Listy
Aktualności

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
Spektrum EB
● Wskazówki na 13 dniGłówną tematyką w fali Człowieka jest autentyczność, zrobienie użytku z daru wolnej woli i odpowiedzialność za własne decyzje, a problematyką – manipulacje, kupowanie cudzej przychylności, szczodrość na pokaz, samozakłamanie.

► Wskazówki:

● Przejmij odpowiedzialność za siebie – 1 Człowiek
● Nie blokuj się oczekiwaniami – 2 Wędrowiec P.
● Nie faworyzuj „pupili” – 3 Mag.
● Spójrz na siebie oczami bliskich i znajomych – 4 Orzeł.
● Nie bądź uparty i monotematyczny – 5 Wojownik P.
● Zejdź z obłoków na ziemię i zapuść korzenie tu, gdzie jesteś – 6 Ziemia.
● Osądzając ludzi, osądzasz sam siebie – 7 Zwierciadło.
● Zrezygnuj z pozy i rutyny i dopuść impuls świeżości – – 8 Wicher.
● Nie sprzyjaj nikomu fałszywie – 9 Słońce.
● Nie patrz, co mają inni – 10 Smok.
● Otwórz się na dialog, ale nie bądź kaznodzieją – 11 Wiatr.
● Przemyśl swoje wzloty i upadki i wyciągnij z nich naukę na przyszłość – 12 Noc.
● Postaw na jakość a nie ilość – 13 Ziarno.


► Zwróć uwagę na dni z pieczęciami twojej rodziny solarnej i ustal, z którymi latami życia one się wiążą. Obserwuj, co będzie się w nich działo. Dzięki temu możesz uchwycić istotne analogie i znaleźć odpowiedź na wiele nurtujących cię kwestii.
Powodzenia !TRZYNASTY miesiąc ŻÓŁWIA
● Czas przemian ● Kulminacja ● Zapobiegliwość27 czerwca – 24 lipca 2020

Trzynasty, KOSMICZNY, miesiąc zapowiada odchodzenie Starego i wstępowanie w Nowe. W takich momentach dość często pojawia się zwątpienie, poczucie, że wszystko zaczyna się walić, zawodzi rutyna, nic nie funkcjonuje jak dawniej.

Impulsy z poziomu „13” nie pozwalają spocząć na laurach i do znudzenia rozpamiętywać to, co było. Tutaj do gry wkraczają siły odpowiedzialne za odgórne przetasowania i wprawianie w ruch wszystkiego, co odrętwiałe, głuche, skostniałe. Nawet pozornie drobne zmiany mogą uruchomić coś, co niespodziewanie odmieni bieg spraw. „Byle piórko może przechylić szalę”...

»Czegoś, co zostało osiągnięte wielkim nakładem sił, nie można powierzyć ludziom nieprzygotowanym, gdyż swoją niekompetencją zmarnują ów wysiłek. Byle piórko może zachwiać równowagę i zniweczyć znakomite osiągniecie. Nawet największy sukces, gdy nie zasadza się na wiedzy, czemu ma on służyć, nie jest prawdziwym spełnieniem. Należy wystrzegać się pozy, arogancji i pychy.« (Heks. interakcji 63 – „Spełnienie”, za M.Piasecka i Pu R’Tsy Yang).

● Siłą nośną trzynastego miesiąca jest 12 Oc – Biały Krystaliczny PIES na Fali Wichru. Stąd przez najbliższe 28 dni liczy się wierność prawdzie serca, lojalność, empatia, a problemem jest dwulicowość, pieniactwo, zdrada. Dlatego jeśli żyjesz zgodnie ze swoimi wartościami, to z pomocą energii Krystalicznego Psa swoim doskonałym „psim węchem” już z dala wyczujesz „padlinę” – fałsz, obłudę, nieszczerość.
□ W tym spektrum - w niedzielę, 28.06., odbędą się wybory prezydenckie.


25.06.2020Spektrum CAUAC
● Wskazówki na 13 dniGłówną tematyką w 13-dniowej Fali WICHRU/Cauac są kwestie osobistych relacji z konkretnymi osobami, problematyką – zapiekłość, chęć odwetu, oszczerstwa, wyzwaniem – przełamanie niechęci i dążenie do pojednania. Duchowa edukacja pod kierunkiem Cauac rozpoczyna się zawsze od zrewidowania swoich priorytetów, cichych motywacji i postaw.

»Jedni ludzie jasno myślą i jasno się wyrażają, u innych panuje w głowie zamęt. Bystry umysł i tępota z drugiej – nie są stopniami rozwoju intelektu, lecz różnymi stanami świadomości. Tępota to inaczej psychologiczna obrona przed niechcianą informacją. Bystry umysł to otwartość, głód wiedzy, pragnienie otrzymywania informacji i usłyszenia każdej prawdy.« (Za V.Zeland, Transerfing rzeczywistości)


Wskazówki na 13 dni:

● Zachowaj dystans do każdej wątpliwości □ 1 Wicher /Cauac
● Nie zaprzeczaj faktom □ 2 Słońce /Ahau
● Zaufaj sobie a nie innym □ 3 Smok /Imix
● Zadbaj o kulturę wypowiedzi □ 4 Wiatr /Ik
● Kieruj się intuicją – nie myśl, co powiedzą inni □ 5 Noc /Akbal
● Licz na siebie □ 6 Ziarno /Kan
● Wyluzuj się, nie pomstuj, nie zazdrość □ 7 Wąż P/Chicchan
● Zakończ toksyczne znajomości □ 8 Łącznik /Cimi
● Ćwicz systematyczność i nie bądź chorągiewką na wietrze □ 9 Ręka
● Zamiast narzekać – naprawiaj □ 10 Gwiazda P/Lamat
● Nie schlebiaj fałszywie □ 11 Księżyc /Muluc
● Spójrz na siebie oczami innych □ 12 Pies /Oc
● Nie słuchaj autorytetów – ty jesteś tym, co wie □ 13 Małpa /Chuen.

Takie wyzwania będzie rzucać ci twoje środowisko, rodzina, otoczenie, życie.


Na co zwrócić uwagę w tej fali?

► Na planszy narodzin w polu „Rodzina solarna” znajdź dwa lub trzy dni z kinami swojej rodziny solarnej i ustal, z którymi latami życia się wiążą. Jeśli coś szczególnego wydarzy się w tych dniach, zastanów się, czego chciało nauczyć cię to doświadczenie. □ Szczegółowe wskazówki znajdziesz w podręczniku „Kod Inkarnacji”.

Data publikacji: 18.06.2020BATALIA o ludzkie umysły
● Dokąd zmierzamy?W ostatnich latach proces zawłaszczania ludzkim myśleniem nabrał tempa. Stoją za tym siły, próbujące zaprowadzić nowy ład społeczny według własnego scenariusza, opartego na terrorze psychicznym i bezwzględnym posłuszeństwie. Proces zmiany postrzegania rzeczywistości przez ludzi jest rozłożony w czasie i dokonuje się w etapami: pierwszy to demoralizacja, drugi – destabilizacja, trzeci – kryzys, czwarty – normalizacja za każdą cenę.


1 ● DEMORALIZACJA trwa 15–20 lat
– tyle czasu potrzeba na wykształcenie trzech pokoleń studentów, profesorów, pozyskanie elit, ideologizowanie młodzieży, wywoływanie „gniewu” ludu i rozbicie struktur społecznych i narodowych. Demoralizacja opiera się na praniu mózgów, dywersji ideologicznej, wzniecaniu niepokojów, wypaczaniu wzorców moralnych, wypieraniu wiary, pamięci przodków, niszczeniu więzi rodzinnych, człowieczeństwa. Dla zdemoralizowanych środowisk prawdziwe informacje nie mają żadnego znaczenia. Dziś, pomimo zalewu informacji nikt nie jest w stanie dojść do sensownych wniosków na temat obrony siebie i swoich bliskich. Jeśli się sprzeciwi „nurtowi”, zostanie okrzyknięty fanatykiem, faszystą, ksenofobem, a państwa narodowe i każda prawicowość posądzane są o hitleryzm międzynarodowy i piętnowane przez podległe media. □ To, co dzieje się obecnie w Stanach Zjednoczonych, to prawidłowość, która była już praktykowana w Związku Radzieckim i demoludach. Teraz popróbuje się wywrócić Amerykę według bardziej wyrafinowanych metod.

2 ● DESTABILIZACJA trwa 2–5 lat
– ma na celu wywołanie problemów gospodarczych, pogłębienie podziałów społeczeństwa, zachwianie systemów obronnych i relacji międzynarodowych. Sprawdzonymi narzędziami destabilizacji jest obrona praw człowieka i grup mniejszościowych, a dziś także antyklerykalizm, klimat, środowisko. W procesie destabilizacji najbardziej użyteczne są środowisko lewicowe, pozyskani ludzie nauki, samozwańczy eksperci od wszystkiego, obrońcy wolności i praw obywatelskich. Po osiągnięciu celu odchodzą oni w niepamięć. □ Taki los spotkał m.in. liderów Nowoczesnej i Partii Palikowa czy Gretę Thunberg. W rzeczywistości Wielkiemu Bratu nie chodzi o jakieś prawa, lecz o przejęcie władzy nad każdym krajem.

3 ● KRYZYS – wystarczy 6 tygodni,
aby doprowadzić kraj do kryzysu; przykładem jest kryzys migracyjny w UE i próby przymusowej relokacji emigrantów islamskich czy obecny kryzys światowy wywołany przez pandemię koronawirusa, ogłoszoną przez WHO z dużym opóźnieniem.

4 ● NORMALIZACJA może trwać bez końca
– zobojętnieni, umęczeni do granic ludzie, zaakceptują każdą nową władzę, byle nastąpił spokój. Dlatego nie można dopuścić do destabilizacji gospodarki, usunięcia zasad wolnego rynku i ustalenia rządów Wielkiego Brata. W przeciwnym razie ludzie staną się niewolnikami zgubnego systemu. Bomba zegarowa wciąż tyka. Katastrofa jest coraz bliżej i jeśli do niej dojdzie, nie będzie gdzie uciec. □ Ten zgubny trend rozlał się po całej Europie, a teraz dał o sobie znać w Stanach Zjednoczonych.

□ Przedstawione tu metody pochodzą z wywiadu udzielonego zachodnim mediom przez byłego agenta rosyjskich służb KGB, Jurija Bezmienova, który w latach 70. ub. stulecia uciekł na Zachód.
***

„Największą farsą jest to, że ograbieni z godności ludzie, chodząc w zbiorowej neurozie na pasku obcych parazytów, identyfikują się z nimi, a czasem wręcz ich ubóstwiają. Jeśli to widmo nie zaniknie, nie pozostanie nam nic innego, jak tylko wyć z rozpaczy!” /za J.Kössner, Kompendium. Pulsar 2006.


16.06.2020Od 1 maja
WYPRZEDAŻ końcówek nakładów
i liczne PROMOCJE !!!Zobacz OFERTAIX – Fala MAGA
● Magia serca
● Bądźmy dobrzy dla siebie12 – 24 kwietnia 2020

Fala MAGA wprowadza nas w spektrum praw duchowych i magii serca, która wyraża się poprzez miłość, prawość, odpowiedzialność, wrażliwość na los najsłabszych. Odpowiedzialność wyrasta z naszych intencji i uczciwości wobec siebie. Bycie odpowiedzialnym i uczciwym oznacza bycie człowiekiem godnym zaufania. Dlatego nasze myśli, motywacje i działania powinny pozostawać we współbrzmieniu z naszą wewnętrzną prawdą i odczuciami. Prawość wypływa z nas, a jej oznaką jest gotowość i wola wypowiedzenia i usłyszenia każdej prawdy, odwaga do przyjrzenia się własnym cieniom i niepozostawienie niezałatwionym niczego, co dotyczy nas i innych. Dlatego największą pułapką w Fali MAGA jest samolubstwo, zobojętnienie, pasywność.

Tak się złożyło, że w pierwszych dwóch dniach fali przypadają Święta Wielkanocne. W związku z epidemią będą one inne niż zwykle. Zapewne większość z nas w trosce o zdrowie bliskich spędzi je w swoich domach, z dala od rodziców, dzieci, krewnych, przyjaciół. Wystarczył jeden niewidzialny wirus i wszystko się zmieniło... Obecna walka z pandemią to poważna lekcja POKORY dla wszystkich i test na odpowiedzialność.


Energia JAGUARA

Duchowym pomocnikiem Ix (czyt. iisz) jest JAGUAR. W Mezoameryce jaguar był najważniejszym zwierzęciem totemicznym, symbolizował podróż świadomości przez ciemność nocy i transformację w świetle słońca. Światło słońca wyrażał kolor jego skóry, zaś ukryte światło nocy – czarne cętki na futrze.13-dniowe spektrum MAGA

W indywidualnym cyklu rozwoju spektrum Maga przywołuje do twojej świadomości czas, w którym stanąłeś na progu dorosłego życia i nie miałeś pojęcia, czego oczekuje od ciebie dorosłość i co trzyma w zanadrzu los. Dorosłość oznacza tu stan świadomości. Teraz, jako osoba dorosła, musisz przejąć odpowiedzialność za wszystko, co jest – jako jednostka i jako członek ziemskiej społeczności.
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za bezinteresowne Dary Serca i wspieranie mnie w mojej pracy nad krzewieniem ponadczasowej wiedzy Majów i podtrzymaniem w ludziach nadziei na lepsze jutro, w tym □ Marcinowi z Opola □ Agnieszce ze Świdnika. Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione.
☼ Pula Darów w kwietniu: 2040 PLN. ☼ Każda Darowizna jest na bieżąco księgowana, a potwierdzenie przesłane na podany adres mailowy.


11.04.2020● Proroctwa stają się rzeczywistością
● Ale nie traćmy wiary - świat się odmieniKażde negatywne proroctwo jest tylko przestrogą, mającą zwrócić uwagę, że jeśli ludzie nie zmienią kierunku myślenia, zniszczą siebie i Ziemię. Proroctwo, które się spełni, to proroctwo nietrafione. Oznacza, że ludzie nie odebrali lub nie chcieli odebrać przekazu…

»W wielu mitologiach czytamy, że „na koniec czasu przejściowego zostaną uwolnione demony” – i tak się już dzieje. (…) Dopuszczanie bojaźliwych myśli jest tak samo szkodliwe, jak bezsensowne byłoby zaprzeczanie realiom istnienia zła na świecie. Prawda jest mieszaniną różnorodnych jakości. Na Ziemi obowiązuje polaryzacja – dlatego tam, gdzie jest światło, musi być i cień. Tylko niewielka garstka wśród członków elit władzy jest rzeczywiście zła i mimo że stanowi mniejszość, dzierży w rękach cugle władzy – nazywamy ich Ciemnymi. Skrywają się oni w organizacjach międzynarodowych i z tylnej ławki, stopniowo, ale konsekwentnie, realizują swoje tajemne, diaboliczne plany. (…) Ta grupa wie, że dopiero kiedy obecny system zawali się pod ciężarem niewyobrażalnie wysokiego zadłużenia, będzie mogła przejąć kontrolę, uciekając się do wyjątkowo represyjnych środków. Tylko nieliczni zdają sobie sprawę, po co w razie konieczności sięgną elity. Biblijna Księga Objawienia nazywa to „znakiem bestii”.« – To już nie teorie spiskowe, ale fakty.

Hi, Wielki Bracie i good-bye indywidualna wolności!”

W „Przepowiedniach z Jukatanu”, opublikowanych w 1996 r., była mowa o globalnej sieci finansowej nazywanej dziś wolnym handlem, jednym scentralizowanym superpaństwie, wspólnym systemie podatkowo-kontrolnym, międzynarodowych siłach militarnych i policyjnych, mediach jako czwartej władzy, nasionach hybrydowych uzależniających rolników i ogrodników od agroprzemysłowego estabilishmentu, koncernach chemicznych wykupujących nierentowne gospodarstwa rolne i drobne przedsiębiorstwa, wprowadzeniu nowej waluty czy zastąpieniu gotówki kartami płatniczymi.

»To dopiero początek. Gdy wszyscy zostaną włączeni w sieć kontroli finansowo-informacyjnej, nadzór się spotęguje. Następnym krokiem będzie implantacja chipu pod skórę. To jeszcze nie koniec. W każdy chip zostanie wprowadzony żywy mikroorganizm, swego rodzaju wirus, który będzie można uaktywnić zdalnym sterowaniem. Jeśli zdaniem Ciemnych ktoś stanie się bezużyteczny lub spróbuje schronić się na odludziu – wystarczy włączyć elektroniczny aktywator, by wpuścić wirus do krwioobiegu i wyeliminować osobnika.« (Za E.Morton, Quinn od the Sun, fragmenty przytoczone w poz. 2012 – Początek końca czy radość początku, Pulsar 2010)


Świetlana wizja przyszłości

Ale „Proroctwa z Jukatanu” zapowiadały również, że za 50 lat załamie się globalna tyrania i świat się odmieni. Wtedy powróci indywidualna i lokalna suwerenność.

»Zanim to nastąpi, wiele jeszcze będziemy musieli wycierpieć. Każda jednostka musi się przebudzić od wewnątrz, aby uwolnić się od zewnętrznych przymusów. Dziś zadaniem przywódców duchowych i zastępów oświeconych dusz jest propagowanie nowej świadomości i wspieranie ludzi w procesie przebudzenia. Nie dajmy się zdeprymować obecnemu stanowi świata. Promienie nowego słońca już teraz prześwietlają ciemność. Wielkie prawdy życia znajdują już rezonans w ludzkich umysłach i sercach. Aby je pojąć, trzeba nimi żyć. Dlatego kiedy spadną na nas globalne problemy lub dotknie nas kryzys, zanurzmy się w uzdrawiające światło. Im więcej osób odnajdzie światło w swoim duchu i miłość w sercu, tym szybciej zostaną odmienione, a nawet całkowicie zażegnane tragiczne wydarzenia.« (j.w.)
9.04.2020Akcja społeczna
„Kupuj POLSKIE produkty i wspieraj rodzimych przedsiębiorców”Czy wiesz, że około 80 groszy z każdej złotówki wydanej na produkty, które powstały w naszym kraju, zostaje w polskiej gospodarce. W przypadku zakupu produktów importowanych to tylko 25 groszy. W sytuacji, gdy z uwagi na obecną pandemię zbliża się światowy kryzys gospodarczy, warto zadbać o to, aby miliardy złotych pozostały w Polsce.


Kampania "Kupuj POLSKIE !"

Jest to inicjatywa społeczna, promująca wspieranie polskich przedsiębiorstw, sprzedających swoje produkty na rodzimym rynku. Już teraz w wielu małych i średnich firmach zaczęła się walka o przetrwanie. Kryzys odczuje chyba niemal każda branża. Tarcza kryzysowa to tylko doraźna pomoc dla utrzymania miejsc pracy. Wielcy gracze sobie poradzą, mali i średni niekoniecznie. Miejmy to na uwadze podczas zakupów w najbliższym czasie!


„Wybieram 590 Made in Poland”

590 to prefiks w kodzie kreskowym, zarezerwowany dla Polski, choć NIE zawsze oznacza, że został produkt wytworzony w naszym kraju, np. „590... Made In China”. Prefiks może symbolizować kraj pochodzenia dystrybutora, a nie producenta. Kodem 590 może być znaczony również produkt, który jest produkowany przez firmę mającą siedzibę w Polsce, ale stanowiącą w całości własność obcego kapitału, albo przez firmę, która nie tylko nie ma w Polsce siedziby, ale też nic tutaj nie produkuje. Na przykład: Firma, która ma siedzibę w UE, jeśli złoży wniosek o przyjęcie do polskiego systemu GS1 i wniesie odpowiednią opłatę, może uzyskać prawo do znakowania swoich produktów „polskim kodem kreskowym”, rozpoczynającym się od 590.
Wiele koncernów zagranicznych wykupuje znane polskie marki spożywcze i zbija na tym pokaźny kapitał. Polska żywność uchodzi za najzdrowszą najbardziej ekologiczną na świecie.

Jednak WIĘKSZOŚĆ produktów z kodem 590 ma związek z Polską. Dlatego na etykiecie obok kodu 590 warto tez zwrócić uwagę na producenta i jego siedzibę. Można sobie ściągnąć aplikację (np. aplikacja POLA), pozwalającą błyskawicznie uzyskać dokładne dane o produkcie, zanim podejdziemy do kasy.


4.04.2020


» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
41
   następne 8 »