Listy
Listy od czytelników

Drodzy Czytelnicy!
Apeluję o cierpliwość i wyrozumiałość. Dziennie dostaję od kilkunastu do kilkudziesięciu listów, nie licząc telefonów.

UWAGA:
Z przykrością informuję, że nie interpretuję indywidualnych kinów narodzin, jak również osobistych wydarzeń. Udzielenie odpowiedzi na kilkaset listów miesięcznie jest po prostu niemożliwe. Wszystkich Zawiedzionych zachęcam do wymiany doświadczeń z osobami szukającymi kontaktu.

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
Fala GWIAZDY
● Praźródło samoświadomości ● Świadomość cywilizacyjna7 – 19 grudnia 2015

W ludzkim cyklu życia Fala GWIAZDY odpowiada za ten moment, kiedy ludzka przebiegłość i pycha zburzyły naturalny porządek w przyrodzie, zatriumfowały nad lękiem przed siłami natury i dziecięcymi uczuciami. Takie jest praźródło indywidualnej samoświadomości, naszego zgubnego rozpoznania, że rozum jednostki może oprzeć się siłom Natury i demonom własnej nieświadomości.

Naszym zadaniem w tej fali jest przeciwstawić się podstępnej mocy ciemnych stron własnego Ja, jak również świata zewnętrznego. Przeciwstawić się nie oznacza demonizować przeciwników, traktować „mieszkańców nocy umysłu” jak potomków zła. Tu chodzi o coś zupełnie innego. Trzeba wyjść im naprzeciw z radością, ciepłem, życzliwością i nie pozwolić ponieść się mrokom własnej nieświadomości.

Energia nośna Fali GWIAZDY wypływa z praźródeł harmonii, której prawspomnienie zapisane jest w pamięci komórkowej ludzkiego ciała. Dlatego człowiek, który kieruje się głosem intuicji i słucha mowy ciała, jest zdolny dokonać niezwykłego, „przenosić przysłowiowe góry”.

A jeżeli zlekceważy on prawa LAMAT, nie zadba o współbrzmienie ze swoim świetlanym Ja, bliźnimi, środowiskiem i straci równowagę, to poniesie dwojakie konsekwencje. Z jednej strony mroczna strona popędów da o sobie znać na poziomie układu nerwowego, począwszy od zaburzeń równowagi, stresu, depresji a skończywszy na neurozie; a z drugiej – „zaowocuje” wynaturzeniem, dominacją niepohamowanych żądzy, mentalnym omdleniem, całkowitym podporządkowaniem się podziemiu własnego i cudzego Ja.

Natomiast w organizmie zbiorowym jakim jest państwo, znakiem postępującej degradacji jest m.in. kryzys konstytucyjny, w którym nie ma miejsca ani na serce i duszę, ani na demokrację. Przyczyna kryzysu jest zawsze ta sama:

Wybrani przedstawiciele praktycznie przestali odpowiadać przed narodem. Skoro nie są rozliczani, nie czują się już zobligowani do rządzenia w interesie ludzi, którzy ich wybrali. Łatwo przychodzi im głosowanie w sposób korzystny dla różnych grup interesu, koncernów czy choćby dla swoich prywatnych korzyści. (B.Lipton i S.Bhaerman, Przeskok ewolucyjny)

Czy można to powstrzymać? W jaki sposób i kto może to zrobić? – Odpowiedzi udzielają autorzy zacytowanej wyżej książki na przykładzie ewolucji formy rządów, przyrównując je do trzech figur geometrycznych. O tym w następnym artykule pt. "Trójkąt-Kwadrat-Okrąg".BOLONTIKU, poniedziałek, 7.12.2015

Potrójny LAMAT – to idealny dzień rozprawienie się z chorobliwym wartościowaniem ludzi. Taką moc ma ceremonia oczyszczania i harmonizowania dziewięciu kręgów pamięci planetarnej „Bolontiku”. Dlatego przyłącz się o dogodnej dla ciebie porze, bo w przestrzeni DUCHA wszystko jednoczy się w TERAZ. Szczegółowe wskazówki dot. Bolontiku w broszurze Co przyniesie rok 2015–2016?


PODZIĘKOWANIE za DAR

Dziękuję wszystkim bratnim duszom za każdy DAR Serca – w tym Annie z Krasnystawu, Annie z Babimostu, Alicji z Krakowa i Urszuli z Londynu – za życzliwość, serdeczność i wsparcie dla mojej pracy nad rozprzestrzenianiem uniwersalnej wiedzy i podtrzymywaniem w ludziach nadziei, że równość, spokój, uczciwość powrócą kiedyś do życia. Dar SERCA to czysta energia, która wraca zwielokrotniona.

In lak’ech


[5.12.2015 /12 Cimi]Trójkąt – Kwadrat – Okrąg
● Problemem jest system
● Odłączenie „kroplówki” – przełom ewolucyjny»Kiedyś obawiano się rządów zdziczałego tłumu.
Dziś zagrożeniem są rządy zdziczałych jednostek«


W książce Przeskok ewolucyjny autorzy przyrównali ewolucję formy rządów do trzech figur geometrycznych. (Cytaty w cudzysłowie pochodzą z ww. książki.)

● TRÓJKĄT to pierwsza forma rządów, mająca odgórny charakter, czyli władza wodzów, królów, cesarzy. Wódz narzuca poddanym swoje prawa. "Trójkąt symbolizuje piramidę zależności… jest elementarną, by nie powiedzieć: infantylną formą przywództwa". Nieświadoma ludność trwa w zależności, przypominającej zależność dzieci od rodziców, i oczekuje od przywódcy zaspokojenia wszystkich potrzeb.

● KWADRAT to druga forma rządów – demokracja, czyli rzeczpospolita. "Wiąże się z pewnym zestawem reguł i uzgodnień ustanowionych przez ogół, zapisanych np. w konstytucji… Ta forma rządów opiera się na woli obywateli, a więc reprezentuje niezależność". Jednak demokracja to nie żywy organizm. Mimo iż "jej działanie było unormowane przez konstytucję i prawo, pozostawała martwą maszyną, pozbawioną naturalnego autorytetu moralnego. I tak jak każda maszyna, mogła być wykorzystana do takich celów, do jakich zechcieli jej użyć ci, którzy nią sterowali". Z biegiem lat suweren – NARÓD znalazł się daleko od faktycznego stanowiska sterowania. I dziś, my, suwereni, tkwimy gdzieś na tylnym siedzeniu, o ile nie w bagażniku... Rzecz stworzona przez naród jest obecnie kierowana egoistycznymi interesami tych, którzy uważają się za politycznie najlepiej przystosowanych do walki o byt… Kiedyś obawiano się rządów zdziczałego tłumu. Dziś, wobec braku autentycznego głosu opinii publicznej, nowym zagrożeniem są rządy zdziczałych jednostek".

● OKRĄG to trzecia forma rządów – współzależność, która może nam umożliwić urzeczywistnienie jawnego przeznaczenia ludzkości. "Każdy punkt okręgu jest jednakowo oddalony od jego środka i równie ważny dla zachowania kolistego kształtu… Okrąg oznacza społeczeństwo złożone z równych sobie jednostek, które dostrzegają, że interes własny i interes wzajemny są jednym i tym samym… W okręgu wszyscy są równi – nie ma góry ani dołu, pierwszego ani ostatniego, lepszego ani gorszego".

Z tych trzech figur wyłoniły się dwie kombinacje, ale w ciągu ostatnich dwóch dziesięcioleci uległy one poważnej deformacji, grożącej NIE uprzedmiotowieniem człowieka (to już jest), ale odczłowieczeniem, czyli nastaniem cywilizacji zombi. Teraz Wszechświat rzucił nam koło ratunkowe – kryzys konstytucyjny.


Co znaczy KRYZYS KONSTYTUCYJNY?

Kryzys konstytucyjny w naszym kraju jednoznacznie wskazuje, że znaleźliśmy się w punkcie przełomowym i czas na zmiany, bo „kroplówka” została odłączona. Problemem nie jest zła wola jednostki ani grupy, lecz system. (To zdanie jak mantrę powtarza P.Kukiz /może przestudiował Przeskok ewolucyjny?)

W książce czytamy: "Problemem jest system. Stwierdzenie to nie zwalnia nikogo z osobistej odpowiedzialności, ale powinno nam uświadomić, iż brak naszego obywatelskiego, spójnego głosu utrwala system społeczny, w którym nie ma miejsca na serce i duszę".


PRZEŁOM EWOLUCYJNY

Zobrazowałam to na rysunku poniżej:Kiedyś napisałam, że Polska to „eteryczna nerka Matki Ziemi”. Była też „nerką” Europy, kiedy „Solidarność” „odfiltrowała” komunizm i wschodni blok runął. Teraz czas na "dializę" we własnym kraju. – Obecnie zaistniały optymalne warunki, aby wejść na drogę ku Etycznej Ziemi etycznych ludzi, choć nie obejdzie się bez zgrzytów. Ogromna odpowiedzialność spoczywa na prezydencie. Ryzykuje on wiele, ale jest urodzeniową 13 LAMAT, Żółtą Kosmiczną GWIAZDĄ na Fali WOJOWNIKA (ur. 16.05.1972). Jak każda „13” jest zdolny postawić świat na głowie, poprzestawiać... Czy przyniesie to postęp i odnowę, czy ruinę, zależy od jego wolnej woli i intencji.

O czym jeszcze mówi potencjał „13”:
„13 stwarza optymalne możliwości rozwoju, zsyła pomocne impulsy, rzuca nowe wyzwania, wprowadza radykalne zmiany. W tonie „13” tętnią energie, których istotą jest siła transformacji, moc przeobrażeń i przemian. Bez nich NIC nowego nie mogłoby powstać. Tylko na bazie STARYCH doświadczeń można stworzyć coś NOWEGO, by ujść przed obowiązującymi przymusami. Pozycja 13 w fali wiąże się z fazą przejściową – z opuszczeniem czegoś Starego i wstępowaniem w Nowe. Przesłanie do urodzonych w tonie 13: – Pozwól nadarzającym się sytuacjom stać się twoim dynamicznym sprzymierzeńcem”. (H.K. - fragment z nowego podręcznika, w trakcie powstawania.)

Jest oczywiste, że prezydent bez silnego zaplecza politycznego niewiele zdoła zdziałać. Musi więc odczekać aż umocni swoją pozycję. Dopiero wtedy jego obecna zależność będzie mogła przekształcić się we współzależność, którą na rysunku symbolizuje okrąg. Nie wiadomo, jak długo potrwa faza przejściowa. Na drodze stoi zarówno opozycja (PO i PO-bis, czyli Nowoczesna.Pl), jak i formalny sojusznik (fanatyczna góra PiS). Faktycznym sprzymierzeńcem prezydenta może okazać się neutralny dziś obserwator w sejmie, czyli ruch Kukiz’15. Dlatego cierpliwości. Nie złorzeczmy...


KWADRAT wpisany OKRĄG – to następna ewolucyjna forma rządów, oparta na obywatelskich radach mądrości. "Wizja ta przewiduje, że nadal będziemy wybierać władze działające w paradygmacie kwadratu, ustanawiające prawa i wprowadzające je w życie. Ów kwadrat, wyrażający naszą gwarantowaną przez konstytucję niepodległość, będzie osadzony wewnątrz współzależności, który tworzymy my, naród" (Przeskok..., s. 505). Na świecie mamy już taki przykład: Zalecenia rad obywatelskich były brane pod uwagę przy tworzeniu ustawodawstwa i nowej polityki m.in. przez rząd Kanady i parlament duński (zob. s. 507).

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że powołana przez prezydenta Narodowa Rada Rozwoju może stać się tego zalążkiem, podobnie jak zastąpienie Trójstronnej Komisji ds. Gosp.-Społ. – Radą Dialogu Społecznego (22.10.2015, kin 202, 7 Wiatr na fali narodzin A.Dudy). Zobaczymy.


Kończąc już przypominam: Fala GWIAZDY – jako ostatnia fala w Tzolkin – odpowiada za konstruktywną, szczegółową, bardzo krytyczną ocenę stanu fizycznych fundamentów życia zarówno jednostki, jak i całej społeczności. "Gwiezdny audytor Lamat" bierze pod lupę każdy najdrobniejszy szczegół – bazę osobistych przekonań, stan zdrowia, świadomość grupową itd.

In lak’ech


[5.12.2015 /12 Cimi]CHAOS – NIEBIESKA ENERGIA na żywo
● Hucpa po polsku
● Wszechświat też wyłonił się z chaosuNa finiszu Fali Niebieskiego ORŁA staliśmy się świadkami wielkiego zamętu i próby paraliżu państwa. Ale spokojnie, to przejaw transformującej mocy niebieskiej energii. Kolor NIEBIESKI zawsze wprowadza chaos. Nikt się nie spodziewał, że nabierze on takich rozmiarów. Problem zaczął się nawarstwiać od 29.10.2015, w zielonym zamku synchronizacji.
W skrócie:
Fala czerwona wysadziła w powietrze konstrukcje nośne ustępującej władzy, fala biała stworzyła przestrzeń do stabilizacji i naprawy, ale pojawił się opór. Stara władza wciąż nie wyleczyła się z traumy po przegranej w wyborach i próbowała mącić, a nowa władza zaczęła działać w pośpiechu, na oślep, by spacyfikować zagrożenia i móc realizować swój program. Sytuacja rozwijała się dynamicznie.

Kulminacja nastąpiła w obecnej, niebieskiej fali ORŁA, symbolizującej świadomość planetarną, we wszystkich jej odsłonach: zarówno tej zaściankowej, sarmackiej, stoickiej, postępowej, jak również piarowo-mafijnej. Dziś trudno się połapać kto jest kim? Sytuacja zacznie się klarować w Fali Żółtej GWIAZDY, kiedy na scenę wkroczy LAMAT, najwyższa instancja kontrolna w Tzolkin.

Ci, którzy stawiają pierwsze kroki w Tzolkin, być może nie wiedzą, ze kolor NIEBIESKI (w oryginale czarny) to najbardziej ruchliwy kolor, najpotężniejsza transformująca energia; przestrzeń transformatorów i reformatorów, jak również wichrzycieli i mitomanów. NIEBIESKI zawsze wnosi do życia przejściowy chaos, zamęt, stagnację, aby zmusić ludzi do wyrwania się z kleszczy starego porządku, szukania dróg wyjścia z impasu, wdrażania innowacyjnych rozwiązań, niezbędnych zmian i modyfikacji. – Tak dokonuje się postęp! To, co się obecnie dzieje, nie jest bezsensowne i „złe”, ale konieczne, „właściwe” i Nieuniknione. Nie dajmy się omamić.

Wszechświat też wyłonił się z chaosu, pierwsza bogini – Gaja powstała z pustki, a planeta Ziemia zrodziła się z wielkiego wybuchu. I dopóki nie pojawił się człowiek, Niebieska Planeta pozostawała w niezmąconej naturalnej harmonii. – Może więc obecny kryzys, polski i światowy, to głos Matki Ziemi?! Koniec podróży? Znak dotarcia do punktu wyjścia, za którym jest nicość?

– Może Gaja mówi nam: Mam was dość! Basta!

Byłby to najpiękniejszy, najbardziej wyczekiwany głos Bogini Matki. Normalni ludzie są już bardzo tym wszystkim umęczeni.

Hucpa po polsku

W tyglu transformacji Fali Niebieskiego ORŁA znalazła się cała klasa polityczna, która traktuje obywateli jak tępych gapiów albo idiotów. Jednak „Orły” to nie zwykli gapie. Z lotu ptaka widzą cały horyzont z mozaiką wielości znaczeń. Nie dadzą się omamić „gadżetom" w lśniącym opakowaniu z nadrukiem „obrońcy demokracji”.

Drogowskazem w spektrum ORŁA jest „serce czyste jak serce Słońca”, zaś atutem – moc samostanowienia, aktywne trzecie oko i wizja, którą to media próbują przetwarzać na „omamy” i sprzedawać opinii publicznej za prawdę. Nietrudno zmylić przeciętnego widza. „Omamy medialne” wyglądają bardzo realnie, są bardzo sugestywne, wsparte wybiórczymi autorytetami i tym samym przekonywujące dla wielu. Dlatego trzeba być bardzo czujnym, zachować dystans i nie dać się nabrać na szlachetne pobudki i barwne obietnice, ani na wydumane zagrożenia i sztampowe prawnicze triki.

Szum, dezinformacja, teatrzyk marionetek, urządzane są po to, aby nas dzielić... Teraz wyłania się nowy paradygmat, który wymaga od nas świadomego, uważnego i w pełni przytomnego uczestnictwa naszego JA w życiu i w zbliżającym się oświeceniu zbiorowości. (Przeskok ewolucyjny, rozdz. „Witaj w domu zdrowych na umyśle”)

Wielki huk wokół Trybunału Konstytucyjnego i rzekoma walka opozycji w obronie demokracji to w rzeczywistości zamach na demokrację i desperacka próba zamachu stanu, za którą kryją się macki jakiejś tajemniczej, żądnej władzy „ośmiornicy”.

Prawdy i mity:

● Czerwcowa nowelizacja ustawy o TK, pisana przez sędziów TK i przeforsowana przez ówczesną koalicję rządzącą, to ewidentny zamach na demokrację, próba zawłaszczenia władzy na kolejne 9 lat. Znalazło się w niej 40 nowych artykułów, ale najgroźniejsze jest to, że od czerwca TK stał się nie tylko nowym ciałem politycznym, ale najwyższym organem ustawodawczym w państwie. [Pisałam o tym wiele miesięcy temu.] Przed nowelizacją wolno mu było jedynie opiniować zgodność ustaw z konstytucją i wnioskować, obecnie może orzekać. Nie musi też czekać na złożenie wniosku, lecz z urzędu, według własnego widzimisię, sam wybierać sobie ustawy do zbadania. Nie wolno mu natomiast wydawać postanowień o zabezpieczeniu uchwał sejmu i tym samym paraliżować funkcjonowania państwa, a to właśnie zrobił w nocy 30 listopada, na tajnym posiedzeniu. Wniosek złożyła w nocy PO, w sposób tajny, a sędziowie TK pozytywnie go zaopiniowali. Po tym przedstawiciele PO, jakby nigdy nic, udali się do pałacu na spotkanie wszystkich formacji z prezydentem w kontrowersyjnej sprawie TK.
● Koalicja PO-PSL wielokrotnie naruszała ciszę legislacyjną, którą wprowadził tenże TK, w obecnym składzie: 6 miesięcy przed końcem kadencji sejm nie powinien uchwalać żadnych ważnych ustaw, a ustępujący rząd podejmować kontrowersyjnych postanowień, realizacją których musiałby zająć się następny rząd.
● Także wybór 5 sędziów przez poprzedni rząd jest niekonstytucyjny, ponieważ PO w pośpiechu zapomniała zebrać w sejmie obowiązkową liczbę podpisów posłów pod nazwiskami kandydatów. Czas naglił, chodziło o zachowanie ciągłości wpływów. Na 15 sędziów 11 miałaby PO.
● Obecna formacja rządząca próbuje to odkręcić i naciągając prawo albo go naruszając, zaognia sytuację. Teraz, broniąc własnej skóry, całą odpowiedzialność chce scedować na prezydenta.
● Sytuacja jest rzeczywiście patowa. Chyba najrozsądniejsze rozwiązanie zaproponował P. Kukiz – zlikwidować Trybunał Konstytucyjny, a opiniowaniem ustaw zająłby się Sąd Najwyższy. Jego ruch rozważa złożenie do sejmu projektu ustawy.
● A może sejm powinien odwołać wszystkich sędziów i wybrać 15 nowych, trzymając się litery prawa i za zgodą większości opozycji.
● Jeśli sytuacja się zaogni, to w ostateczności prezydent będzie mógł ogłosić stan wyjątkowy. Czy tego faktycznie chcemy…
● "Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie". To, jak władza PO traktowała PiS, tak teraz PiS postępuje z PO. Bilans się równoważy, ale czy nie lepsza byłaby pokojowa strategia?


Wiele wskazuje na to, że istnieje jakaś „tajemnicza władza”, próbująca przejąć rządy rękoma posłów opozycji i sędziów Trybunału – Z całą pewnością nie jest to prezes, choć i jemu niebawem dostanie się od Majów... To, czego nie można mu odmówić, to skuteczności w zwalczaniu korupcji w instytucjach państwowych. Według raportu Banku Światowego: w czasie 2-letnich rządów PiS wskaźnik korupcji w Polsce zmalał o 80 procent, za 8-letnich rządów PO-PSL - wzrósł do 40 procent... Oto praworządność dzisiejszych obrońców TK.

UWAGA:
Reguły Niebieskiego Orła są te same dla wszystkich. Dlatego także do tego artykułu podejdź z dystansem.

In lak'ech


[2.12.2015 / 9 Akbal]Fala ORŁA
● Drużyna MEN ● Służba, praca, trwanie24 listopada – 6 grudnia 2015

W ludzkich kręgach życia Fala ORŁA odpowiada za rozkwit indywidualności, zwłaszcza męsko-heroicznych aspektów, które górują na cielesnymi żądzami i aspektami duchowymi. Osoby z drużyny MEN, Niebieskiego ORŁA, wykorzystują osobisty potencjał w sposób świadomy i z tego punktu obserwują świat i codzienny bieg życia. Dzięki temu poznają własne zalety i słabości, ogarniają większą panoramę, dostrzegają swoje położenie w lokalnej społeczności i widzą w nim dobre strony. W ich wnętrzu króluje jasność, która przepędza mary dzieciństwa i młodości, i czyni je zdolnymi do przeciwstawienia się cieniom wieku dojrzałego.
Takie osoby są dziś wyjątkowo potrzebne, dlatego właśnie teraz MEN rusza na poszukiwania. Zapuka on do każdego, także do ciebie, aby zaprosić cię na „zlot planetarnych orłów”. Jeśli jesteś gotów, uchyl okno, wsłuchuj się, wypatruj ORŁA...

W tej fali kluczowym zadaniem jest kontynuowanie tego, co zostało już rozpoczęte, ale trzeba działać z rozmachem i jednocześnie z pokorą. W drużynie MEN każdy staje się „rolnikiem” i jak rolnik dogląda swojego pola, nawadnia glebę, chroni zasiewy przed dziką zwierzyną i przygotowuje się na wspaniałe żniwa. Jako świadomi rolnicy z każdym dniem stajemy się silniejsi od innych, nabieramy wprawy i zdolności, i dzięki temu łatwiej i szybciej docieramy do celu. Wiedza wzbogacana nowymi doświadczeniami, dobra organizacja, rzetelny wkład pracy sprawiają, że krok po kroku stajemy się świetlanymi agrobadaczami, konstruktorami i architektami przyszłości.

W życiu zawodowym podopieczni ORŁA są z reguły mylnie oceniani, wyśmiewani, zwalczani. To, co robią, postrzegane jest jako hucpa przypominająca spekulacje, ale to dzięki temu „orły” zyskują obszerniejszy wgląd i potrafią trafnie skalkulować ryzyko, o którym atakujący nie mają bladego pojęcia. (Za Das Goetterorakel von Yucatan..., Martinez/Bandini)

Życie „orłów” to nie bajka, lecz spolaryzowana realność, pełna pułapek, omamów, niewiadomych. Masa udostępnianych im informacji i instrumentów kalkulacji ryzyka odbywa się kosztem intuicyjnych potencjałów i przerywa bezpośrednie połączenie z nieświadomością i nadświadomością. W tym tkwi największa pułapka. Wystarczy chwila zapomnienia, silna sugestia ego lub grubiańska prowokacja z zewnątrz i „orzeł” zaczyna pikować w dół, traci ogląd sytuacji. Wtedy, zdając się wyłącznie na racjonalną analizę lub analogiczne przyziemne doświadczenia, staje się ślepy, skłonny do podejmowania błędnych decyzji.


Pod tym kątem zacznij obserwować siebie, swoich bliskich, znajomych, osoby publiczne, dziennikarzy, rządzących, opozycję i wszystkich pozostałych. Wtedy będzie ci o wiele łatwiej powstrzymać się od osądów, krytyki, wyrokowania. Z czasem zyskasz zdolność wnikliwej analizy faktów i staniesz się obiektywny w ocenie każdej sytuacji, także własnej. – Powodzenia "ORŁY"!


BOLONTIKU, wtorek, 24.11.2015 – dzień Niebieskiego Magnetycznego ORŁA

Potrójny MEN to dzień mentalnego wzlotu, pożegnanie mar przeszłości, spojrzenia na całokształt życia z lotu ptaka. Taką moc ma ceremonia oczyszczania i harmonizowania dziewięciu kręgów pamięci planetarnej „Bolontiku”. Dlatego przyłącz się o dogodnej dla ciebie porze, bo w przestrzeni DUCHA wszystko jednoczy się w TERAZ. Szczegółowe wskazówki dot. Bolontiku w broszurze Co przyniesie rok 2015–2016?


PODZIĘKOWANIE ZA DAR

Dziękuję wszystkim bratnim duszom za każdy DAR Serca – w tym Sylwii z Warszawy, Beacie z Kłodzka, 10 Men z Torunia, 4 Ben z Krakowa, Teresie z Bielska Białej, Teresie z Biesiekierza i Elżbiecie z Elbląga – za serdeczność i wsparcie dla mojej pracy nad rozprzestrzenianiem uniwersalnej wiedzy i podtrzymywaniem w ludziach nadziei, że równość, spokój, uczciwość powrócą kiedyś do życia. Dar SERCA to czysta energia, która wraca zwielokrotniona.


In lak’ech

[24.11.2015 / 1 Men]WGLĄD w OSOBOWOŚĆ


Według Inny Segal, w każdym człowieku drzemią cztery podstawowe wzorce, które kształtują jego osobowość: archetyp ladacznicy związany z czakrą podstawy, wewnętrznego dziecka – z czakrą krzyżową, ofiary – ze splotem słonecznym i sabotażysty – z czakrą serca. (Za Potęga uzdrawiania)

Zrozumienie tych wzorców umożliwi każdemu z nas zagłębienie się w potencjał swoich myśli, emocji, energii, zalet, wad, wyzwań, jak również przeanalizowanie podświadomych schematów postępowania i porównanie ich ze swoimi postawami, motywacjami, zachowaniem.

● Archetyp ladacznicy
jest związany z lękami egzystencjanymi; wystawia na próbę twoją wiarę, uczciwość, honor, kreatywność, radość, wolność myślenia. Ladacznica każdemu z nas zadaje jedno i to samo pytanie: czy chcesz sprzedać duszę, prawość, lojalność i moralność za pieniądze i gwarancję fizycznego przetrwania, czy też masz odwagę bronić tego, w co wierzysz i kochasz? □ W sferze świadomości kolektywnej odpowiednikiem archetypu ladacznicy jest prostytucja polityczna. Odnosi się ona m.in. do sitwy, skorumpowanych dziennikarzy, posłów, którzy po otrzymaniu mandatu poselskiego w trakcie trwania kadencji przechodzą z macierzystej formacji do innej i nie zrzekając się legitymacji poselskiej, lekceważą swoich wyborców.

● Archetyp wewnętrznego dziecka
reaguje na zranienia z wczesnych okresów życia, co skutkuje zamknięciem się w sobie, nieufnością do ludzi, płaczem w poduszkę, wyobcowaniem.

● Archetyp ofiary
odzywa się wówczas, gdy spotykasz się z odtrąceniem, agresją, niesprawiedliwością, uprzedzeniami. Pozycja ofiary intensyfikuje obawy, stwarza długą listę powodów, zniechęcających cię do zmiany stylu życia i sposobu myślenia. Kurczowo trzymasz się przeszłości, nie radzisz sobie z przeciwnościami losu, działasz w sposób destruktywny, samoniszczący. W tej grupie skupiają się osoby, które wszystko negują, obwiniają innych za to, czego im brakuje a co pragną, np. partnera, rodzinę, instytucje, rząd, społeczeństwo, ustrój.

● Archetyp sabotażysty
nie wykorzystuje nadarzających się szans i możliwości, unika uskrzydlających duchowo kontaktów, nie chce się wiązać na stałe, zamyka serce, dusi pieniądze. Wynika to z lęku o przetrwanie, konieczności zabezpieczenia własnych potrzeb, albo z wątpliwości, czy na pewno będzie w stanie opłacić rachunki, znaleźć odpowiednią pracę, wejść w idealny, bezpieczny związek. Sabotażysta panicznie obawia się zmian, zwłaszcza jeżeli mogą one przewrócić jego dotychczasowy świat do góry nogami. Nastawiony wyłącznie na pomyślność materialną i konsumpcję, pracuje dłużej niż inni, zatraca się w pracy, by zarobić na wszystko, co uważa za niezbędne do szczęścia. W efekcie jest tak zajęty pogonią za pieniędzmi, że nie ma czasu na inwestowanie w związek partnerski i założenie rodziny, a to właśnie rodzina jest źródłem ludzkiego dobrostanu.


Zagłębienie się w cztery aspekty osobowości w tobie umożliwi ci wyłapanie subtelnych różnic między strachem i podekscytowaniem, chciejstwem i twoim prawdziwym pragnieniem. Po tym będzie ci łatwiej zrozumieć motywy zachowań innych.

Komunikatywność IK
● Łączmy się w solidarności, ale nie w głupocieW przestrzeni komunikacji Fali IK było naprawdę wietrznie, w porywach wręcz groźnie. Podmuchy WIATRU rozpraszały opary propagandy, pokazując jak jest, ale już za moment z dołu unosiła się medialna mgła, „otulając” skrzętnie PRAWDĘ. Aż w końcu się stało – Nieuniknione. Huk, jęk, rozpacz, dezorientacja, świat się obudził. Impulsem sprawczym były zamachy terrorystyczne w Paryżu. Porównywalne ataki w Libanie z poprzedniego dnia nie zrobiły większego wrażenia, mimo iż ofiar było znacznie więcej niż we Francji.

Zachód dostrzegł problem, zaproszono Rosję do rozmów. Nie wdając się w szczegóły, w obecnej sytuacji strategia Rosji wydaje się najbardziej logiczna. Nie można jednocześnie walczyć z terroryzmem i obalać legalnie wybrane rządy, nawet jeśli są to reżimy. Żadne mocarstwo nie jest do tego uprawnione. Stany Zjednoczone i Rosja muszą przełknąć pigułkę gorzkiej prawdy, że obalenie reżimów w Iraku i Libii przypieczętowało akt narodzin fanatycznego terroryzmu. Natomiast z samozwańczym państwem islamskim mogą walczyć tylko muzułmanie. Jeśli wkroczą tam wojska zachodnie, islamiści będą mieli pełne podstawy, by ogłosić dżihad, i wiele zyskają w oczach muzułmanów. Taka jest mentalność tamtejszych społeczności. Pojął to prezydent Putin, w oczach świata wojska rosyjskie wspierają regularną armię syryjską na prośbę rządu w Damaszku.

Genezę problematyki terroryzmu, potencjalny rozwój wydarzeń i zagrożenia dla przyszłości nakreśliłam w opracowaniu Co przyniesie rok 2015-2016?. Niestety, prognozy zaczęły się sprawdzać szybciej niż byśmy sobie tego życzyli, ale wciąż jeszcze widać ŚWIATŁO w bezmiarze dzisiejszych absurdów na świecie. Rola Polski może być tutaj znacząca, ale jest jeden warunek:

»Łączmy się w solidarności, ale nie głupocie«

Utopia imigracji

Demaskowanie utopii imigracji, widma „brudnej bomby” i zagrożeń z „lotu ptaka” (dronów) to domena Fali ORŁA. Ale już teraz warto zwrócić uwagę na kilka istotnych kwestii. Jest sprawą naturalną, że ludzie uciekają przed wojną i prześladowaniami i trzeba im pomóc na miarę możliwości, ale NIE wolno im pozwolić niczego na sobie wymuszać. A tak właśnie się dzieje w Europie. Jak szacują służby zachodnie, wśród milionów przybyszy zalewających Europę zaledwie 15-17 proc. stanowią faktyczni uchodźcy polityczni, reszta to imigranci ekonomiczni. W tej grupie znaleźli się również uśpieni terroryści. Bezpieczne schronienie dają im getta muzułmańskie, do których policja boi się zapuszczać.

W obecnej sytuacji Unia Europejska powinna powiedzieć głośne, zdecydowane „STOP imigrantom”, stać się niewzruszoną fortecą. I zamiast wybiórczo zamykać wewnętrzne granice, powinna zamknąć je na zewnątrz. Ci, którzy by ją naruszyli, powinni być deportowani w trybie natychmiastowym. Tu zapewne pojawi się pytanie: czy byłoby to ludzkie, czy nieludzkie? Ale jednocześnie nasunie się druga konkluzja: czy jest sprawą ludzką narażać własne życie i życie przyszłych pokoleń na niebezpieczeństwo? Niech każdy sam sobie odpowie.

Doświadczenia krajów zachodnich pokazują, że pierwsze pokolenie imigrantów ciężko pracuje, drugie się edukuje, a trzecie jest najbardziej podatne na indoktrynację, bo czuje się wyalienowane, nie widzi szans na przyszłość.


Bezpieczeństwo zdrowotne

Epidemiolodzy i fachowe magazyny lekarskie, m.in. niemiecki „Aerztezeitung”, alarmują, że obecna, tak liczna fala uchodźców stwarza potencjalnie poważne zagrożenie zdrowotne dla każdego kraju. Imigranci pochodzą z krajów o stosunkowo niskich standardach opieki zdrowotnej, szczepienia nie są tam powszechnie realizowane. Do tego trudne warunki sanitarne w obozach dla uchodźców mogą stać się wylęgarnią chorób. Już teraz szerzy się tam odra, polio (choroba Heine-Medinego; od 2001 r. Europa była uznawana za wolną od polio), dur brzuszny, wirusowe zapalenie wątroby, gruźlica, świerzb. Zarejestrowano także pojedyncze przypadki chorób tropikalnych. Okres inkubacji poszczególnych chorób trwa od kilku tygodni do roku. Mimo iż imigranci przechodzą rutynowe badania lekarskie, to z uwagi na skalę, poddanie ich kwarantannie jest technicznie niewykonalne.


Zbawienne Nieuniknione

Nieuniknione choć jest nieuniknione, zawsze ma dobroczynny skutek – niezależnie od tego, jak tragicznie się by się wyłoniło. Dlatego może warto sięgnąć do mądrości starożytnych Majów i zamiast wyczekiwać z lękiem na to, co ma nadejść, przygotować się na to, co już nadchodzi? Przygotowanie nie oznacza odgradzania się czy barykadowania drzwi, lecz budowanie zwartej wspólnoty.

Nieuniknione to wypadkowa ludzkich myśli, emocji i działań, to strefa podlegająca prawu rezonansów. Informacje aktualizują się tam na bieżąco, w okamgnieniu. Musimy w końcu pojąć, że przyciągamy do siebie to, co pielęgnujemy i przywołujemy w naszych myślach. Myśl jest twórcza i sprawcza, może więc budować albo niszczyć. Nie przyjmujmy medialnego szumu bezkrytycznie, lecz włączmy samodzielne myślenia i wychwytujmy w nim szczególnie to, co dobre dla wszystkich. Tak też spojójrzmy na obecną sytuację w kraju, nowy rząd, jego program, poczynania.

Nie zapominajmy, że znajdujemy się w dziesiątym roku manifestacji 13-letniego czerwonego cyklu przebudzenia pod kierunkiem Muluc. To, co przez lata skrywało się w kanałach nieświadomości, teraz wyrzucane jest na powierzchnię. MULUC to dynamit, ewolucyjny budzik, spec-energia od spektakularnych show. Raz urządza nam „paradę cieni”, innym razem „paradę zwycięstwa”. Wyzwalaczem są ludzkie myśli, uczucia, emocje. To one przesądzają o masie krytycznej. A skoro depozytów karmicznych już nie ma, cała reszta to efekt domina…

Czy nam się podoba, czy nie, mamy rząd większościowy. – Nieuniknione. Mając pełną władzę, bierze on na siebie pełną odpowiedzialność za wszystko. Jest sprawą naturalną, że każda nowa władza wymienia stare kadry i zawsze pojawiają się kontrowersje. Jedynym rozsądnym podejściem jest powstrzymać się od krytyki i spokojnie obserwować rozwój wydarzeń. Sytuacja na świecie zmienia się dynamicznie. Nie stać nas na kłótnie i wewnętrzne spory. Dajmy premier Szydło symboliczne 100 dni.

Przesyłajmy jej światło na drogę. Wiele przeszła, została publicznie upokorzona przez szefa partii, pozbawiona prawa formowania gabinetu. Mocno zaiskrzyło na linii prezes – wiceprezes, rozpoczął się niemy bojkot. Kandydatka nie pojawiła się w pałacu prezydenckim, w najgorętszej fazie montowania składu rządu wzięła urlop wypoczynkowy. Prezes musiał się ugiąć, zbyt wiele ryzykował. I tak przyszła pani premier przerwała urlop, zaczęła pokazywać się w mediach.

W kwietniu br. B.Sz. rozpoczęła drugi 52-letni cykl życia. Ten rok to jej największe życiowe pięć minut. Można się spodziewać, że dostanie od losu niejedną szansę i „szydło wyjdzie jeszcze z worka”. Taki sygnał pojawił się w dniu jej expose w sejmie (kin 229, 8 Księżyc), kiedy w przerwie obrad prezes Kaczyński wychodząc z sali, potknął się i przewrócił na schodach. – Ego zostało sprowadzone do parteru.


Wiele zależy teraz od nas. Może na przekór wszystkim, słysząc w mediach złowróżbne słowa: „tego nie da się zrobić”, „to niemożliwe”, neutralizujmy je mówiąc: „to się da zrobić”, „chcieć to móc”.

Nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko jeszcze niezbadane
– A.Einstein.In lak’ech


[21.11.2015./ 11 Eb]Sekwencja wydarzeń w Fali WIATRU


□ Na świecie:

● Zamachy terrorystyczne w Libanie, Francji, Mali.
● Bombardowanie ośrodków terroryzmu w Syrii przez Rosję, USA, Francję.
● Hakerzy z grupy Anonymous wypowiedzieli wojnę ISIS, zablokowali ponad 2 tys. stron internetowych.
● Zintensyfikowanie działań zachodnich służb specjalnych.


□ W Polsce:

● Święto Niepodległości. Przemówienie prezydenta A.Dudy /jego zdolności krasomówcze porównywalne z talentem Jana Pawła II; pochwały popłynęły także ze strony opozycji.
● Dymisja rządu E.Kopacz; agresywne przemówienie w sejmie, które zniesmaczyło nawet jej kolegów partyjnych.
● Po zamachach w Paryżu: Polskie NIE dla narzucania kwot uchodźców, priorytetem bezpieczeństwo obywateli. Słowa przyszłego ministra ds. europejskich wywołały burzę w Europie; poparcie wyraziła Łotwa i Filipiny oraz 90 procent internatów.
● Ułaskawienie M.Kamińskiego, byłego szefa CBA. – Sprawiedliwości stało się zadość. /W roku MAGA podlegamy kodeksom uniwersalnym, a nie kodeksom ziemskim. Prezydent odważył się nazwać rzecz po imieniu. Nie może być tak, że ci, którzy walczą z korupcją na wysokich szczeblach, skazywani są na karę bezwzględnego więzienia, a ta, której udowodniono wręczenie łapówki, zostaje uniewinniona.
● Expose premier B.Szydło, motto: „praca i pokora”, „służenie Polakom i Polsce”. W mojej ocenie expose było ciekawe, merytoryczne, priorytety czytelne, prospołeczne, propolskie, a skomasowana krytyka w mediach zupełnie bezzasadna.
● Zakończenie audytu w kancelarii prezydenta – wynik miażdżący dla ekipy byłego prezydenta – rozrzutność, milionowe nadużycia, kradzieże mienia; tydzień przed końcem kadencji prezydent B.Komorowski zmienił status przyznawania nagród i odpraw. Zawrzało w Internecie. Czy był to desperacki akt zemsty przegranego, czy już odczłowieczenie?
● Uchwalenie ustawy o TK w trybie ekspresowym i ekspresowy podpis prezydenta; ustawę poprał ruch Kukiz’15.
● Kraków: Dzielny aptekarz podjął nierówną walkę z nieuczciwym komornikiem. Mimo iż mężczyzna udowodnił komornikowi pomyłkę, nadal otrzymuje powiadomienia o grożącej mu egzekucji. Komornik wciąż zasłania się prawem, zwalniającym go od obowiązku weryfikacji danych. – Co na to "DUDA pomoc"?...
● Szwecja: Rząd oficjalnie przyznał się do pomyłki w polityce wobec uchodźców i imigrantów muzułmańskich.
● Dania: rząd wycofał się z przyjęcia kwoty uchodźców zadeklarowanej na szczycie unijnym.
● Do września br. 500 tys. obywateli z Ukrainy otrzymało prawo pobytu w Polsce i pozwolenie na pracę. Dla porównania 100 tys. Polaków w byłych republikach radzieckich wciąż czeka na repatriację do Polski.
● Groźba cenzury prewencyjnej czy tylko protest przeciw wprowadzaniu "pornografii" do teatrów publicznych finansowanych z budźetu? Sprawa dotyczy wrocławskiego teatru, który zatrudnił 2 aktorów pornograficznych z Czech. Krucjata różańcowa przed wejściem do teatru. - Widmo średniowiecza?...


[21.11.2015 /11 Eb]IK – Fala WIATRU
● Dusza komety ● Smogowa czapa ● Hiperwentylacja umysłu
● Bezgłośny apel11 – 23 listopada 2015

Fala WIATRU zawsze wnosi do życia powiew świeżości, otwartości, dialogu. Dlatego po 13 dniach możemy stać się świadkami triumfu Światła nad Ciemnością albo ciągłych akcji przebijania się przez smogową czapę i podejmowania mozolnych prób rozwiewania mentalnego smogu w przestrzeni komunikacji międzyludzkiej. Niezależnie od efektu końcowego wszystko, co dzieje się w tej fali, ma dobroczynne działanie. Zawsze jest to „Ruch do przodu”. Taka wskazówka płynie z Księgi Przemian: Mimo zewnętrznych oporów sytuacja jest wyjątkowo korzystna. Jeśli będziesz dotrzymywał zobowiązań wobec innych, inni dotrzymają ich wobec ciebie. (Zob. heksagram 35)

Sytuacja jest korzystna. – Tak się złożyło, że Fala WIATRU rozpoczyna swój bieg w portalu w Święto Niepodległości, co nadaje jej dodatkowej rangi i jest jasnym symbolem głównego kursu IK. – Niepodległość, wolność, suwerenność zaczyna się w nas. Pielęgnujmy to, chrońmy, umacniajmy i wykorzystujmy dla naszego wspólnego dobra.

W drugim dniu fali, w kinie 2 Akbal/Biegunowej NOCY, odbędzie się pierwsze posiedzenie sejmu nowej kadencji. Premier E.Kopacz złoży dymisję, B.Szydło zostanie nominowana. Co z tego wyniknie? – zobaczymy. Kontrowersji jest wiele, ale dajmy szansę Nowemu. Nie złorzeczmy, nie wyrokujmy przed czasem. – To, czego wymagasz od innych, wymagaj najpierw od siebie. → „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”.

Krytyczne uwagi można formułować dopiero po pewnym czasie, a nie na starcie, co, niestety, dzieje się już teraz w przestrzeni medialnej. „Szukajmy tego, co nas łączy, niwelujmy to, co nas dzieli. Skłócone społeczeństwo to przejaw słabości kondycji państwa. W czasach obecnych napięć, nawarstwiania się konfliktów międzynarodowych, imperialistycznych aspiracji Rosji i realnych zagrożeń dla pokoju rozdźwięk i braterska wrogość jest czymś najmniej pożądanym.

W ludzkich kręgach życia Fala WIATRU wciąż i na nowo uczy taktu, asertywności, otwartości w wyrażaniu osobistych przekonań i opinii, zwracając uwagę na aspekty męskie w człowieku (niezależnie od płci) i kulturę wypowiedzi. Dlatego w tej fali na plan pierwszy mogą wysunąć się osoby zdominowane przez lewą półkulę mózgu, m.in. racjonaliści:
• ci klasyczni, stawiający wyłącznie na to, co da się wytłumaczyć rozumowo,
• ci umiarkowani, którzy chcą zmieniać rzeczywistość w sposób zaplanowany,
• ci radykalni, o wichrzycielskim usposobieniu,
• jak również utopijni patrioci, gotowi do podejmowanie pozornie heroicznych akcji, poprzez które sami generują problemy i wciągają w nie osoby postronne.

Patrząc z perspektywy świadomości ewolucyjnej, heroizm jest archaiczną doktryną, reliktem przeszłości. W zależności od geopunktu, dwie strony patrząc na tę samą kwestię, widzą zupełnie co innego, np. okupant i członek ruchu oporu, talib i mocarstwo zachodnie. To, co jedni uważają za heroizm, bohaterstwo, patriotyzm, partyzantkę, inni nazywają fanatyzmem religijnym, terroryzmem, bandytyzmem, sabotażem. Każda ze stron ma na swój sposób rację i będzie jej uparcie bronić. W czasach zawirowań i niepokojów społecznych iluzoryczny heroizm może sprowadzić nieszczęście na dużą skalę. Przykładem są samobójcze zamachy terrorystyczne.


IK personalnie

W Fali WIATRU powinniśmy uważać, aby nie zatracić kontaktu z uczuciami, intuicją i tym co, duchowe, nieświadome, i nie polegać wyłącznie na ratio.

Masz duszę komety – szepce WIATR (Księga Chilam Balam).

Każdy z nas nosi wzór „13:20” w sobie. Człowiek to żywy Tzolkin. Świadomość każdej jednostki rezonuje z 260 kinami poprzez ciało rezonansowe, które wpisane jest w Tzolkin matematycznie. Stąd rezonans lub dysonans z energią kinu dnia jest nieomylną diagnozą osobistą. Dlatego niezależnie od kinu narodzin, także w tej fali w każdym z nas może nieoczekiwanie przebudzić się gniew, furia, buńczuczny egoizm, buntownicza natura, „dusza komety”. Ale właśnie te cechy są najczęściej generatorem impulsów postępu, zmian, inspiracji, innowacji. Sztuką jest wykorzystać swój naturalny „buntowniczy potencjał” z pożytkiem dla wszystkich, pozostając całkowicie w teraźniejszości.

Dla Majów IK jest Praojcem, boskim tchnieniem, drzewem dającym żywym istotom tlen, bez którego nie byłoby życia. Żyjesz, bo oddychasz. Pozwól oddychać także innym. Otwórz się na dialog, dyskusje, nawiązywanie nowych znajomości, komunikację i ucz się sztuki samowyrażania bez urażania uczuć i godności drugiego człowieka, nawet jeśli postrzegasz go jako przeciwnika, wroga, rywala.

Kto chce rozmawiać z tobą jedynie w tajemnicy,
nie ma ci nic do powiedzenia
– Seneka Starszy.

Poprzednia Fala KSIĘŻYCA momentami mogła sprawiać wrażenie przytłaczającej, zwłaszcza kiedy przepływała przez móżdżek i zapuszczała się w głębsze poziomy podświadomości. Natomiast Fala WIATRU proponuje nam wytchnienie, chce napełnić nas świeżością, nauczyć oddychać pełną piersią. Jednak wdech i wydech musimy zrobić sami.


BEZGŁOŚNY APEL

Na koniec ponownie przypominam, że jeśli w artykułach dotykam drażliwych tematów, z których czasami może powiać grozą, to nie robię tego po to, aby straszyć, ale po to, aby zainspirować was do oczyszczania tych sektorów w Bolontiku i tym samym do niwelowania poziomu lęku, nienawiści, agresji w ludziach. To jest mój niemy apel do was. Miejcie to zawsze w pamięci.

Zwracam również uwagę, że praktykowanie oczyszczania "Dziewięciu Kręgów Pamięci" nie jest jak klepanie wyuczonych formułek pacierza. Do Bolontiku można i trzeba wprowadzać bieżącą problematykę, zagrożenia, tragedie itp.
Na przykład:
• Przeraża cię smog, boisz się, że zaszkodzi on twojemu dziecku, to wyrzuć swój lęk i ów smog podczas wydechu na szóstym lub siódmym kręgu pamięci, a potem wdychaj w to miejsce klarownie czyste powietrze i uniwersalny porządek.
• Albo słysząc o kłopotach finansowych w hospicjach, o zamachu terrorystycznych czy katastrofie lotniczej - wyrzuć wraz wydechem ludzkie lęki, cierpienie, nienawiść i poprzez siebie wdychaj tam światło i miłość. Pozwól prowadzić się intuicji i swojemu kreatywnemu duchowi. W Bolontiku stajesz się czystym, drożnym kanałem dla przepływu uniwersalnej energi boskiego Ducha. Jesteś chroniony i całkowicie bezpieczny.


Środa, 11.11.2015 – dzień Białego Magnetycznego WIATRU

Potrójny IK to „żywioł Ducha Wiatru”, wdychanie prany w jej najczystszej postaci, hiperwentylacji umysłu, idealny dzień na usunięcie tego, co zatyka ci dech w piersiach. Taką moc ma ceremonia oczyszczania i harmonizowania dziewięciu kręgów pamięci planetarnej „Bolontiku”. Dlatego przyłącz się o dogodnej dla ciebie porze, bo w przestrzeni DUCHA wszystko jednoczy się w TERAZ. Szczegółowe wskazówki dot. Bolontiku w broszurze Co przyniesie rok 2015–2016?


PODZIĘKOWANIE ZA DAR

Dziękuję wszystkim bratnim duszom za każdy DAR Serca – w tym Beacie z Kłodzka, Teresie z Biesiekierza, Elżbiecie z Elbląga, Kasi z Warszawy, Sabinie z Katowic i Wandzie z Wielunia – za empatie i wsparcie dla mojej pracy nad rozprzestrzenianiem uniwersalnej wiedzy i podtrzymywaniem w ludziach nadziei, że równość, spokój, uczciwość powrócą kiedyś do życia. Dar SERCA to czysta energia, która wraca zwielokrotniona.


**********

Jeśli zaobserwowaliście coś szczególnego w dniu 8 listopada albo coś was wyjątkowo poruszyło, prześlijcie mi swoje spostrzeżenia.


In lak’ech
Ben 12 na Fali IK[8.11.2015 /11 Cauac]» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
   następne 8 »