Listy
Aktualności

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
MEN – Fala Niebieskiego ORŁA
● Siła wizji kontra siła zaślepienia


Okres: 25 września – 7 października 2023


Fala Niebieskiego ORŁA to spektrum dalekosiężnych wizji, samostanowienia i odpowiedzialności. Tu liczy się otwarty umysł i umiejętność właściwego zarządzania uczuciami, zaś problematyką są zawężone horyzonty myślenia, zaślepienie, syndrom samarytanina, naiwność. Tutaj na plan pierwszy wysuwa się kolektywna świadomość, wizja celu i wiedza, która wybiega daleko w przyszłość. Impulsy wychodzące z tego poziomu dopingują ludzi do wzniesienia się ponad zawężone horyzonty powszechnego myślenia i przeniknięcia dalekosiężnych planów, nowych trendów, jak również potencjalnych zagrożeń. To pozwoli im realnie ocenić sytuację, dzięki czemu nie wpadną w sidła złudnych obietnic i fanatycznej propagandy.
► Teraz kluczowym wyzwaniem jest zachowanie przytomnej świadomości, aby umieć odróżnić prawdziwy cel od złudzeń, cudzych fantazji i schematycznego myślenia. MEN przestrzega przed błędnym kołem, złym planowaniem, nieodpowiedzialnym zarządzaniem skutkującym stratami i konfliktami z byle powodu.
□ Ludzie, którym brakuje wiedzy i poczucia celu, zaczynają gonić za ułudą, uzależniają się od innych i tracą niezależność.
□ Ludzie świadomi potrafią realnie ocenić ryzyko wszędzie tam, gdzie inni próbują uśpić czujność barwnymi obietnicami albo – w zależności od panujących nastrojów, grają na emocjach niewiedzących, podsycają podświadomy lęk przed przyszłością, by ugrać jak najwięcej dla siebie.

► W spektrum świadomości MEN sztuką jest umiejętność łączenia aspektów duchowych z aspektami materialnymi. Aby przebudzić ją w sobie, trzeba nauczyć się odróżniania prawdziwej wizji od złudzeń. Należy pamiętać, że „dar intuicyjnych wglądów” nie czyni nikogo jasnowidzem, lecz przejawia się jako bystrość spojrzenia, kreatywność, krytyczne postrzeganie (ale nie krytyka).

► Zewsząd docierają do nas różnorodne wizje przyszłości. Jedne mówią o odcięciu się od wydarzeń i skupieniu całej uwagi na rozwoju duchowym, drugie straszą mrocznymi scenariuszami przyszłości. Obie wizje są jednakowo szkodliwe, bo nie motywują ludzi do działania w obu światach jednocześnie, lecz zatrzymują ich w jednym albo drugim. Tymczasem świat duchowy i fizyczny są ze sobą na trwałe powiązane.

► Znamy powiedzenia: „Aby ZŁO mogło triumfować, wystarczy, że DOBRZY ludzie nie będą nic robić”. Na tym polega dzisiejszy problem ludzkości, zwłaszcza polskiego narodu. Ludzie zamiast łączyć siły i działać dla wspólnego dobra, wolą biegać na wiece wyborcze „dinozaurów” i patrzeć, kto obiecuje więcej, albo zupełnie ich to nie interesuje.

W tym miejscu warto się zastanowić, czy zamiast uciekać od odpowiedzialnością, może byłoby lepiej zatroszczyć się samemu o przyszłość i zainteresować oddolnymi inicjatywami jakimi aktualnie są akcje zbierania podpisów pod referendami obywatelskimi o wprowadzenie demokracji bezpośredniej i odebranie immunitetów wszystkim decydentom – posłom, senatorom, sędziom, funkcjonariuszom służb i administracji państwowej na wszystkich szczeblach?... Decydenci tracą grunt pod nogami i liczą na naszą pasywność... Za chwilę będzie za późno… Ukraina spiskuje z Niemcami, a Ameryka chce rzucić Polskę w wojnę z Rosją. Czy tego chcemy?... □ Otrzeźwienie przyjdzie po wyborach, o ile wcześniej nie zostanie wprowadzony nagły stan wyjątkowy. Wtedy z mocy ustaw zostaną nam odebrane wszystkie prawa…


Medycyna ORŁA

Nagualem Men jest ORZEŁ, przynoszący ludziom medycynę spełnienia. □ Pojęcie „medycyna” oznacza tu „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.


13-dniowe spektrum ORŁA

Nie lekceważ spraw, które wydają się pozornie drugorzędne, lecz potraktuj je jako informacje adresowane do ciebie. Twoje reakcje lub brak reakcji odzwierciedlą twój jednostkowy udział w kompleksie obecnych zawirowań. Zastanów się, jak dalece jesteś zniewolony schematami. Czy potrafisz wyjść poza powtórzenia, czy też wciąż powielasz stare „błędy”? Wiedz, że ignorując informacje i naturalne impulsy, nie osiągniesz zamierzonych rezultatów, ponieważ ignorancja sprzyja porażkom i konfliktom z samym sobą i ludźmi. /Za B.Piasecka, runa JERA. □ Jera jest zsynchronizowana z Falą Orła, przyp.

28.09.2023
TRZECI miesiąc JELENIA
● Ponowna gra na emocjach


Okres od 20.09. do 17.10.2023


Trzeci ELEKTRYCZNY miesiąc jest najbardziej ruchliwym i emocjonalnym odcinkiem roku – czasem mobilizacji wszystkich sił obecnych na scenie, ale też czasem podejmowania oddolnych prób celem pobudzenia mas do działań i szukania instrumentów niezbędnych do realizacji zadań w roku 5 Maga.

W TRZECIM miesiącu wszystko ukierunkowane jest na przemiany, stąd wiele może nas zaskoczyć, ale jeszcze więcej zelektryzować. Teraz intensyfikują się tematy, które wyłoniły się w DRUGIM, biegunowym miesiącu roku. Te najbardziej niebezpieczne to □ traktat WHO, □ relacje polsko-ukraińskie, □ patrole obcego wojska do pilnowania porządku na ulicach miast, □ usuwanie bankomatów celem zmuszenia ludzi do płatności kartą.
Siła nośna miesiąca

Energią nośną miesiąca jest 9 Oc, Biały Solarny PIES na Fali Białego WIATRU. □ Fala Wiatru wspiera otwartość w wyrażaniu poglądów i własnego zdania. □ Biały PIES zwraca uwagę na relacje partnerskie i fałszywą przyjaźń, □ ton 9 obliguje do podjęcia decyzji co dalej?…


21.09.2023IK – Fala Białego WIATRU
● Fundament wewnętrznej prawdyOkres: 12 – 24 września 2023

Fala WIATRU przywołała do pola świadomości pierwotny porządek, w którym ujęte są wszystkie oczyszczające programy i wniosła do przestrzeni ożywczego ducha, siłę witalności i duchowej inspiracji. Z tego poziomu możemy czerpać twórczą energię, ale powinniśmy zachować umiar. Nadmiar energii, kłębowisko myśli, natłok pomysłów zbyt często prowadzi do zarozumiałości, przesadnej arogancji, bezproduktywnej wojny na słowa kto ma rację. Teraz liczy się tolerancja, asertywność, wytrwałość, a problematyką jest poza, alienacja, ucieczka w światy ułudy.


► W spektrum Fali WIATRU bardzo mocno akcentują się aspekty męskie u ludzi. Obecnie, z uwagi na trwającą kampanię wyborczą, są one wyraźnie wyczuwalne w przestrzeni werbalnej, gdzie można wyróżnić kilka kategorii „mówców”: ● zatwardziali racjonaliści, stawiający na bezpardonowe rozwiązania ● umiarkowani racjonaliści, próbujący naprawiać świat w sposób planowy ● utopijni patrioci o wichrzycielskim usposobieniu, gotowi do podejmowania kontrowersyjnych akcji, poprzez które sami wpadają w tarapaty i wciągają w to osoby postronne ● wielobarwni populiści, kreujący się na obrońców ludu, w praktyce żądni władzy despoci.

To, co stąd płynie, jest jak „zwodniczy śpiew syreny”, któremu daje się uwieść znaczna część społeczeństwa. Jak pokazuje życie sfera dialogu, komunikatywności, kultury wypowiedzi to nasze najsłabsze polskie ogniwo. Ludzie uwielbiają grzebać w cudzej przeszłości, kłócić się, narzekać, osądzać, krytykować, paplać o jednym i tym samym, ale tylko nieliczni potrafią rozmawiać, słuchać i usłyszeć, co się faktycznie mówi.

► Impulsy płynące z poziomu świadomości IK motywują osoby świadome do trwania w prawdzie i wspierania tego, co łączy ludzi i niwelowania tego, co ich dzieli. Tutaj nie pomoże spryt, przebiegłość, pozycja, stanowisko, koneksje, lecz wytrwałość, autentyczność, odwaga do wyrażenia własnego zdania i współbrzmienie między tym, co myślimy i czujemy i tym, co mówimy i robimy.


Medycyna MYSZOŁOWA

Duchowym pomocnikiem Ik jest MYSZOŁÓW, przynoszący ludziom medycynę równowagi nerwowej i ochrony. □ W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.


Jak odnaleźć się w spektrum IK?

1 ● Wskazówki na starcie:
»Bystrość spojrzenia i jasność oceny sytuacji pozwalają ci podejmować optymalne kroki. Jeśli chcesz się rozwijać się i odnosić sukcesy, musisz uwierzyć w siebie i wykorzystać swoje predyspozycje dla wspólnego dobra, a nie jednostronnych korzyści. Na każdym etapie pracy – niezależnie od zajmowanej pozycji, musisz pozostać osobą skromną i pojednawczą. Jeśli będziesz dotrzymywać zobowiązań wobec innych, inni dotrzymają je również wobec ciebie. Upieraj się przy prawdzie i wspieraj pokrewne ci osoby. Trzymaj się z dala od chciwości, pazerności, protekcji, bo wcześniej czy później wszystko wyjdzie na jaw« /h. 35, „Ruch do przodu”

2 ● Rozwój wydarzeń, interakcje, pułapki na drodze:
»Jeśli jesteś osobą szczerą, otwartą i wytrwałą, dopniesz swego. Teraz czas pracuje dla ciebie. Jednak czekanie to nie beztroska. Czekając na odpowiedni moment, należy dbać, by kreatywna energia nie uległa rozproszeniu. Jeśli sprawy wymkną się spod kontroli i uznasz, że to koniec – wiedz, że i z tego można jeszcze wyjść. Trzeba wzmocnić siłę woli, opierając ją o fundament wewnętrznej prawdy. Uczciwość wobec prawdy da ci jasny osąd sytuacji i pozwoli wyjść z niebezpiecznej sytuacji« /h. 5, „Cierpliwość ”.

3 ● Czego masz się nauczyć w tej fali?
»Gdy zaczną spiętrzać się przeszkody, nie forsuj ich. Jest to czas, w którym należy „schować rogi”, przeczekać złą passę, wyciszyć emocje i nie dążyć do konfrontacji, lecz spokojnie poszukać sojuszników. Twój chwilowy postój może już wkrótce obrócić na twoją korzyść« /h. 39, „Przeciwności”.
□ Za I Cing, Pu R’Tsy Yang, M.Piasecka
14.09.2023Fala MULUC – Fala KSIĘŻYCA
● Gorzka prawda ● Jak się w tym odnaleźć?


Okres: 30 sierpnia – 11 września 2023


Fala KSIĘŻYCA jest przekaźnikiem ważnych informacji, związanych z naszą przeszłością i przyszłością. Wszystko, co tutaj wypływa na światło dzienne, jest w dużej mierze związane z prawem przyczyny i skutku, albo inaczej – z karmą i dharmą. Karma dotyczy informacji płynących z przeszłości do teraźniejszości, dharma – informacji płynących z przyszłości do teraźniejszości. Tylko nieliczni potrafią to zrozumieć, większość ludzi niczego nie widzi i nie słyszy. To, czego nie uporządkujemy teraz, wróci do nas ze wzmożoną siłą.

Takim znakiem były gwałtowne ulewy i paraliż stolicy w pierwszym dniu fali. Potoki brudu płynęły ulicami, kierowcy stali w korkach, komunikacja miejska utrudniona. Burze przeszły też nad innymi regionami kraju, ale te w stolicy – w centrum decyzyjnym, były bardzo wymownym ostrzeżeniem dla wszystkich.
● Teraz wszyscy znaleźliśmy się na „bankiecie konsekwencji Muluc”, a to, co widzimy wokół siebie, to efekty naszych kolektywnych działań lub ich braku. Jeśli jako społeczność nadal będziemy lekceważyć przekazywane nam przestrogi, to życie zacznie nas coraz częściej zaskakiwać. Wtedy wielu zacznie pytać, jak do tego doszło?… Wiele wskazuje na to, że pierwsze „show” możemy mieć pod koniec września, kiedy zostaną włączone wysokie częstotliwości 5G. Niewykluczone, że zaczną znikać ptaki, u ludzi mogą pojawić się silne bóle głowy, zacznie szwankować zdrowie. Diagnoza będzie taka jak zwykle – infekcja, grypa, bakteria, nowy „celebryta”, klimat itp. Przypomnijcie sobie, co wydarzyło się ub. roku na koncercie muzyki techno w Bydgoszczy, kiedy nagle, 140 młodych osób zasłabło, nie mogło oddychać. Sprawę wyciszono, jednak prawda przedarła się do ludzkiej świadomości. (zob. pl1.tv/title/co-sie-dzieje-na-koncercie-w-bydgoszczy-mlodzi-ludzie-masowo-slabli-nie-mogli-oddychac/).

● Dobra wiadomość: Komitet Wyborczy dr Lucyna Kulińskiej, propolskiej kandydatki na senatora z Krakowa, zdołał zebrać podpisy i złożyć je w PKW. Teraz czekają na werdykt PKW. Czasu było dramatycznie mało, ale wielka mobilizacja przyjaciół i pomoc Kresowiaków z 90 letnim nestorem, który osobiście zbierał podpisy na Rynku, dała efekt.

● Mydlane bańki Starego Czasu zaczynają pękać, a wielu ludzi „śpią”. Nic dziwnego, że egzekutorzy starego ducha postępują coraz bardziej zuchwale i bezkarnie rzucają kłody pod nogi świadomym...


Medycyna RYBY

Nagualem Muluc jest RYBA □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”.Jak nie stracić orientacji w przestrzeni?
(Za M.Piasecka, I Cing, h. 21/Sprawiedliwość, 48/Źródło mądrości, 39/Przeciwności

Po pierwsze:
»Musimy zacząć liczyć się z realnymi ograniczeniami swobody i przeszkodami na drodze do prawdy. Teraz jest czas rozstrzygających akcji. Musimy iść do przodu w sposób poprawny i odważnie pokonywać bariery blokujące drogę do wolności«.

Po drugie:
»Musimy uwierzyć w siebie i pojąć, że teraz czerpiemy siłę z przeszłości, ale nie swojej, lecz tej, która należy do wszystkich. Innymi słowy – ze wspólnych wartości, wiedzy zdobytej przez ludzi, sumy uczuć, sposobów zachowania, doświadczeń zebranych w życiu. Odszukajmy to źródło w sobie i czerpmy z niego siłę duchową. Kto bywał w różnych miejscach i poznawał różnych ludzi, ten jest świadom, że na całym świecie można spotkać te same typy ludzi. Jedni się przebudzili duchowo, inni wciąż jeszcze śpią«.

Po trzecie:
»Jeśli coś pójdzie nie tak i przed nami zaczynają spiętrzać się przeszkody, nie forsujmy ich, lecz „schowajmy rogi”, przeczekajmy złą passę, wyciszmy emocje i unikajmy konfrontacji. Chwilowy zastój może już wkrótce obrócić się na naszą wspólną korzyść. Trzeba zacząć szukać sojuszników«. □ Przykładem jest Kraków.

7.09.2023
Czwarty ŻÓŁTY zamek
● Poziom dojrzałości społecznej52-dniowe spektrum czwartego zamku oświecenia i uświadomienia domyka się 29 sierpnia. W tym okresie wszystkie działania powinny służyć wspólnemu dobru, a to co szkodliwe, wracało do nas jak bumerang. Tutaj przywódcy i liderzy zdawali egzamin z lojalności i mądrego zarządzania, a społeczeństwo ze współodpowiedzialności za to, co działo się w przestrzeni. Jednak większość ludzi pozostała obojętna. Na szczęście nie wszyscy. Podsumowanie wyników dokonało się na finiszu ostatniej fali zamku.

Oto jak wygląda bilans:

Fala ZIEMI (okres 9–21.07.) ukazała powszechną niewiedzę i zobojętnienie ludzi wobec szkodliwych działań decydentów, ale też próby poderwania społeczeństwa do masowych działań celem ukrócenia samowoli rządzących, np. akcja wysyłania maili do parlamentarzystów ze sprzeciwem wobec ustawy PGG.
Fala PSA (22.07. –3.08.) – zaakcentowała to, co „zgniłe”, czyli dwulicowość, fałszywe koalicje, zakulisowe układy, m.in. żałosny obraz parlamentarzystów: ignorancja, buta, prywata, pogarda dla ludzi, zdrada narodu za miejsce na liście partyjnej, dlatego nadsyłane listy bez czytania wyrzucali do kosza.
Fala NOCY (4–16.08.) – ujawniła skryte plany przywódców, sprzedajność decydentów, obłudę liderów, np. propaganda wyborcza, kontrola mediów, by trzymać społeczeństwo w niewiedzy.
● Funkcją Fali WOJOWNIKA (17–29.08.) było uzmysłowienie ludziom realnych zagrożeń, konsekwencji zgubnych ustaw i sytuacji, w jakiej znalazł się kraj. Dlatego czas zejść z obłoków na ziemię.

□ Wiele osób odcina się od ciemnej strony życia. Ich bierność wobec rozbuchanej samowoli decydentów oznacza niemą aprobatę dla ograniczania wolności, grabieży mienia na mocy zbójeckiego prawa, terroru psychicznego, tworzenia "inteligentnych 15-minutowych gett" i "globalnej wioski".

□ Każdy niech sam sobie odpowie, czy osoby, które mówią, że Źródło/Bóg/Stwórca uratuje ludzi prawych, nie uciekają od współodpowiedzialności? Czy w rzeczywistości nie postępują bardzo one samolubnie, by chronić własną energię i żyć beztrosko w swoim wirtualnym "pięknym" świecie kosztem pracy i energii innych ludzi? Gdyby „Bóg” miał pomóc umęczonym ludziom, zrobiłby to dużo wcześniej, zanim „Zło-Demoralizacja-Komercja” zawładnęły myśleniem większości.

□ To, co mamy pilnie do nadrobienia i zrobienia, wybrzmiało głośno w ostatniej fali zamku. I tak: Kilka dni temu ruszyła oddolna akcja społeczna zbierania podpisów pod ogólnokrajowym referendum obywatelskim. Trwa też akcja wysyłania maili i listów do kancelarii prezydenta z petycją o zawetowanie zdradzieckiej ustawy o prawie górniczym i geologicznym, zezwalającej na wywłaszczanie ludzi z ich ojcowizny i majątków bez odszkodowania, jeśli ich domy, działki, pola uprawne znajdują się na terenach wyznaczonych pod zatłaczanie pod ziemią spalin z krajów unijnych, lub jeśli pod ich domami i gruntami znajdują się złoża strategiczne. O tym będzie decydował główny geolog kraju i jego decyzja będzie nieodwołalna.


28.08.2023
Fala CIB – Fala Żółtego WOJOWNIKA
● Suwerenność
● Problematyka ludzi świadomychFala Żółtego WOJOWNIKA wprowadziła nas w przestrzeń oświecenia i niesienia światła w ciemność, czyli rozświetlania wszystkiego, co było do tej pory niewiadome, nieświadome lub co inni chcieli ukryć. Impulsy płynące z tego poziomu świadomości dopingują ludzi odważnych do podejmowania próby uświadamiania niewiedzących, a ludziom zalęknionym dodają odwagi do wyjścia z ukrycia i pokazania światu, że są.
Indianie południowoamerykańscy mówią: „Jeśli chcesz stać się sobą, żyć w harmonii z prawdą, naturą i ludźmi, powinieneś zjednoczyć w sobie trzy potencjały: mądrość kondora, wiedzę pumy i instynkt węża”.

KONDOR objawia to, co nad nami; jego mądrość uczy: „Bądź gotów puścić to wszystko, co nie jest we współbrzmieniu z tobą, a otworzy się przed tobą droga szczęścia”.
PUMA – przekazuje wiedzę o życiu doczesnym, pokazuje, jak wyrosnąć ponad własne ograniczenia; jej mądrość mówi: „Wyjdź z ukrycia, nie słuchaj bredni i czczej gadaniny. Siła tkwi w znajomości istoty rzeczy, obserwacjach i działaniu we właściwym momencie. Zbyt długie bycie samotnikiem, wycofanie się i obojętność sprawiły, że utraciłeś połączenie z ludźmi, życiem i światem”.
WĄŻ – odsłania to, co ukryte w głębi; uchyla rąbka tajemnicy: „Teraz uczysz się zarządzania i ukierunkowania energii, aby mogła popłynąć strumieniem. Każde słowo, myśl, uczucie, postawa, przesłanie, środek spożywczy, napój wyzwala reakcje w twoim ciele – może to być ból, napięcie, smutek, zmęczenie, kołatanie serca, albo odprężenie, lekkość, radość, spokój, zapał do pracy. – Co wybierasz? Jad czy uzdrowienie?”


Poziom dojrzałości społecznej

Fala WOJOWNIKA domknie czwarty 52-dniowy zamek dojrzewania i uświadomienia. Teraz każdy osobisty i kolektywny sukces musi służyć dobru wszystkich, w przeciwnym razie będzie on chwilowym złudzeniem i nie przyniesie nikomu pożytku ani prawdziwej satysfakcji. Tutaj bilansowane są działania w trzech poprzednich falach zamku. Teraz zarówno liderzy, jak i całe społeczeństwo zdają egzamin z zarządzania i odpowiedzialności za osiągnięte wyniki.

● Fala Czerwonej ZIEMI (9–21.07.) ukazała powszechne zobojętnienie wobec działań na szkodę ludzi i kraju.
● Fala PSA (22.07. –3.08.) – zaakcentowała to, co „zgniłe”, czyli zdradzieckie układy i fałszywe koalicje.
● Fala NOCY (4–16.08.) – ujawniła skryte plany przywódców, sprzedajność decydentów, obłudę liderów.
● Natomiast funkcją Fali WOJOWNIKA (17–29.08.) jest uzmysłowienie ludziom, zwłaszcza tym „świadomym i uduchowionym”, odcinającym się od ciemnej strony życia, że ich bierność wobec rozbuchanej samowoli decydentów oznacza pełną zgodę na ograniczanie praw człowieka i życie w niewoli. Osoby te próbują chronić własną energię, by żyć beztrosko w swoim świecie, tylko że odbywa się to kosztem energii i pracy innych. □ Co będzie do zrobienia na tym polu, dowiemy się na koniec fali.
13-dniowe spektrum fali
sierpień 2023LAHAINA - święta kraina Hawajczyków
● „Huragan ognia”Nie wiadomo, co było bezpośrednią przyczyną pożarów na Maui – bada to specjalna komisja. Faktem jest, że gdy uderzył „huragan ognia”, syreny ostrzegawcze nie zawyły, choć jest ich 80 na wyspie i są regularnie, co miesiąc, testowane. Nie wiadomo też, dlaczego nie odcięto dostawy prądu zgodnie z procedurami. Przerażeni ludzie ratowali się ucieczką do wody, w której spędzili od 4 do 8 godzin, zanim nadeszła pomoc.

Pożar wybuchł nad ranem 8 sierpnia. Po kilku godzinach urzędnicy zapewnili mieszkańców, że pożar zarośli w Lahaina został całkowicie opanowany. Gdy ogień pojawił się ponownie, okazało się, że dopływ wody w kranach został odcięty i strażacy nie mieli czym napełniać cystern gaśniczych. Dlaczego? Nie wiadomo. Lahaina, stanowiąca święte miejsce Hawajczyków, spłonęła w 80 procentach.

Kiedy dwa dni po pożarze mieszkańcy zaczęli kontaktować się ze swoimi biurami ubezpieczeniowymi, usłyszeli, że ich polisy straciły ważność, ponieważ kilka dni przed pożarem władze hawajskie uchwaliły nowe podziały terytorialne i żadne nowe pozwolenia na budowę nie mogą być wydawane.

Zaledwie dobę po tragedii ci sami deweloperzy, z którymi Starszyzna hawajska walczyła w sądzie o swoje ziemie i sprzeciwiała się budowie wieżowców (wszystko wskazywało, że sprawa jest wygrana), zaczęli dzwonić do mieszkańców z ofertą kupna ich ziemi. Po fali oburzenia władze hawajskie zakazały takich praktyk. Jeśli pożary zostaną oficjalnie uznane za klęskę żywiołową, Hawajczycy powinni odzyskać prawa do ziemi, odbudowy domów i odszkodowań, ale dziś nic nie jest pewne.

Na 25 września władze hawajskie zaplanowały szczyt w Lahaina, na którym miały zaprezentować cyfrowy plan zagospodarowania wyspy. Zgodnie z agendą przyjętą w 2020 r. na Maui mają powstać 15-minutowe miasta, a cała wyspa ma być zarządzana przez sztuczną inteligencję.

Amerykanie nie szczędzą ostrej krytyki pod adresem prezydenta, władz hawajskich i federalnych...

Więcej „w pigułce” pod linkiem:


SIEDEM zagubionych POKOLEŃ


Okres od 15 do 21 sierpnia br. z kinami 194–200 /od 12 Maga do 5 Słońca przywołał do pola świadomości fraktal „siedmiu zagubionych pokoleń” lub inaczej "siedmiu zablokowanych świadomości". Nawiązuje on do odległych czasów, kiedy w duchowe pole Ziemi wtargnęły mroczne świadomości, tzw. mistrzowie genetycy, którzy zawęzili pole zmysłów człowieka i zmanipulowali ludzką świadomość.

Pierwszymi egzekutorami ducha manipulacji stali się kapłani babilońscy, inkarnujący się na Ziemi z atlantydzką karmą. Z Babilonu ten duch rozprzestrzenił się na Cesarstwo Rzymskie, Europę, a potem na cały świat i na blisko 6 tysięcy zawładnął świadomością ludzi. Trend zaczął się odmieniać dopiero pod koniec lat 80. ub. stulecia. Punktem zwrotnym była Harmoniczna Konwergencja z 16/17 sierpnia 1987 r. (dziś przypada 36, rocznica). Przez kolejne 5 lat ważyły się losy ludzkości. Wszystkie scenariusze były możliwe. Ostatecznie zwyciężył duch postępu i rozpoczął się proces stopniowego odblokowywania częstotliwości 7 potencjałów pieczęci.

● Pierwsza aktywacja (ok. 30%) dokonała się w latach 1993–2000 (+5 lat na ustabilizowanie wibracji), czego wyrazem było ożywienie się nurtów ezoterycznych;
● druga (ok. 60%) – w latach 2004/5–2010/11 (+ 5 lat) , stąd coraz większa dociekliwość ludzi i nowe spojrzenie na istotę Boga, dobro i zło-dobro, miłość, dogmaty, ideologie;
● trzecia (100%) – na przestrzeni 7 miesięcy, tzn. w okresie 30.05.-12.12.2012 (+5 lat); od grudnia 2017 ta energii dynamizuje proces oczyszczenia, przemian, masowego przebudzenia, socjalizacji życia.

SOCJALIZACJĘ należy pojmować jako proces przekazywania systemu wartości obowiązujących we współżyciu ludzi, wspólnot, narodów. Tym, co najbardziej go utrudnia, jest trzymanie się przeszłości, zaślepienie, obłuda, pochopne wnioski, fanatyzm, lęk przed zmianami, pasywność, chowanie się za plecami innych.

● Według Starszyzny rdzennych mieszkańców Ameryk na świecie żyje ok. 20% duchowych ludzi (to nie to samo co ludzie uduchowieni, przebudzeni, świadomi).

□ Teraz spójrz na siebie i powiedz: czy się przebudziłeś, czy dopiero się budzisz, czy też nadal śpisz w przeszłości.17.08.2023, kin 196 /1 Cib» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41
   następne 8 »