Listy
Aktualności

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
Co mówi ci twój KRĘGOSŁUP


W harmonicznym module Tzolkin, oprócz historii ludzkości, zapisany jest również uniwersalny wzorzec ciała człowieka. Kiny od 121 do 140, oznaczone literą „C”, symbolizują ludzki kręgosłup. Dlatego w okresie od 21 września do 10 października br. informacje i znaki ostrzegawcze będzie dawać ci twój kręgosłup. Staraj się poznać jego „mowę”, bo od teraz nie ma winnych na zewnątrz i ulubionych wymówek w rodzaju „podkusił mnie on, ona lub jakieś licho”. Jesteś tylko ty i twoja odpowiedzialność za własne myśli, emocje, słowa, czyny, kondycję.

● W pierwszych 10 dniach „C” poznasz, czy jesteś prawdomówny i wiarygodny w tym co myślisz, czujesz, mówisz i robisz, czy też perfekcyjnie oszukujesz siebie i innych.
● Przez drugie 10 dni „C” poznasz, czy jesteś elastyczny, ostrożny w ocenie innych, zdystansowany do siebie i tego, co przyjdzie z zewnątrz, czy też rozsiewasz plotki, hejty, panikę.

Siódma, mistyczna kolumna Tzolkin to optymalna przestrzeń na zrzucenie z pleców zbędnych ciężarów i uwolnienie się od wszelkich lęków, manii prześladowczych, presji, stresu, zakłamania. Teraz wszystko jest INFORMACJĄ adresowaną do każdego z nas indywidualnie.

Pracując z informacją świadomie, ulżymy nie tylko sobie, ale też Matce Ziemi i jej wszystkim dzieciom. Życzmy sobie nawzajem powodzenia!

In lak’echOpracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 22.09.2017TRZECI księżyc roku
● Tempo życia ● 13 stawów20 września – 17 października 2017

W trzecim, ELEKTRYCZNYM, księżycu zaczynają intensyfikować się konkretne sprawy, zaś procesy, które wystartowały w pierwszym i drugim księżycu, nabierają tempa. Jeśli w ciągu 28 dni coś się gwałtownie wynurzy, warto się temu przypatrzeć, bo z tym będziemy musieli się zmierzyć w następnych miesiącach, ale nie dowiemy się, jaki będzie ostateczny wynik.Obserwując toczące się wydarzenia, poznamy nie tylko operacyjny plan działań na rok 2017/18, ale dowiemy się również dzięki komu i przy pomocy jakich środków może urzeczywistnić się będący już w toku program niwelowania emocjonalnego smogu. Przypominam, że nasz „lokalny świat” (tzn. nasze emocje, rodzina, środowisko, kraj) – jest tak samo ujęty w schemacie przemian, jak ten tak zwany „wielki świat”.

W elektrycznym księżycu wszystko jest ukierunkowane na transformację, dlatego starajmy się niczego nie oceniać. Każda pozornie logiczna ocena określonych osób i zjawisk może przesłonić nam dostrzeżenie ważnych informacji i przesłań.

Energią nośną trzeciego miesiąca jest Żółte Elektryczne Słońce (w skrócie 3 Słońce). To oznacza, że teraz kluczową problematyką jest tonowanie emocji przez uświadamianie mas. Ton 3 jest jak prąd, który może oświetlić miasto albo zabić. Podobnie jest ze słowem – może oświecić człowieka alb zranić. Dlatego w przestrzeni międzyludzkiej nie raz może zaiskrzyć, a nawet dojść do zwarcia. W takich sytuacjach należy zachować spokój, bo wciąż jeszcze znajdujemy się w fazie przygotowywania bazy wyjściowej dla tegorocznych działań.

Obecna konstelacja kinów i dat sprawia, że w elektrycznym księżycu pojawia się 20 kinów środkowej kolumny Tzolkin, symbolizującej kręgosłup Ziemi i kręgosłup człowieka. To oznacza, że przez 20 dni (oznaczone literą „C” w kalendarzu) jesteśmy zobligowani do wzmacniania „planetarnej konstrukcji nośnej” i eliminowania z przestrzeni tych, którzy próbują złamać kręgosłup moralny ludziom. Z uwagi na prawo współodpowiedzialności w sytuacjach skrajnych zagrożeń znaki ostrzegawcze będzie dawać ci twoja „tzolkinowska mistyczna kolumna”, czyli twój fizyczny kręgosłup, i 13 głownych stawów.


In lak’ech

Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 19.09.2017, wtorekNIE dla WANDALIZMU

W nocy z czwartku na piątek doszło do spektakularnego zdarzenia. Na teren zajezdni „Tramwajów Warszawskich” wtargnęło dwóch młodych mężczyzn i zaczęło niszczyć tramwaj wart 7 mln zł, malując na nim graffiti. Sprawcy zostali zauważeni przez mechaników. Doszło do szarpaniny, jeden z nich został ujęty, drugiemu udało się zbiec. Wezwana policja przyjechała i odjechała, bo sprawca zobowiązał się naprawić szkodę. Wandal został przykuty długim łańcuchem za nogę do pojazdu, aby nie uciekł, po czym zaczął zmywać graffiti, co zajęło mu 8 godzin. Następnego dnia umyty tramwaj wrócił na tory.

W sprawę natychmiast włączyli się obrońcy praw człowieka, domagając się surowej kary dla pracownika zajezdni za bezprawne pozbawienie wolności i naruszenie godności wandala. Kodeks postępowania karnego pozwala na zatrzymanie obywatelskie, ale w świetle prawa „pozbawienie wolności człowieka jest przestępstwem (□ jak np. przykucie łańcuchem), jak również zmuszanie go do określonego zachowania” (□ jak zmywania graffiti). Wandal odpowiada karnie za czyn, ale nie ma obowiązku naprawy szkody. ● Ciekawe, czy pracownicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka byliby równie łaskawi, gdyby grafficiarze oszpecili ich prywatne auta…

Po nagłośnieniu sprawy dyrekcja „Tramwajów Warszawskich” zrezygnowała z dyscyplinarnego zwolnienia mechanika, dając mu jedynie dyscyplinujące pouczenie, zaś minister sprawiedliwości zapowiedział zmianę bzdurnego prawa. Wandal nie może mieć więcej praw niż obywatel, łapiący go na gorącym uczynku.

Dzięki temu w świat poszedł KOMUNIKAT, że karę powinien ponosić wandal, a nie osoba dokonująca zatrzymania obywatelskiego, nawet jeśli popełni błąd.

Dyskryminacja czy przywilej?
W OBRONIE polskich kobiet i matekOto przykład, jak błyskawicznie działa energia nośna WĘŻA, mistrza sztuki życia i przeżycia, strażnika „kosmicznego ognia kundalini, którego kapłankami od zawsze są kobiety”, opiekuna zdrowia, prokreacji, seksualności, szacunku dla płci przeciwnej i wszystkich tematów tabu. W pierwszym dniu Fali Węża, tzolkinowska Kobra – „tropiciel DEWIACJI”, niezauważalnie dla ludzkiego oka wślizgnęła się w kolektywne pole świadomości Brukseli.

„Uderz w stół, a nożyce się odezwą”. Przestrzeń medialną obiegła informacja, że zgodnie z lipcową zapowiedzią KE zajmie się łamaniem demokracji w Polsce. Tym razem chodzi o rzekomą dyskryminację polskich kobiet, czego przejawem jest obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat. – Gdzie tu logika? To raczej przywilej niż dyskryminacja. KE nie uwzględnia faktu, że przejście na emeryturę jest dobrowolne.

Ale to nie wszystko. Bruksela planuje również zamach na europejskie matki. Trwają prace nad dyrektywą skracającą płatny urlop macierzyński do 8 miesięcy, pozostałe 4 miesiące urlopu przysługiwałoby tylko ojcom. A co z matkami karmiącymi dzieci piersią… Dla Franza Timmermansa to „null problemo” – są przecież smoczki, butelki, mleko w proszku… Dobro dzieci jest bez znaczenia. Kobiety mają wracać do pracy i basta! □ KE potrzebny jest biegły psychiatra i wytrawny policjant z wariografem. Może wtedy dowiedzielibyśmy się, jakiemu bogu ona służy.

Kolejny raz Bruksela posunęła się za daleko. Nic dziwnego, że nerwy puściły związkowcom „Solidarności”. 16 września (tj. w dniu 12 Wojownika na Fali Węża) odbędzie się protest przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie przeciwko dewiacjom unijnym i wtrącaniu się w wewnętrzne sprawy Polski, do których KE nie ma tytułu prawnego. Obniżenie wieku emerytalnego to nie decyzja rządzących, ale decyzja obywateli wyrażona w czasie wyborów, którzy oczekiwali, że wiek emerytalny zostanie przywrócony do poprzedniego wieku.

„Państwo polskie stworzyło warunki, a decydentem jest obywatel i to jest demokracja” – powiedziała premier Szydło. KE próbuje ingerować w suwerenne decyzje polskich obywateli. Eurokratom wcale nie chodzi o sankcje wobec Polski za obniżenie wieku emerytalnego czy łamanie zasad praworządności, lecz o obalenie niepokornego rządu.

Jeżeli ktoś tu łamie prawa, to jest to Unia Europejska, której polityka imigracyjna ściągnęła do Europy kłopoty, mordy, brutalne gwałty i terroryzm. Polska jest białą plamą na mapie Wspólnoty, gdzie póki co nie wślizgnął się terroryzm.

In lak’echNasz wspólny CEL i zadania


Odpowiedzią niech będzie fragment „Proroctw z Jukatanu” E.J.Michael:

…Świat potrzebuje ludzi, którzy chcą rozwiązywać problemy i budować Nowe. Ich zadaniem jest stworzenie nowego etycznego porządku społecznego. Inicjatywa musi wyjść od jednostek, grup, mieszkańców gmin, miast, regionów, krajów. Jeśli wystarczająco dużo ludzi włączy się w ruch pozytywnych przemian, to idealiści pracujący w aparatach władzy – w rzeczywistości więźniowie biurokracji – mogą poczuć się zobligowani do zreformowania systemu od wewnątrz. Zrozumieją, że bez reform zapanuje chaos, który z czasem doprowadzi do całkowitego załamania.

Potrzebujemy osób odważnych, wystarczająco dobrych, wrażliwych, uduchowionych, które nie żyją wyłącznie dla siebie, lecz także dla dobra Całości. Wielu ludzi na świecie jest słabych, podatnych na manipulacje, biernych, ponieważ tkwią w niewiedzy i błędnym przeświadczeniu, że ich „ja” kiedyś i tak się rozpłynie. W wielu duchowych filozofiach ego postrzegane jest w negatywnym świetle.

Istnieje diametralna różnica pomiędzy „prawdziwym Ja” a tym, co nazywamy „fałszywym ja”. Prawdziwe „Ja” jest istotą ducha, nasieniem nieśmiertelnej „Jam Jest Obecności”. „Fałszywe ja”, określane przez ogół jako „ego”, jest małym, niedojrzałym obrazem lub naszą własną projekcją, która nam się wydaje naszym faktycznym „ja”. Jeśli zniszczylibyśmy swoje „ja”, wymazalibyśmy swoją indywidualność – esencję istnienia. Bez „ja” nie może być „Jam Jest…”. „Jam Jest” stwarza podstawy dla ludzkiej niezależności, emancypacji duszy i uwolnienia ducha. [Więcej w mojej książce „2012. Początek końca czy radość początku?]


Ten fragment dedykuję szczególnie osobom, które – mając problemy same z sobą, nie tolerują innych punktów widzenia niż własne, uważając, że tylko ich subiektywne poglądy są właściwe i obowiązujące dla wszystkich. Jestem otwarta na różnorodne punkty widzenia, jak również krytyczne uwagi pod warunkiem, że zachowana zostanie kultura wypowiedzi. Natomiast obraźliwe posty, epitety, zjadliwa krytyka ze strony małych raczkujących „ja”, przeświadczonych o tym, że są one wszechwiedzące, będą usuwane z naszej strony – przykładowo „Pisowska tuba pojawiła się na Fb” albo „Mayowie tumanią również na Fb”.

Takim osobom odpowiadam: – Mam szczerą satysfakcję, że odwiedzacie naszą stronę, czytacie moje artykuły i jakby nie patrzeć – poznajecie nową dla Was wiedzę. To znak, że nie stoicie w miejscu, lecz wciąż poszukujecie swojego miejsca w życiu. Dziękuję Wam za to, że JESTEŚCIE, a nie kim jesteście.

Gwoli edukacji dodam, że KRYTYCZNE uwagi oznaczają zdolność postrzegania zmysłem jaźni (inaczej zmysłem duszy) i świadczą o dojrzałości inakrnacyjnej człowieka. Natomiast KRYTYKA to inaczej samoocena, obnażenie poziomu swojej świadomości.

In lak’ech

..........................ODRA granicą dwóch religii i kultur


Bóg – Honor – Ojczyzna. Jak długo Polska będzie bronić godności narodowej, wartości i wiary, tak długo będzie kąsana przez KE za łamanie pseudo-praworządności unijnej. Poprawność polityczna Unii, a właściwie bezmyślność polityczna (żeby nie powiedzieć głupota) – sprawia, ze Europa Zachodnia islamizuje się w zastraszającym tempie, a chrześcijaństwo nazywa złą religią, która już przemija.

● Przykład: Od lat w prawie europejskim obowiązuje dyrektywa, że dzieci islamskie wolno umieszczać wyłącznie w rodzinach zastępczych o tej samej tożsamości religijnej i kulturowej, przy czym pierwszeństwo mają krewni.

● Podobne prawo nie chroni dzieci chrześcijańskich. Kilka dni temu, w Wielkiej Brytanii, dziewczynka wychowywana w tradycji chrześcijańskiej trafiła do islamskiej rodziny zastępczej, gdzie została poddana „praniu mózgu”. Podważano zasady jej religii, wpajano, co wolno kobiecie, namawiano do podjęcia nauki języka arabskiego. Stało się to z jawnym naruszeniem Konwencji Genewskiej, która nakazuje chronić tożsamość religijno-kulturową i dobro dziecka.

● We Francji, za czasów prezydentury Hollande, wprowadzono do prawodawstwa francuskiego jedną z doktryn szariatu, zezwalającą na adopcję dzieci islamskich przez krewnych i obcych bez prawa dziedziczenia spadku.

● W kilku landach niemieckich do programu nauczania wchodzi obowiązkowy język arabski.

● Szwecja: Sąd uniewinnił imigranta muzułmańskiego, który dokonał gwałtu na czternastolatce, bo nie zdążył się on zintegrować i nie zrozumiał, że dziewczynka się broni i mówi „nie”. To, że gwałt sfilmował, a potem szantażował nagraniem rodzinę ofiary, dla sądu nie miało znaczenia.

● We Włoszech po starciach uchodźców z policją, władze wydały rozporządzenie o zakazie eksmisji na bruk imigrantów z nielegalnie zajmowanych przez nich budynków. Ten przywilej nie dotyczy Włochów. Tym samym usankcjonowano kolejną doktrynę islamską – dżizję, w myśl której uchodźca muzułmański, który postawi nogę na ziemi europejskiej, staje się jej prawowitym właścicielem, bo jest to forma daniny od niewiernych.


Dodając do tego powszechne ogłupienie zachodnich społeczeństw, można powiedzieć, że Europa Zachodnia na własne życzenie sama kopie sobie GRÓB. Dziś jakiekolwiek krytyczne uwagi dot. polityki migracyjnej czy skargi nękanych obywateli na uchodźców islamskich, kończą się zarzutami o rasizm.

Cieszmy się, że mieszkamy w Polsce…


Zapraszam do odwiedzania FACEBOOKA,
gdzie na bieżąco będę odnosić się
do ważniejszych wydarzeń i znaków Czasu.

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 31.08.2017, czwartek
dzień Seli /czakra podstawy
Kin 100, Żółte Solarne Słońce na Fali Człowieka

DRUGI biegunowy miesiąc roku
● Biuro informacji


23 sierpnia – 19 września


Licząc od 26 lipca, drugi BIEGUNOWY miesiąc (inaczej księżyc/28 dni) jest specyficznym „biurem informacji” o tym, co się konkretnie wydarzy na przestrzeni 28 dni, jak również co musi się dopełnić w ciągu obecnego roku. To, co w pierwszym księżycu miało ogólny zarys lub było bardzo zamglone, w drugim nabierze wyraźnych konturów lub ukaże prawdziwe oblicze. Potem jeszcze tylko szósty miesiąc będzie miał możliwość doprecyzowania lub skorygowania wyzwań „zleconych” nam w drugim miesiącu roku.Co będzie tematem szczególnej troski, zapowiedział kin pierwszego dnia miesiąca – Żółty Magnetyczny CZŁOWIEK. To oznacza, że w najbliższym czasie będziemy się mierzyć ze skutkami nadużywania wolności słowa, samowoli i manipulacji. Ta informacja powinna zmotywować ludzi, rządy i decydentów światowych do pilnego pochylenia się nad wyłaniającymi się problemami, zanim urosną one do zbyt dużych rozmiarów. (Zob. też opis Fali Człowieka)

Obserwacja 28 dni dopowie nam, gdzie tkwią największe wyzwania i trudności. Przypominam, aby zwracać szczególną uwagę na to, co jest w nas wartościowe i służy ogółowi, i nie kodować samych negatywnych słów, treści i wydarzeń.


Indywidualna praca z energią

Przez 28 dni warto poobserwować siebie i otoczenie przez pryzmat spolaryzowanej osobowości „dwójki” (kin narodzin nie ma tutaj znaczenia).

● Po jasnej stronie:
„2” pełnią funkcję stabilizującą w otoczeniu, lubią podejmować wyzwania, grają wszystkimi kartami, cały świat stoi przed nimi otworem – tu poznają ekstrema, dlatego powinny uważać, aby nie posuwać się za daleko, bo pole napięć jest bardzo rozbudowane

● Po ciemnej stronie:
„2” maskują swoje faktyczne uczucia; są przekorne, zaczepne, awanturnicze, wybuchowe. Zamiast szukać przyczyn konfliktu, podejmują bezmyślną walkę. Są bardzo oporne na nowe trendy. Albo zasłaniają się fałszywymi przesłankami, albo na siłę próbują udowodnić rzeczy nieprawdziwe. W ich obecności wyczuwa się specyficzne napięcie, przytłoczenie, przysłowiową „ciszę przed burzą”.

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 24.05.2017, czwartek
dzień Seli /czakra podstawy
Kin 93-P, Czerwony Biegunowy Wędrowiec w portaluCzęść 1 – GNIEW ŻYWIOŁÓW
● Głos przodków
● Plagi na Europę
● Rekonstrukcja RZESZYMamy magnetyczny księżyc i Falę WICHRU, która odzwierciedla tegoroczny proces sanacji w sferze relacji człowiek-człowiek, naród-naród, ludzie-Natura. Nie dziwmy się zatem, że w pierwszych jej dniach było ekstremalnie wietrznie, groźnie, tragicznie, gorąco.

Znaki Czasu

► Południe Europy zmagało się z pożarami lasów i upałami, spowodowanymi gorącymi masami powietrza znad północnej Afryki.
□ To znak-przestroga, że czas podjąć radykalne środki, by powstrzymać falę migracji z Afryki, zanim pochłonie ona Europę. Czas uciąć samowolę Niemiec, zanim pod skrzydłami UE odrodzi się III Rzesza w nowej zmutowanej formie? „Deutschland überalles!” – Taka konkluzja jest w pełni uprawniona z uwagi na coraz bardziej drastyczne fakty. W sobotnim wystąpieniu kanclerz Merkel zapowiedziała, że Europa nadal będzie przyjmować migrantów! – Kto jej dał takie prawo?

□ Heksagram na 2017/18 ostrzega: Nie wolno chować głowy w piasek. Ignorant, który chce rządzić, naraża na niebezpieczeństwa wszystkich. (z. Co przyniesie 2017-2018, s. 33). Dziś największą zmorą Europy jest hegemonistyczna polityka Niemiec, które swoim pseudo-miłosierdziem do migrantów próbują zagłuszyć krzyk nieuporządkowanej historii II wojny światowej. I znów na celowniku znalazła się Polska, przy wtórze „polskich totalnych”.
○ Słyszeliśmy już o polskich obozach koncentracyjnych i odmowie przeprosin, bo sprawcami zagłady nie byli Niemcy, lecz naziści, którzy spadli chyba kosmosu. Tylko że to nie kosmici, ale 90 procent Niemców popierało Adolfa Hitlera.
○ Szczytem hipokryzji i absurdu jest posądzanie Polaków o kultywowanie faszyzmu. Przyczynkiem stał się coroczny zjazd fanów wikingów na wyspie Wolin, gdzie podczas rekonstrukcji życia dawnych Słowian i wikingów na tarczach wikingów widniał staroskandynawski symbol runiczny w kolorze błękitnym. Niemcy uznali to za „alibi” dla kreowania faszystowskiej swastyki i nazizmu w Polsce. – Och, gdyby głupota miała skrzydła…

► W Fali WICHRU przez Polskę przetoczyły się potężne nawałnice, siejąc niespotykane dotąd spustoszenie, nie mówiąc o tragicznych ofiarach. W naturze szczególnie ucierpiały Bory Tucholskie, przez które z piątku na sobotę przeszły trąby powietrzne o szerokości kilku kilometrów, niszcząc niemal połowę drzewostanu. Do tej pory trąby powietrzne osiągały szerokość 100-160 m. Olbrzymia komórka burzowa generowała 1700 piorunów na minutę i zarazem ponad 50 tysięcy błyskawic w ciągu godziny. Pół miliona ludzi zostało nagle bez prądu.

□ Bory Tucholskie to tak naprawdę nie prawdziwy las, tylko plantacja sosny. Kiedyś rosły tu lasy sosnowo-bukowo-dębowe, które wycięto jeszcze pod zaborem pruskim i posadzono sosnę. Potem, po II wojnie znów robiono nasadzenia sosny jako drugie już pokolenie sztucznego lasu. Taka sosnowa monokultura w obliczu wichur łamie się jak zapałki. Skala zniszczeń jest tak duża, że brakuje młodych drzew do odnowień. Czyżby natura domagała się, aby lasom pozwolono odnowić się samym? Taki las byłby zdrowszy i silniejszy.

□ W tym miejscu komentarzem niech będzie cytat z książki 2012. Początek końca czy radość początku?, w której w odniesieniu do 13-letniego cyklu przebudzenia napisałam, że w nadchodzących czasach wszystko zależeć będzie od kierunku świadomości ludzi. Gospodarka światowa musi pójść inną drogą. W przeciwnym razie wkroczą ŻYWIOŁY, aby zmusić ludzi i rządy do zmiany kursu.… Jeśli próba zmian skończyłaby się fiaskiem, impuls odnowy powróci w 2017/2018 dreamspell-roku, kiedy kinem roku będzie Kan 12 (Krystaliczne Ziarno).
□ W obliczu kataklizmu stuprocentowo spisali się strażacy i zwykli ludzie; z pomocą pospieszyli też harcerze i setki ochotników z różnych regionów kraju. Jest w nas bezinteresowna dobroć.

□ Nie spisała się natomiast opozycja totalna, która nie szczędziła krytyki pod adresem rządu za opieszałość w wypłacaniu doraźnej pomocy finansowej i pomocy wojska. Zapomniała jednak, w weekend banki nie pracują, przelewy wyszły w poniedziałek, a we wtorek znów było święto. Z kolei wojsko pojawia się dopiero na wniosek wojewodów. W obliczu tak wielkich zniszczeń na rozległej powierzchni najpierw trzeba było udrożnić drogi dojazdowe i tory kolejowe. Dotarcie z pomocą do wszystkich równocześnie było po prostu niemożliwe. Premier rządu natychmiast podjęła działania, wydała pilne rozporządzenia, zobowiązała nadzór budowlany do równoległej współpracy z firmami ubezpieczeniowymi; już w sobotę udała się w region pomorsko-kaszubski, by naocznie ogarnąć skalę zniszczeń. „Totalni” zamiast deklarować wojewodom i starostom pomoc w zarządzaniu pracami porządkowymi, niech wezmą do ręki piły, grabie, łopaty i bez kamer pojadą w dotknięte rejony, by ramię w ramię z mieszkańcami usuwać skutki zniszczeń.

□ Jaki z tego przekaz płynie do świadomości ludzi? – Żywioły uświadomiły nam, że w obliczu tragedii zwykli ludzie potrafią się błyskawicznie zjednoczyć ponad podziałami. Natomiast plagą na Polskę są „totalni”. W 38-milionowym kraju stanowią oni zaledwie promil czy kilka promili, ale medialną burzę potrafią zrobić na całą Europę. To znak, że społeczeństwo musi powiedzieć im „dość!”.

□ Drugą plagą na Polskę jest minister środowiska, dla którego drzewo, las to nie natura, ale biznes. Wystarczyło jedno bezmyślne rozporządzenie, aby w ciągu miesiąca wyciąć milion drzew w Polsce, w tym 100-letnie dęby pod ochroną. Teraz zawziął się na Puszczę Białowieską pod pozorem walki z kornikiem drukarzem, którego latem nie ma. Minister planuje wyciąć 2/3 drzewostanu i dla rzekomej równowagi zasadzić młodnik, tylko że tylu sadzonek nie ma. Natomiast sprowadzenie ich z innych regionów Polski byłoby gwałtem na Naturze. Wyrosłe z nich nowe drzewa byłyby słabe, więc za chwilę znów poszłyby po piłę. Może o to chodzi „ministrowi-kornikowi”…

► Ząb transformacji wkroczył też w sfery „sacrum”. Podczas nawałnicy w Gnieźnie ucierpiała m.in. Katedra Gnieźnieńska, w którą uderzył piorun, latarnia nad Kaplicą Potockich, świeżo odremontowany kościół franciszkanów i całe Wzgórze Lecha. Wiatr zrywał poszycie dachów, uszkodził krzyż, wybijał szyby witrażowe, wyginał nienaturalnie blachy, wyrywał drzewa z korzeniami.

□ Katedra Gnieźnieńska jest ważnym symbolem wpływów Kościoła Katolickiego w Polsce. Gniezno, pierwsza stolica Polski, to dawne miejsce kultu rodzimej wiary Polan. Tu zaczęło się WYKORZENIANIE starosłowiańskich wartości z ziem polskich. □ „Kiedy była susza ludy pogańskie wychodziły na pola, oddawały hołd żywiołom, prosiły o deszcz. Kiedy były powodzie ludzie modlili się do ducha Wody o zmiłowanie i słońce” (H.K.). □ Może czas powrócić do tych praktyk, okazać pokorę i pokłonić się Siłom Natury…

► Kilka dni później, w dniu Wniebowzięcia NMP, doszło do tragicznego zdarzenia podczas obchodów święta religijnego na portugalskiej Maderze. Na modlących się pielgrzymów spadło jedno z 200-letnich drzew, zabijając 11 osób i raniąc 35 pielgrzymów. □ Znak Czasu: Praprzodkowie upominają się o pamięć i przywrócenie godności ludom pierwotnym planety, w tym Goplanom, Polanom, Ślężanom, Wiślanom i wszystkich pozostałym plemionom. Instytucjonalny Kościół zamiast do znudzenia mówić o chrześcijańskich korzeniach Europy, musi posypać głowę popiołem, pokajać się publicznie, by uwolnić siebie i wiernych od „grzechów barbarzyństwa”.

Ciąg dalszy w części 2.


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 17.08.2017, czwartek
dzień Seli /czakra podstawy
Kin 86, 8 Cimi/Biały Galaktyczny Łącznik» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
   następne 8 »