Listy
Listy od czytelników

Drodzy Czytelnicy!
Apeluję o cierpliwość i wyrozumiałość. Dziennie dostaję od kilkunastu do kilkudziesięciu listów, nie licząc telefonów.

UWAGA:
Z przykrością informuję, że nie interpretuję indywidualnych kinów narodzin, jak również osobistych wydarzeń. Udzielenie odpowiedzi na kilkaset listów miesięcznie jest po prostu niemożliwe. Wszystkich Zawiedzionych zachęcam do wymiany doświadczeń z osobami szukającymi kontaktu.

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
   następne 8 »

» wyświetl same pytania

26 sierpnia br. - DZIEŃ TRZECH SŁOŃC ● Pokój zaczyna się w nas


We wtorek, 26 sierpnia - w dniu 1 AHAU, Żółtego Magnetycznego SŁOŃCA, zainicjujmy proces kolektywnego oczyszczania Siedmiu Kręgów Pamięci Ziemi - BOLONTIKU.

Szczegółowe wskazówki można znaleźć w książce "2012 - Początek końca czy radość początku?" albo w broszurze "Co przyniesie Rok Solarnego Księżyca?". Tę broszurę każdy powinien przeczytać, bo znajdzie tam informacje adresowane bezpośrednio do siebie.

KONIEC NARZEKANIA

Od wtorku KONIEC narzekania, zastanawiania się, czy grozi nam wojna? Co będzie z Ukrainą? itp. Sytuacja na Ukrainie to nasz europejski Bliski Wschód. Ukraina musi pomóc sobie sama, bo ani ONZ, ani UE jej nie pomoże, jak pokazała to z resztą historia. A historia lubi się powtarzać i będzie się powtarzać, dopóki nie zostanie naprawiona. Zachowajmy spokój, ale nie stójmy bezczynnie jak gapie. Mamy MOC - wspólnie, razem jako kolektyw.

W książce "2012 - Początek końca czy radość początku? (str. 45) napisałam:

W kolejnych latach na świecie zaczniemy obserwować ... dramat kultury żydowskiej, która choć posługuje się kalendarzem księżycowym, przejęła atlantydzką karmę i przeszła na program „Pieniądz–Władza–Zniewolenie” – dlatego też sama będzie musiała rozładować napięcia karmiczne bez ingerencji z zewnątrz, ponieść konsekwencje i uzdrowić dziejowy dramat, jakim jest konflikt palestyńsko-żydowski. Będą to wewnętrzne procesy rozładowania i trzecia wojna światowa raczej nam nie grozi. Trzecia wojna byłaby wojną psychofizyczną, a głównym polem walki stałby się mózg ludzki. Na przestrzeni 2018/19 Dreamspell-roku, Muluc 13, znów mogą się pojawić nastroje dekadenckie i straszenie zagładą. Jeśli ludzie nie ulegną tej ostatniej już gorączce, światowi trenerzy strachu będą musieli odejść.

To samo dotyczy Ukrainy. Moc uwolnienia świata od nienawiści i przemocy tkwi na szóstym i siódmym kręgu Bolontiku. Aby do niej dotrzeć, musimy zacząć od oczyszczania pierwszego kręgu.

CZAS na DZIAŁANIE

Pokój zaczyna się w nas i może wyjść tylko od nas.

1 AHAU to nasze solarne logo - trzy Słońca (pieczęć, przewodnik, fala) i nasza solarna tradycja. W znaku 1 Ahau: ● powstało Wydawnictwo Pulsar ● odbyło się nasze pierwsze spotkanie klubowe ● rozpoczęliśmy ceremonię rozwiązywania "Sześciu Węzłów" ● a teraz oczyszczanie Siedmiu Warstw Pamięci, potem dodamy jeszcze ósmą i dziewiątą.

Nie wyznaczamy godziny, bo w przestrzeni DUCHA panuje bezczasowość, wszystko jednoczy się w TERAZ.

Przyłącz się i przekaż to dalej. In lak'ech


[21.08.2014 / 9 Men - służba dla dobra ogółu]
NOWY POCZĄTEK – SAMOŚWIADOMOŚĆ
● NOWE zadania ● NOWE wyzwania ● NOWE wglądy


Przysłowie Apaczów:
Dusza nie miałaby wszystkich kolorów tęczy,
gdyby oko nie miało łez


26 lipca 2014 r. otworzył się nowy rozdział w dziejach ludzkości – cykl budowania od podstaw nowej etycznej wspólnoty. Na poziomie energetycznym rozpoczął się proces nieodwracalnej już synchronizacji Umysłu Ludzkiego z Umysłem Planetarnym. W tym dniu wstąpiliśmy w kolejną Bramę Ewolucji – Bramę 9 Muluc, Czerwonego Solarnego Księżyca.

Przypominam, że umowny przełom dokonał się 21 grudnia 2012 r. Tego dnia Planeta Ziemia rozświetliła się swoim naturalnym blaskiem, wzniosła się do poziomu piątego wymiaru – Umysł Planetarny zsynchronizował się z Holonem Planetarnym i wyżej wibrującymi poziomami.

Na duchowym poziomie ewolucji jesteśmy już w nowym Wielkim Cyklu, na poziomie mentalnym, emocjonalnym i fizycznym – wciąż jeszcze tkwimy w starym. Można powiedzieć, że stoimy w wielkim rozkroku. Jedną nogą jesteśmy w nowej epoce, a drugą pozostajemy w starej.

Do nowej epoki nie zabieramy niczego, co symbolizowało starą. Stąd wszystkie wielkie kultury, także kultura Majów, należące do poprzedniego Wielkiego Cyklu, wypełniły swoją ewolucyjną rolę i nie przechodzą do nowych czasów. To, co przechodzi do nowej epoki, to uniwersalna wiedza ludzkości i szacunek dla tych, którzy jej strzegli, rozwijali dalej, rozprzestrzeniali dla dobra ludzi i wszystkich ziemskich królestw.

Od teraz, w sferze duchowej, nie ma już Świętego Kalendarza Majów, lecz jest Uniwersalna Matryca TZOLKIN – Harmoniczny Moduł, ciało rezonansowe człowieka, nasza Macierz. Od teraz naszym uniwersalnym kompasem solarno-galaktycznym jest Kalendarz 13 Księżyców, skalibrowany z 260-dniowym galaktycznym rytmem Tzolkin i 365-dniowym solarnym rytmem Ziemi. Ostateczna korelacja harmonicznego modułu Tzolkin z czasem linearnym dokonała się w lipcu br., w kinie 1 P, w energii 1 IMIX P, Czerwonego Magnetycznego Smoka w portalu. Teraz Kalendarz 13 Księżyców biegnie już swoim naturalnym rytmem, zsynchronizowanym z rytmem Ziemi i rytmem Wszechświata.

Dlatego nas nie ma już w Starej Epoce. My zrobiliśmy świadomy krok naprzód – ewolucyjny skok w samoświadomości. Teraz każdy z nas, niezależnie od kinu narodzin, zyskuje szansę wglądu w osobistą Kronikę Życia i sposobność zakręcenia swoim „kołem fortuny”. Do tego trzeba się jednak przygotować, zaczynając od uświadomienia sobie zacienionych aspektów osobowości. Cień to wszystkie osobiste maski, niedostrzegane oblicza, niezałatwione sprawy, podświadome lęki, wątpliwości, osądy, wyobrażenia, ograniczenia, obawy, wszystkie przemilczane i stłumione kwestie.

Na poziomie fizycznym przejście odbywa się płynnie, jest rozłożone w czasie linearnym. Dlatego nie spodziewajmy się cudu nagłego przebudzenia na skalę masową. Do tego każdy musi dojrzeć w swoim naturalnym indywidualnym rytmie. W świecie materialnym wciąż obowiązuje prawo wolnej woli i wolność wyborów z tą tylko różnicą, że od teraz nie wszystko jest dozwolone. To był przywilej ducha Starego Czasu. Wielu osobom będzie niezmiernie trudno to zrozumieć.


● JAKI TO BĘDZIE ROK?

Samorealizacja nie polega na spełnianiu osobistych marzeń i podnoszeniu jakości własnego życia. Spełnione marzenia i osobiste sukcesy powinny współwibrować z Całością, służyć dobru ogółu. I tak już będzie co roku, jesteśmy bowiem w nowym cyklu ewolucyjnym – cyklu budowania od podstaw nowej etycznej wspólnoty.

Jeśli stara, egocentryczna świadomość nie zechce ustąpić miejsca nowej, to za sprawą uporu i bierności ludzi – społeczeństw, środowisk, organizacji czy rządów, może dojść do wielkiego krachu, który znajdzie ujście w głębokiej frustracji, rozruchach, dymisjach, upadkach gabinetów, stanach wyjątkowych.

W tym roku każdy z nas otrzyma zaproszenie na „bankiet konsekwencji”. Śpiący zostaną gwałtownie wybudzeni, ospali – upomnieni, przebudzeni – nagrodzeni.

Czerwony KSIĘŻYC to ewolucyjny budzik, najwyższa jakość przypomnienia, impuls powrotu do prawdziwej tożsamości, moc rozświetlania głębokich warstw podświadomości, udrażniania kanałów przepływu informacji z wyższych poziomów do poziomu ludzkiego.

Rok 2014–2015 będzie trudnym okresem dla osób pochłoniętych żądzą władzy, kontroli, bogactwa. Dla osób świadomych toczących się w tle procesów, wolnych od lęku, potrafiących samodzielnie myśleć, będzie on rokiem dynamicznych zmian ma lepsze, nowych perspektyw, włącznie z poprawą płynności finansowej.

Energię nośną obecnego roku dopełniają trzy bardzo wymowne heksagramy: 44 – „Pokusa”, 24 – „Punkt Zwrotny” i 1 – „Niebo”.


● SFERA ZDROWIA

Troska o ciało fizyczne, zdrowie, dobrą kondycję fizyczno-umysłową, odżywianie – to temat numer 1 w roku 9 MULUC. Ta informacja płynie z konfiguracji kinów krzyża powiązań. Warto podkreślić, że przewodnikiem obecnego roku jest 1 CHICCHAN, Czerwony Magnetyczny WĄŻ, mistrz sztuki życia i sztuki przetrwania. Znaki-informacje daje on człowiekowi we współpracy z pozostałymi partnerami krzyża powiązań poprzez ciało i dolegliwości psychosomatyczne, m.in. nerwobóle, krążenie, serce, płuca, nerki, urazy kończyn, ale też zaburzenia równowagi psychicznej.


● RADA SOLARNEGO TYGRYSA na 2014–2015:

Postaw na swoim, realizuj własne pomysły i marzenia. Zawalcz o siebie, swoje szczęście i wolność. Powiedz nie kłamstwu, przemocy, niesprawiedliwości. To się opłaca. Jeśli konieczne – pokaż pazur. Wszystko ułoży się dobrze. (J.Ruland, Siła Zwierząt)

Przesłania na każdy z 13 księżyców znajdziesz w dziale "13 rad" (obok "Metryka").


● SZCZEGÓŁY

Szczegółowe informacje, dotyczące przesłań, wyzwań i wskazówek na 2014–2015 rok, znajdziecie w broszurze Co przyniesie Rok Solarnego Księżyca? Tegoroczne opracowanie różni się od poprzednich, jest swego rodzaju indywidualnym przewodnikiem dla każdej przebudzonej lub budzącej się osoby. Zawiera ono istotne wskazówki adresowane do każdego z nas, m.in. 9 kluczowych zagadnień do indywidualnego przemyślenia, 13 przesłań na każdy z 13 księżyców. Objaśnia też, jak, niezależnie od kinu narodzin, współpracować z energią roku, w jaki sposób niwelować napięcia w osobistym polu. Zwraca również uwagę na 28-dniowe okresy, w których każdy z nas może spodziewać się indywidualnego zaproszenia na „Bankiet Solarnego Muluc”.

W tym roku uniwersalnym kołem ratunkowym jest metoda oczyszczania siedmiu warstw pamięci. Dzięki temu możesz zniwelować napięcia i poziom kortyzolu – hormonu stresu, poprawić stan zdrowia i poziom serotoniny – hormonu dobrego samopoczucia lub hormonu szczęścia, uporządkować relacje z bliskimi, usunąć resztki karmicznego kurzu ze swojego osobistego pola itd. Co niemniej ważne, równolegle zaczniesz uwalniać kolektywne pola i Ziemię od energetycznego smogu wywołanego złością, nienawiścią, cierpieniem, agresją.

Pierwsze efekty działania Bolontiku ukazują się niemal natychmiastowo. Na przykład: z oczu nagle popłyną ci łzy albo zniknie katar. Czasami uboczną, ale pozytywną oznaką oczyszczania może być ból głowy czy krótkotrwała, bezbolesna biegunka. Może się również zdarzyć, że twój przysłowiowy wróg, spotkany przypadkowo na ulicy, niespodziewanie powie ci „dzień dobry”.

Przystępny opis metody został podany na końcu opracowania. Jeśli zaczniesz ją stosować, będzie to znak, że usłyszałeś „Mityczny Zew”, świetlane wołanie swojej duszy.

Dusza nie miałaby wszystkich kolorów tęczy,
gdyby oko nie miało łez

In lak’ech

[13.08.2014 / 1 Manik – siła uzdrawiania i moc dokonań]
ESENCJA ROKU 8 ZIARNA ● Autorytet UE, Rosji, ETPC


Ostateczna kwintesencja 2013–2014 roku wyłoniła się poprzez wydarzenia w trzynastym, kosmicznym księżycu, tzn. między 27 czerwca i 24 lipca br. Był to czas odgórnych podsumowań, kosmicznej selekcji i kosmicznej utylizacji. „Trzynastka” rządzi się własnymi prawami, ma moc dokonywania uniwersalnych przesunięć, radykalnych zmian, implozji, przekształceń, odsłon. Tu dochodzi do najgwałtowniejszych konfliktów między ego-strategią a tajemniczą siłą, która porządkuje życie. Tu wolno też odejść od zasad, które nie służą Całości, cofnąć się o kilka kroków, nabrać dystansu do spraw, pozwolić coś zmienić.

Przestrzeń „13” zdominowały trzy wydarzenia: zestrzelenie nad Ukrainą samolotu pasażerskiego malezyjskich linii lotniczych przez separatystów, wspieranych przez Rosję □ atak Izraela na Strefę Gazy □ wyrok ETPC ws. odszkodowania dla terrorystów, torturowanych przez Amerykanów na terenie Polski.

Ta problematyka nie została rozwiązana w trzynastym księżycu, dlatego zgodnie z uniwersalnymi prawami przechodzi do następnego roku jako dodatkowe, nie zaplanowane wyzwanie, niejako na "własne życzenie". Natomiast planowe zadania to te, które ukazały się w dniu 8 listopada 2013 r. Rok 9 KSIĘŻYCA postawi więc pod znakiem zapytania autorytet Unii Europejskiej, Rosji i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.


DLACZEGO TAK SIĘ STAŁO?

Odpowiedzi należy szukać w sieci pulsarów jednowymiarowych, spinających poziom mentalny. Rok 8 ZIARNA (2013–2014) był bezpośrednio powiązany z fraktalem 4 ZIARNA (2009–2010). To, co nie zostało uporządkowane od 2009/10 roku, dało o sobie znać w 2013/14 roku. Spójrzmy, co się zdarzyło:

 Przykład 1

● Fraktal roku 4 ZIARNA:
□ W kwietniu 2010 roku wydarzyła się katastrofa samolotu prezydenckiego w Smoleńsku. □ Bierność strony polskiej wobec matactw smoleńskich upewniła Władimira Putina w przeświadczeniu o jego bezkarności i przyczyniła się do umocnienia pozycji putinowskiej Rosji na świecie.

● Fraktal roku 8 ZIARNA:
□ W lipcu 2014 roku separatyści, wspierani przez Rosję, zestrzelili nad Ukrainą samolot pasażerski malezyjskich linii lotniczych, zginęło blisko 300 osób, w tym 80 dzieci.
□ Bierność Unii Europejskiej wobec zakulisowych działań i prowokacji prezydenta Putina oraz zwlekanie z nałożeniem sankcji na Rosję z uwagi na interesy finansowe państw członkowskich przypieczętowała łamanie międzynarodowych konwencji, samowolę i dominację prezydenta Putina nad Europą.

 Przykład 2

● Fraktal roku 4 ZIARNA:
□ W maju 2010 roku izraelska marynarka wojenna zaatakowała „Pokojową Flotyllę” – konwój humanitarny z 37 państw do Strefy Gazy, były ofiary śmiertelne. Rada Bezpieczeństwa ONZ jednoznacznie potępiła działania Izraela. Izrael wypełnił tylko część zaleceń ONZ.

● Fraktal roku 8 ZIARNA:
□ W lipcu 2014 roku wojska Izraela dopuściły się masakry ludności cywilnej w Strefie Gazy. Wywołało to fale protestów na całym świecie, w tym środowisk ortodoksyjnych Żydów. Rada Bezpieczeństwa ONZ powołała komisję międzynarodową w tej sprawie.

 Przykład 3

● Fraktal roku 4 ZIARNA:
□ W listopadzie 2009 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał orzeczenie, że krzyże w klasach szkolnych mogą być pogwałceniem wolności sumienia Włochów.
□ Społeczeństwo włoskie uznało tę decyzję za zamach na ich tożsamość narodową, kulturę, tradycję i suwerenność państwa. Włoski rząd odwołał się od wyroku do II instancji, argumentując, że ETPC nie może narzucać Włochom francuskiego modelu rozdziału państwa od Kościoła. We Francji za gwarancję niedyskryminacji religijnej uważa się oczyszczenie szkół oraz innych instytucji publicznych ze wszelkich symboli wyznaniowych. Ostatecznie Wielka Izba Trybunału odstąpiła od decyzji. Za Włochami wstawiło się wiele europejskich państw i kościoły: katolicki i prawosławny.

● Fraktal roku 8 ZIARNA:
□ W lipcu 2014 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał kontrowersyjny wyrok ws. wypłaty odszkodowania dla dwóch terrorystów, przybocznych Osamy Bin Ladena, rzekomo torturowanych przez amerykańskie służby, a przetrzymywanych w latach 2002-2003 w tajnych więzieniach CIA na terenie Polski. Odszkodowanie ma wypłacić Polska. Sędziowie ETPC dali wiarę terrorystom, nie uwzględnili wniosków strony polskiej ani ówczesnej sytuacji na świecie, psychozy strachu i nastrojów społecznych – było to dwa lata po zamachu ma WTC w Nowym Jorku. Nikt z nas nie popiera tortur i znęcania się nad człowiekiem. Ale co na to ofiary i rodziny ofiar zamachów terrorystycznych w Nowym Jorku, Madrycie czy Londynie? Albo rodziny jeńców, którym terroryści odcinali głowy? Stany Zjednoczone umyły ręce. Odszkodowanie zapłacą polscy podatnicy. 54 kraje na świecie współpracowały wówczas z CIA, w Polsce przebywało tylko kilku więźniów. Jednostronność pola widzenia podważa autorytet prawny ETPC i wskazuje na jego upolitycznienie, w wymiarze moralnym jest nie do przyjęcia. To zielone światło dla terroryzmu.
□ Nie wiadomo, czy nasz rząd odwoła się od wyroku ETPC? - Powinien to zrobić! Skoro udało się Włochom, może udać się i Polakom. Tylko czy ktoś się za nami wstawi? Paradoksem jest jednak to, że także polskie prawo bardziej chroni dobra przestępców niż ich ofiar. Przykładem są włamywacze pogryzieni przez psa podczas nieobecności właściciela.


Niestety, to musiało wyjść na jaw, bo tylko tak zyskało sposobność uzdrowienia. Społeczność ziemska została nagle, w sposób drastyczny, wyrwana z mentalnego odrętwienia. Oby nie pogrążyła się w nim ponownie…


Świat potrzebuje ludzi, którzy chcą rozwiązywać problemy i budować Nowe. Ich zadaniem jest stworzenie nowego etycznego porządku społecznego. Inicjatywa musi wyjść od jednostek, grup, mieszkańców gmin, miast, regionów, krajów. Jeśli wystarczająco dużo ludzi włączy się w ruch pozytywnych przemian, to idealiści pracujący w aparatach władzy – w rzeczywistości więźniowie biurokracji – mogą poczuć się upoważnieni do zreformowania systemu od wewnątrz. Zrozumieją, że bez reform zapanuje chaos, który z czasem doprowadzi do całkowitego załamania. Potrzebujemy osób odważnych, wystarczająco dobrych, wrażliwych, uduchowionych, które nie żyją wyłącznie dla siebie, lecz także dla dobra całości. (J.E.Michael Quinn of the Sun)


In lak’ech

[25.07.2014 /8 Lamat]
Zielony Dzień - wymiana potencjałów
● DIABEŁ W CHMURZE NAD WARSZAWĄ
Czy może to oznacza coś złego? – NIE, wręcz przeciwnie
● KATASTROFA BOEINGA 777 NAD UKRAINĄ17.07.2014. Źródło: fakt.pl:

Niecodzienne zjawisko na warszawskim niebie! Fragment jednej z chmur wygląda niczym oblicze samego Lucyfera – księcia ciemności.
W chmurze zobaczyłem twarz diabła. Zrobiłem zdjęcie tego zjawiska – poinformował redakcję „Fakt” mieszkaniec Warszawy… I rzeczywiście, jeśli się dobrze przyjrzeć, można dostrzec rysy twarzy Złego. (Zdjęcia dostępne na stronie fakt.pl)

Nie jest to przestroga, ale cenna informacja, co dzieje się w tle. Przyszła ona do nas w dniu 13 AHAU P, w świadomości Żółtego Kosmicznego Słońca w portalu, ostatnim kinie harmonicznego modułu Tzolkin.

Chmura pokazuje „wehikuł, jakim Ciemność próbuje wślizgnąć się do świadomości ludzi. Diabeł przykucnął na jasnej chmurze, osłonił się blaskiem światła. I tylko łypie, kiedy i gdzie mógłby bezpiecznie przycumować na ziemi.

Jest to wskazówka, aby wzmocnić czujność, nie przyjmować niczego na ślepo, bo jak mówi stare powiedzenie „nie wszystko złoto, co się świeci”. Nie każdy, kto mówi o miłości, ma w sercu miłość. Nie każdy, kto mówi o uczciwości, jest uczciwy. Nie każdy, kto mówi o sprawiedliwości, jest sprawiedliwy.

Takie są dzisiaj sztuczki i metody „fałszywych proroków” odzianych w lisie szaty, egzekutorów ducha Mroku, mistrzów od zaklinania rzeczywistości. Ten czas powoli się kończy. Rok Solarnego Księżyca nie będzie rokiem oczyszczenia – tę fazę mamy już za sobą, lecz będzie rokiem przebudzenia i kluczowych decyzji. Ciemność zrzuci maski, stanie na wprost Światła, aby ludzie mogli dokonać wyboru.

Rok 2014-2015 będzie trudnym okresem dla osób pochłoniętych żądzą władzy, kontroli, bogactwa. Dla osób świadomych toczących się w tle procesów, wolnych od lęku, potrafiących samodzielnie myśleć, będzie on rokiem dynamicznych zmian ma lepsze, nowych perspektyw, włącznie z poprawą płynności finansowej.

Dlatego na tegorocznym spotkaniu noworocznym szczególny akcent zostanie położony na indywidualny rezonans z energią nośną roku, wraz z praktycznymi wskazówkami, jak nie ulec pokusom i wznieść się ponad poziom egregorów, którymi posługuje się Ciemność. Każdy z uczestników, niezależnie od tego, czy pracuje z Kalendarzem 13 Księżyców, czy nie, pozna najbardziej newralgiczny okres w swoim indywidualnym rytmie, w którym powinien mieć się na baczności, chcąc zrobić zdecydowany krok naprzód.

Zgadzam się, że każdy widzi to, co chce zobaczyć.

In lak’ech


Z ostatniej chwili:

BOEING 777 został zestrzelony nad UKRAINĄ
Zginęło blisko 300 osób, w tym 80 dzieci.


Długo nie musieliśmy czekać – „diabeł z chmury” ujawnił się na Ukrainie.


Na pokładzie malezyjskiego samolotu pasażerskiego znajdowali się głównie cudzoziemcy, większość to obywatele Holandii udający się na wakacje. Czy musiało zginąć tylu ludzi, aby świat zwrócił uwagę na problem Ukrainy?

Szczątki samolotu pasażerskiego spadły na terytorium Ukrainy, w rejonie toczących się walk. Separatyści oskarżają ukraińskie siły rządowe, że to one zestrzeliły maszynę. Wcześniej jednak rosyjski najemnik o pseudonimie Strelkov, dowodzący w Doniecku, chwalił się, że zbił kolejny ukraiński samolot, dokładnie w tym rejonie i w tym czasie, gdy doszło do katastrofy boeinga.

Jeżeli okaże się, że samolot został zestrzelony przez Rosję lub rosyjskich separatystów, Francja będzie musiała zawiesić sprzedaż okrętów wojennych do Rosji.


[17.07.2014 /13 AHAU P]
NAGŁY POWRÓT GMO do SEJMU
● Skąd ten pośpiech?
● Czy szykuje się kolejna ustawa „na zamówienie”
– bez zapowiadanych wcześniej przez rząd konsultacji społecznych?Od czerwca w Sejmie trwają przyspieszone i nagłe prace nad zatwierdzeniem projektu zmian do ustawy o GMO przedłożonego przez Rząd BEZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH (!).

Zmiany są drastyczne i dotyczą kluczowych definicji w ustawie. Dołączono również zapisy o pozornych metodach odszkodowania dla rolników ponoszących straty z powodu upraw GMO na sąsiednich polach. W praktyce oznacza to konieczność poniesienia kosztów sądowych i spór prawny, w którym poszkodowani rolnicy nie mają szans na wygranie w starciu z prawnikami korporacji.

”Nowelizacja ustawy o GMO to szczyt hipokryzji rządzącej oligarchii PO PSL, która pod pozorem dostosowania prawa do wymogów Unii Europejskiej realizuje program niszczenia polskiego rolnictwa przez ponadnarodowe korporacje biotechnologiczne” – mówi Paweł Połanecki z Komisji Sterującej Koalicji Polska Wolna od GMO.

Poniżej całe stanowisko w tej sprawie.
KONTAKT: Paweł Połanecki tel. 601 258 789
e-mail: mocart@mocart.home.pl


PROTEST PRZECIWKO NOWEJ USTAWIE
O ORGANIZMACH GENETYCZNIE ZMODYFIKOWANYCH


● Wprowadzone zmiany podążają za intencjami korporacji biotechnologicznych i skorumpowanych naukowców, którzy za nic mają interes polskich rolników i konsumentów. Przedłożona nowelizacja ustawy o GMO otwiera Polskę na uprawy roślin GMO, jest sprzeczna z Konstytucją RP i Ramowym Stanowiskiem Polski w sprawie GMO z 2008 r., w którym rząd Donalda Tuska cynicznie oznajmił, że Polska dąży do tego, aby być krajem wolnym od GMO.

● Wszystko wskazuje na to, że podobnie jak w ubiegłych latach, w przypadku przepychania fatalnych nowelizacji ustawy nasiennej i paszowej, Marszałek Sejmu Ewa Kopacz wyznaczy termin głosowania nad niekorzystnymi zmianami do prawa o GMO na najbliższe posiedzenie Sejmu w dniach 22–25 lipca, a więc w okresie kumulacji prac żniwnych. W ten sposób koalicja PO–PSL, zamierza uniknąć protestów rolników i konsumentów.

● W nowelizowanej ustawie zmieniono terminologię kluczowych pojęć określających podstawowe kryteria zagrożeń ze strony GMO. Definicje tzw. awarii, zamierzonego uwolnienia oraz wprowadzenia do obrotu organizmów genetycznie zmodyfikowanych zostały zmienione w taki sposób, aby naruszenie przepisów bezpieczeństwa przez użytkowników GMO było trudne do udowodnienia.

● Ponadto dołączono zapisy o pozornych metodach odszkodowania dla rolników ponoszących straty z powodu upraw GMO na sąsiednich polach. Według nowych przepisów użytkownik GMO jest zobowiązany do złożenia gwarancji bankowej lub polisy ubezpieczeniowej, którą Minister Środowiska przechowuje w trakcie dokonywanych upraw. Jednak wypłaty odszkodowań z tego depozytu mogą być dokonane dopiero po uzyskaniu prawomocnego wyroku sądu przyznającemu rolnikowi, który poniósł stratę, odpowiednie odszkodowanie. W praktyce oznacza to konieczność poniesienia kosztów sądowych i spór prawny, w którym poszkodowani rolnicy nie mają szans na wygranie w starciu z prawnikami korporacji.
Fala IK – PRZESTRZEŃ KOMUNIKACJI
Desperacki akt Ducha Zastraszenia
Konsolidacja dziennikarzy ● Triumf WOLNOŚCI SŁOWAData 18 czerwca 2014 r. przejdzie do historii jako dzień konsolidacji środowisk dziennikarskich w obronie wolności słowa i tajemnicy dziennikarskiej. Stało się to w dziesiątym dniu Fali Wiatru (Fala IK), w znaku 10 Chuen, Niebieskiej Planetarnej Małpy – dwa dni po publikacji przez tygodnik „Wprost” treści kompromitujących rozmów kilku prominentnych osób w państwie, w tym prezesa NBP i ministra spraw wewnętrznych. Tak rozmawia mafia na filmach sensacyjnych. Mimo to nie było żadnej dymisji. Służby bezpieczeństwa, działając na zlecenie prokuratury, weszły do siedziby redakcji tygodnika celem przejęcia nośników z nagraniami. Sytuacja wymknęła się jednak spod kontroli. Wezwani przez prokuratora policjanci odmówili użycia siły wobec redaktora naczelnego, argumentując, że obecne tam służby mają większe kompetencje niż policja. Całą akcję na żywo transmitowały wszystkie stacje telewizyjne. Obecni tam dziennikarze, niezależnie od opcji politycznych, stając murem za redaktorem naczelnym „Wprost”, zmusili prokuratorów i służby do przerwania akcji. Wcześniej „ofiary” podsłuchów dzwoniły do redakcji z pytaniem, co jeszcze zostało zarejestrowane. Mecenas Kondracki, pełnomocnik redakcji, stwierdził, że służbom nie chodziło o sprawdzenie autentyczności nagrań, lecz o zapoznanie się z treścią, co było prawnie niedozwolone. Zdaniem konstytucjonalistów i środowisk adwokackich naruszone zostały nie tylko obowiązujące procedury, ale przede wszystkim konstytucyjne prawa i konwencje międzynarodowe. Fundacja Helsińska zamieściła na swojej stronie zakaz wydania nagrań przez redaktora naczelnego. Naczelna Rada Adwokacka jednoznacznie potępiła działanie władz. Podobnie uczyniła OBWE i wspomniana Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Sprawa odbiła się głośnym echem na świecie, trafiła na czołówki gazet. „Washington Post” nazwał 18 czerwca 2014 roku „końcem wolności słowa w Polsce”.

Zadaniem dziennikarzy śledczych, nieprzypadkowo nazywanych czwartą władzą, jest kontrolowanie działań rządu, jak również ujawnianie informacji, które władza chciałaby ukryć przed opinią publiczną, nawet jeśli pochodzą one z nielegalnych źródeł. Inaczej nie weszliby w posiadanie takich materiałów. Dlatego musi ich chronić prawo prasowe, które daje im wolność słowa i zobowiązuje do bezwzględnej ochrony informanta, nawet za cenę pójścia do więzienia. Tajemnicę dziennikarską może uchylić sąd w nadzwyczajnych przypadkach jak: próba zamachu stanu, terroryzm, morderstwo, pedofilia. W przedmiotowej sprawie nie miało to zastosowania. Zamiast skupić uwagę na korupcyjnych wątkach nagrania, władze skoncentrowały się na dotarciu do informatora.


ENERGETYCZNE TŁO

Fala WIATRU to sfera duchowej inspiracji i komunikatywności, przestrzeń wolności słowa, dialogu, mediacji. Tu najmocniej akcentują się zaburzenia w komunikacji międzyludzkiej i nie chodzi jedynie o zwykłe potyczki słowne, pomówienia, rywalizację, szantaż, donosy czy podsłuchy. W przestrzeni komunikacji mieści się również ograniczanie swobód, cenzura, łamanie prawa prasowego, wywieranie presji na dziennikarzy.

W Fali Wiatru nie ma miejsca na stawianie na pierwszym planie roszczeń małego ego, ciche układy, zmowy milczenia, przemoc, demonstrowanie władzy. Tu tracą moc koneksje, status społeczny, stanowisko, pieniądze, a na plan pierwszy wysuwa się sprawiedliwość, prawda, lojalność. BIAŁA energia wnosi do życia niezwykle surowe jakości i najbardziej radykalne siły, dzięki którym może dokonać się postęp. Jest to przestrzeń inspiracji, porządkowania relacji, stabilizacji toczących się procesów.
13-dniowa przestrzeń IK wspiera siłę ducha, otwartość i odwagę do wyrażenia własnego zdania, motywuje do działań, podpowiada, aby nigdy nie tracić wiary – zwłaszcza w sytuacjach pozornie beznadziejnych. Pokazuje optymalne rozwiązania, odsłania panoramę tego, co ogranicza pole widzenia, przestrzega przed nieuczciwością, nadużywaniem władzy, pozycji, znajomości. Jest to ostatnia biała fala w Tzolkin odpowiedzialna za końcowe uszlachetnianie, dlatego na bieżąco wystawia na próbę wiarygodność – testuje współbrzmienie między tym, co się myśli i czuje, a tym, co się mówi i robi.

Dziesiąta pozycja fali to dzień manifestacji wyników na planie fizycznym. Na poziomie energetycznym w „10” otwierają się bramy do tajemnic spełnienia – tu bowiem jednoczą się dwa światy – fizyczny i duchowy, tu liczy się czystość zamiarów. Dlatego dziesiąty dzień odsłania najwięcej sprzeczności w przestrzeni komunikacji, konfrontuje z niesprawiedliwością, powszechnym zakłamaniem. Towarzysząca mu pieczęć Chuen, Niebieska Małpa, precyzuje zakres i wyostrza obraz, a jeśli konieczne – rozgrzewa nerwy do czerwoności i robi to z niebywałą lekkością.

Planetarny CHUEN symbolizuje inteligencję spirytualną, otwartość, elastyczność, siłę „białej i czarnej magii”. „Magia Chuen” nie ma nic wspólnego z okultyzmem, lecz jest jedną z technik telepatycznego przekazu informacji na określonej częstotliwości fal mózgowych. Sposób wykorzystania tej techniki zależy od woli i intencji człowieka. „Biała magia” to energia niezawisłości, równości, respektowania wolnej woli, „czarna magia” to energia dezintegracji, prowokacji, manipulacji, zastraszenia. W zależności od stopnia uświadomienia CHUEN może przemawiać do świadomości ludzkiej z pozycji mądrości światła jako "mędrzec-magik" albo mądrości cienia jako "kłamca-kuglarz”.

W świetle ostatnich wydarzeń Niebieska Planetarna Małpa, energia nośna dziesiątego dnia Fali Wiatru, to manifestacja dwóch duchów: postępu i stagnacji, oraz dwóch potencjałów na scenie życia – odwagi i determinacji dziennikarzy oraz lęku i desperacji skorumpowanych władz, upolitycznionych służ i prokuratury. Statystyki pokazują, że Polska stała się liderem w Unii Europejskiej pod względem ilości zakładanych podsłuchów i kontroli bilingów – 2 miliony osób w 2013 roku. Prawa Czasu mówią, że „każdy człowiek jako istota stwórcza przynajmniej raz musi posmakować wyhodowanych przez siebie owoców – doświadczyć na własnej skórze tego, co sam stworzył”. Ci, którzy zakładali podsłuchy i spiskowali przeciwko innym, teraz sami stali się ofiarami podsłuchów niezidentyfikowanego sprawcy. Co więcej, zrobili najlepszy prezent urodzinowy swojemu „wrogowi” – prezesowi opozycji, który 18 czerwca obchodził urodziny.


DZIEŃ po…

19.06., czwartek:
● Konferencja prasowa premiera - niedostrzeganie problemu, obrona skompromitowanego ministra spraw wewnętrznych i służb specjalnych.
● Krytyczne słowa znanej dziennikarki, M.Olejnik, do wyjaśnień premiera i oświadczenie: "Całe środowisko dziennikarskie jest teraz przeciw panu".
● Konferencja prasowa prokuratora generalnego - obrona działań prokuratury, totalne mylenie faktów.
● Oficjalne potępienie działań prokuratury i służb specjalnych przez Naczelną Radę Adwokacką, Helsińską Fundację Praw Człowieka i OBWE.
● Upublicznienie przez redakcję tygodnika „Wprost” całego nagrania na stronie internetowej redakcji.
● Decyzja kolegium redaktorskiego „Wprost” o przekazaniu w sobotę, 21.06. (kin 234, 13 Ix /Mag), nagrań do prokuratury pod warunkiem pisemnej gwarancji o rezygnacji z identyfikacji informatora na drodze informatycznej.
Energia dnia:
11 EB, Żółty Spektralny Człowiek – siła wolnej woli i rozładowywania napięć,
czyli przejęcie odpowiedzialności albo zaklinanie rzeczywistości. /Sam sobie odpowiedz.

DWA DNI po…

20.06., piątek:
● Pierwsze symptomy burzenia konsolidacji środowisk dziennikarskich – zawiść o medialny rozgłos wokół tygodnika „Wprost” i potencjalne profity finansowe redakcji ze sprzedaży całego nakładu.
● Druzgocąca opinia ministra sprawiedliwości ws. działań prokuratury i konkluzja: "Zabrakło zdroworozsądkowego myślenia. Tego, niestety, nie dektretuje się przepisami".
Energia dnia:
12 BEN, Czerwony Krystaliczny Wędrowiec – siła dojrzałości życiowej, kooperacji, bilansowania wydarzeń, czyli:
analizowanie „za i przeciw”, otwarcie się na nowe możliwości i współpracę, przejęcie odpowiedzialności za własne słowa i czyny, przeciwstawienie się naciskom z zewnątrz, poczucie wolności wewnętrznej, odwaga do bycia sobą na co dzień,
albo: zniewolenie, uleganie presji, lęk przed utratą pozycji, powielanie błędów przeszłości, chwiejność, podatność na manipulacje, zazdrość, dwulicowość.

OSTATNI DZIEŃ FALI

21.06., sobota:
● Przekazanie nagrań prokuraturze bez danych o informatorze przez pełnomocnika redakcji "Wprost".
● ………………………………
● ………………………………
Energia dnia:
13 IX, Biały Kosmiczny Mag – siła lojalności, uczciwości, mocy dokonań,
czyli przebudzenie mądrości serca, przyzwolenie na to, by się działo, niesienie światła w ciemność, patrzenie zmysłem jaźni,
albo: zimna kalkulacja, uleganie pokusom, karierowiczostwo, nepotyzm, żądza kontroli, nadużywanie władzy, poza, zawziętość, niesprawiedliwość, wzbranianie się przed usłyszeniem prawdy, przekupstwo, stronniczość.

* * *
UWAGA:

Osoby urodzone w Fali Wiatru powinny przeanalizować relacje ze swoim otoczeniem przez pryzmat podanej wyżej interpretacji 13-dniowej fali. To, co uporządkują we własnej przestrzeni, przełoży się na przestrzeń zbiorową (zob. rysunek). Kluczowym aspektem psychologicznym podopiecznych Fali IK jest odwaga i asertywność.


In lak’ech
Ben 12[20.06.2014 /12 Ben]
SMAK WOLNOŚCI
Bilansowanie ROKU GALAKTYCZNEGO ZIARNAŻółte Galaktyczne Ziarno, energia nośna roku 2013-2014, odpowiada za harmonizowanie procesów, scalanie wyników kolektywnych działań, wykrywanie luk, gaszenia ognisk zapalnych celem ustalenia mentalnego potencjału ludzi. Ostateczny stan pola świadomości zbiorowej ujawni dwunasty księżyc. Jest to o tyle ważne, że w roku 2014–2015 stawiamy pierwszy krok w fazę synchronizacji z wyższymi częstotliwościami nowej epoki.


4.04. –1.05.2014: DZIESIĄTY KSIĘŻYC – wstępne żniwo

Pierwsze wyniki, przesłonięte kurzem i oparami propagandy, wyłoniły się w dziesiątym księżycu (energia nośna miesiąca 13 Cib /Wojownik). Wydarzenia zdominowały przepychanki wyborcze, osądy i propaganda sukcesu z okazji 10-lecia członkostwa Polski w UE. Motywem przewodnim były otwarte granice i nowe autostrady i drogi, sfinansowane w znacznej części przez dotacje unijne, czyli to, co rejestrują trójwymiarowe zmysły. A czego nie rejestrują? – Tego że UE nie daje nic za darmo. Cena, jaką zapłaciły narody za „wszelkie dobrodziejstwa”, jest niewyobrażalna. Unia zdegradowała społeczności, uprzedmiotowiła człowieczeństwo, zainfekowała ludzką naturę konsumpcjonizmem, uczyniła Mamonę duchem Europy.
Jubileusz przypadł w znaku 1 Akbal, Niebieskiej Magnetycznej Nocy. Dlatego ten rok może być wyjątkowo trudny dla unijnego Estabilishmentu. Akbal odsłoni bowiem ekstrema: światy skarbów i światy braków, postawi na jednej szali wolność, suwerenność, człowieczeństwo, na drugiej dyrektywy, presje, restrykcje.


2.05.–29.05.2014: JEDENASTY KSIĘŻYC – porządkowanie pola po żniwach

„Maj wszystko odmienia” – i faktycznie: przyroda budzi się do życia, rozpoczyna się sprzątanie po zimie, wiosenne burze oczyszczają atmosferę, w ludzi wstępuje nowy duch. Taka też była rola jedenastego księżyca – dokonać czystki, usunąć ze sceny to, co zmurszałe, zerwać z twarzy maski, przeciąć nabrzmiałe wrzody, wyrwać ludzi z emocjonalno-mentalnego odrętwienia, odsłonić to, co skrywa się pod warstwą medialnego pudru (kin miesiąca 2 Kan P /Ziarno). I tak się stało. Przykładem są tegoroczne wybory do PE. Społeczności europejskie powiedziały „dość” dyktatowi i absurdom Brukseli. Ludzie przejrzeli na oczy. Rośnie bezrobocie, obniża się poziom życia, wzrastają koszty utrzymania, o problemach przeciętnego człowieka nikt w PE nie myśli, eurodeputowani zajmują się wyłącznie sobą. Wielka Brytania rozważa wystąpienie z UE w ciągu 3 lat, w kolejce ustawia się Francja, Niemcy, Węgry, Czechy i kilka innych krajów. Na 750 mandatów eurosceptycy zdobyli około 20 procent miejsc. Wśród nich znalazła się Marine Le Pen z Francji.

Z perspektywy funkcji jedenastego księżyca zjawiskiem, którego nie można pominąć, jest sukces Marine Le Pen. Nie chodzi tu stricte o jej poglądy, ale o przejaw buntu przeciw samowoli Brukseli. Na tej fali wypłynął również Janusz Korwin-Mikke. Młodzi ludzie, którzy na niego zagłosowali, wcale nie utożsamiają się z jego poglądami. Dla „straconego pokolenia", jak się ich nazywa, była to jedyna sposobność wyrażenia dezaprobaty dla odhumanitaryzowanych poczynań unijnych i braku perspektyw na przyszłość.

Wróćmy jednak do Le Pen. Urodziła się ona w „pępku Tzolkin”, w znaku 12 Muluc – Czerwonego Krystalicznego Księżyca na Fali Białego Zwierciadła. Osoby urodzone w „pępku Tzolkin”, szczególnie osoby publiczne, nie wypełniają zadań karmicznych, lecz misję ewolucyjną. Pozycja narodzin w górnych kinach „pępka” odpowiada za odbiór impulsów z wyższych poziomów świadomości. Ton 12, krystaliczny, wskazuje, że każdy jego nosiciel ma predyspozycje do działań na większym forum, mocno stoi na ziemi, myśli analitycznie, nie boi się wyzwań, jest otwarty na dialog i współpracę. Pieczęć Muluc, Czerwony Księżyc, to znak silnych osobowości, myślicieli, prekursorów, strategów, przywódców spirytualnych (coś więcej niż duchowych), potrafiących krok po kroku forsować strome zapory, burzyć mentalne twierdze, porwać za sobą tłumy (por. Wiosna Ludów w Europie). W dniu narodzin każdy człowiek dostaje w darze tyle samo wad co i zalet oraz wolną wolę. Ten potencjał towarzyszy mu do końca inkarnacji, np. odpowiedzialny przywódca albo fanatyczny wichrzyciel, nauczyciel albo guru. Od woli człowieka zależy, z którego bieguna będzie czerpał i który wzbogacał. Jeśli Marine Le Pen nie zmanierują pieniądze i układy, ma ona szansę zainicjować poważne zmiany w UE, a nawet doprowadzić do jej rozpadu. Globalne państwo, globalny rząd, globalne bazy danych, globalna szczęśliwość to znana orwellowska wizja albo plan biblijnej „Siedmiogłowej Bestii”. Ostatnim krokiem ku spełnieniu będzie wyeliminowanie z obiegu gotówki. Jesteśmy właśnie w tej fazie. Stąd tak agresywna reklama kart kredytowych, zbliżeniowych, płatności telefonem, wabienie rozmaitymi bonusami, uciążliwy mailing i smsy, przed którymi nie sposób się obronić. W tej chwili oba scenariusze są prawdopodobne. Oby ludzie w porę się ocknęli, w przeciwnym razie usidlą nas banki, pochłonie „Bestia”.


30.05. – 26.06.2014: DWUNASTY KSIĘŻYC – ostateczne plony

W spektrum „12” poznamy ostateczny bilans „wielkiego remanentu”, czyli wszystkie nurty i tendencje obecne w zbiorowym polu mentalnym – niezależnie od tego, czy się z nimi zgadzamy, czy nie (energia nośna miesiąca 4 Eb /Człowiek). Teraz nadarza się ostatnia już możliwość na rozważenie każdego za i przeciw, zrewidowanie poglądów, nadrobienie braków, otwarcie się na wymianę spostrzeżeń – bez emocji, wyzwisk, narzucania swoich racji. Uczmy się tolerancji, spokojnego dialogu, szanujmy godność przeciwników, ćwiczmy samokontrolę i dyscyplinę.

Posłuchajmy rad KRÓLIKA, animalistycznego satelity „12”:
Przypatrz się swoim oporom i niechęciom – tylko tak możesz je uzdrowić, a nie wtedy, gdy z nimi walczysz. Nie osądzaj siebie i innych. Odkryj zdrowe nasiona, które czekają na przebudzenie. Rozwiń zdolność kochania, uzdrów stare rany, pozwól odejść lękom, a zbierzesz bogate plony. Kochać znaczy pozbyć się lęku. (J.Ruland, Siła Zwierząt)


ENERGIA KINU MIESIĄCA

Wskazówki 4 Eb:

● Nie przeceniaj intelektu.
● Zrób użytek z wolnej woli.
● Poczuj się człowiekiem wolnym i niezależnym.
● Naucz się zarządzać swoją wolnością.
● Nie patrz, co powiedzą inni.
● Szanuj godność człowieka niezależnie kim jest.
● Patrz krytycznie, ale nie krytykuj.

4 Eb przestrzega przed:

● fałszywą bogobojnością
● obłudą, przekupstwem, manipulacjami
● lawirowaniem, zagubieniem się w sprzecznościach
● uchylaniem się od odpowiedzialności
● robieniem rzeczy na pokaz.


ZNAKI CZASU od dziesiątego do dwunastego w księżyca włącznie

Fakty dotyczące wolności, równości, demokracji, których nie da się niczym obalić:

● [19.04.2014] Do sejmu wpłynął projekt ustawy o rozszerzeniu PRZYWILEJÓW dla posłów, m.in. utajnienie dochodów, zwolnienie z obowiązku wykazywania gruntów w oświadczeniach majątkowych, gwarancja pracy po zakończeniu kadencji przez okres 2 lat – w tym czasie pracodawcy nie wolno zwolnić byłego posła. W przypadku nieznalezienia zatrudnienia przysługiwałby mu zasiłek dla bezrobotnych w wysokości 4 tysięcy złotych miesięcznie.

● UE: Plany zakwalifikowania e-papierosów do wyrobów tytoniowych i opodatkowania jak zwykłe papierosy oraz wydania zakazu ich używania w miejscach publicznych. Przyczyną są protesty koncernów tytoniowych, rejestrujących straty finansowe z powodu wyboru e-papierosów przez palaczy. Prawa unijne wciąż dyktują lobbyści.

● [8.05.2014] Sejm: Premier podczas swojego wystąpienia nazwał eurosceptyków „V kolumną Putina”. To znaczy, że w Polsce właściwe jest tylko to, co uważa premier. Ci zaś, którzy mają inne zdanie niż rządzący, nazywani są pisowcami, sektą Rydzyka, V kolumną... Brakuje przestrzeni dla osób potrafiących samodzielnie myśleć, wyciągać niezależne wnioski. Jak to się ma do wolności słowa, przekonań, poglądów gwarantowanych przez Konstytucję RP?

● [9.05.2014] Euronet planuje stopniową likwidację bankomatów.

● [20.05.2014] UE uznała cynamon za szkodliwy dla zdrowia.

● UE: Zgodnie z dyrektywą dot. nowych norm unijnych o dopuszczalnej zawartości rakotwórczych substancji smolistych w dymie wędzarniczym, od 1.09.2014 w UE nie będzie wolno sprzedawać wyrobów wędzonych tradycyjnymi metodami, czyli w komorach opalanych drewnem. Zastąpi go dym przemysłowy, tzn. ciekły preparat dymu wędzarniczego (nie daje tradycyjnego smaku i zapachu). Ministerstwo Rolnictwa przespało termin składania zastrzeżeń. Upadnie blisko 200 małych wędzarni, wielu ludzi straci zatrudnienie. Czy faktycznie chodzi o zdrowie, czy może o korupcję i lobbing na rzecz wielkich koncernów? Czy organy państwowe wspierane unijnymi regulacjami powinny decydować za ludzi co wolno im jeść, a czego nie dotykać? Czy zgodnie z tym, grillowanie na ogniu i w dymie z węgla drzewnego w przydomowych ogródkach będzie naruszeniem prawa? Od najdawniejszych czasów nasi prapraprzodkowie piekli mięso i ryby nad ogniskiem rozpalonym z suchych gałęzi, a mimo to ludzkość przetrwała.

● „Deklaracja wiary” dla lekarzy, farmaceutów i studentów medycyny. Szczyt absurdu czy symptom pomieszania zmysłów wśród przedstawicieli ortodoksyjnych środowisk katolickich i episkopatu. W polskim prawie jest przecież „klauzula sumienia”. „Deklaracja wiary” nie ma nic wspólnego z wiarą i dobrem pacjenta, lecz jest próbą narzucenia „zaściankowego” myślenia i fałszywej moralności, uznającej „penis za sacrum”. SORRY.

● [30.05.2014] UE zapowiedziała ściąganie podatków od szarej strefy w krajach członkowskich, czyli z prostytucji, hazardu, handlu narkotykami, papierosami, alkoholem, paliwem, złomem itd. Pieniądze wyłożą uczciwi podatnicy. GUS oszacował wartość szarej strefy w Polsce na około 8 bilionów złotych.

● [30.05.2014] Pogrzeb państwowy gen. Wojciecha Jaruzelskiego. Msza żałobna odbyła się w katedrze polowej – nie było jednak urny z prochami, prezydent Komorowski wygłosił uroczyste przemówienie. Pochówek odbył się na cmentarzu powązkowskim obok kopców ofiar reżimu komunizmu i stanu wojennego, były salwy honorowe. Generał nigdy nie powiedział słowa "przepraszam". Winni tak wielu ludzkich tragedii nigdy nie zostali osądzeni, przeciwnie - nobilitowani. Aleksander Kwaśniewski nazwał gen. Jaruzelskiego „największym mężem stanu w powojennej historii Polski”. To wszystko wywołało protesty ofiar i falę oburzenia wśród społeczeństwa. Czy taka powinna być sprawiedliwość w praworządnym państwie?

● [31.05.2014] Początek likwidacji rodzinnych domów starości w myśl dyrektywy unijnej podwyższającej minimalny metraż z 6 do 8 m2 na osobę. Nikt nie zważa na rozpacz i przerażenie starszych osób. Nie dotyczy to państwowych domów starości. Dlaczego?

● Plan zaostrzenia przepisów drogowych dot. przekraczania dozwolonej prędkości, bez minimalnej tolerancji. Czy faktycznie chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, czy może o zwiększenie wpływów do budżetu? Przestrzeganie przepisów drogowych nie dotyczy posłów, sędziów - chroni ich immunitet.


ZNAKI SPOŁECZNEGO PRZEBUDZENIA

● [13.04.2014] Moskwa: Antyputinowska manifestacja pod hasłem „Nie chcemy być putinowską biomasą!”

● [13.04.2014] Sygnał dla rodziców – coraz więcej nastolatków narkotyzuje się syropami na kaszel i tabletkami na katar zawierającymi codeinę; młodzież połyka całe opakowania; szacunkowo chodzi o około 150 tysięcy nastolatków.

● Brazylia, Sao Paulo: „NIE dla mundialu”. Zapowiedź protestów społecznych. Miasto wybudowało stadion za pół miliona dolarów i od razu podwyższyło czynsze w najbiedniejszych dzielnicach.

● Gorzów Wlkp.: Na spotkaniu z młodzieżą 17-letnia licealistka, Marysia, zaskoczyła premiera pytaniem: „Dlaczego podaje się pan za patriotę, a jest zdrajcą Polski?” Premier zlekceważył dziewczynę. Po kilku dniach wrócił do Gorzowa. Tym razem dziennikarze nie zostali wpuszczeni na salę. Uczniowie zadawali mu pytania, zweryfikowane poprzedniego dnia przez nauczycieli. Na koniec wręczali mu kwiaty. Premier chciał je podarować Marysi, jednak dziewczyna odmówiła, ceniąc swoją godność. - Premier nie kupił dla niej kwiatów, lecz dostał je od uczniów. Dobre maniery uczą, że prezentów się nie oddaje, a przynajmniej nie przekazuje dalej na oczach tych, którzy je podarowali. Zamiast poprawić swój wizerunek, jeszcze bardziej się on pogrążył. Młodzież dała mu „nauczkę”, że trzeba ją godnie traktować.

● Przestrzeń dwunastego księżyca wypełniła euforia z okazji „25-lecia WOLNOŚCI”. Do Warszawy przybyło 40 delegacji z całego świata, w tym prezydent Barack Obama. 4 czerwca na Placu Zamkowym w Warszawie wygłosił on przemówienie w duchu przyjaźni i braterstwa, podkreślając, że wolność Europy zaczęła się w Polsce.
Ciekawostka: Barack Obama urodził się 4.08.1961 r., w znaku 4 Ben, Czerwonego Wędrowca, na Fali Psa (kin 173 P). 1 maja 2004 roku, w znaku 4 Ben, Polska wraz z innymi krajami bloku wschodniego oficjalnie wstąpiła do UE.

Znaki dała również pogoda. Tego dnia było ciepło, choć pochmurnie, pokropił nawet deszcz, po południu zaświeciło słońce. Wolność ma swoje blaski i cienie, czasem wyciska łzy, innym razem promieniuje słonecznym blaskiem.

Tu przywołam artykuł z 2009 roku pt. Kahuni – Wieloryby – Barack Obama. 20.01.2009, w dniu zaprzysiężenia Baracka Obamy na prezydenta Stanów Zjednoczonych, hawajscy szamani i ludzie zebrali się na brzegu morza, obok starej świątyni, by modlić się w intencji nowego prezydenta. Barack Obama urodził się w Honolulu na Hawajach. Stary Kahuna, wydobywając dźwięk z muszli, uhonorował cztery kierunki świata, ludzie ujęli się za ręce na znak zjednoczenia. To, co się wydarzyło podczas ceremonii, zaskoczyło nawet szamanów: na morzu pojawiły się wieloryby, podpłynęły bardzo blisko brzegu i na swój sposób świętowały razem z zebranymi. Jak powiedzieli później szamani, czegoś podobnego nigdy nie widzieli w życiu. To oznacza, że istnieje jakaś niewidzialna nić, która łączy ze sobą całe boskie Stworzenie, J.Ruland, autorka Siły Zwierząt. Zob. youtube.com/watch?v=z9W0QNu6U-I


DWA OBLICZA WOLNOŚCI

Czy czujemy się wolni duchem, suwerenem naszego życia?

Patrząc z perspektywy duchowej, otwarcie granic i swoboda poruszania się po Europie nie jest jeszcze wolnością. To tylko namiastka wolności, coś dla zadowolenia ludu, uśpienia czujności. Młode pokolenie tego nie zrozumie, natomiast starsze roczniki zapewne pamiętają, czym jest wolność ducha i radość życia. Kiedyś ludzie potrafili delektować się życiem, mieli poczucie bezpieczeństwa, pracę, opiekę zdrowotną, wolne weekendy, czas na spotkania rodzinne, stać ich było na urlop, dzieci miały normalne dzieciństwo, uczniowie czas na zabawę po lekcjach, młodzież okazywała szacunek rodzicom, nauczycielom i osobom starszym, żywność była nieskażona chemią, powietrze czyste itp. Te czasy minęły bezpowrotnie.

To, czego nie było wtedy i nie ma dzisiaj, to suwerenność narodowa. Wcześniej byliśmy podporządkowani Związkowi Radzieckiemu, dziś jesteśmy podporządkowani Zachodowi, a Zachód współzależny od Rosji. W 2011 r. w jednym z artykułów napisałam: „Duch Komunizmu i Duch Kapitalizmu to dzieci tego samego ojca – bożka Materializmu”. Dziś trzeba doprecyzować to twierdzenie: „Duch Komunizmu i Duch Kapitalizmu to dwa oblicza tego samego ducha – Materializmu. To jego dziełem jest unijna demokracja i ideologia gender, która ma dzielić społeczeństwa. Gdy ludzie kłócą się między sobą, nie patrzą rządzącym na ręce. Historia lubi się powtarzać i będzie się powtarzać, dopóki nie zostanie naprawiona.
Przykład:
Początkowo marksizm też był ideologią, następnie, dla podwyższenia rangi, zrobiono z niego naukę, uczynioną doktryną komunizmu i włączono do programów edukacji. Dziś jest podobnie – mechanizm prania mózgów pozostał ten sam, zmieniło się jedynie nazewnictwo i wiek ofiar. Oto fakty: Warunkiem przyznania dotacji unijnych dla przedszkoli było edukowanie przedszkolaków w ideologii gender, rodzicom nie pozostawiono praktycznie możliwości wyboru formy uświadamiania maluchów (brak miejsc w przedszkolach). Nie zadano sobie też trudu, by spolszczyć terminologię lub zaproponować rodzimy odpowiednik. Po co nam gender, skoro w naszej Konstytucji zawiera się wszystko. Wystarczy ją poznać i przestrzegać. Czy większym dobrodziejstwem nie byłoby nauczenie zasad etyki już od przedszkola?

Cieszmy się tym, co mamy,
ale zawalczmy o coś więcej - o siebie, przyszłe pokolenia i Ziemię.
In lak'ech
Hanna Kotwicka


[5.06.2014 /10 Etznab P]
PLANETARNE PUZZLE
● Problematyka Ukrainy
● Tajemnica potęgi Władimira Putina
● Trzeci AntychrystRok 2013–2014, ósmy rok w 13-letnim cyklu przebudzenia, to przełomowy okres w procesie ziemskiej ewolucji. Żółte Galaktyczne Ziarno – energia nośna roku, stawiając ludzi na progu nowej epoki, rozpoczęła wielki remanent w polu świadomości zbiorowej. Celem tego procesu jest scalanie minionych etapów, zharmonizowanie działań, wygaszenie ognisk niezgody, poznanie potencjałów. Symbolicznym odzwierciedleniem stanu dzisiejszego świata jest Ukraina.

Aby właściwie pojąć przesłanie artykułu, warto odświeżyć pamięć w zakresie 4 poziomów świadomości na Kole Awatara (z. M.Wimmer, Majowie. Tkacze Czasu, s. 68–70, lub H. Kotwicka, Przeszłość i Przyszłość w Teraźniejszości, s. 10)


Symbolika wydarzeń

Wydarzenia na Ukrainie mają podwójne znaczenie – lokalne i ogólnoświatowe. Należy na nie spojrzeć z perspektywy karmicznej i dharmicznej.

● Pierwszy aspekt
– dotyczy karmy narodu ukraińskiego, czyli wewnętrznych wyładowań karmicznych i skutków historycznych działań (np. UPA, banderowcy, skrajny nacjonalizm), jak również kwestii odpowiedzialności za dokonywane wybory w czasach współczesnych. W sprawy karmiczne Ukraińców żaden rząd nie powinien się angażować jednostkowo, wsparcie należało ograniczyć do pomocy humanitarnej. Stało się inaczej, Polska kolejny raz wyszła przed szereg Europy i świata, wmieszała się w cudze pola karmiczne i dziś mamy tego konsekwencje. Prezydent Putin szuka odwetu, a rząd ukraiński, nie mając żadnych podstaw – pod dyktando Rosji – w „akcie wdzięczności” nałożył embargo na polską wieprzowinę. UE milczy. Potrafimy walczyć o interesy innych, tylko nie o własne. Być może obraz dzisiejszej Europy Wschodniej wyglądałby nieco inaczej, gdybyśmy wykazali podobną determinację wobec śledztwa smoleńskiego. To mogło utwierdzać prezydenta Putina w przekonaniu o jego władzy i bezkarności. Motywy bierności naszego rządu do dziś nie są znane, stąd każdy domysł jest uprawniony. To jest właśnie to zło, które najbardziej dzieli polskie społeczeństwo i daje przewagę prezydentowi Putinowi nad nami.


● Drugi aspekt – dharmiczny
– niesie przestrogi i informacje o przyszłości. Jakże puste okazują się umowy, gwarancje, konwencje międzynarodowe wobec aktów agresji i łamania praw człowieka, kiedy w grę wchodzą interesy mocarstw i dwustronne układy finansowe z Rosją. I tak: Stany Zjednoczone, uważane za gwaranta bezpieczeństwa na świecie, nie zamierzają angażować się w sprawy Europy Wschodniej, Niemcy nabierają wody w usta w obawie o dostawy gazu ziemnego z Rosji (Gazociąg Północny), były kanclerz Niemiec Gerhard Schröder świętuje swoje siedemdziesiąte urodziny w towarzystwie prezydenta Putina w Petersburgu, a Francja dalej wyposaża rosyjską marynarkę wojenną w nowoczesne okręty desantowe.

Ukraina (na szczęście!) zrzekła się prawa do posiadania broni atomowej w zamian za gwarancję bezpieczeństwa od Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Rosji. Teraz została wprawdzie sama na placu boju, jednak broń atomowa nie rozwiązałaby problemu. Gdyby były tam złoża ropy naftowej, świat miałby o co walczyć i znalazłby zapewne środki, by powstrzymać zapędy Putina. Nie chodzi o to, by wywołać kolejną wojnę światową, są inne, z pewnością skuteczniejsze sposoby, np. sankcje gospodarcze, zablokowanie kont bankowych Rosji, zakaz wydawania wiz wjazdowych obywatelom rosyjskim itp.

Problematyka Ukrainy kolejny raz potwierdziła wewnętrzne rozdarcie UE i NATO na grupy wzajemnych interesów. Dziś trudno mówić o suwerenności jakiegokolwiek państwa i z tym faktem trzeba się pogodzić. Dlatego z większą odpowiedzialnością należałoby podejmować i rozwijać współpracę międzynarodową, nie zapominając o swoich korzeniach i doświadczeniach z historii. Polacy walczyli o wolność narodów na wszystkich frontach świata, ale świat nigdy tego nie docenił. Przykładem może być Pakt Ribbentrop-Mołotow, konferencja jałtańska, albo (bardziej współcześnie) wyciek tajnych informacji o więzieniach CIA i próba odwrócenia uwagi Alkaidy od Stanów Zjednoczonych kosztem Polski czy poniżanie godności polskich żołnierzy na misjach przez prasę amerykańską itd. Dopóki nie zaczniemy szanować siebie sami, nikt nas nie uszanuje.

Wydarzenia na Ukrainie wyraźnie pokazują, że prezydent Putin zdolny jest do wszystkiego. Nie dziwi więc, że zaczyna być postrzegany jako trzeci Antychryst. – Ale ostrożnie! Sensacja to jeszcze nie wiedza, zbyt łatwo można zaszkodzić i komuś i sobie, ale odwrócić to jest bardzo trudno.


Trzeci Antychryst

Obszernych informacji na temat Antychrysta w trzech wcieleniach dostarczają wizje Nostradamusa. Każdy z nich miał być odpowiedzialny za kolejny etap stopniowego wyniszczania ludzkości. Pierwszy Antychryst miał urodzić się niedaleko Włoch, uchodzić za „rzeźnika”, jego imię Nostradamus zakodował w nazwach trzech miasteczek w południowo-zachodniej Francji: PAU, NAY, LORON – anagram NAPAULON ROY, czyli Napoleon Król. Pierwszy Antychryst to Napoleon Bonaparte – urodził się na Korsyce (niedaleko Włoch) i doprowadził Francję do zniszczenia.

Drugi Antychryst według Nostradamusa nazywał się Hiƒter (z gotyckim „s”), jego symbolem był złamany krzyż (swastyka), miał on polować na ludzi Irale (anagram słowa Izrael) i wrzucać ich do wielkich pieców. W czasach Nostradamusa rzeka Dunaj nazywała się Ister, zaś Dunaj to mityczna osoba, która urodziła się w naddunajskiej krainie Noricum, dzisiejszej Austrii. Adolf Hitler urodził się w Linz, nad Dunajem. Tak więc Hiƒter to Hitler.

Trzeci Antychryst według Nostradamusa to król zniszczenia, miał przyjść z daleka, zejść na Ziemię z chmur w 1999 roku. Po ataku z 11 września 2001 na WTC w Nowym Jorku wiązano go z Osamą bin Ladenem lub prezydentem Georgem Bushem. Opis sytuacji pasował do ówczesnych wydarzeń, nie zgadzał się tylko rok. Po tym miał pojawić się czwarty, ostatni już Antychryst. Być może była to tylko inteligentna pułapka mentalna, mająca odwrócić uwagę od faktycznego Antychrysta.


Do tej konkluzji skłania wizja amerykańskiego wizjonera, pochodząca z lat 70. ubiegłego stulecia, która mówiła, że: trzeci Antychryst żyje już pośród nas, urodził się w 1952 roku, nie jest Żydem. Jest to ostania inkarnacja najbardziej mrocznej mocy na Ziemi. Tyle przepowiednia. (Była o tym wzmianka na naszej stronie.)


Skoro każdy z trzech Antychrystów miał być odpowiedzialny za kolejny etap stopniowego wyniszczania ludzkości, to spójrzmy na ich inkarnacje pod kątem poziomów świadomości na Kole Awatara:
● kin narodzin Napoleona – to 5 Kan, Wiodące Ziarno na fali Słońca – poziom świadomości JA (cień: żądze, egocentryzm),
● kin narodzin Adolfa Hitlera – 8 Manik, Galaktyczna Ręka na Fali Słońca – poziom świadomości MY (cień: niskie morale, presje, przemoc, zagłada).
● kin narodzin trzeciego Antychrysta powinien zatem dotyczyć wypaczania następnego poziomu, czyli poziomu świadomości zbiorowej (cień: propaganda, układy, manipulacje, intrygi, zniewolenie).


Tajemnica władzy Władimira Putina

Tak się złożyło, że Władimir Putin urodził się 7 października 1952 roku (kin 72 P, 7 Eb P, Rezonansowy Człowiek na Fali Łącznika), a rok 1999 był przełomowy w jego błyskotliwej karierze politycznej. Tajemnice sukcesu Władimira Putina wyjaśnia książka Nikt nam nie odda przyszłości:

Kiedy Borys Jelcyn w noworoczną noc 2001 roku niespodziewanie ogłosił, że ustępuje ze stanowiska prezydenta Rosji, nadeszła godzina Władimira Putina. Ten wtedy prawie nieznany i uważany za bezbarwnego polityk, ledwie cztery miesiące wcześniej nominowany na urząd premiera, trzy miesiące później został wybrany, i to zdecydowaną większością głosów, na nowego prezydenta. Dopiero później wyszło na jaw, jak nieoceniony okazał się tu Igor Smirnow. Za pomocą programu komputerowego (ten sprzęt kosztował 15 mln dolarów!) wmontował w telewizyjny spot reklamowy Putina podprogowe fragmenty obrazów, wzywające nieświadomość widzów do głosowania na Władimira Putina. Całą tę operację sfinansował wtedy jeszcze sprzymierzony z Putinem miliarder i magnat medialny Borys Bieriezowski. (…) Igor Smirnow wielokrotnie wyznawał publicznie, że za pomocą bodźców podprogowych może skłonić każdego człowieka do uwielbiania dowolnego polityka, nawet jeśli byłby to osławiony prawicowy populista Władimir Żyrinowski (s. 14–15).

Putin zaistniał nagle – spadł na Ziemię z chmur:
● 8 sierpnia 1999 – został premierem Rosji
● 31 grudnia 1999 – po nagłej rezygnacji B.Jelcyna pełnił obowiązki prezydenta Rosji
● 26 marca 2000 – został wybrany na prezydenta Rosji
● 14 marca 2004 – został ponownie prezydentem
● 8 maja 2008 – objął urząd premiera
● 4 marca 2012 – został ponownie wybrany na prezydenta Federacji Rosyjskiej,
a zaprzysiężony 7 maja 2012 roku.

Na Kole Awatara archetyp EB – Żółty Człowiek, pieczęć narodzin W.Putina – reprezentuje świadomość zbiorową (inaczej planetarną). Na tym poziomie liczą się interakcje między indywidualnym myśleniem i myśleniem zbiorowym. To oznacza, że indywidualna świadomość Putina i sposób, w jaki rządzi, mają bezpośredni wpływ na kształtowanie pola świadomości zbiorowej, trendy w polityce, gospodarce, finansach, mediach, kulturze itp. I odwrotnie: jakość systemów i porządku świata wywiera wpływ na jego myślenie i działanie. Jest to obieg wzajemny, sprzężony. To tu mieści się przestrzeń neutralizacji niskich instynktów, jak również przestrzeń propagandy, manipulacji, socjotechniki, impulsów podprogowych, tzw. globalna wioska.

Władimir Putin może być postrzegany jako trzeci Antychryst, spadkobierca potencjałów swoich poprzedników. Podobnie jak Adolf Hitler żyje on w innej, własnej rzeczywistości. Ale UWAGA!

Nie zabrnijmy w ślepy zaułek. Antychryst to świadomość! Takich Antychrystów u władzy lub pociągających za sznurki z tylnej ławki może być więcej na świecie. Sam Antychryst nie byłby groźny, gdyby nie stali za nim ludzie. Inkarnacja Władimira Putina to karmiczna konieczność. Władimir Putin jest najprawdopodobniej katalizatorem przyspieszającym proces oczyszczania zbiorowego pola świadomości. Dlatego nie złorzeczmy mu i nie wołajmy o pomstę do nieba, bo to niebo zesłało go na Ziemię na koniec czasu czasów. Planu inkarnacji człowieka nikt nie jest w stanie przewidzieć.

Na planie fizycznym zwykli ludzie nie mają bezpośredniego wpływu na wielką politykę i decyzje mocarzy, jednak w sferze spirytualnej – przestrzeni Ducha Św. – dysponują potężną mocą, której nie oprze się żadna mroczna siła. Nikt i nic nie zdoła zawładnąć Boską Mocą drzemiącą w każdym człowieku.

Dlatego jeśli chcesz faktycznie pomóc Polsce, Ukrainie, Europie i światu – zacznij przesyłać energię Światła i Miłości Ziemi, naszej Pramatce. Ona będzie wiedziała, gdzie skierować energię i które miejsca oświecić, by mógł powrócić pokój.

Natomiast ci, którzy oczyszczają Dziewięć Kręgów Pamięci w Bolontiku, to prawdziwi lekarze Ziemi. Tej Ziemi!


Bolontiku - oczyszczanie 9 Kręgów Pamięci,
zob. "2012. Początek końca czy radość...", s. 164-169

In lak’ech


[4.05.2014 /4 CIMI]


» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
   następne 8 »