Listy
Aktualności

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
Fala OC /Fala Białego PSA
● Specyficzne konstelacje...


Okres 8 – 20 kwietnia 2024


Fala PSA/Oc to czas poszukiwania drogi do prawdziwego Siebie, rozpoznawania palety swoich uczuć i emocji, zgłębiania istoty miłości, partnerstwa i uzdrawiania relacji dwuosobowych. Teraz na nowo uczymy się łączyć argumenty rozumu z mądrością serca, by doprowadzić do współbrzmienia swojego pomysłu na życie z potrzebami bliskiej osoby. W tym miejscu zastanów się i powiedz: czym jest dla ciebie miłość, wierność, przyjaźń? Czy sądzisz, że kochanie jest czymś, co możesz robić albo zaprzestać tego robić?

Mądrość OC mówi: „Musimy uczyć się kochać – ale kochać tak, jak kochają psy? Pies szuka kogoś, kogo może kochać. Jego pragnieniem jest dzielenie się z kimś miłością. Ludzie zaś szukają miłości kierując się pytaniem, kto spełni moje marzenia, kto usunie lęki, kto uchyli mi nieba. Wszystko to ma swój początek w czymś, czego im brakuje, dlatego zawsze mają wrażenie niedosytu w miłości” – Nah Kin/dr Eugenia Casarin, kapłanka Majów Itza/psycholog.

Specyfiką Fali PSA jest stwarzanie subtelnych konstelacji przyciągających pokrewne Dusze, wibracje i treści. Pokrewieństwo lub powinowactwo nabiera tu zupełnie innego znaczenie, ponieważ nie ogranicza się ono do spokrewnionych ze sobą osób, lecz jest naturalną więzią, jaka istnieje między dwojgiem ludzi. Tacy partnerzy będą przyciągnięci do siebie przez tę samą siłę, dzięki której magnes przyciąga żelazo. Osoby te może zbliżyć do siebie głębokie uczucie, praca zawodowa, realizacja wspólnych projektów czy pozorny zbieg okoliczności. Jest to proces naturalnego przyciągania i ma niewiele wspólnego z osobistymi życzeniami czy upodobaniami. Jak to się przejawia? Początkowo możesz mieć wrażenie, że z daną osobą nic cię nie łączy, a mimo to przyciąganie istnieje. Wynika to stąd, że wasze Dusze jeszcze przed spotkaniem na płaszczyźnie fizycznej zobowiązały się do współpracy na planie materialnym. Miej to na uwadze i nie przekreślaj nikogo już na starcie.

● Inaczej mają się sprawy w przestrzeni zbiorowej w sferze bilateralnych stosunków między narodami czy krajami. Tu największą ułudą jest tzw. „przyjaźń” między dwoma narodami. Czegoś takiego nie ma! Na arenie światowej nie ma sentymentów – tu liczy się wyłącznie biznes. Konsekwencją trwania w iluzorycznej przyjaźni jest rozczarowanie i zdrada.


Medycyna PSA

Nagualem OC jest PIES, przynoszący ludziom medycynę pojednania.


13-dniowe spektrum PSA

„Jeśli przebywasz ciągle z tymi samymi ludźmi, to stają się oni w końcu częścią twojego życia. A skoro są już częścią twojego życia, to chcą je zmieniać, bo ludziom wydaje się, że wiedzą jak powinno wyglądać twoje życie, nikt jednak nie wie jak powinien przeżyć własne” – P.Coelho.
10.04.2024
DZIESIĄTY miesiąc PSA


Okres od 4 kwietnia do 1 maja 2024


W dziesiątym, PLANETARNYM, miesiącu powracają główne tematy, przyciągnięte do zbiorowego pola duchowego w pierwszym miesiącu roku 5 Maga/Ix, 2023/24. □ Dla przypomnienia: Funkcją energii nośnej Roku 5 Maga jest ukierunkowanie świadomości ludzi na sprawiedliwość, opartą na uniwersalnych prawach, prawdzie serca i czystych zamiarach, przy czym prawo wolnej woli jest nienaruszalne. Dziesiąty miesiąc ukaże wstępne wyniki kolektywnych działań ludzi na tle poczynań rządów i przywódców światowych.

Na poziomie energetycznym w planetarnym miesiącu następuje przesilenie w schemacie myślenia ludzi i planów decydentów światowych. To, co dojrzeje do sfinalizowania, zacznie nabierać formy i przesądzi o powodzeniu lub klęsce realizacji programu na 2023/24 rok.

● Energią nośną miesiąca jest 10 Cimi /Biały Planetarny ŁĄCZNIK (siła uwolnienia i zrywania pęt kontra siła terroru i widma śmierci), przyporządkowany do Fali Ziemi (siła kooperacji, braterstwa, odpowiedzialności kontra siła zakłamania, mamienia, lekceważenia życia). Warto dodać, że w przedostatnim dniu fali, w czasie ciszy wyborczej, odbędzie się w Warszawie kolejny antywojenny marsz kobiet: żon, matek, córek pod hasłem „Polska za Pokojem”. Następnego dnia, w dniu 13 Muluc /Czerwonego Kosmicznego Księżyca odbędą się wybory samorządowe, a tuż po nich zacznie się faktyczna odsłona...
4.04.2024Fala Czerwonej ZIEMI
● Siła nawigacji..


26 marca – 7 kwietnia 2024


Fala ZIEMI odzwierciedla dom rodzinny, wzajemne więzi, ducha wspólnoty i jednocześnie nasz wspólny Dom – Ojczyznę, środowisko, Ziemię ze wszystkimi jej królestwami. Naszym zadaniem jest dbać o oba domy, bo do tego każdy z nas się zobowiązał, zanim pojawił się w świecie materialnym.

Planeta Ziemia jest platformą, przez którą przewijają się wszystkie informacje. Tu spotyka się, kłóci, bije i godzi cały „kosmos”, co odzwierciedla się w zachowaniu i postawach ludzi. Musimy sobie uświadomić, że nikt z nas nie znalazł się tutaj przypadkowo. Każda dusza sama wybrała sobie takich a nie innych rodziców, ściśle określone miejsce, kraj, czas inkarnacji i na planie duchowym przetestowała wszystkie możliwe scenariusze, także te najmroczniejsze, aby później nic nie zdołało jej zaskoczyć i złamać. Czas zrzucić woal zapomnienia, a wtedy zaczną odsłaniać się optymalne sposoby i bezpieczne drogi wyjścia z zagmatwanej sytuacji.

Współpracę z energią fali należy zacząć od przemyślenia swoich przekonań, priorytetów, podejścia do ludzi, a następnie skupić się na zacieśnieniu wzajemnych więzi i odnalezieniu swojego miejsca w rodzinie, grupie, społeczności. Mądrość CABAN mówi: „Pozostań obecny w chwili teraźniejszej i zapuść korzenie tam, gdzie jesteś”.

Fala ZIEMI ustawia subtelne drogowskazy kierujące nas ku wiedzy o naszej prawdziwej naturze, pierwotnych wartościach, zobowiązaniach. Jak każda czerwona fala konfrontuje nas z następstwami naszych wcześniejszych indywidualnych i kolektywnych działań, abyśmy nauczyli się właściwie interpretować znaki-informacje i nagłe zdarzenia. Tym, co bardzo utrudnia ten proces jest wyciąganie przedwczesnych wniosków i nadinterpretacja słów i znaków.

W księdze Popol Vuh czytamy, że przed naszym światem istniały cztery światy, które uległy zagładzie. Piąty świat, w którym obecnie żyjemy, powstał w dniu CABAN. Proroctwo Majów zapowiadało, że jeśli ludzie będą żyć w harmonii z Wszechświatem, pielęgnować uczucia i dobre myśli, pamiętać o boskim pochodzeniu i świętych rytuałach, to piąty świat przetrwa. A jeśli zaczną naruszać święte prawa i zwalczać się nawzajem, piąty świat unicestwią trzęsienia ziemi.

W innej świętej księdze – Chlam Balam z Chumayel, zawarta jest cenna wskazówka dla ludzi piątego świata: „Myślenie to przywilej i odpowiedzialność. Z myśli biorą się słowa, które wychodzą przez usta do świata ludzi. Słowa inspirują i przekładają się na czyny, które nadają kształt rzeczom”. ● „CABAN to imię naszych MYŚLI, zwyczajów, tradycji”.

W dzisiejszych czasach moc słowa nabiera wyjątkowej wagi. Słowa mogą cieszyć, koić, podnosić na duchu, ale mogą też wyciskać łzy, prowadzić do depresji, samobójstw, konfliktów, rujnować życie ludziom, wywołać wojny i tak jak trzęsienie ziemi zabić wielu. Złe słowo, naszpikowane energią nienawiści i agresji, to bomba z opóźnionym zapłonem. Energie o podobnej wibracji łączą się ze sobą, ich moc rośnie i po przekroczeniu masy krytycznej dochodzi do nagłego samozapłonu i rozładowania ciśnienia wewnątrz ograniczonego pola, ponieważ pole to podobnie jak balon nie może rozrastać się w nieskończoność. To, że czegoś nie widać, nie oznacza, że tego nie ma.


Medycyna ZAJĄCA

W tej fali posłańcem światów duchowych do świata ludzi jest ZAJĄC, przynoszący ludziom medycynę ofiarności.13-dniowe spektrum CABAN

Każdy z nas ma swoją osobowość, która złożona jest z wielu cech. Część z nich uwarunkowana jest genetycznie, ale znaczną jej część kształtuje środowisko, wzorce wyniesione z domu, ze szkoły, otoczenia, w którym żyjemy, pracujemy, działamy, no i z Internetu. To wszystko formuje nasz system moralny, a w konsekwencji przekłada się na nasze zachowanie, światopogląd, postrzeganie ludzi, wybory.
31.03.2024

Trzeci ZAMEK CZASU


52-dniowy okres trzeciego zamku transformacji, przemian i modyfikacji, do którego przypisane są cztery 13-dniowe fale Tzolkin: Fala Węża, Fala Zwierciadła, Fala Małpy i Fala Ziarna, był bardzo niespokojnym i ruchliwym czasem. Przez cały ten okres protestowali unijny rolnicy, sprzeciwiający się niszczeniu rolnictwa irracjonalnym „zielonym ładem” i importem tanich produktów rolnych o niskiej jakości spoza Unii. Bruksela zamiast się wycofać, dokładała nowe absurdy, nowe podatki i nowe, coraz bardziej drastyczne dyrektywy. Tylko z uwagi na czerwcowe wybory wstrzymano się z ogłoszeniem dyrektywy dot. form płatności od 2027 roku, co może zapewne oznaczać wycofanie z obrotu gotówki pod pozorem walki z terroryzmem i praniem brudnych pieniędzy (?!).

Niszczenie europejskiej cywilizacji zaczęło nabierać tempa. W lutym KE ustaliła finalny kształt programu redukcji CO2 do 2050, określanego „Fit for 55”, czyli ideologii zielonej transformacji, a mówiąc wprost sklerotycznej polityce klimatycznej Unii, która ma doprowadzić do:
● likwidacji rolnictwa rodzinnego,
● zmniejszenia rozmiaru stad,
● przekonwertowania traktorów na pojazdy zeroemisyjne (takich nie ma!)
● zaorania klasy średniej i wprowadzenia oligarchii,
● zredukowania liczby pojazdów i ruchu lotniczego,
● dekarbonizacji źródeł ciepła
● skrajnego zubożenia społeczeństwa,
● i pozbawienia ludzi nie tylko aut, ale nawet dachu nad głową.
● „Nie będziesz mieć nic, ale będziesz szczęśliwy, bo państwo zapewni ci wszystko”.


O tym w ogóle się nie mówiło w mediach. Za to wiele się mówiło o zagrożeniu wojną, do której (nietrudno się domyślić) palą się koncerny zbrojeniowe. Zakulisowe plany decydentów trochę pokrzyżował premier Słowacji, uchylając rąbka tajemnicy o planach Europy, a potem premier Grecji, który na konferencji prasowej otwarcie podał, że Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i Wielka Brytania są gotowe wysłać żołnierzy na front wschodni. Stąd protesty antywojenne w naszym kraju, kompletnie przemilczane w wolnych rzekomo mediach.

Spora część społeczeństwa zaczęła już dostrzegać zagrożenia płynące z Unii, ale to wciąż za mało, by się temu kategorycznie sprzeciwić... Co będzie dalej, poznamy w czwartym żółtym zamku oświecenia.

27.03.2024Projekt GROWID – Rolnictwo opiekuńcze
Co się za tym kryje?…Na stronie ministerstwa rolnictwa projekt przedstawiany jest jako sielankowe życie na wsi, dodatkowy dochód dla rolnika i możliwość pozostania w gospodarstwie do końca życia w zamian za przystąpienie do programu gospodarstwa opiekuńczego dla seniorów (senior to osoba powyżej 45 lat), osób przewlekle chorych, niepełnosprawnych, uzależnionych itp. Jednak po zagłębieniu się w szczegóły sielanką to wcale nie jest.

● W projekcie zmienia się dotychczasowa definicja rolnika jako właściciela gruntu, na którym uprawia płody rolne, na rolnika usługodawcę, przy czym nie ma już mowy o własności ziemi.
● Rolnik musi zainwestować własne fundusze w gospodarstwo, by zapewnić podopiecznym wysoki standard pobytu.
● Odbyć 2-lenie szkolenia w zakresie opieki społecznej, żywienia, rehabilitacji, integracji itp. □ Preferowaną formą jest terapia ze zwierzętami, np. krowoterapia – długotrwała obserwacja krów skubiących trawę i wolno ją przeżuwających, która daje seniorom poczucie szczęśliwości, albo osłoterapia – obserwacja powolnych osłów, działająca równie kojąco.
● Wynagrodzenie dla rolnika to kwota 1875 zł miesięcznie /wg stawki w 2023 r.
● W gospodarstwie opiekuńczym kontrole z urzędu odbywają się regularnie co miesiąc, zaś rolnik zbiera punkty obywatelskie za poziom świadczonej opieki.
● Ciekawe, jak rolnik miałby pogodzić pracę na roli z zapewnieniem całodobowej opieki osobom przyjętym pod swój dach (regularne posiłki, utrzymanie higieny, w razie potrzeby zmiana pieluch czy wożenie do lekarza)? W rzeczywistości musiałby zaangażować całą rodzinę.

Warto zaznaczyć, że europejski projekt rolnictwa opiekuńczego (GROWID), za którym stoi UE i Bank Światowy, powstał w 2018 roku. W Polsce prace nad jego wdrożeniem zakończyły się w połowie 2023 r., a promocją zajął się ówczesny minister rolnictwa i minister rodziny wraz z doradcami. W krajach europejskich projekt gospodarstw opiekuńczych był testowany w ośrodkach agroturystyki przez fundacje i stowarzyszenia.

Zastanawiające jest, dlaczego u nas zajęło się tym ministerstwo. Czy nie kryje się za tym plan złapania w sidła zadłużonych rolników?... Teraz próbuje się wcisnąć rolnikom dopłaty, dalej dokręcać „zieloną śrubę”, doprowadzić ich do bankructwa i odesłać do doradcy rolnego, który zaproponuje jedyną możliwą opcję, czyli przystąpienie do projektu rolnictwa opiekuńczego. To nie zwolni rolnika ze spłaty kredytu, ale gdy jego ziemie przejmie bank, będzie mógł pozostać w gospodarstwie w zamian za świadczenie opieki społecznej…

● Jeśli macie rolników w rodzinie lub wśród znajomych, poinformujcie ich o GROWID i polećcie wysłuchanie ważnego nagrania: youtu.be/JxEDxpa0ZNM?si=TAGWbsQyzrf4P6opKAN – Fala ZIARNA
● Nowe ROZDANIE - Nowa GRA


Okres 13 – 25 marca 2024


Fala ZIARNA otwiera przed nami przestrzeń nieograniczonych możliwości i niepowtarzalnych szans życiowych; obdarza nas mocą pokonywania blokad i trudności – podobnie jak ziarno, które dążąc ku światłu, uporczywie przebija się przez grubą warstwę gleby do słońca. □ KAN nanosi najwięcej poprawek na planie przeznaczenia, zarówno indywidualnym, jak i zbiorowym.

Impulsy wychodzące z tego poziomu dopingują ludzi do odejścia od przesadnych zabezpieczeń, przezwyciężenia kompleksów i nabrania pełnej wiary we własne predyspozycje. Bez tego nie zdołamy wyrwać się z błędnego koła niemożności; będziemy trwać w miejscu, narzekać, lękać się, co przyniesie jutro. Teraz jest czas odważnych decyzji. Teraz wszyscy powinniśmy stać się opiekunami Ziemskiego Ogrodu, którzy szanują prawa natury, żywioły i wszystkie ziemskie królestwa, włącznie z królestwem ludzi.

Dni GAP

Fala ZIARNA może okazać się gorącym okresem z uwagi na obecność dziesięciu aktywnych portali galaktycznych (GAP). Są to punkty subtelnej nawigacji, korekty błędnie postępujących programów, odgórnego naprowadzania ludzkości na właściwe tory ewolucji. Tam, gdzie jest nierównowaga, równoważony jest proces. Ma to zawsze pozytywne oddziaływanie! Osoby bardzo wrażliwe, sensytywne mogą odczuwać dni GAP jako nieprzyjemne, męczące, dołujące, ale nie powinny tego osądzać, ponieważ korekta dokonuje się w skali globalnej. Jest to znak, że coś się synchronizuje w przestrzeni. W dniach oznaczonych literą „P” potęguje się siła oddziaływania energii kinów na zbiorowe pole świadomości, co może wywołać specyficzne poruszenie wśród ludzi.

Nie bądź zdziwiony, jeśli w ciągu tych 13 dni fali zaczną meldować się nieprzewidziane wydarzenia. Teraz karty są na nowo tasowane, rozpoczyna się nowa „gra w życie”. Przy każdym jej powrocie Fali ZIARNA nasila się zakulisowa walka o ludzkie umysły i wolę. Dlatego zacznij obserwować swoje odczucia i nie daj się zaskoczyć ani zwieść sztuczkom wichrzycieli, którzy będą robić wszystko, by zasiać w tobie lęk, obawy, bezsilność. Nadszedł czas, gdy trzeba być rezolutnym, a nie przemądrzałym czy naiwnym.

● W Fali ZIARNA domknie się też 52-dniowe spektrum niebieskiego zamku transformacji i przemian; tu dokona się podsumowanie wyników kolektywnych działań ludzi w Fali Węża, Fali Zwierciadła i Fali Małpy.


Medycyna BORSUKA

Nagualem Kan jest BORSUK, uchodzący za lekarza od przypadków beznadziejnych. □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.
13-dniowe spektrum ZIARNA

Jeżeli będziesz pielęgnować prawdę serca, przyczynisz się do tego, że coraz więcej prawdy będzie docierać do twojego otoczenia.
15.03.2024
12.03.2024
● Kin 13 Akbal /Niebieska Kosmiczna Noc
● Uchylenie rąbka tajemnicy...W Fali MAŁPY zaakcentowało się wiele mocnych znaków, począwszy od pierwszego dnia aż po ostatni. Na szczególną uwagę zasługują masowe protesty rolników i histeryczne parcie Systemu do wojny.

● Warto przypomnieć, że zgodnie z prawidłowościami Tzolkin i prawem cykliczności, w ostatnim dniu Fali Niebieskiej MAŁPY z kinem 13 NOC dokonała się odgórna selekcja, wyciągnięta została kwintesencja działań i za 40 dni – w pierwszej w kolejności fali tego samego koloru, czyli Fali Niebieskiej NOCY, będzie ciąg dalszy, poznamy więcej szczegółów zakulisowych działań.
● Pamiętajmy też, że kolor niebieski symbolizuje najbardziej ruchliwą energię, która zawsze wywołuje przejściowy zamęt, by skłonić ludzi do szukania dróg wyjścia z impasu i wdrażania innowacyjnych rozwiązań. Tutaj nie liczy się sukces czy porażka, lecz odwaga do podjęcia ryzyka. Dlatego każdy, kto podejmie działanie, już na starcie jest zwycięzcą.

Dziś można śmiało powiedzieć, że ogromną zasługą protestujących rolników jest to, że to otworzyli ludziom oczy na skażoną żywność, absurdy zielonego ładu, fanatyzm religii klimatycznej i systemowe niszczenie sektora rolno-spożywczego. Taraz 80% społeczeństwa popiera postulaty rolników.

Jednak System zamiast się cofnąć, jeszcze bardziej zaostrzył przepisy zielonego ładu, zradykalizował bzdurne dyrektywy „ratowania klimatu” i horrendalne kary za nieprzestrzeganie terminów. Zawiodły analogiczne metody sprzed 2,5 roku, różniące się tym, że w miejsce grania na emocjach, zamykania ludzi w domach, zmuszania do kłucia weszło straszenie wojną, krytyczną sytuacją za wschodnią granicą, przebąkiwaniem o powszechnej mobilizacji celem udzielenia wojskowego wsparcia sąsiadom. Ale ludzie przestali się bać. Egzekutorzy zniewolenia panicznie boją się buntu rozgniewanego ludu…

System zaczął się chybotać i w akcie desperacji sięgnął po siłowe rozwiązania, czym obnażył się całkowicie. Ludzie chcą pokoju, a egzekutorzy Systemu – wojny, by pod osłoną „fałszywej flagi” ograniczyć wolność, zawiesić prawa człowieka, spacyfikować rolników, a być może nawet sięgnąć po oszczędności na kontach klientów banków…

Natomiast ostatni dzień fali zdemaskował zamiary Ameryki i potwierdził starą prawdę, że na interesach z Ameryką, dobrze wychodzi tylko Ameryka. Prezydent JoB potraktował Polskę jak bezwolnego klienta i z zaskoczenia wcisnął to, co chciał, o co strona polska nie zabiegała, odtrąbił sukces i do widzenia... ● Żenujące – wręcz poniżające, było miejsce wyznaczone na konferencje prasowe polskiego prezydenta i premiera – był to podjazd dla samochodów przed Białym Domem!...
DZIEWIĄTY miesiąc decyzji
● Co dalej?...


7 marca – 3 kwietnia 2024


Dziewiąty, SOLARNY, miesiąc roku pełni funkcję drogowskazu. „Dotarliśmy do rozstaju dróg i czas wybrać dalszą drogę”. Informacje płynące z poziomu „9” naprowadzają na drogę urzeczywistnienia zamiarów, ale wybór należy do nas. Teraz należy koncentrować uwagę na procesach naprawczych, choć czasami i one mogą pokazać „kolce”.

● 28-dniowy odcinek roku to czas odważnych decyzji dotyczących naszego przetrwania. Przed nami czas prób i przeciwności. Ciekawe, jakie „wieści” przywiozą prezydent i premier z Waszyngtonu?... Trzeba liczyć się ze wszystkim, pamiętając, że przeciwności zawsze można obrócić na korzyść, jeśli będziemy trzymać się razem, trwać w prawdzie i działać planowo.

● Energią nośną miesiąca jest kin 136 C, 8 Etznab C/Białe Galaktyczne Zwierciadło, którego domeną jest prawda, zdolność rozróżniania, uczciwość w opozycji do obłudy, stronniczości, sprzedajności. Spośród 13 tonów, ton 8 ma największą moc sprawczą: wygasza ogniska zapalne, scala etapy działań, aby pokazać, na czym stoimy, ale jednocześnie może z małej iskry błyskawicznie wzniecić ogromny pożar. Litera C obok kinu odzwierciedla kręgosłup moralny ludzi i stan głównej konstrukcji, na której budujemy naszą przyszłość.

● Wydarzenia pod sejmem w ostatnim dniu ósmego miesiąca pokazały, że powróciły stare metody. Policjanci i policjantki, podnosząc ręką na bezbronnych ludzi upominających się o przetrwanie, gazując ich i pałując na oślep, złamali nie tylko przysięgę, prawo i konstytucję, ale też własne kręgosłupy moralne. A wystarczyło wyeliminować prowokatorów i pozwolić rozejść się ludziom. Tak się nie stało. Wcześniej czy później, skutki moralnego kalectwa sprawcy odczują bardzo dotkliwie. W dobie Internetu wieści roznoszą się błyskawicznie. Ruszyła akcja internetowa demaskowania policyjnych prowokatorów w cywilu i informowania o tym ludzi mieszkających w sąsiedztwie tychże prowokatorów, czego policjanci boją się najbardziej. Spektrum Fali Małpy obnażyło intencje politycznych kuglarzy, kłamców i podążających za nimi głupców. ● Ale co dalej?... Jeśli rolnicy się poddają, to w niedalekiej perspektywie wszyscy będziemy jeść robaki z puszki…
» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41
   następne 8 »