Listy
Aktualności

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
KOMPOSTOWANIE ludzkich zwłok
czyli eko-pochówek
● Czy skorzystalibyście?Według ekologistów tradycyjne metody pochówku są szkodliwe dla klimatu i środowiska, bo zanieczyszczają glebę ogromną ilością płynu balsamującego, stali i betonu, z kolei kremacje powodują zbyt dużą emisję dwutlenku węgla, poza tym szkoda gruntów pod cmentarze…

W USA kompostowanie ludzkich zwłok, czyli traktowanie ich jak nawóz, zostało zalegalizowane jako forma pochówku w stanach: Waszyngton (2019 r.), Kolorado (2021), Vermont i Oregon (2022), Kalifornia (2023). Dożyliśmy czasów, w których szczątki ludzkie traktowane są jak „odpady domowe”.

Zdaniem eko-zwolenników jest to bardzo ATRAKCYJNA opcja pochówku! Proces rozkładania ciała i przekształcania go w glebę, rzekomo bogatą w składniki odżywcze, trwa około 30 dni. W tym czasie zwłoki podgrzewane są do temperatury 55 stopni Celsjusza celem zniszczenia patogenów. Po tym rodzina otrzymuje uzyskany nawóz i może go wykorzystać do sadzenia kwiatów, pietruszki, warzyw, krzewów czy drzew, albo rozrzucić go po łąkach i polach.


► Każdy niech sam odpowie, czy jest to etyczne i moralne działanie, czy też bezczeszczenie zwłok pod osłoną prawa?…

21.03.2023
KALENDARZ ETIOPSKI
nośnikiem cennych informacjiNie ma przypadków – wszystko pojawia się we właściwym czasie. Niespodziewanie w naszej przestrzeni wypłynął kalendarz etiopski,w którym obecna era rozpoczęła się od narodzin Jezusa, wyliczonych przez mnicha Anonniosa z Aleksandrii na 9 r. n.e. Od roku zerowego kalendarz nie był modyfikowany, a więc podaje faktyczny upływ czasu. To by oznaczało, że w zachodniej chronologii dopisano 900 lat historii.

Wygląda na to, że kalendarzem etiopskim posługują się tzw. „elity Systemu”, ale dla zmylenia raz podają daty kalendarza gregoriańskiego, raz kalendarza etiopskiego. Straszy się ludzi apokaliptycznym rokiem 2030, tymczasem czas przełomu jest teraz. Rok 2030 to zasłona dymna, mająca uśpić naszą czujność. Jeśli ludzie prześpią ten moment, to w roku 2030 będzie po wszystkim i nic nie da się już zrobić.

Przeliczmy rok 2030 na kalendarz etiopski, biorąc pod uwagę początek i koniec roku, według klucza „minus 7” i „minus 8 lat” /zob. grafikę.

● W kalendarzu gregoriańskim data 1.01.2030 to w kalendarzu etiopskim 23.04.2022,
● 31.12.2030 to w kalendarzu etiopskim 22.04.2023.
Wniosek: Wdrażanie demonicznej Agendy rozpoczęło się w ubiegłym roku, a w 2023, po szczycie w Davos, nabrało tempa.

Kolejna, niemniej ważna data:
● 24.02.2022 to w kalendarzu etiopskim rok 2030.
Wniosek: Wojna na U… jest częścią składową realizacji planów Systemu.

Podobnie należy podchodzić do starych przepowiedni, które warto przetwarzać kalendarzem etiopskim, bo nie wiadomo, gdzie były one umiejscowione: czy w prawdziwym kalendarzu etiopskim, czy w zafałszowanym gregoriańskim.

□ Dla przykładu weźmy przepowiednię Baby Wangi o wybuchu III wojny światowej w 1917 r., której na szczęście nie było. Posługując się kalendarzem etiopskim wg klucza 7/8 lat do przodu (bo znamy tylko rok), wychodzi rok 2024 lub 2025. Miejmy nadzieję, że do tego nie dojdzie. Ludzie przejrzeli już grę, za którą stoi Ameryka i grę, którą prowadzą europejscy przywódcy, posłuszni egzekutorzy Systemu. Stąd tak liczne protesty antywojenne w Europie pod hasłem „To nie nasza wojna”. Niestety, polskie społeczeństwo siedzi cicho. Honor Polski ratuje jedynie grupa ludzi, skupionych wokół „Polskiego Ruchu Antywojennego”.

□ Warto samemu przeanalizować różne daty. Bezpłatny konwerter kalendarza etiopskiego można pobrać z Internetu. Daty najlepiej przeliczać dwutorowo, tzn. odpowiednio 7 lub 8 lat do tyłu, a potem 7 lub 8 lat do przodu.

► Na kalendarz etiopski zwróciła uwagę Dorota Oleksy, która badając różne rachuby czasu, dopiero w kalendarzu etiopskim spostrzegła zaskakujące korelacje dat z podstępnymi działaniami Systemu.

18.03.2023
Fala AHAU, Fala Żółtego SŁOŃCA
● Samodzielność – Równość – WiernośćOkres: 14 – 26 marca 2023

13-dniowa Fala SŁOŃCA otwiera przed nami spektrum ponadczasowej wiedzy i ekspansji Ducha Nowego Czasu. Tutaj proces stawania się świadomym nabiera kosmicznego tempa. Wiele słów diametralnie zmieni znaczenie. Zabawa się skończyła i czas wydorośleć. Teraz, niezależnie od poziomu uświadomienia, każdy nasz czyn jest badany pod kątem przestrzegania zasad Uniwersalnego Kodeksu Etycznego i Prawa Kinu.● Zgodnie z Uniwersalną Etyką – „żaden świadomie myślący człowiek nie może zmuszać drugiego człowieka do określonych czynów ani zmiany poglądów czy przekonań. Nie wolno czynić nic, co wywołałoby iluzję oddzielenia. Kodeks zezwala uświadamiać, dawać przykłady, zapoznawać z regułami gry i czekać, aż dana osoba sama podejmie decyzję, kiedy i z kim jej po drodze”.

● Z kolei Prawo Kinu wyraża się w trzech słowach: SAMODZIELNOŚĆ – RÓWNOŚĆ – WIERNOŚĆ. Samodzielność oznacza, że każdy człowiek musi respektować wolną wolę każdego człowieka, Równość - że każdy zajmuje pełnowartościowe miejsce w życiu, Wierność - że wolna wola człowieka zharmonizowana jest z wolą Źródła. Jest to jedyne czwartowymiarowe prawo, któremu podlega każdy człowiek, pojmowany jako istota czterowymiarowa, dlatego we wszystkich sytuacjach zobowiązany jest bezwzględnie je przestrzegać.

O ile neofitom więcej uchodzi na sucho, to tym, którzy „wiedzą”, już nie. Można powiedzieć, że im więcej wiemy, tym mniej nam wolno. Mimo to warto wiedzieć, rozszerzać świadomość, lepiej poznawać siebie, wybaczać, ćwiczyć silną wolę, mieć stały punkt odniesienia, by nie stracić orientacji w czasie i przestrzeni. Wiedzący poruszają się po orbicie spirali i gdy zatoczą krąg, spirala wynosi ich świadomość wyżej. Tym samym stają się niedostępni dla "trenerów zastraszenia" - słyszą jedynie ich rozpaczliwe "krzyki". Natomiast niewiedzący poruszają się po okręgu i choć robią to coraz sprawniej i szybciej, nie mogą wybić się wyżej; są więc idealną pożywką dla "trenerów strachu".

Co nas czeka?

W najbliższym czasie wiele będzie się działo, ale „zamiast lękać się tego, co się zbliża, lepiej zawczasu przygotować się na Nieuniknione. Idąc za tym przesłaniem, staraj się:
● precyzyjnie określić Źródło, któremu bezgranicznie ufasz,
● pielęgnować świadomość celu, do którego zmierzasz,
● podążać ku swojej pierwotnej tożsamości,
● nigdy nie wątpić w nienaruszalność twojej wolnej woli, którą muszą respektować nawet „najciemniejsze siły”!

□ Niebawem podzielę się z wami ważnymi spostrzeżeniami, których nie będę publikować na Facebooku.

□ Kończąc dodam, że w pierwszym dniu Fali Ahau Wydawnictwo PULSAR miało swoje tzolkinowskie urodziny – to już 30 galaktycznych lat.


Medycyna GOŁĘBIA

Nagualem Ahau jest GOŁĄB, przynoszący ludziom medycynę miłości i pokoju. □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.

Wskazówki na 13 dni fali

Nie zapominaj, że „trenerzy strachu” tak łatwo nie odpuszczą i będą próbowali wykorzystać każdy moment twojej słabości, by ponownie zarzucić na ciebie sidła lęku. Daj im wyraźnie odczuć, że uodporniłeś się na wszystkie stare sztuczki, a nowych nie zamierzasz poznawać.

14.03.2023
SERCE posiada własny mózg
Gregg Braden


Każdy człowiek ma dwa niezależne od siebie mózgi – mózg serca i mózg w głowie. O ile dzisiejsza technologia potrafi wpłynąć na proces ludzkiego myślenia, to nie ma (i nie będzie mieć!) dostępu do mózgu serca… To co jest w stanie zrobić, to próbować poprzez LĘK blokować dostęp do inteligencji serca.

□ Teraz chyba rozumiesz, po co to ciągłe straszenie „modną chorobą”, wojną, klimatyzmem, ekologizmem, drożyzną, widmem głodu…


DZIEWIĄTY miesiąc naprowadzenia
● Oddzielanie ziaren od plew
● Co dalej?...


7 marca – 3 kwietnia 2023


Dziewiąty, SOLARNY, miesiąc roku pełni funkcję subtelnego drogowskazu. – Dotarliśmy do rozstaju dróg i czas wybrać dalszą drogę. Informacje płynące z poziomu „9” pomagają przełamać chaos i naprowadzają na drogę urzeczywistnienia zamiarów. Teraz nie należy koncentrować uwagi na samych negatywnych wydarzeniach (tak było w miesiącu ósmym), bo o wiele ważniejsze są procesy naprawcze, choć czasami i one mogą pokazać „kolce”.

● Dziewiąty miesiąc to czas podejmowania odważnych decyzji i skupienia się na pozytywnej stronie każdego zjawiska w życiu. Warto naśladować innych w tym, co szlachetne. Teraz liczy się autorytet moralny. Szczerość i troska o słabszych dają każdemu człowiekowi moc, pozwalającą na niezwykłe dokonania z niemałą gwarancją sukcesu. Ważne jest, aby zachować umiar, elastyczność myślenia, hart ducha.

● Energią nośną miesiąca jest 7 Ben /Czerwony Rezonansowy WĘDROWIEC, wskazujący drogę ku szeroko pojmowanej wolności. Impulsy z tego poziomu świadomości dopingują każdego z nas do uporania się z nadmierną emocjonalnością, przełamania poczucia bezsilności i uwolnienia się od starych ciężarów, nadmiernych zobowiązań i lęku przed nieznanym.

8.03.2022
MANIK – Fala Niebieskiej RĘKI
Nie liczy się wynik,
ale odwaga do podjęcia wyzwaniaOkres: 1 – 13 marca 2023

Fala RĘKI zawsze wprowadza do życia przejściowy chaos, aby skłonić ludzi do szukania nowych rozwiązań celem wyjścia z impasu. Dlatego tak wiele kontrowersyjnych treści i bulwersujących spraw wyłania się w ostatnim czasie. Za tym symbolem skrywają się energie, których istotą jest kompleksowe UZDROWIENIE i doprowadzenie do końca starych spraw. Wszystko inne – to tylko środki pomocnicze. Sfera kompleksowego uzdrawiania – począwszy od zakresów czysto medycznych, przez finanse, prawo, ekonomię i codzienne ludzkie bolączki, a skończywszy na duchowych – stanowi cel naszej wspólnej podróży przez życie.
Impulsy wychodzące z poziomu świadomości MANIK budzą w człowieku iskrę badawczego ducha, podsycają głód wiedzy, zachęcają do zaspokajania ciekawości i otwarcia się na nowe przestrzenie. Aby przekroczyć ten próg, trzeba uwolnić umysł od starych wzorców zachowań, przesądów, wróżb, przepowiedni, które zagradzają drogę do nowych możliwości. Teraz liczy się otwartość, śmiałość, dociekliwość, systematyczność, zaś problematyką jest chwiejność poglądów, przechwałki, czcze gadulstwo, słomiany zapał.

Wiedz, że przez 13 dni fali ty jesteś tym „wewnętrznym lekarzem”, który uzdrawia dobrym słowem, przyjaznym gestem i swoja obecnością. Ty trzymasz w ręku „uzdrawiające narzędzie”, którego tak usilnie szukasz na zewnątrz siebie.


Medycyna JELENIA

Nagualem Manik jest JELEŃ, przynoszący ludziom medycynę ofiarności.


13-dniowe spektrum fali

Ucz się kończyć to, co zaczynasz, zwracając uwagę na każdy krok na drodze. Jeśli pominiesz jakiś krok, wróć do tego miejsca, spróbuj jeszcze raz.

6.03.2023Piramida w Astanie
tajemnicza, ale niezwykła…Piramida została zbudowana na polecenie prezydenta kraju z okazji organizacji III Kongresu Liderów Religii Światowych i Tradycyjnych w 2006 r. Budowa trwała od 2004 do 2006 r. Piramida mieści się w samym środku miasta.

Projekt nawiązuje do Piramidy na amerykańskim banknocie jednodolarowym. Widoczna część budowli ma wysokość 62 m, z częścią podziemną 77 m. Budynek jest przystosowany do wahań temp. od minus 30 do 30 stopni C. Obiekt składa się z 5 kondygnacji trójkątów równobocznych. Bok trójkąta u podstawy ma 12 m. W dolnej części są trzy piętra trójkątów w kolorze granitu, w górnej dwa rzędy tworzące przeszklony wierzchołek atrium. Na szybach znajdują się witraże z obrazkami 130 gołębi, które symbolizują różne narodowości w Kazachstanie.

Dla dodania budowli tajemniczości, twórca projektu Norman Foster „przemycił” do piramidy wiele symboli, choć nie wprost. W najniższej kondygnacji nie ma dostępu światła dziennego, w najwyższej, przeszklonej wpada światło. Odpowiada to podziałowi społeczeństwa na „lud” i „grupę zwierzchników i nieujawnionych decydentów”. W części podziemnej mieści się sala operowa; na jej suficie jest ogromny wizerunek słońca. Symbolizuje to antyczną zasadę, że ludowi wystarczy zapewnić „chleba i igrzysk”, czyli trzeba go trzymać w sztucznym świetle (ciemnocie umysłu), z dala od światła słońca (oświecenia).

Nad salą operową znajduje się sala spotkań międzyreligijnych z wielkim „Słonecznym Stołem”. Światło dociera tu przez świetlik. Motyw słońca na stole obrad ma wyrażać pragnienie przywódców religijnych do usunięcia podziałów i wyłonienia światowej Religi Nowej Ery – New Age. [Taki program o nowej religii przyjęto na VI Kongresie w 2018 r.]

Budowa Piramidy kosztowała blisko 58 mln dolarów, przy czym wsparło ją wielu wpływowych polityków jak Kofi Annan, George Bush, Margaret Thatcher, Jiang Zemin (Chiny), Nelson Mandela, Valéry Giscard d’Estaing i Michaił Gorbaczow. Zapewne nie wynikało to z czysto religijnych pobudek. Kazachstan ma trzecie co do wielkości złoża ropy w skali świata i rozległe pokłady gazu ziemnego.

Wyjście z Piramidy prowadzi w kierunku Pałacu Prezydenckiego i pięknego parku pełnego okultystycznych symboli.

W Polsce o Astanie, stolicy Kazachstanu, praktycznie w ogóle się nie mówi, a jest to najbardziej zagadkowe i niezwykłe miasto świata. Jego przebudowę rozpoczęto w 1990 roku. Najciekawsze obiekty wzniesiono w ostatnich dwóch dekadach.

Więcej ciekawostek pod linkiem: www.salon24.pl/u/niewiarygodne/799479,astana

Wirtualna wędrówka: www.youtube.com/watch?v=9bft64Br_qo...New Age i ekumenizm
Dylematy Franciszka...Papież chce zjednoczyć wyznawców monoteistycznych religii, a tymczasem może on doprowadzić do schizmy w Kościele katolickim. Ekumenizm – jakkolwiek pięknie by nie zabrzmiał, to nic innego jak ideologia New Age, czyli gotowy program Systemu, mający zastąpić wszystkie religie. Dialog ekumeniczny zapoczątkował Jan Paweł II; był on pierwszym papieżem, który odwiedził meczet i synagogę i organizował wspólne obrzędy. Jego następca Benedykt XVI, konserwatywny teolog i tradycjonalista, wolał ustąpić z urzędu, niż ulec New Age. Pałeczkę papieża Polaka przejął Franciszek…

W międzyczasie sytuacja zaczęła wymykać się spod kontroli, rozszerzała się ludzka świadomość i zdolność percepcji, pustoszały seminaria duchowne, w Kościele Franciszka pojawiły się rysy. System nie znosi chaosu, dlatego wydarzenia musiały nabrać tempa. Skupiono się na infrastrukturze i teraz trzeba czekać na sygnał i zapowiadane powtórne przyjście „Bóstwa”. Dla dzisiejszej technologii holograficznej nie jest to problemem. Nie zdziwi więc, jeśli w określonym momencie katolicy ujrzą Chrystusa na niebie, muzułmanie Mahometa, żydzi Jahwe, aby wierni nie mieli wątpliwości. Po tym będzie można ogłosić zjednoczenie trzech wielkich religii z woli Najwyższego. Miejsca nowego kultu są już gotowe.

● W marcu br. oddano do użytku Dom Rodziny Abrahamowej w Abu Zabi – ośrodek edukacji, dialogu i modlitwy trzech religii: judaizmu, chrześcijaństwa i islamu.

● Nie próżnował też Kościół: w Astanie, stolicy Kazachstanu, znalazł nowe, newagowskie miejsce z piramidą przesiąkniętą dziwnymi symbolami; tam od 2003 r., co 3 lata, spotykają się przedstawiciele różnych religii. Gdy wydarzy się „cud”, to nowa stolica apostolska i centrum nowego zarządzania duchowego są już przygotowane, taki Watykan bis.

□ Nasuwa się refleksja, że może mityczny „Lucyfer”, którego imię znaczy „Niosący Światło”, nie zbuntował się przeciwko Stwórcy, ale trzem Panom Materializmu: Pieniądz–Władza–Zniewolenie... I został celowo zdemonizowany, by prawda nie wyszła na jaw…


Magnetyczna siła JEDYNKI
Światło i Cień…


Tam, gdzie jest światło, jest też cień. Podobnie jest z mądrością światła i mądrością cienia.
Rzut oka na historię Kościoła:

● 16.07.1054 – kin 1 Cauac/Wicher – odnowa/chaos
… schizma wschodnia, rozłam na Kościół wschodni i zachodni
●20.09.1378 – kin 1 Chicchan/Wąż – siła przetrwania/żądza władzy
… początek wielkiej schizmy zachodniej
● 11.09.1417 – 1 Eb/Człowiek – siła woli/manipulacje
… koniec schizmy zachodniej
● 22.09.2001 – 1 Imix/ Smok – ufność/walka o rewir
… wizyta Jana Pawła II w Kazachstanie
● 12.09.2022 – 1 Etznab /Zwierciadło – prawda/fałsz
… wizyta Franciszka w Astanie w Kazachstanie
● 16.02.2022 – 1 Ix / Mag – prawość/podprogowe działanie
… inauguracja Domu Rodziny Abrahamowej w Abu Zabi
● 1.03.2023 – 1 Manik /Ręka – duch badawczy/naiwność
…udostępnienie Doliny Abrahamowej.


○ Człowiek decyduje, z którego bieguna chce czerpać wiedzę i który zasila swoją energią.
○ Tajemniczym zbiegiem okoliczności obok dat zawsze pojawia się kin z liczbą 1 lub inaczej tonem magnetycznym, symbolizującym: nowy początek □ formację, która w danej chwili jest źródłem □ centrum, z którego wyjdą dalsze impulsy w sferze zdefiniowanej przez stojącą obok pieczęć.» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
   następne 8 »