Listy
Aktualności

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
„Musimy powstrzymać zagładę Śląska”


W piątek, 24 marca br., miał miejsce protest górników przed siedzibą KE w Warszawie. Sprzeciwiali się oni unijnym restrykcjom dot. limitów emisji metanu i domagali się przeniesienia części środków przeznaczanych na import węgla na inwestycje związane z kopalniami. Górnicy stają w obronie niezależności energetycznej kraju, a premier wysyła ich do Brukseli...

Komisja Europejska chce, aby w ciągu 4 lat Polska zamknęła wszystkie kopalnie węgla kamiennego. Dla eurokratów czynnik ludzki w ogóle się nie liczy... Jeśli tak się stanie, to czym ludzie ogrzeją swoje domy?

Polska ma własny węgiel, którego zasoby szacuje się na co najmniej 200 lat. Tymczasem rząd zamiast zainwestować w polskie górnictwo i uniezależnić się od drogich dostaw, woli sprowadzać cudzy, drogi węgiel, często wątpliwej jakości… Tak wygląda dekarbonizacja po polsku.

Na proteście wybrzmiały mocne słowa:

Nie damy zamknąć naszych kopalń! Górnicy to ludzie honoru... Dzisiaj górnictwo jutro rolnictwo... W Unii są nie tylko Niemcy i Francja, ale też Polska i inne kraje. Niemcy otwierają kopalnie, a nam każą zamykać!... Zielona energia to tylko biznes, drożyzna, bieda... Dość parapodatków! – wołali górnicy.
24.03.2023Rolnicy mówią dość!


Rolnicy to ważna grupa społeczna, która gwarantuje nam bezpieczeństwo żywnościowe i należy się im szacunek. Sytuacja ekonomiczna na wsi jest dramatyczna, bo problemy się nawarstwiały – najpierw susza, potem wzrost cen nawozów sztucznych, a teraz zboże z Ukrainy zalegające w magazynach, przez co nasi rolnicy mają kłopoty ze zbytem swoich produktów. Nie są konkurencyjni cenowo, ponieważ zboże ukraińskie zostało zwolnione z cła przez UE. Duże wątpliwości budzi też jakość zboża z Ukrainy, bo jako towar jadący (niby) tranzytem przez Polskę nie przechodzi ono kontroli jakości na granicy…

Rolnicy domagają się uszczelnienia transportu ukraińskiego zboża do polskich portów, utworzenia tarczy antykryzysowej, ograniczenia monopolu zagranicznych koncernów spożywczych na rynku polskim i zaprzestania „bezrefleksyjnego wdrażania europejskiego Zielonego Ładu”, bo to dobije polską wieś.

Jeśli rządzący kolejny raz zlekceważą ich postulaty, to wiosną należy się spodziewać aktywnej orki nie tylko w polu, ale i na ulicach….


22.03.2023KOMPOSTOWANIE ludzkich zwłok
czyli eko-pochówek
● Czy skorzystalibyście?Według ekologistów tradycyjne metody pochówku są szkodliwe dla klimatu i środowiska, bo zanieczyszczają glebę ogromną ilością płynu balsamującego, stali i betonu, z kolei kremacje powodują zbyt dużą emisję dwutlenku węgla, poza tym szkoda gruntów pod cmentarze…

W USA kompostowanie ludzkich zwłok, czyli traktowanie ich jak nawóz, zostało zalegalizowane jako forma pochówku w stanach: Waszyngton (2019 r.), Kolorado (2021), Vermont i Oregon (2022), Kalifornia (2023). Dożyliśmy czasów, w których szczątki ludzkie traktowane są jak „odpady domowe”.

Zdaniem eko-zwolenników jest to bardzo ATRAKCYJNA opcja pochówku! Proces rozkładania ciała i przekształcania go w glebę, rzekomo bogatą w składniki odżywcze, trwa około 30 dni. W tym czasie zwłoki podgrzewane są do temperatury 55 stopni Celsjusza celem zniszczenia patogenów. Po tym rodzina otrzymuje uzyskany nawóz i może go wykorzystać do sadzenia kwiatów, pietruszki, warzyw, krzewów czy drzew, albo rozrzucić go po łąkach i polach.


► Każdy niech sam odpowie, czy jest to etyczne i moralne działanie, czy też bezczeszczenie zwłok pod osłoną prawa?…

21.03.2023
KALENDARZ ETIOPSKI
nośnikiem cennych informacjiNie ma przypadków – wszystko pojawia się we właściwym czasie. Niespodziewanie w naszej przestrzeni wypłynął kalendarz etiopski,w którym obecna era rozpoczęła się od narodzin Jezusa, wyliczonych przez mnicha Anonniosa z Aleksandrii na 9 r. n.e. Od roku zerowego kalendarz nie był modyfikowany, a więc podaje faktyczny upływ czasu. To by oznaczało, że w zachodniej chronologii dopisano 900 lat historii.

Wygląda na to, że kalendarzem etiopskim posługują się tzw. „elity Systemu”, ale dla zmylenia raz podają daty kalendarza gregoriańskiego, raz kalendarza etiopskiego. Straszy się ludzi apokaliptycznym rokiem 2030, tymczasem czas przełomu jest teraz. Rok 2030 to zasłona dymna, mająca uśpić naszą czujność. Jeśli ludzie prześpią ten moment, to w roku 2030 będzie po wszystkim i nic nie da się już zrobić.

Przeliczmy rok 2030 na kalendarz etiopski, biorąc pod uwagę początek i koniec roku, według klucza „minus 7” i „minus 8 lat” /zob. grafikę.

● W kalendarzu gregoriańskim data 1.01.2030 to w kalendarzu etiopskim 23.04.2022,
● 31.12.2030 to w kalendarzu etiopskim 22.04.2023.
Wniosek: Wdrażanie demonicznej Agendy rozpoczęło się w ubiegłym roku, a w 2023, po szczycie w Davos, nabrało tempa.

Kolejna, niemniej ważna data:
● 24.02.2022 to w kalendarzu etiopskim rok 2030.
Wniosek: Wojna na U… jest częścią składową realizacji planów Systemu.

Podobnie należy podchodzić do starych przepowiedni, które warto przetwarzać kalendarzem etiopskim, bo nie wiadomo, gdzie były one umiejscowione: czy w prawdziwym kalendarzu etiopskim, czy w zafałszowanym gregoriańskim.

□ Dla przykładu weźmy przepowiednię Baby Wangi o wybuchu III wojny światowej w 1917 r., której na szczęście nie było. Posługując się kalendarzem etiopskim wg klucza 7/8 lat do przodu (bo znamy tylko rok), wychodzi rok 2024 lub 2025. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ludzie przejrzeli już grę, za którą stoi Ameryka i grę, którą prowadzą europejscy przywódcy, posłuszni egzekutorzy Systemu. Stąd tak liczne protesty antywojenne w Europie pod hasłem „To nie nasza wojna”. Niestety, polskie społeczeństwo siedzi cicho. Honor Polski ratuje jedynie grupa ludzi, skupionych wokół „Polskiego Ruchu Antywojennego”.

□ Warto samemu przeanalizować różne daty. Bezpłatny konwerter kalendarza etiopskiego można pobrać z Internetu. Daty najlepiej przeliczać dwutorowo, tzn. odpowiednio 7 lub 8 lat do tyłu, a potem 7 lub 8 lat do przodu.

► Na kalendarz etiopski zwróciła uwagę Dorota Oleksy, która badając różne rachuby czasu, dopiero w kalendarzu etiopskim spostrzegła zaskakujące korelacje dat z podstępnymi działaniami Systemu.

18.03.2023
Fala AHAU, Fala Żółtego SŁOŃCA
● Samodzielność – Równość – WiernośćOkres: 14 – 26 marca 2023

13-dniowa Fala SŁOŃCA otwiera przed nami spektrum ponadczasowej wiedzy i ekspansji Ducha Nowego Czasu. Tutaj proces stawania się świadomym nabiera kosmicznego tempa. Wiele słów diametralnie zmieni znaczenie. Zabawa się skończyła i czas wydorośleć. Teraz, niezależnie od poziomu uświadomienia, każdy nasz czyn jest badany pod kątem przestrzegania zasad Uniwersalnego Kodeksu Etycznego i Prawa Kinu.● Zgodnie z Uniwersalną Etyką – „żaden świadomie myślący człowiek nie może zmuszać drugiego człowieka do określonych czynów ani zmiany poglądów czy przekonań. Nie wolno czynić nic, co wywołałoby iluzję oddzielenia. Kodeks zezwala uświadamiać, dawać przykłady, zapoznawać z regułami gry i czekać, aż dana osoba sama podejmie decyzję, kiedy i z kim jej po drodze”.

● Z kolei Prawo Kinu wyraża się w trzech słowach: SAMODZIELNOŚĆ – RÓWNOŚĆ – WIERNOŚĆ. Samodzielność oznacza, że każdy człowiek musi respektować wolną wolę każdego człowieka, Równość - że każdy zajmuje pełnowartościowe miejsce w życiu, Wierność - że wolna wola człowieka zharmonizowana jest z wolą Źródła. Jest to jedyne czwartowymiarowe prawo, któremu podlega każdy człowiek, pojmowany jako istota czterowymiarowa, dlatego we wszystkich sytuacjach zobowiązany jest bezwzględnie je przestrzegać.

O ile neofitom więcej uchodzi na sucho, to tym, którzy „wiedzą”, już nie. Można powiedzieć, że im więcej wiemy, tym mniej nam wolno. Mimo to warto wiedzieć, rozszerzać świadomość, lepiej poznawać siebie, wybaczać, ćwiczyć silną wolę, mieć stały punkt odniesienia, by nie stracić orientacji w czasie i przestrzeni. Wiedzący poruszają się po orbicie spirali i gdy zatoczą krąg, spirala wynosi ich świadomość wyżej. Tym samym stają się niedostępni dla "trenerów zastraszenia" - słyszą jedynie ich rozpaczliwe "krzyki". Natomiast niewiedzący poruszają się po okręgu i choć robią to coraz sprawniej i szybciej, nie mogą wybić się wyżej; są więc idealną pożywką dla "trenerów strachu".

Co nas czeka?

W najbliższym czasie wiele będzie się działo, ale „zamiast lękać się tego, co się zbliża, lepiej zawczasu przygotować się na Nieuniknione. Idąc za tym przesłaniem, staraj się:
● precyzyjnie określić Źródło, któremu bezgranicznie ufasz,
● pielęgnować świadomość celu, do którego zmierzasz,
● podążać ku swojej pierwotnej tożsamości,
● nigdy nie wątpić w nienaruszalność twojej wolnej woli, którą muszą respektować nawet „najciemniejsze siły”!

□ Niebawem podzielę się z wami ważnymi spostrzeżeniami, których nie będę publikować na Facebooku.

□ Kończąc dodam, że w pierwszym dniu Fali Ahau Wydawnictwo PULSAR miało swoje tzolkinowskie urodziny – to już 30 galaktycznych lat.


Medycyna GOŁĘBIA

Nagualem Ahau jest GOŁĄB, przynoszący ludziom medycynę miłości i pokoju. □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.

Wskazówki na 13 dni fali

Nie zapominaj, że „trenerzy strachu” tak łatwo nie odpuszczą i będą próbowali wykorzystać każdy moment twojej słabości, by ponownie zarzucić na ciebie sidła lęku. Daj im wyraźnie odczuć, że uodporniłeś się na wszystkie stare sztuczki, a nowych nie zamierzasz poznawać.

14.03.2023
SERCE posiada własny mózg
Gregg Braden


Każdy człowiek ma dwa niezależne od siebie mózgi – mózg serca i mózg w głowie. O ile dzisiejsza technologia potrafi wpłynąć na proces ludzkiego myślenia, to nie ma (i nie będzie mieć!) dostępu do mózgu serca… To co jest w stanie zrobić, to próbować poprzez LĘK blokować dostęp do inteligencji serca.

□ Teraz chyba rozumiesz, po co to ciągłe straszenie „modną chorobą”, wojną, klimatyzmem, ekologizmem, drożyzną, widmem głodu…


DZIEWIĄTY miesiąc naprowadzenia
● Oddzielanie ziaren od plew
● Co dalej?...


7 marca – 3 kwietnia 2023


Dziewiąty, SOLARNY, miesiąc roku pełni funkcję subtelnego drogowskazu. – Dotarliśmy do rozstaju dróg i czas wybrać dalszą drogę. Informacje płynące z poziomu „9” pomagają przełamać chaos i naprowadzają na drogę urzeczywistnienia zamiarów. Teraz nie należy koncentrować uwagi na samych negatywnych wydarzeniach (tak było w miesiącu ósmym), bo o wiele ważniejsze są procesy naprawcze, choć czasami i one mogą pokazać „kolce”.

● Dziewiąty miesiąc to czas podejmowania odważnych decyzji i skupienia się na pozytywnej stronie każdego zjawiska w życiu. Warto naśladować innych w tym, co szlachetne. Teraz liczy się autorytet moralny. Szczerość i troska o słabszych dają każdemu człowiekowi moc, pozwalającą na niezwykłe dokonania z niemałą gwarancją sukcesu. Ważne jest, aby zachować umiar, elastyczność myślenia, hart ducha.

● Energią nośną miesiąca jest 7 Ben /Czerwony Rezonansowy WĘDROWIEC, wskazujący drogę ku szeroko pojmowanej wolności. Impulsy z tego poziomu świadomości dopingują każdego z nas do uporania się z nadmierną emocjonalnością, przełamania poczucia bezsilności i uwolnienia się od starych ciężarów, nadmiernych zobowiązań i lęku przed nieznanym.

8.03.2022
MANIK – Fala Niebieskiej RĘKI
Nie liczy się wynik,
ale odwaga do podjęcia wyzwaniaOkres: 1 – 13 marca 2023

Fala RĘKI zawsze wprowadza do życia przejściowy chaos, aby skłonić ludzi do szukania nowych rozwiązań celem wyjścia z impasu. Dlatego tak wiele kontrowersyjnych treści i bulwersujących spraw wyłania się w ostatnim czasie. Za tym symbolem skrywają się energie, których istotą jest kompleksowe UZDROWIENIE i doprowadzenie do końca starych spraw. Wszystko inne – to tylko środki pomocnicze. Sfera kompleksowego uzdrawiania – począwszy od zakresów czysto medycznych, przez finanse, prawo, ekonomię i codzienne ludzkie bolączki, a skończywszy na duchowych – stanowi cel naszej wspólnej podróży przez życie.
Impulsy wychodzące z poziomu świadomości MANIK budzą w człowieku iskrę badawczego ducha, podsycają głód wiedzy, zachęcają do zaspokajania ciekawości i otwarcia się na nowe przestrzenie. Aby przekroczyć ten próg, trzeba uwolnić umysł od starych wzorców zachowań, przesądów, wróżb, przepowiedni, które zagradzają drogę do nowych możliwości. Teraz liczy się otwartość, śmiałość, dociekliwość, systematyczność, zaś problematyką jest chwiejność poglądów, przechwałki, czcze gadulstwo, słomiany zapał.

Wiedz, że przez 13 dni fali ty jesteś tym „wewnętrznym lekarzem”, który uzdrawia dobrym słowem, przyjaznym gestem i swoja obecnością. Ty trzymasz w ręku „uzdrawiające narzędzie”, którego tak usilnie szukasz na zewnątrz siebie.


Medycyna JELENIA

Nagualem Manik jest JELEŃ, przynoszący ludziom medycynę ofiarności.


13-dniowe spektrum fali

Ucz się kończyć to, co zaczynasz, zwracając uwagę na każdy krok na drodze. Jeśli pominiesz jakiś krok, wróć do tego miejsca, spróbuj jeszcze raz.

6.03.2023


» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
   następne 8 »