Listy
Aktualności

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
IMIX – Fala Czerwonego SMOKA
● Niska samoocena
● Nowy etap – stare wyzwaniaOkres: 19 – 31 maja 2022

Fala SMOKA wprowadza nas w spektrum, w którym oddziałują moce wspierające początek nowego etapu działań. Tutaj nadrzędną tematyką jest UFNOŚĆ w duchowe prowadzenie, serdeczność, poczucie bezpieczeństwa, a problematyką – SAMOLUBSTWO, zawiść, zatracanie się w świecie roszczeń.

W ciągu 13 dni fali nie raz przyjdzie nam się zmierzyć z tematyką zaufania i podejrzliwości, nadopiekuńczości i oschłości, finansowego bezpieczeństwa i roszczeń, jak również niskowartościowania siebie, poczucia bycia niegodnym, aby coś otrzymać, krygowania się – chcesz, ale wstydzisz się wziąć, oraz zaborczości – to mi się należy!

To, co jest szczególnie ważne dla twojego duchowego wzrastania, będzie powracać tak długo, aż rozpoznasz, co chce ci powiedzieć dane doświadczenie. Jest bez znaczenia, czy odkryjesz coś na drodze mentalnej, emocjonalnej czy fizycznej. Wiedz, że w twoim życiu nie ma żadnych zbiegów okoliczności. Twój osobisty wzorzec uzdrowienia i energia dnia zawsze pozostają w ścisłym związku. Zaburzenia na drodze indywidualnego rezonansu wywołuje jedynie twoje negatywne nastawienie do zmian. Dlatego zaufaj mądrości życia i miej dużo cierpliwości do siebie.


Tematy do przepracowania

● KOMPLEKS matki. Zazwyczaj występuje on wśród osób, których matki były dominujące, władcze, surowe, a przy tym bardzo kochające. Takie ambiwalentne uczucia okazywane przez matkę wywoływały silne emocje u dziecka i w efekcie mogły doprowadzić do utrwalenia się kompleksów, które mogły przełożyć się na ich późniejsze podejście do partnerek/partnerów życiowych, własnych dzieci, wnuków. Kobiety dotknięte „kompleksem matki” dość często są słabe psychicznie, niezaradne, nazbyt dziewczęce a mało kobiece. W przypadku mężczyzn „kompleks matki” prowadzi do niedorozwoju męskiej tożsamości, wykazywania kobiecego typu usposobienia i wchodzenia w związki, w których są zależni od swoich partnerek.

● Niska SAMOOCENA. Jeśli dotyczy to ciebie, zastanów się, czy w dzieciństwie nie wpajano ci, że dawanie jest szlachetniejsze od przyjmowania albo że na wszystko musisz sobie zasłużyć, np. „wyjdziesz na podwórko, jeśli pozbierasz zabawki”, „kupię ci to, jeśli będziesz mieć piątki na cenzurce” itp. To mogło sprawić, że swój dorosły świat zbudowałeś na przeświadczeniu, że musisz być samowystarczalny i tak będą podchodzisz do ludzi. Wiedz, że jak każdy człowiek zasługujesz na pochwały, zaszczyty, prezenty bez konieczności rewanżu.


Medycyna KROKODYLA

Nagualem Imix jest KROKODYL, przynoszący ludziom medycynę ufności. □ Pojęcie „medycyna” oznacza tu „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”

13-dniowe spektrum SMOKA

□ Fala SMOKA stawia przed tobą niewidzialną skrzynię skarbów, abyś nauczył się umiejętnie je wykorzystywać w życiu.
□ DZIESIĄTY dzień wskazuje, że czas skupić się na temacie uczuć i emocji w związkach.
□ DWUNASTY dzień przypomina, że mądrość życiową zdobywasz na drodze doświadczeń zbieranych na własnej skórze.
□ TRZYNASTY dzień zapowiada, że wolność osobista zawsze idzie w parze z ufnością – dopóki nie zaufasz sobie, nie poczujesz się wolnym człowiekiem.

Falę SMOKA otwiera kin z portalem – 1 Imix P /Czerwony Magnetyczny Smok P, który odzwierciedla to, co najlepsze i to, co najgorsze w ludziach. Teraz bierze pod lupę twoje zalety i słabości, sposób bycia, nawyki, kompleksy. Energia portalu wzmacnia siłę przekazu kinu.

19.05.2022LAMAT – Fala Żółtej GWIAZDY
● Twoje spirytualne Ja
● Jak budować dobro?Okres: 6 – 18 maja 2022

Fala GWIAZDY to spektrum harmonii, wewnętrznego piękna, ładu i porządku. Tutaj główną tematyką jest SAMODYSCYPLINA, cierpliwość, tolerancja, a problematyką – SZUKANIE IDEAŁU, zawyżona skala ocen, robienie z igły wideł.
● Zawsze gdy w kalendarzu pojawia się Fala GWIAZDY, twój indywidualny dorobek przepuszczany jest przez coraz drobniejsze sito. W ten sposób wyłapywane są coraz mniejsze „kolczaste cząstki”, nie pasujące do twojego doskonałego prawzorca. Dlatego staraj się wygładzić to wszystko, co wpadło w twoją osobistą sieć w ciągu 13 dni fali.

● Falę GWIAZDY domyka kin 260 P, Żółte Kosmiczne Słońce w portalu, które przypomina, że w życiu najpotężniejszą mocą sprawczą jest świadoma miłość. Kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Jeśli chcesz uaktywnić tę moc w sobie, powinieneś nauczyć się najpierw świadomie kochać siebie. Kochanie siebie nie ma nic wspólnego z egoizmem, tak samo jak miłość do bliźniego nie oznacza miłości ponad wszystko.

● W ostatnim dniu fali, który jednocześnie domyka 260-dniowy spin Tzolkin, zastanów się i powiedz: ○ Czy już wiesz, jakie bodźce wniosła do gry Fala GWIAZDY dla wyrażenia twojego wewnętrznego piękna – piękna boskiej istoty dojrzewającej w czasie i przestrzeni? ○ Jak pojmowałeś miłość 260 dni temu, a jak pojmujesz ją teraz?

● Wiedz, że kiedy rozbudzisz w sobie siłę „gwiezdnego olbrzyma Lamat”, staniesz się dojrzałym współtwórcą ziemskiego ładu i harmonii. Być może, tu i ówdzie trzeba będzie wygładzić drobne nierówności. Dlatego bądź pokorny wobec mądrości losu, dbaj o zdrowie, pielęgnuj prawdę, określ klarownie priorytety. Tylko ludzie o wysokich wartościach moralnych, bezinteresowni, sumienni są w stanie zapanować nad nieprawością i budować dobro.


Medycyna ZAJĄCA

Duchowym pomocnikiem LAMAT jest ZAJĄC, przynoszący ludziom medycynę odnowy energii życiowej.Indywidualna droga harmonizacji

□ IMPULSY wysyłane z poziomu Fali GWIAZDY pomagają zharmonizować burzliwe procesy życia. □ DZIESIĄTY dzień akcentuje to, co należy zmienić w relacjach międzyludzkich, aby zapanował ład i spokój. □ DWUNASTY dzień pokazuje, gdzie tkwią twoje błędy myślowe. TRZYNASTY dzień wygładza absolutnie wszystko, co napotka na drodze. Jest on najważniejszym miejscem obserwacji, ponieważ tu manifestuje się duchowa istota człowieka, czyli twoje spirytualne Ja (od spirit - duch).
9.05.2022
JEDENASTY miesiąc WĘŻA
● Chcieć to móc ● Czas na wiosenne porządki2 – 29 maja 2022

W każdym toczącym się procesie powstają odpady, które wcześniej czy później należy usunąć. Taką funkcję pełni 11, dlatego jedenasty miesiąc roku nazywany jest „spektralnym wywozem śmieci”. 11 jest liczbą mistrzowską, dlatego jeśli ludzie podejdą do wyzwań odpowiedzialnie, uporają się ze wszystkim po mistrzowsku.

Spektralny miesiąc to optymalny czas na niwelowanie napięć, tonowanie emocji, dopracowanie wyników. Chcieć to móc? Jednak dobra wola musi być po obu stronach.


► Siłą nośną miesiąca jest 10 Kan /Żółte Planetarne Ziarno, które wspiera kreatywność i wiarę we własne siły oraz przestrzega, że te same mury, które gwarantują nam pozorne bezpieczeństwo, stwarzają jednocześnie bariery dla ducha postępu i wolności.

Przesłanie na 28 dni:

»Trzeba ćwiczyć cierpliwość i nie koncentrować się na sprawach trywialnych. Aby sprawy ułożyły się dobrze, musimy skupić się na realnych zasobach i stawiać najpierw na to, co ma pierwszeństwo. Obecna sytuacja wymaga nadzwyczajnego wysiłku z naszej strony. Nie można działać gwałtownie, wpadać w panikę ani uciekać się do gróźb i przemocy. To, co jest najbardziej pożądane, to stopniowe naleganie, a nie sporadyczne zrywy. Emocje, brawura, ślepa pogoń za poklaskiem całkowicie przysłonią nam oczy. Wtedy przestaniemy dostrzegać, co naprawdę się liczy w życiu i skończy się to sromotną porażką.« /Za M.Pisecka i Pu R’Tsy Yang, I Cing, heksagramy 27 i 28.

► Wszystko, co w ciągu tych 28 dni nas przerazi lub rozjątrzy, będzie znakiem-informacją, że jest coś, czego dotąd nie zrozumieliśmy jako jednostka i społeczność. W takich sytuacjach należy zrobić krok do tyłu, przywołać wcześniejsze sytuacje, jeszcze raz przypatrzeć się im z bliska, rozważyć pod kątem wspólnego dobra i podjąć odpowiednie działania naprawcze. W przeciwnym razie napięcie będzie rosło i obciążało wszystkich, dopóki nie dojdzie do gwałtownych erupcji i katastrof.


2.05.2022


Dr Zbigniew HAŁAT nie żyje

● Warto posłuchać ostatniego z nim wywiadu
● Wieli życzyło mu śmierci


17 kwietnia br. odszedł odważny Doktor, wspaniały Człowiek, niezłomny Wojownik, wielki Obrońca prawdziwej nauki medycznej, prawdziwych lekarzy i praw pacjentów. O jego śmierci rodzina poinformowała na twitterze dopiero w piątek, 22 kwietnia wieczorem.


Dr Zbigniew Hałat był najwybitniejszym lekarzem naszych czasów, człowiekiem o wszechstronnej wiedzy i przeogromnym doświadczeniu medycznym, m.in. w Afryce zajmował się zwalczaniem epidemii ospy, był też konsultantem ds. epidemiologii rządu w Kenii, a w kraju wiceministrem zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym.

Za otwarte mówienie prawdy o najpopularniejszej chorobie, szkodliwości preparatów, zatajaniu przyczyn nadmiarowych zgonów stał się najbardziej niewygodną osobą dla mainstramowych mediów i wielkim zagrożeniem dla piewców plandemii, dziwnych układów członków rządu, ministra zdrowia i sprzedajnych lekarzy… Wierzył, że czas rozliczenia sprawców nadejdzie…

● Naprawdę warto posłuchać ostatniego wywiadu z dr. Hałatem. Jest to prawdopodobnie ostatnia rozmowa, jego testament dla nas i ostatnie przesłanie...
Link:
rumble.com/v11zrj5-dr-zbigniew-haat-sprawa-dla-prokuratora.html?fbclid=IwAR2NpBayBD-hPIGmKv6R_Wth1LClXHjFJ1sjmxqiJKlIxDPeDtRL3YRQn9g

Niestety ani media, ani żaden przedstawiciel rządu nie poświęcili dr. Hałatowi chwili uwagi. To wstyd i hańba! Taki Człowiek powinien zostać pochowany z honorami. Dlatego uroczystość pożegnalną poświęconą pamięci Doktora zorganizują we Wrocławiu niezależne stowarzyszenia, prawdopodobnie 3 maja.

»Dziękujemy Doktorowi za wszystko, co dla nas zrobił.
Zawsze będzie obecny w sercach i myślach ludzi broniących prawdy.«

Oby jego Dzieło było kontynuowane dalej przez niezłomnych ludzi nauki…

IK – Fala Białego WIATRU
● Upieraj się przy prawdzie
● Trzymaj się z dala od kłamstwaOkres: 10 – 22 kwietnia 2022

Fala WIATRU odsłania panoramę tego, co nas ogranicza, ale też niedostrzegane dotąd przejścia i uchylone furtki do prawdziwego Siebie. W tym spektrum liczy się hart ducha, cierpliwość, otwartość na dialog, odwaga do wyrażania własnego zdania, zaś problematyką jest pasywność, alienacja, tchórzliwość, snucie intryg, zapiekłość. Dlatego nie dziwimy się, że teraz najmocniej zaakcentują się zaburzenia w sferze komunikacji werbalnej, wynikające z braku otwartości, niekończących się polemik duchowych, poczucia wyobcowania, lęku przed odtrąceniem. Tutaj uczymy się słuchać, usłyszeć, rozmawiać.
► Inspirowany tchnieniem Ducha, odważ się bez skrępowania mówić o swoich zastrzeżeniach, odczuciach i potrzebach i nie urażaj uczuć i godności drugiego człowieka. Wytrwale szukaj tego, co cię łączy z ludźmi i niweluj to, co cię z nimi dzieli. Tylko tak zaczniesz pokonywać „demony” mącące ci myśli i wymazywać toksyczne osądy wdrukowywane ci dzień po dniu przez medialną paplaninę i jałowe rozmowy na jeden „słuszny” temat.

To sprawi, że staniesz się transparentny dla programów napływających z zewnątrz, które – nie znajdując w tobie punków zaczepienia – będą przez ciebie przepływać bez wyzwalania emocji, lęku i bólu. Wystarczy cztery razy powtórzyć informację, aby wdrukować ją w podświadomość nieświadomych ludzi, zaszczepić w nich lęk, niechęć, wrogość. To wskazuje, jak bardzo potrzebny jest otwarty dialog, szczera rozmowa i swobodna wymiana spostrzeżeń bez narzucania innym subiektywnych racji.

Skłócone społeczeństwo to przejaw słabości państwa. Teraz, gdy toczy się brudna wojna za naszą wschodnią granicą, rozdźwięk i wzajemna wrogość są czymś najmniej pożądanym.


Medycyna MYSZOŁOWA

Nagualen Ik jest MYSZOŁÓW, przynoszący ludziom medycynę ochrony, budzący czujność, wzmacniający równowagę nerwową. □ W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.


Indywidualna praca z energią fali

W Fali WIATRU należy się pilnować, aby nie zatracić kontaktu z uczuciami, intuicją i tym co, duchowe i nie polegać wyłącznie na wiedzy rozumu. Obecna sytuacja może wyzwalać w nas zmienne odczucia jak lęk przed wojną, niemoc, zniechęcenie, bunt, gniew, furię. Ale właśnie te cechy są niezbędne do generowania impulsów postępu i przemian. W sytuacji krytycznej sztuką jest wykorzystać swój „buntowniczy potencjał” z pożytkiem dla siebie i innych, sięgając po nowatorskie rozwiązania i pozostając całkowicie obecnym w teraźniejszości.
9.04.2022
DZIESIĄTY planetarny miesiąc
● Czas manifestacji pierwszych wynikówOkres: 4 kwietnia – 1 maja 2022

W dziesiątym, planetarnym miesiącu powracają tematy, przyciągnięte do zbiorowego pola przyczynowego w pierwszym miesiącu. Tu następuje przesilenie w schemacie myślenia ludzi. To, co dojrzało do sfinalizowania, zaczyna nabierać formy i przesądzi o powodzeniu lub klęsce programu na 2021/22 rok.
● Energią nośną miesiąca jest 8 Cib, Żółty Galaktyczny WOJOWNIK na Fali Księżyca. To oznacza, że teraz liczy się inteligentna strategia, silny lider i odpowiedzialny przywódca.

Zamiast narzekać, że jest źle i szukać winnych na zewnątrz, ludzie, społeczności i narody powinni skupić się na eliminowaniu tego, co podsyca konflikty. Jeśli chcemy doprowadzić do załamania starego systemu, to nie dostarczajmy mu energetycznego paliwa. Paliwem są nasze gniewne myśli, kipiące emocje, obraźliwe słowa, oszczerstwa. Jak zawsze, wskazane jest krytyczne patrzenie na rozwój wydarzeń, ale nie zjadliwa krytyka.


4.04.2022
Fala MULUC – Fala Czerwonego KSIĘŻYCA
● Istota starych proroctw
● Rozładowania karmiczneOkres: 28 marca – 9 kwietnia 2022

Fala Czerwonego KSIĘŻYCA otwiera 52-dniowe spektrum piątego zielonego zamku Czasu, który na planie ludzkim odpowiada za kooperację pojmowaną jako synergiczność działań, a na planie duchowym – za sprzężenie świadomości zbiorowej ze świadomością uniwersalną.

Fala KSIĘŻYCA to czas wybudzania ludzi z duchowego uśpienia, przełamywania blokad, oczyszczania i udrażniania kanałów przepływu informacji z wyższych poziomów świadomości do poziomu ludzkiego. Energia nośna fali, oddziałując na ludzką pamięć, pomaga uwolnić się spod panowania błędnie ukształtowanych autorytetów, przebrzmiałych systemów wiary, przekonań, nawyków.
To, co będzie się działo w tej fali, będzie miało wiele do czynienia z prawem przyczyny i skutku. Teraz wszyscy znajdujemy się na „planetarnym bankiecie konsekwencji”, a to, co widzimy wokół nas, to skutki ludzkiej pychy, chciwości, zadowalania zmysłów, żądzy dominacji, zaślepienia. Duchowe wartości poszły w zapomnienie.

Energia nośna fali jest zdolna wprawić w ruch każdy bezwład i przekształcić stagnację w postęp. Teraz na 13 dni wprowadza nas w światy intensywnych odczuć i pole energii przełamującej skostniałe układy i struktury. Jeśli nie można inaczej, siła sprawcza MULUC, chcąc osiągnąć przełom, może urządzić światu bolesną „paradę cieni”, by zwrócić ludziom, narodom i ich przywódcom uwagę na drastyczne zbłądzenie i wywołane tym dramatyczne skutki dla wszystkich. [□ Z tej perspektywy należy spojrzeć m.in. na kulisy wojny na Ukrainie.]

Przestrzegały przed tym stare przepowiednie, m.in. Apokalipsa Jana. W Objawieniu jest mowa o czterech jeźdźcach, których imiona to: Zaraza, Wojna, Głód i Śmierć. Zarazę już mieliśmy – pandemia, wojna trwa… Każde proroctwa niesie ze sobą ważną informację. Negatywne proroctwo, które się spełni, to proroctwo nietrafione – oznacza, że ludzie nie odczytali informacji albo ją zlekceważyli. □ Jedno jest pewne – z nami czy bez nas Ziemia się odrodzi do swojej pierwotnej świetności i blasku.

● Majowie mówią, że Muluc to „ewolucyjny budzik, tykający z kosmiczną dokładnością”; jego cechą jest bezkompromisowość.


Medycyna REKINA

Duchowym pomocnikiem Muluc jest REKIN, nazywany policjantem mórz, przynoszący ludziom medycynę czystości, orientacji na przyszłość i siłę przebicia □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”.


● Książka "Siła Zwierząt" jest dostępna w Księgarni "Kormoran", W-wa, ul Grażyny 9 lok. 3.


13-dniowe spektrum fali

W Fali KSIĘŻYCA ważne jest, abyś nie kumulował emocji, bo jest to dynamit, który rozsadza cię od wewnątrz. Dlatego jeśli jesteś zły – krzycz, jeśli smutny – płacz, jeśli radosny – śmiej się na głos.

28.03.2022
Księgarnia-Galeria KORMORAN


Informujemy, że Księgarnia-Galeria KORMORAN ma nową siedzibę przy ul. Grażyny 9 lok. 3, nr tel. kom. 606 288 290.

Tam dostępne są książki Wydawnictwa PULSAR:
● I Cing, Pu R'Tsy Yang
● Siła Zwierząt, J.Ruland
● Wyrocznia Majów, A.Spilsbury i M.Bryner


Poprzedni adres księgarni przy ul. Twardej 7 i numer telefonu stacjonarnego są już nieaktualne.


» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32
   następne 8 »