiem narodzin patologii społecznej była moda na zbyt nowoczesny, prozachodni styl wychowywania i edukowania dzieci. Dzieciom i młodzieży należy okazywać szacunek, liczyć się z ich zdaniem, reguły i podział obowiązków w domu ustanawiać wspólnie, ale jednocześnie nie można zostawiać im zbyt wiele swobody.

Istotnym ogniwem w procesie była reforma oświatowa, wprowadzająca dwuetapowe szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne, licea lub inne. System, który nie sprawdził się na Zachodzie, przemycono do Polski. Szkodzi to nie tylko procesowi stabilizacji okresu młodzieńczego, ale też utrwalaniu się więzi koleżeńskich. Poza tym tak częsta zmiana szkół w stosunkowo krótkim czasie i wiążące się z tym egzaminy końcowe fundują młodzieży niepotrzebny stres.

Kolejnym ogniwem jest permanentne ograniczanie praw rodziców. W trosce o tak zwane dobro dzieci zaczęto propagować donosicielstwo na rodziców. Rodzicom nie wolno skarcić dziecka, podnieść głosu, bo może być to uznane za przemoc.

Następnym ogniwem postępującej destrukcji jest odmawianie rodzicom prawa do współdecydowania o formie edukacji ich dzieci. W szkołach zamiast obowiązkowej lekcji etyki naucza się nudnej, archaicznej religii. To opinia uczniów.

Religia powinna wrócić do kościołów, tam, gdzie jest jej miejsce. To bowiem otwiera przestrzeń do „niemej” dyskryminacji dzieci, które z woli rodziców nie uczęszczają na lekcje religii. Dlatego tak wielu rodziców kapituluje, aby nie narażać swoich dzieci na stres i drwiny rówieśników, ale jednocześnie wtłacza je w otchłań kolektywnego zakłamania. Tak dzieje się nie tylko w mniejszych miejscowościach, w których ksiądz to nieformalna władza, ale też w dużych aglomeracjach.

Optymalnym programem naprawczym, pozwalającym krok po kroku wygaszać ogniska zapalne, eliminować fałsz i tym samym powstrzymać proces degradacji – byłby obowiązkowy przedmiot etyki już od najmłodszych klas. Etyka umożliwiłaby uczenie dzieci zasad zgodnego współżycia, szacunku, tolerancji, odpowiedzialności. Program zmieniałby się wraz z wiekiem uczniów, włączając w to również religioznawstwo jako wiedzę o wszystkich religiach na świecie, nie tylko o chrześcijaństwie.

Nie mam nic przeciwko religii katolickiej, zastanawiam się tylko, ilu deklarujących się katolików czytało Biblię, ilu zna „Kazanie na Górze”, ilu żyje według „10 Przykazań”? Mahatma Gandhi powiedział: Bez wątpienia byłbym chrześcijaninem, gdyby chrześcijanie byli nimi 24 godziny na dobę.


Dlatego nie osądzajmy wydarzeń i czynów ludzi zbyt pochopnie. Rozmawiajmy o problemach głośno, dyskutujmy bez zażenowania, otwarcie wymieniajmy spostrzeżenia. Zawsze jednak starajmy się szukać praprzyczyny, pierwotnego źródła problematyki.

Nie jesteśmy wyjątkiem na świecie. Podobne tragedie mogą wydarzyć się wszędzie. Problem nie zrodził się dzisiaj, nie raz słyszeliśmy o nastolatkach z dobrych rodzin, którzy w amoku, pozornie bez przyczyny, potajemnie sięgali po broń rodziców, a następnie otwierali ogień do rówieśników i nauczycieli w szkołach albo przechodniów na ulicy. To przejaw obłędu moralnego. Myśleliśmy, że nas to nie dotyczy, bo dzieje się daleko stąd, w innym kraju, gdzieś na antypodach. Muluc uświadomił nam, że „ząb Czasu” ujawnił się także u nas jako przejaw ogólnoświatowej patologii społecznej i zbiorowego mentalnego zbłądzenia.

Miej to na uwadze, czytając artykuł dotyczący przesłań na 13 dni Fali ZIEMI.

In lak’ech


[18.12.2014 /11 Ix P]
Fala ZIEMI
● Charakter i osobowość ● Test na dojrzałość


21 grudnia 2014 – 2 stycznia 2015


Fala ZIEMI to przestrzeń etyki Nowego Czasu, socjalizacji, empatii, współodczuwania, współodpowiedzialności. Tu obowiązują wysokie standardy, liczy się odpowiedzialność, suwerenność, równość, szacunek dla godności człowieka, respekt wobec życia, dobro ogółu. Socjalizacja to droga rozwoju człowieka, proces kształtowania osobowości i przekazywania systemu wartości obowiązujących we współżyciu z ludźmi. To, co wynosimy z domu rodzinnego, rzutuje na nasze dorosłe życie. Niemałe znaczenie w kształtowaniu osobowości młodego człowieka ma oddziaływanie środowiska, krewnych, kolegów, nauczycieli, katechetów i osób, z którymi obcuje w okresie wczesnej młodości.

Wiele osób myli charakter z osobowością. Charakter dziecka kształtuje się między pierwszym a czwartym rokiem życia, natomiast jego osobowość ujawnia się między szesnastym a dwudziestym rokiem życia. Dopiero tu rodzice widzą, jak wychowali swoje dziecko. Albo są dumni, albo mają problemy. I tu kończy się bezpośredni wpływ rodziców. Po dwudziestym roku życia młody człowiek przejmuje bezpośrednią odpowiedzialność za siebie i swoje czyny. Następne dwadzieścia lat to czas nauki, zbieranie doświadczeń i wyciąganie wniosków. Czas faktycznej socjalizacji, którą nazywam synchronizacją społeczną, rozpoczyna się po czterdziestym roku życia. Jednak w międzyczasie, co 260 dni, pojawia się energia umożliwiająca nam wgląd w proces naszego indywidualnego i kolektywnego rozwoju. Jest nią Fala Czerwonej ZIEMI.

Jej motto przewodnie brzmi: Teraz jest najlepszy czas, aby nawiązać więź z bliskimi. Teraz każdy twój czyn jest badany pod kątem dobra ogółu. To, co szkodliwe, wraca do ciebie jak bumerang. To, co pozytywne, rozświetla świadomość zbiorową… Nie wracaj do przeszłości i nie wybiegaj w przeszłość, pozostań obecny w chwili teraźniejszej. (H.Kotwicka, Klucz do Kalendarza)


Archetyp CABAN znaczy Ziemia, kadzidło, głos żywiołów, opiekun ziemskich królestw; symbolizuje oddźwięk, zespolenie, ognisko domowe, rodzinę, otoczenie, środowisko zawodowe.


Symbol tego glifu wyraża poszukiwanie śladów, drogę powrotu człowieka do jego prawdziwej natury. Można tam dotrzeć pokrętnymi drogami, które symbolizuje serpentyna, albo prostymi – przemierzając poszczególne odcinki w naturalnym tempie, bez pośpiechu, krok po kroku. Tę drogę reprezentuje linia pionowa, punkty oznaczają etapowe działanie, rozwagę, koncentrację. Krąg na górze to twoje święte, promienne centrum, do którego zmierzasz. Linia pozioma to granica pomiędzy Niebem i Ziemią. To tu, na Ziemi, masz zapuścić korzenie. – Którą z tych dróg podążasz teraz, w tej chwili?

Kluczowe aspekty psychologiczne w Fali ZIEMI to:
niskie morale ● nadinterpretacja znaków ● bujanie w obłokach ● wyobcowanie.


Wskazówki na 13 dni Fali ZIEMI:

● Skup się na chwili obecnej.
● Nie wyciągaj pochopnych wniosków i nie osądzaj.
● Ucz się tolerancji i sztuki akceptacji.
● Zadbaj o przyjazną atmosferę tam, gdzie obecnie jesteś. (z. Język Światła)


W tym roku Fala ZIEMI rozpoczyna się tuż przed światami Bożego Narodzenia, a kończy się zaraz po Nowym Roku. Można to rozumieć jako szczególny dar z Nieba, specyficzne oddziaływanie przeznaczenia, które prowadzi ludzi do wspólnych przedsięwzięć – zwolnienia tempa życia, wyciszenia emocji, odnowienia więzi, spotkań rodzinnych przy świątecznym stole, ocieplenia relacji, pojednania.

Tegoroczna konstelacja sprzyja więc samorefleksji, uspokojeniu rozbieganego ducha, stonowaniu emocji.

Potraktujmy tę falę szczególnie, weźmy sobie do serca jej mądrość i wskazówki, a potem przemyślmy nauki płynące z heksagramu „Podróżnik”, który zsynchronizowany jest ze świadomością Fali ZIEMI:

Kto ma zmącone widzenie świata... nie wie, gdzie się zatrzymać. Jego pogmatwane drogi nie pozwalają mu dostrzec położenia innych ludzi. Lekko traktuje sprawy, które dla innych są poważne. (Pu R’Tsy Yang, I Cing, heksagram 56)


Nauczmy się obserwować, czytać drogowskazy, dostrzegać wydarzenia synergetyczne, które w naturalny sposób naprowadzą nas na ludzi o tym samym celu i podobnym poziomie dojrzałości. Bądźmy wyczuleni na subtelne znaki jak sen czy film, który zrobi na nas szczególne wrażenie, „zbiegi okoliczności”, nagłe wydarzenia, głos żywiołów itp. One wszystkie niosą ze sobą ważne informacje.

W chwilach gdy czujesz się przygnębiony, bezsilny, samotny albo ogarnia cię gniew lub zwątpienie, usiądź w spokojnym miejscu, rozluźnij mięśnie, zrób dziesięć oddechów „nos–nos”, wdech nosem i wydech nosem. Ćwiczenie to budzi realizm, poczucie własnego Ja, wyzwala siłę do zmierzenia się z przeciwnościami, przywraca więź z rodziną, łączność z przodkami, wzmacnia układ kostny, harmonizuje czakrę podstawy (fundament).


Niedziela, 21 grudnia – dzień Czerwonej Magnetycznej ZIEMI

Potrójny CABAN – to dzień pojednania i wdzięczności. Dlatego zachęcam CIEBIE i wszystkich, którzy czytają te słowa, do podarowania sobie, ludziom i Matce Ziemi 10 minut swojego cennego czasu. Tyle mniej więcej zajmuje oczyszczanie Siedmiu Poziomów Pamięci w ceremonii Bolontiku. Nie ma znaczenia, o której godzinie się przyłączysz – w przestrzeni DUCHA wszystko jednoczy się w TERAZ. Tu liczy się przede wszystkim twoja wola i świadomość.

To, kim jesteś, jest darem świata dla ciebie.
To, kim się staniesz, jest twoim darem dla świata.

Anonimowy Autor

PODZIĘKOWANIE

Dar SERCA to czysta energia, która wraca zwielokrotniona. Dziękuję kolejnym majańskim duszom – Sebastianowi z Łodzi, Elżbiecie ze Szczecina, Ewie Marii z Piły, Szymonowi z Lubina, Anecie z Krakowa, Joannie Grażynie z Warszawy – za empatię, sympatię i wsparcie dla mojej pracy nad pielęgnowaniem i rozprzestrzenianiem tej wielkiej, uniwersalnej wiedzy oraz podtrzymywaniem płomyka nadziei, że ludzie się przebudzą i świat odmieni się na lepsze.

In lak’ech


[18.12.2014 /11 Ix w portalu]
FALA WĘŻA
● Integracja DUSZY, CIAŁA i DUCHA
● Inteligencja ciała ● Co mówi ból zęba?...30.10.–11.11.2014

Fala Czerwonego WĘŻA z uwagi na obecność 10 dni z portalami jest jednym z dwóch energetycznych spektrów w Tzolkin o wyjątkowej mocy oddziaływania na fizykalność człowieka.

Archetyp CHICCHAN znaczy WĄŻ. Symbol tego glifu przedstawia pogodną twarz z szeroko otwartymi oczami, z ciekawością patrzącą przed siebie, obecną w tu i teraz. To wskazuje, że należy bez lęku wychodzić naprzeciw wszystkim sprawom w życiu. Czubek głowy przykryty ozdobną czapeczką symbolizuje przewagę instynktu, zmysłów i uczuć nad rozumem.Na spirali ewolucji świadomości CHICCHAN reprezentuje „mózg gadów”. Ta część mózgu odpowiada za instynkt, regularność, przewidywanie, jak również trzymanie się przekonań charakterystycznych dla danej kultury, tradycji, religii, ideologii, np. dogmatyzm, fanatyzm, cierpiętnictwo, wiara w karę za grzechy itp.

Kultura zachodnia, w której dorastałeś, odizolowała cię od tej formy spostrzeżeń. Schemat funkcjonowania jest następujący: jeżeli tłumisz lub ignorujesz to, co cię wewnętrznie porusza, twoje ciało koduje i gromadzi nieznane metafory i symbole tego, co stłumione. Mogą się one zamanifestować w postaci symptomów fizycznych, które chcą ci uświadomić istnienie problemów, z których nie zdajesz sobie sprawy. W takim wypadku staraj się wypracować świadome podejście do znaków dawanych ci przez ciało. (z. Wyrocznia Majów, A.Spilsbury i M.Bryner)

CHICCHAN jest symbolem uzdrowienia i sztuki medycznej neutralizującej trucizny, odmładzającej ciało, transformującej cierpienia. CHICCHAN przechowuje wierną kopię wzorca ewolucyjnego planu uzdrowienia, odpowiada za całokształt życia: zdrowie, witalność, troskę o ciało biologiczne, wolę życia, szacunek dla życia, sztukę przetrwania; komunikuje się z człowiekiem poprzez instynkt i znaki dawane przez ciało.

W Fali WĘŻA warunkiem powodzenia w realizacji planów jest witalność, dobra kondycja fizyczno-umysłowa, szacunek dla ciała fizycznego, pokora wobec różnorodności form życia, tolerancja dla inności każdego człowieka. Ten, kto postępuje według twardych zasad ego, np. nadmiernie wikła się w codzienne problemy i troski, zatraca się dla zysku, bez wytchnienia goni za bogactwem, awansem, zadowalaniem zmysłów – przestaje rejestrować sygnały ostrzegawcze wysyłane przez ciało.

Ludzie tracą zdrowie, by zdobyć pieniądze,
potem tracą pieniądze, by odzyskać zdrowie – P.Coelho.


Dlatego co 260 dni w kalendarzu pojawia się potężna energia Fali CHICCHAN, by przypomnieć nam, abyśmy zaczęli podążać za instynktem i intuicją, skupili się na „mowie” własnego ciała, samopoczuciu, symptomach psychosomatycznych.

W książce Wyrocznia Majów czytamy:

Chicchan nakłania cię do przywołania twojej witalności, mądrości ciała i woli życia. Czy nie skłaniasz się ku temu, by podczas podejmowania decyzji pozwalać kierować się bardziej ustalonym zwyczajom i potrzebie zabezpieczenia niż swojej intuicji?... Jeżeli życie wydaje ci się monotonne i ubogie w doznania, przyjrzyj się swoim przyzwyczajeniom i sposobom zachowań… Czy nie utożsamiasz siebie zbyt silnie z wyglądem swojego ciała lub obrazem, jaki inni o tobie stworzyli? Chicchan przypomina ci, abyś wykorzystał swoje ciało jako narzędzie i przewodnika transformacji. Jego uświęcona energia pomoże ci w podejmowaniu spontanicznych decyzji i wyczuwaniu nowych rozwiązań.


Aspekty psychologiczne w Chicchan:
(zob. Język Światła, H.Kotwicka)
● zazdrość, egocentryzm, zawiść, zaborczość, żądze
● lęk przed intymnością
● nietolerancja, fanatyzm
● dolegliwości o podłożu psychosomatycznym.

Wskazówki Chicchan:
● Wsłuchuj się w „głos” ciała, skontroluj stan zdrowia – ciało tak jak lustro nie kłamie.
● Respektuj inność w człowieku – jego poglądy, przekonania, wyznanie, orientację seksualną, styl życia.
● Szanuj płeć przeciwną.
● Nie lękaj się bliskości, przełam tabu.
● Intymność jest dwustronnym połączeniem energii dwóch osób i zdolnością rozpoznania i poszanowania głębi innego człowieka.


RELACJE DWUSTRONNE pod lupą CHICCHAN

Egoizmem jest wymaganie od innych, by żyli życiem,
które akurat tobie wydaje się najwłaściwsze.
Żyć swoim życiem nie jest egoizmem – A. de Mello.


Zastanów się, czy nie wymagasz od osób z otoczenia, by odpowiadały idealnemu obrazowi, jaki wokół nich stworzyłeś, lub spełniali twoje życzenia tak, byś zyskał poczucie pewności, satysfakcję, korzyści. A może łączysz miłość z warunkami i spełnieniem określonych oczekiwań.

Uwarunkowana miłość wciąż powtarza „tak-ale” i zawsze prowadzi do zazdrości, manipulacji, osądów. W takiej sytuacji otwórz się na współpracę z energią Fali WĘŻA i z jej pomocą spróbuj zmienić te wzorce i nawyki. Odkryj swoje prawdziwe motywy i wyczuj nowe możliwości, dotąd niezauważane przez ciebie. Ucz się podejmować decyzje spontanicznie i intuicyjnie. (z. Wyrocznia Majów)


UCZMY SIĘ MOWY CIAŁA

Fala CHICCHAN przedstawia mechanizm i bazę wyjściową twoich motywacji, instynktów i życzeń, dopinguje cię do wydostania się z więzienia przeszłości i wstąpienia w ogień transmutacji. Tu dokonuje się twoje odrodzenie. Z pomocą energii Chicchan uczysz się wykorzystywać wrodzoną inteligencję swego ciała. Z pomocą ceremonii oczyszczania „Bolontiku” usuwasz zdeformowane zapisy w podświadomości i świadomości, także po linii genetycznej. W ten sposób możesz uwolnić się od lęku np. przed nowotworem, jeśli ta choroba występowała już w twojej rodzinie.

Twoje ciało ma specyficzną formę świadomości, dzięki której przekazuje ci jasne informacje. W rzeczywistości ciało odzwierciedla twój sposób myślenia, wyrażania emocji i potęgi ducha. [→ Pierwszy krąg pamięci w Bolontiku, przyp.] Pamięta ono wszystko, czego kiedykolwiek doświadczyło. Zachowuje świadomość przeszłości, w której zapisane są wcześniejsze zranienia i traumy. [→ Drugi, trzeci i czwarty krąg pamięci w Bolontiku, przyp.] Jeżeli chcesz je uleczyć, zacznij uczyć się języka twojego ciała. Staraj się wychwycić pozytywne zamiary w każdym symptomie fizycznym czy toczącym się procesie, za których pośrednictwem komunikuje się z tobą twoje ciało. Odkryj, co ono chce ci powiedzieć… W ciele spoczywa klucz do całkowitego przebudzenia świadomości. Chicchan przedstawia integrację duszy, ciała i ducha. (Wyrocznia Majów, A.Spilsbury i M.Bryner)


Dni z 10 portalami w Fali WĘŻA potraktuj jako „rezonans magnetyczny” wykonywany pod szczególnym nadzorem doktora CHICCHAN”. Jego diagnoza jest wiążąca, niepodważalna, nieomylna. W tych dniach dokonuje się subtelna korekta na poziomie lewej półkuli mózgu i reaktywacja „szóstego zmysłu”. Tam, gdzie jest nierównowaga, coś się zaczyna równoważyć. Ten proces możesz odczuwać jako nieprzyjemny, ale nie powinieneś z tym walczyć, ponieważ ma to zawsze pozytywne oddziaływanie.

Twoje zaangażowanie i świadoma współpraca z energią Fali WĘŻA przyspieszy proces uzdrowienia i reorganizacji nie tylko na poziomie ciała fizycznego, ale i wszystkich ciał subtelnych. Dlatego zwracaj uwagę na „mowę” ciała, "mowę" kręgosłupa, palców rąk i nóg, a nawet swoje zęby. Ból zębów czy uwieranie protezy jest cenną informacją.

BÓL ZĘBA i MERIDIANY

Czy wiesz, że możesz usunąć ból zęba, a przynajmniej znacząco go złagodzić, „czesząc” meridian, który zarządza mięśniem przechodzącym przez strefę bólu? Każdy ząb skojarzony jest z określonym organem i meridianem, który nim zarządza. Na przykład: przy bólu górnych dwójek masuj meridian serca. Oczywiście nie zwalnia to nikogo z wizyty u stomatologa i regularnej kontroli stanu zębów!Źródło: Podręcznik energetycznego uzdrawiania, D.Eden


Szczegółowe informacje wraz z przyporządkowaniem zębów i meridianów znajdziesz w książce Podręcznik energetycznego uzdrawiania Donny Eden. Książka dostępna w naszej ofercie. Polecam!

Jak pisze autorka – w kilku przypadkach, gdy przez około cztery tygodnie codziennie uspokajała meridiany powiązane z danymi zębami, ubytki same się uzdrowiły. Potwierdził to dentysta.


Czwartek, 30 października:
kin 105, dzień Czerwonego Magnetycznego WĘŻA


Potrójny WĄŻ – to idealny czas na utorowanie drogi do energetycznego „Centrum Zdrowia CHICCHAN”. Dlatego w tym wyjątkowym dla nas dniu zachęcam CIEBIE i wszystkich, którzy czytają te słowa, do zrobienia czegoś dobrego dla siebie, swoich dzieci, bliskich, ludzi chorych, słabych, cierpiących. Jeśli jeszcze nie uczestniczyłeś w naszej wspólnej akcji oczyszczania Siedmiu Kręgów Pamięci Ziemi, możesz włączyć się teraz. Wystarczy jeśli podarujesz sobie i innym 10 minut swojego cennego czasu. Tyle mniej więcej zajmuje oczyszczanie Siedmiu Poziomów Pamięci.

● Nie ma znaczenia, o której godzinie się przyłączysz – w przestrzeni DUCHA wszystko jednoczy się w TERAZ. Przed medytacją możesz oczyścić miejsce białą szałwią, zapalić świecę, kadzidło. Możesz zrobić to również mentalnie, choć nie jest to konieczne. Tu liczy się przede wszystkim twoja wola i świadomość.

● Szczegółowe wskazówki nt. metody oczyszczania "Siedmiu Kręgów Pamięci Planetarnej" można znaleźć w książce 2012 – Początek końca czy radość początku? albo w broszurze Co przyniesie Rok Solarnego Księżyca?.

Fala WĘŻA otwiera 52-dniową przestrzeń trzeciego niebieskiego zamku uzdrowienia i transformacji, który integruje działania czterech fal: Czerwonego Węża z dziesięcioma portalami, Białego Zwierciadła, Niebieskiej Małpy i Żółtego Ziarna z 10 portalami. W trzecim zamku znajdują się dni opatrzone literą „C” – czyli CENTRUM. Jest to siódma kolumna Tzolkin symbolizująca twój kręgosłup i kręgosłup Matki Ziemi.

Ciekawe SPOSTRZEŻENIA

Jeśli doznałeś czegoś szczególnego podczas „Oczyszczania Siedmiu Kręgów Pamięci Planetarnej” albo zauważyłeś, że coś drgnęło w twoim otoczeniu, podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami.

Oto co napisał Bartek:

„Odnośnie oczyszczania w dniu Żółtego Człowieka doświadczyłem uczucia wielkiego spokoju. Wewnętrznie przyszły obrazy otwierających się czakr Ziemi, jak również otoczki utrzymującej Światło wokół i wewnątrz planety. Było to bardzo interesujące wydarzenie z wewnętrznym odczuciem, że to naprawdę działa. Pozdrawiam i dziękuję”.


Dar SERCA

Jeśli czujesz rezonans energetyczny i chciałbyś wesprzeć naszą bezinteresowną pracę dla dobra ludzi i Ziemi, możesz ufundować swój dobrowolny DAR SERCA (szczegóły w dziale Oferta/Książki).

In lak’ech

[29.10.2014 /13 Kan]

Fala EB – WEWNĘTRZNA REORGANIZACJA
● Spektrum rezonansów
● Pierwszy krok na Czerwonej DrodzeGdy odkładasz rozwiązanie problemu, urasta on do wielkich rozmiarów
– Paulo Coelho.


Fala Żółtego Człowieka (archetyp EB) umożliwia dostęp do istoty prawdziwego człowieczeństwa, wprowadza świadomie myślącego człowieka na Czerwoną Drogę, czyli w przestrzeń pełnej szacunku komunikacji między ludźmi. Pierwszym krokiem, umożliwiającym wejście, jest otwartość, drugim – gotowość do stania się pustym. Stanie się pustym oznacza wymiecenie ze świadomości żalu, pokuty, wiary w dźwiganie krzyża, lęku przed karą boską, jak również sztucznie narzuconych norm społecznych, religijnych, ideologicznych oraz zobowiązań i tradycji opartych na dogmatach, przymusach, paragrafach. (Dla przypomnienia: Każdy człowiek ma do przebycia dwie drogi, które biegną równocześnie: Białą i Czerwoną. Biała Droga to ścieżka pojednania z samym sobą, Wszechświatem, Bogiem /z. Sac Be w dziale Kalendarz).

EB znaczy miotła, puste naczynie, czaszka, rosa z nieba, droga życia. Jeśli borykasz się z takimi problemami jak poczucie wyobcowania czy braku akceptacji, EB może ci pomóc zajrzeć za kulisy twoich zahamowań. Być może uważasz, że mimo „czystych” intencji wciąż źle na czymś wychodzisz albo ciągle walczysz o uczucia, zrozumienie, szacunek – wtedy EB, rzucając ci wyzwania poprzez różnorodne sytuacje życiowe i ludzi, będzie pytać cię, dlaczego ograniczasz się negatywnymi projekcjami w rodzaju: widocznie nie jestem godna/godny, by… itp.
To świadczy, że jesteś ze swoim myśleniem na stopie wojennej, sądzisz, że lepiej go nie włączać albo że jest ono zbyt niedoskonałe, by mu ufać i lepiej zdać się na wyimaginowaną wolę boską. Albo też dajesz swemu myśleniu sobą zawładnąć, nie włączasz naturalnych ludzkich uczuć jak gniew czy wzburzenie, lecz tłumisz je, zagłuszasz pseudomiłością, udawaną życzliwością wobec rywali, przeciwników, wrogów. Jeśli chcesz definitywnie zakończyć ten etap nauki, użyj „miotły EB”, by wymieść z głowy tego rodzaju myślenie i pułapki zastawiane przez twój „mały rozum”.

Wielu ludzi na zewnątrz stara się sprawiać wrażenie silnych i niepokonanych, jednak od wewnątrz są bardzo krusi i słabi, i wystarczy byle drobiazg, jedno słowo czy gest, by poczuli się zaatakowani. Wtedy gubią się w sprzecznościach i osądach, od wewnątrz pałają chęcią zemsty, szukają odwetu, i w ten sposób, projektując negatywne myśli, niszczą nie tylko siebie, ale też zatruwają swoje otoczenie emocjonalno-mentalnym smogiem. Takie właśnie osobowości mogą uaktywnić się w Fali Człowieka, dlatego warto być tego świadomym i albo zawczasu wyjść im naprzeciw, albo definitywnie przerwać energetyczną nić powiązań poprzez oczyszczanie poziomu pamięci kolektywnej.

Każdy, komu brakuje stabilnego punktu oparcia, jest narażony na niebezpieczeństwo ucieczki w światy pozorów przez naginanie prawdy, asekurację, manipulację, zaklinanie rzeczywistości, czego przejawem jest np. nadużywanie pięknych słów, obłaskawianie przez obdarowywanie, nadopiekuńczość czy nadgorliwość.


Wskazówki EB:

● Zacznij na nowo organizować swoje życie, zmień sposób wyrażania.
● Odważ się nazywać rzeczy po imieniu.
● Nie zasłaniaj się wolą boską – lecz zrób użytek z własnej.
● Przejmij odpowiedzialność za siebie.
● Uzdrów fałszywą pokorę, przesadną bogobojność.
● Nie zniewalaj ludzi swoja miłością, nie kupuj uczuć i cudzej przychylności.
● Nie postrzegaj trudnych lekcji życiowych jako zagrożenia ze strony nieżyczliwych osób. (Zob. Język Światła)


W książce Wyrocznia Majów czytamy:

EB zachęca cię do wzmocnienia i oczyszczenia twojego fizycznego naczynia (ciała), aby przygotować je na spotęgowane energie wyższego ducha. Kielich twojego Jestestwa będzie uszlachetniony przez korektę wibracji w systemie cielesno-mózgowym. Dzięki takiemu ożywieniu dokona się w tobie subtelne przestawienie – twoja świadomość zostanie przetransformowana w naturalny sposób. W tym procesie dosyć często pojawia się uczucie wewnętrznej „reorganizacji” i nowego „okablowania”. Wyższe ośrodki mózgu i światłoczułe gruczoły – szyszynka i przysadka mózgowa – zostają uaktywnione, ponieważ absorbują coraz więcej światła. Takie przenikanie doprowadza cię do punktu krytycznego – swego rodzaju progu; po jego drugiej stronie dokonują się potężne przemiany na poziomie komórkowym. To pobudza również pamięć duszy i rozszerza twoje pojecie rzeczywistości (zob. rozdz. „EB”).


PSZCZOŁA – pomocnik EB

PSZCZOŁA symbolizuje siłę Słońca, uwolnienie, łączenie, inicjację. Wtajemnicza w sztukę orientacji na światło i sztukę obrony, gdy zbliża się cień. Objawia ci tajemnicę, jak za pomocą sił serca i wolnej woli możesz przemieniać swoje smutki, lęki i żale w uzdrawiający nektar, który będzie błogosławieństwem dla ciebie i innych. Dzięki ukierunkowaniu na społeczność odnajdziesz spokój i radość życia.

PSZCZOŁA pomaga uwalniać wszelkie pętle starych powiązań, oczyszczać pole energetyczne, aby mogło powstać coś nowego. Mimo iż uwolnienie tak jak użądlenie może być bolesne, oznacza ono inicjację, pobudza rozwój, otwiera różne tory energii, umożliwia nowe spojrzenie na siebie, swoje cienie, sytuację życiową, ludzi. Ból zawsze wskazuje na zastój energii i najczęściej jest jedynym skutecznym sposobem na zwrócenie uwagi na istnienie problemu źródłowego. Stopień nasilenia bólu jest adekwatny do skali problematyki.

PSZCZOŁA przestrzega też przed tzw. „świętym gniewem” na skutek wykraczania przeciw świętym prawom za sprawą samowoli. Dlatego w Fali EB, energetycznym spektrum wolnej woli, może być wyjątkowo gorąco, jeśli zostanie przekroczona granica, której przekraczać nie wolno. (Zob. Siła Zwierząt, s. 296).


Piątek, 17 października, kin 92, dzień Żółtego Magnetycznego Człowieka

Potrójny EB – to idealny czas na przełamanie samowoli ego, uwolnienie się od poczucia winy, żalu, gniewu, wyrzutów sumienia i przechylenie rogu obfitości. Dlatego w tym wyjątkowym dniu zachęcam CIEBIE i wszystkich, którzy czytają te słowa, do zatrzymania się na chwilę. Jeśli jeszcze nie uczestniczyłeś w naszej wspólnej akcji oczyszczania, możesz włączyć się teraz, przynajmniej raz. Wystarczy jeśli podarujesz sobie i Matce Ziemi 10 minut swojego cennego czasu. Tyle mniej więcej zajmuje oczyszczanie Siedmiu Poziomów Pamięci Planetarnej, w której ujęta jest także twoja pamięć.

Przekroczenie masy krytycznej wymaga świadomego zaangażowania ludzi. Obecnie jest to o tyle ważne, że w Fali EB domknie się 52-dniowa przestrzeń białego zamku oczyszczania i stabilizacji, spinająca cztery fale: Czerwonego Wędrowca, Białego Łącznika, Niebieskiego Wichru i Żółtego Człowieka. Zamki Czasu odpowiadają za przywracanie harmonii, poczucia więzi i uczciwej współpracy między ludźmi. Harmonia rodzi się wtedy, kiedy cztery kolory – czerwony, biały, niebieski i żółty – współwibrują ze sobą synchronicznie. Tylko tak może powrócić do naszego życia pierwotny ład, porządek, pokój, zgoda.

● Nie ma znaczenia, o której godzinie się przyłączysz – w przestrzeni DUCHA wszystko jednoczy się w TERAZ. Przed medytacją możesz oczyścić miejsce białą szałwią, zapalić świecę, kadzidło. Możesz zrobić to również mentalnie, choć nie jest to konieczne. Tu liczy się przede wszystkim twoja wola i świadomość.

● Szczegółowe wskazówki nt. metody oczyszczania "Siedmiu Kręgów Pamięci Planetarnej" można znaleźć w książce 2012 – Początek końca czy radość początku? albo w broszurze Co przyniesie Rok Solarnego Księżyca?. Broszurę można nabyć m.in. w Krakowie w Księgarni CUD, we Wrocławiu w Księgarni PACHNĄCA, Warszawie w Sklepie KORMORAN na ul. Twardej 7 i w Księgarni-Galerii NIEZNANY ŚWIAT na ul. Kredytowej 2.


WYMIANA INFORMACJI

Jeśli doznałeś czegoś szczególnego podczas „Oczyszczania Siedmiu Kręgów Pamięci Planetarnej” albo zaobserwowałeś jakieś zmiany w swoim otoczeniu, podziel się z nami swoimi spostrzeżeniami.

In lak’ech


[16.10.2014 /13 Chuen]
DYNAMIKA BODŹCÓW
● Sztuka życia i sztuka prztrwania ● Ewa Kopacz INACZEJ
● Solarne 365 dni pani premier●●● Księżyc JELENIA: 20.09. –17.10.2014

Trzeci elektryczny księżyc wyświetla na ekranie 28 dni operacyjny plan działań. Cechuje go duża ruchliwość i wyjątkowa dynamika wydarzeń. Tu wyłaniają się nowe możliwości i optymalne warunki do realizacji celu roku 9 MULUC, jakim jest przełamanie blokad, ożywienie, podanie ręki na zgodę i zdecydowanie: co dalej?


Uważna obserwacja wydarzeń pomoże nam zrozumieć, za pomocą jakich „narzędzi” realizowany będzie program obecnego roku. Na arenie zbiorowej może to oznaczać, że na pierwszy plan wysuną się konkretni politycy, państwa, religie lub zupełnie nowe osoby. Tutaj stanie się widoczne, dzięki komu i przy pomocy jakich środków urzeczywistni się będący już w toku program przebudzenia.

Wydarzenia w trzecim księżycu są bezpośrednio ukierunkowane na transformację, dlatego starajmy się niczego nie oceniać. Każda pozornie logiczna ocena postępowania określonych osób jest w świetle przyczynowości całkowicie bez znaczenia. Stare morale i szeregowanie według pojęć „właściwy” lub „niewłaściwy” wypływa z zawężonego pola widzenia. Może się bowiem okazać, że to, co uważamy za „niewłaściwe”, jest dla naszego procesu rozwoju tym jak najbardziej „właściwym”, dlatego NIE OCENIAJ nikogo i niczego! Wiedz, że twój świat – świat, w którym się obracasz – jest tak samo ujęty w schemacie przemian, jak ten tak zwany „wielki świat”.
(z. Przewodnik, H.Kotwicka)

WYZWANIA i PRZECIWNOŚCI ●●●:
□ pokusa pójścia na skróty, impulsywność, emocjonalność, naiwność.

WSKAZÓWKI ●●●:
□ Weź pod uwagę wszystkie pomocne środki – konkretne metody, rezerwy, wsparcie innych osób.
□ Nie wdawaj się w żadne polemiki.
□ Trzymaj nerwy na wodzy, nie daj się zbić z tropu. (Zob. Język Światła, H.Kotwicka)


13 CHICCHAN – siła nośna trzeciego księżyca

28-dniową przestrzeń od 20 września do 17 października br. nasyca energia Czerwonego Kosmicznego WĘŻA przypisana do Fali Wędrowca. 13 Chicchan to mistrz sztuki życia, przejaw talentu do pokonywania trudności. W tym okresie poszukiwane są nowe strategie na życie oraz nowe sposoby i środki umożliwiające funkcjonowanie w dzisiejszym, jakże zagmatwanym i zniewolonym przez żądze, świecie.
Fala Wędrowca wyznacza zasięg działań w trzecim księżycu i informuje, że kluczem do sukcesu jest wyrwanie się z niewoli pychy, żądzy dominacji, zakulisowych układów. Ton 13 zapowiada nieoczekiwane zmiany i przetasowania, WĄŻ – podnosi temat egzystencji, warunków życia, zdrowia, respektu dla godności człowieka, równości, poczucia bezpieczeństwa. Człowiek wolny to człowiek uwolniony od lęków egzystencjalnych.

Kosmiczna „13” mówi o konieczności duchowego wyzwolenia.
● Czerwony CHICCHAN radzi: Musisz być jak WĄŻ, aby pokonać przeszkody – tylko że nie poprzez raptowną konfrontację, lecz przez umiejętne prześlizgiwanie się obok nich (Cytat z filmu „Wiedza Kalendarza Majów przedstawiona przez Nah Kin, kapłankę z Jukatanu”).

Wydarzenia w trzecim księżycu mają bardzo silną podbudowę energetyczną i niosą ważne przesłanie dla ludzi: „CZAS wyjść z ukrycia, CZAS na radykalne zmiany, CZAS uzdrowić system”. Oddźwięk był szybki i dobitny:

● „CZAS wyjść z ukrycia” – przykładem są antyputinowskie manifestacje w Rosji przeciw agresji na Ukrainę w Światowym Dniu Pokoju.
● „CZAS na radykalne zmiany” – przykładem jest powołanie Ewy Kopacz na szefa polskiego rządu przez prezydenta B.Komorowskiego i powołanie członków jej gabinetu,
● CZAS uzdrowić system” – przykładem jest strajk górników w kopalni w Sosnowcu □ expose nowej premier i prowokacja, ku zaskoczeniu wszystkich zakończona happy endem, określana „efektem Ewy Kopacz” (Kaczyński – Tusk podali sobie rękę).


PREMIER EWA KOPACZ INACZEJ

Ewa Kopacz urodziła się w znaku Czerwonego Elektrycznego Księżyca na Fali Niebieskiej RĘKI (3.12.1956 – kin 29, 3 Muluc). Fala Ręki to przestrzeń dokonań, uzdrowienia, przezwyciężania chaosu. Aby móc się tutaj odnaleźć, powinna zapanować nad swoją wrodzoną emocjonalnością i przewrażliwieniem na punkcie własnej osoby. Jak każdy Muluc nie znosi sprzeciwu, chce dominować, stać na świeczniku. Jeśli poskromi te słabości, będzie w stanie przełamać każdą barierę i opór i dokonać naprawdę wielkich rzeczy.

Obecnie kinem roku w jej osobistym cyklu jest Biały Galaktyczny MAG na Fali Niebieskiej RĘKI (3.12.2013/2014 – kin 34, 8 Ix). „Powrót” do frakatala fali narodzin oznacza, że teraz zaistniały optymalne warunki do nadrobienia zaległości i realizacji inkarnacyjnych zobowiązań.
Ton 8 obliguje ją do scalenia tego, co rozrzucone (stąd konsolidacja szeregów partyjnych za cenę stanowisk ministerialnych), gaszenia ognisk niezgody (stąd imienny zwrot do prezesa opozycji, zabrakło jednak imiennego zwrotu do premiera Tuska) i wygaszania pożarów rozniecanych przez członków formacji (stąd na kongresie partii jej prośba o wyciąganie ręki na zgodę do oponentów).

Natomiast Biały Mag podarował jej potężną moc dokonań w sytuacjach, kiedy jest uczciwa wobec siebie (tę moc ma do 1.12.2014). Pod żaglami MAGA nie płynie ona tam, gdzie chce, lecz tam, gdzie musi, czyli w przestrzenie niesprawiedliwości społecznej, wyzysku, układów, nepotyzmu. Nie dziwi więc, że jako premier już na starcie musiała się zmierzyć z problematyką zaniedbań w górnictwie, kontrowersyjnych „kolesiowskich posad” i bulwersujących odpraw w spółkach skarbu państwa. Przed nią kolejna afera w Rządowym Centrum Legislacji (RCL) – brak publikacji ustawy podatkowej nakładającej 19-procentowy podatek dochodowy na firmy zagraniczne kontrolowane przez polskie firmy, przez co skarb państwa może stracić 3,5 mld zł, a Polska nadal pozostanie "rajem podatkowym". 65% firm, w tym wszystkie markety, nie płaci w Polsce podatku dochodowego. Sprawę wykryli dziennikarze. W ciągu ostatnich siedmiu lat na szczeblach władzy zanikły standardy etyczne, słowo honor, odpowiedzialność za błędy i korupcje.

Premier Kopacz nie ominie też konfrontacja z problematyką komercjalizacji służby zdrowia, do której jako minister zdrowia sama się bezpośrednio przyczyniła, „zmuszając” samorządy do prywatyzacji placówek służby zdrowia. Reforma zdrowotna jej autorstwa okazała się zgubna dla pacjentów – przestał liczyć się pacjent, zaczął liczyć się pieniądz. Nowe ustawy: kolejkowa i onkologiczna, które wejdą od 2015 r., niczego nie naprawią i nie skrócą kolejek, lecz jeszcze bardziej pogrążą system, jak również obarczą pielęgniarki nowymi zadaniami, do których nie zostały przeszkolone, np. samodzielne ordynowanie leków na receptę czy kierowanie pacjentów na badania. W pracach nad ww. ustawami odmówiono współpracy środowiskom lekarzy i pielęgniarek. W opinii lekarzy ustawa onkologiczna to stygmatyzacja pacjentów chorych na raka, zaś obowiązek posiadania skierowania do dermatologa narazi pacjentów chorych wenerycznie na podwójny stres albo w ogóle odwiedzie od podjęcia natychmiastowego leczenia. Na to zwrócił uwagę 13 WĄŻ, kin trzeciego księżyca.

Wracając do Ewy Kopacz, czas skończyć z „piętnem smoleńskim”. Faktem jest, że jako minister zdrowia i pełnomocnik naszego rządu w Moskwie przekazywała nieprawdziwe informacje nt. sekcji zwłok i ręczyła za nie swoim nazwiskiem. Później jednak z trybuny sejmowej wytłumaczyła się ze swojej naiwności, przeprosiła rodziny ofiar i społeczeństwo. Dla osobowości 3 Muluc to doświadczenie było nie lada wyczynem, ale najprawdopodobniej wyleczyło Ewę Kopacz z naiwności do końca życia. Ten rozdział z jej kariery przeszedł już do przeszłości. Przeprasza się tylko raz. Koniec, kropka!
Dalej:
Nie oczekujmy od nowej premier zbyt wiele. Po swoim poprzedniku odziedziczyła krocie zaniedbań, nietykalne szare eminencje, wewnątrzpartyjne podziały. Musiała stworzyć rząd partyjny, aby scalić formację, pogodzić rywalizujące frakcje, zyskać silne zaplecze do pozyskania votum zaufania. W czasie rocznej kadencji nie będzie ona w stanie wdrożyć nowych reform, budżet na 2015 rok jest już zatwierdzony i tego musi się trzymać. Może jednak wiele uporządkować w tym, co zastała.

Przekładając karierę Ewy Kopacz na język kinów Tzolkin, można odnieść wrażenie, że do funkcji premiera była przygotowywana „odgórnie” od 2011 roku. Odnosząc przebieg jej kariery do przesłania kinu 13 Chicchan, energii nośnej trzeciego księżyca, w którym objęła urząd premiera, zyskujemy dodatkowe informacje.

 Kosmiczna „13” mówi o konieczności duchowego wyzwolenia. Duchowe wyzwolenie to inaczej wolność wewnętrzna, czyli spektrum Czerwonego Wędrowca.
□ 8 listopada 2011 – kin 59, 7 Wicher/Cauac w Fali Wędrowca – została wybrana na marszałka Sejmu, stając się pierwszą kobietą w historii polskiego Sejmu na tym stanowisku. (8 listopad jest tzw. „dniem-wyrocznią”.)
□ 15 września 2014 – kin 60, 8 Słońce/Ahau w Fali Wędrowca – została przez prezydenta Komorowskiego desygnowana na stanowisko Prezesa Rady Ministrów.
□ 19 września 2014 – kin 64 P, 12 Ziarno/Kan w Fali Wędrowca – ogłosiła nazwiska kandydatów na ministrów swojego gabinetu.

 Musisz być jak WĄŻ, aby pokonać przeszkody – tylko że nie poprzez raptowną konfrontację, lecz przez umiejętne prześlizgiwanie się obok nich.
□ Tak też zaczęła postępować, o czym świadczy kompromisowy skład rządu (wg sugestii prezydenta i byłego premiera) czy apel o 100 dni współpracy i zdjęcie „klątwy nienawiści”.
„Ciąg dalszy” poznamy w Fali Węża, czyli w okresie 30.10.–11.11.2014.


Niezależnie od tego, jak postrzegamy premier Ewę Kopacz, powinniśmy dać jej szansę, obdarzyć kredytem zaufania, wspierać ją energetycznie dla naszego wspólnego dobra. Jej sukces będzie naszym wspólnym sukcesem. To, czy podoła wyzwaniom, zależy od jej wolnej woli i czystości intencji.

In lak’ech


[4.10.2014 / 1 Cauac]

Spektrum ODNOWY
● Transformacja relacji rodzinnych i zawodowych
● 4 X – Dzień kolektywnego oczyszczania Siedmiu Kręgów Pamięci w CAUACFala WICHRU to spektrum zaawansowanych stanów świadomości i woli oświecenia. Jest to idealny czas na samorefleksję, regenerację sił, oczyszczające rytuały. Tu możesz przepracować dylematy moralne albo poczuć nieopisany głód duchowy.

Archetyp CAUAC znaczy burza, chmura burzowa, piorun, grzmiąca istota. Grzmiąca istota to zwiastun nieodwracalnej już transformacji, energia zdolna błyskawicznie pobudzić proces radykalnych przekształceń w twoim życiu.

„Symbol tego glifu wygląda jak nić prowadząca do kłębka. Jeśli świadomie za nią pójdziesz, doprowadzi cię ona do celu – do twojej prawdziwej tożsamości. Wtedy poczujesz się naprawdę wolny i niezależny od tego, co na zewnątrz. (A.Spilsbury i M.Bryner Wyrocznia Majów)

Jeżeli masz poczucie, że twoje życie nie funkcjonuje tak jak dawniej, prześladuje cię pech albo czujesz, że tracisz grunt pod nogami, jest to znak, że stanąłeś na rozstaju dróg i czas na zmiany.

Energia Fali WICHRU proponuje przyspieszony wzrost duchowy poprzez proces dezintegracji, kruszy wszystkie fałszywe powłoki – to, co w nas sztuczne, obce, wyuczone. Tylko tak staniemy się zdolni jak Feniks odrodzić się na nowo. Dlatego powinniśmy czym prędzej puścić to, czym wydaje się nam, że jesteśmy, aby stać się tym, kim jesteśmy. Puścić znaczy stać się wolnym wewnętrznie.

Transformacja w Fali WICHRU jest tak rozległa, że ze strachu przed zmianami możesz zapierać się rękami i nogami, by się jej nie poddać. Możesz mieć wrażenie, że życie uwzięło się na ciebie, że wszystko zaczyna się walić – wszystkie twoje dotychczasowe przekonania i ty razem z nimi. Będzie to znak, że dotarłaś do granic tego, co było ci znane jako twój światopogląd. Wiedz, że każde załamanie zawsze zwiastuje przełom.

Główne aspekty psychologiczne w Fali Niebieskiego Wichru to:
opór przed zmianami  postawa aspołeczna.


Tak się złożyło, że nasze spotkanie klubowe połączone z warsztatami przypada w pierwszym dniu transformującej Fali Wichru, co nadaje mu szczególnego znaczenia.


● Sobota, 4 października – transformacja relacji w rodzinie i miejscu pracy

– w dniu potrójnego CAUAC, Niebieskiego Magnetycznego WICHRU, mamy optymalną sposobność przetransformowania duchowo-moralnych dylematów. – Przepustką jest Bolontiku. Nie ma znaczenia, o której godzinie się przyłączysz – w przestrzeni DUCHA wszystko jednoczy się w TERAZ. Przed medytacją możesz oczyścić się białą szałwią, zapalić świecę lub kadzidło. Możesz zrobić to również mentalnie, choć nie jest to konieczne. Tu liczy się przede wszystkim twoja wola i świadomość.


Dla tych, którzy dopiero teraz chcieliby się do nas przyłączyć, podaję, że szczegółowe wskazówki nt. metody oczyszczania "Siedmiu Kręgów Pamięci Ziemi" można znaleźć w książce 2012 – Początek końca czy radość początku? albo w broszurze Co przyniesie Rok Solarnego Księżyca?. Broszurę można nabyć m.in. w Krakowie w Księgarni CUD, we Wrocławiu w Księgarni PACHNĄCA, Warszawie w Sklepie KORMORAN na ul. Twardej 7 i w Księgarni-Galerii NIEZNANY ŚWIAT na ul. Kredytowej 2.

In lak’ech


[26.09.2014 / 6 Chuen]
Fala CIMI
● Uchylenie tajemnicy SUKCESU
● 21 IX – trzecia ceremonia oczyszczania Siedmiu Kręgów PamięciFala ŁĄCZNIKA reprezentuje poziom świadomości grupowej, dlatego zawsze, kiedy pojawi się w 13-księżycowym kalendarzu, bierze pod lupę relacje między członkami rodzin, grup i środowisk oraz współodpowiedzialność, lojalność, etykę.

W tej fali nie ma miejsca na stawianie na pierwszym planie roszczeń małego ego, polemiki duchowe i ustawiczną negację wszystkiego i wszystkich wokół. W przeciwnym razie do życia wkracza stres, lęki, psychozy, widmo permanentnego zagrożenia.

Archetyp CIMI znaczy śmierć, ale nie ta fizyczna, lecz śmierć jako uśmiercenie tego, co się przeżyło, symbolizuje on dogłębną transformację, przemianę, odrodzenie w całej okazałości i blasku. W CIMI „śmierć” staje się sojusznikiem i radością z uwolnienia się od śmiertelnego strachu przed chorobą, porażką, rozłąką, utratą czegoś lub kogoś i tym, co może przynieść przyszłość. Każdy pierwszy krok w kierunku nowego celu jest poprzedzony pożegnaniem tego, co się zasiedziało w przeszłości.

CIMI jest ciszą, królestwem poddania, enklawą spokoju, uwolnienia, przebaczenia. W tym miejscu przyznajesz wszystkiemu nieograniczone prawo do bycia tym, czym jest. Twoja kapitulacja lub ofiara jest jednak przeciwieństwem bezwolnego poddania się. Rezygnacja oznacza kierowanie się tym aspektem swojego Ja, który „wie” więcej i lepiej niż rozum z jego zawężoną zdolnością postrzegania lub subiektywnym poglądem na to, jak „powinno być”… Świadoma kapitulacja nie oznacza podporządkowania się komuś innemu. Poddanie się jest wolnością. (A.Spilsbury i M.Bryner Wyrocznia Majów).

Fala CIMI to przestrzeń sukcesów i radykalnego przebaczenia, przerywa nici powiązań ze wszystkim, co straciło energetyczne znaczenie. Siła jej oddziaływania objawia się jako potężna energia przemian, kładąca szczególny nacisk na uwolnienie się od pamiętliwości, starych autorytetów, programów, ideologii, tradycji, szkodliwych przyzwyczajeń, lęków, fobii, manii prześladowczych i wszystkich negatywnych powiązań na płaszczyźnie fizycznej, emocjonalnej, mentalnej i duchowej. To właśnie burzy wewnętrzny spokój, utrudnia zgodne współżycie i blokuje drogę do sukcesów.

● Niedziela, 21 WRZEŚNIA

– w dniu potrójnego Białego Magnetycznego ŁĄCZNIKA ŚWIATÓW mamy szczególną sposobność przestąpienia spektrum stabilizacji i osobistych sukcesów. – Przepustką jest Bolontiku. Nie ma znaczenia, o której godzinie usiądziesz do Bolontiku – w przestrzeni DUCHA wszystko jednoczy się w TERAZ. Przed medytacją możesz oczyścić się białą szałwią, zapalić białą świecę, kadzidło. Możesz zrobić to również mentalnie, choć nie jest to konieczne. Tu liczy się przede wszystkim twoja wola i świadomość.

Dla tych, którzy dopiero teraz chcieliby się do nas przyłączyć, podaję, że szczegółowe wskazówki nt. metody oczyszczania "Siedmiu Kręgów Pamięci Ziemi" można znaleźć w książce 2012 – Początek końca czy radość początku? albo w broszurze Co przyniesie Rok Solarnego Księżyca?.
Broszurę można nabyć m.in. w Krakowie w Księgarni CUD, Wrocławiu w Księgarni PACHNĄCA, Warszawie w Sklepie KORMORAN na ul. Twardej 7 i w Księgarni-Galerii NIEZNANY ŚWIAT na ul. Kredytowej 2.

In lak’ech


[18.09.2014 / 11 Akbal]
8 września – POTRÓJNY WĘDROWIEC

● Wolność zaczyna się w nas
● Druga wspólna akcja oczyszczania Siedmiu Kręgów Pamięci Ziemi
● DOŚĆ martyrologii i straszenia wojnąW poniedziałek, 8 września br. – w dniu 1 BEN, Czerwonego Magnetycznego WĘDROWCA, wejdziemy w 52-dniową przestrzeń drugiego Zamku Oczyszczania i Stabilizacji. Na poziomie energetycznym jest to idealny czas na podjęcie grupowych działań na rzecz wolności i pokoju na świecie. Nie stanie się to natychmiast – 52 dni to minimalny okres na pobudzenie wzorca wolności w kolektywnych polach świadomości i wymazanie własnych negatywnych udziałów z pola pamięci Matki Ziemi. Im więcej osób i grup włączy się do akcji oczyszczania, tym silniejszy impuls popłynie do ludzi, nawet tych, którzy nigdy o tym nie słyszeli.

Przypominam, że zamki Czasu odgrywają kluczową rolę w procesie budowania nowej etycznej społeczności, uczą lojalności, zgodnej współpracy, wspierają kolektywne ruchy, akcje i działania służące dobru ludzi i Ziemi.

W skład drugiego zamku wchodzą cztery fale: Fala WĘDROWCA – przestrzeń wolności i sektor zniewolenia, Fala ŁĄCZNIKA – przestrzeń uwolnienia i sektor martyrologii, Fala WICHRU – przestrzeń odnowy i sektor stagnacji, Fala CZŁOWIEKA – przestrzeń wolnej woli i sektor manipulacji. Naszym ewolucyjnym zadaniem i wręcz obowiązkiem względem dzieci jest podjęcie działań na rzecz przywracania harmonii w tych obszarach. Harmonia rodzi się wtedy, kiedy cztery kolory – cztery fale zamku: czerwona, biała, niebieska i żółta – współpracują ze sobą synchronicznie.


CZAS na DZIAŁANIE

● 26 SIERPNIA, w dniu 1 AHAU, Żółtego Magnetycznego SŁOŃCA, inicjując pierwszą wspólną akcję oczyszczania Siedmiu Kręgów Pamięci Planetarnej, wysłaliśmy w eter solarny sygnał, że nie zamierzamy stać bezczynnie i czekać, aby wydarzył się jakiś cud lub Niebo zrobiło coś za nas. Cudów nie dokonuje Niebo, lecz świadomie myślący człowiek i ludzie o otwartych umysłach i sercach.

● 8 WRZEŚNIA
– w energii potrójnego BEN, Czerwonego Magnetycznego WĘDROWCA (dzień, przewodnik, fala), podejmiemy kolejne wspólne działanie, służące skruszaniu wzorca zniewolenia i straszenia wojną. Strach jest dokładnie tym, co najbardziej zniewala ludzi. Najsilniej przyciągamy do siebie to, czego się najbardziej boimy.

Kolejne terminy BOLONTIKU:

● 21 WRZEŚNIA
– w energii potrójnego CIMI, Białego Magnetycznego ŁĄCZNIKA.
● 4 PAŹDZIERNIKA
– w energii potrójnego CAUAC, Niebieskiego Magnetycznego WICHRU.
● 17 PAŹDZIERNIKA
– w energii potrójnego EB, Żółtego Magnetycznego CZŁOWIEKA.

Szczegółowe wskazówki nt. „Bolontiku” można znaleźć w książce 2012 – Początek końca czy radość początku? albo w broszurze Co przyniesie Rok Solarnego Księżyca?.

Nie wyznaczamy godziny, bo w przestrzeni DUCHA panuje bezczasowość, wszystko jednoczy się w TERAZ. Przyłącz się i przekaż to dalej.


SEKWENCJA ZDARZEŃ w FALI SŁOŃCA

W Fali SŁOŃCA, która dopełni się w dniu 7 września, można było zaobserwować wyjątkową dynamikę wydarzeń z mocnym polskim akcentem:

BRAMA 1 □ 26.08., w dniu 1 AHAU (przestrzeń świadomości celu i siła przyciągania tego, co ma zaowocować w przyszłości) premier Cameron zaproponował kandydaturę polskiego premiera na szefa Rady Europejskiej.

BRAMA 2 □ 30.08., 5 KAN, w dniu Żółtego Wiodącego ZIARNA (przestrzeń nowych możliwości i siła ukierunkowania), polski premier, Donald Tusk, został wybrany na prezydenta RE.
A teraz kliknij klawisz „Metryka” i wpisz datę tegorocznych urodzin D.Tuska – 22.04.2014. W jego grupie harmonii na ten rok jest kin 173 P, 4 BEN, Czerwony Samoistny WĘDROWIEC. W kinie 4 BEN Polska oficjalnie wstąpiła do Unii Europejskiej (1.05.2004). To nie zbieg okoliczności, lecz siła naprowadzenia MULUC – solarne zaproszenie na „bankiet konsekwencji”, na którym Śpiący zostaną wybudzeni, Ospali – upomnieni, Przebudzeni – nagrodzeni. Na poziomie fizycznym jest to wielki osobisty sukces premiera, którego należy mu pogratulować, na poziomie duchowym – możliwość karmicznej rehabilitacji i kluczowe inkarnacyjne wyzwanie. Sukces lub porażka zależy od tego, jakie standardy wniesie on do RE? – Oby nie te, co w kraju.

BRAMA 3 □ 3.09., 9 LAMAT, w dniu Żółtej Solarnej GWIAZDY (przestrzeń kontroli jakości i siła naprowadzenia), w Brukseli pojawiło się nazwisko wicepremier E. Bieńkowskiej jako kandydatki na stanowisko komisarza do nowej Komisji Europejskiej.

BRAMA 4 □ 7.09., 13 EB, w dniu Żółtego Kosmicznego CZŁOWIEKA (przestrzeń wolnej woli i siła odgórnych przesunięć) domknie się pierwszy Zamek Inicjacji i Nowego Początku.


Na koniec APEL do WAS

Jeśli ktoś z was zna język hebrajski i zechciałby podjąć się przekładu tekstu z języka polskiego na język hebrajski celem umieszczenia go na naszej stronie internetowej – za symboliczną opłatą lub bezinteresownie – proszę o kontakt z Wydawnictwem pod numerem tel. 22 665 72 84 lub 501 056 722 albo mailowo: maya@maya.net.pl .


In lak'ech

[4.09.2014 / 10 MULUC]


» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
   następne 8 »