Listy
Listy od czytelników

Drodzy Czytelnicy!
Apeluję o cierpliwość i wyrozumiałość. Dziennie dostaję od kilkunastu do kilkudziesięciu listów, nie licząc telefonów.

UWAGA:
Z przykrością informuję, że nie interpretuję indywidualnych kinów narodzin, jak również osobistych wydarzeń. Udzielenie odpowiedzi na kilkaset listów miesięcznie jest po prostu niemożliwe. Wszystkich Zawiedzionych zachęcam do wymiany doświadczeń z osobami szukającymi kontaktu.

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
PĘPEK Tzolkin
● Pokora wobec WIEDZY
● Arena walk o ludzkie umysły29.09. – 2.10.2017

Od dziś do poniedziałku włącznie, nasza świadomość znajduje się pod wpływem energii „pępka Tzolkin”. Są to cztery specyficzne kiny siódmej kolumny Tzolkin, tzn. dwa ostatnie dni Fali Zwierciadła i pierwsze dwa dni Fali Małpy, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

Ale przenieśmy się na chwilę do świata starożytnych Majów. Majowie wierzyli, że stąd wychodzi kanał komunikacji galaktycznej – Kuxam Suum, co dosłownie znaczy „Droga ku Niebu, która prowadzi do pępka Wszechświata”. Poprzez ten kanał, symbolizujący galaktyczną pępowinę, każda jednostka ludzka łączy się z Umysłem Planety Ziemi, następnie poprzez Ziemię z Umysłem Słońca i poprzez Słońce z Umysłem Solarnym lub inaczej Galaktycznym Sercem – Hunab Ku (odpowiednik Boga w naszej kulturze). W ciele człowieka symbolem Kuxan Suum jest splot słoneczny.

Przekładając to na nasz zachodni sposób rozumowania, dni „pępka Tzolkin” można pojmować jako metaforyczną windę kursującą z „Nieba na Ziemię” i z „Ziemi do Nieba”. W pierwszych dwóch dniach ‘pępka’ Prawda Nieba zstępuje na Ziemię i rozprzestrzenia się w świecie ludzi, aby reaktywować dawno temu zapomnianą wiedzę rdzennych kultur i komunikację „na odległość”, wspierać rozwój duchowy, wytrwałość, umiejętność przetrwania. W dwóch ostatnich dniach powracają z Ziemi do Nieba informacje, jak ludzie zareagowali na Prawdę Nieba i co z nią zrobili.

Reasumując, dni ‘pępka Tzolkin” pokażą ci:

1 □ czy potrafisz przyjąć z pokorą Uniwersalną Prawdę, dość niewygodną dla małego ego,
2 □ co wnosisz do świata ludzi,
3 □ jak się ma twoja dojrzałość życiowa do świadomości otoczenia,
4 □ co przekazujesz Matce Ziemi za jej poświęcenie i cierpliwość do nas ludzi – miłość i szacunek czy arogancję, złe humory, lenistwo?...
Wskazówki na 4 dni:

● 29.09., piątek – dzień wybudzania z mentalnego letargu, ujawniania zbiorowej schizofrenii, wytykania wybiórczej AMNEZJI. □ Zastanów się, gdzie i kiedy stwarzasz blokady na drodze komunikacji z otoczeniem albo zasłaniasz się niepamięcią.
● 30.09., sobota – dzień LOJALNOŚCI oraz demaskowania ZDRADY. □ Zastanów się, gdzie i kiedy lawirujesz, robisz dobrą minę do złej gry, masz inną twarz w domu i inną na zewnątrz.
● 1.10., niedziela – dzień optymistycznego patrzenia w przyszłość albo CZARNOWIDZTWA. □ Zastanów się, czy bardziej ufasz sobie, czy też sarkastycznym autorytetom.
● 2.10., poniedziałek – dzień CZŁOWIECZEŃSTWA i odpowiedzialności albo samozadufania i HIPOKRYZJI. □ Zastanów się, czy potrafisz współczuć, lekką ręką coś dać i bez żenady coś przyjąć, czy też chłodno kalkulujesz, dajesz na pokaz, kupujesz cudze względy, poparcie, przychylność, obciążasz ludzi dozgonnym długiem wdzięczności.


Wszystkie osoby urodzone w jednym z kinów „pępka” lub krzyża powiązań mają do wypełnienia ważne, przedinkarnacyjne zobowiązanie wobec ludzi i Ziemi, dlatego powinny mieć oczy i uszy szeroko otwarte, bo zbyt łatwo mogą wpaść w kanał swoich lub cudzych iluzji, podstępnej propagandy, sugestii, manipulacji trenerów zastraszenia.

Więcej informacji nt. „pępka Tzolkin można znaleźć w książce Faktor Majów J.Argüellesa; a od strony praktycznej ten temat omawiany jest na kursach drugiego stopnia.

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 29.09.2017Co mówi ci twój KRĘGOSŁUP


W harmonicznym module Tzolkin, oprócz historii ludzkości, zapisany jest również uniwersalny wzorzec ciała człowieka. Kiny od 121 do 140, oznaczone literą „C”, symbolizują ludzki kręgosłup. Dlatego w okresie od 21 września do 10 października br. informacje i znaki ostrzegawcze będzie dawać ci twój kręgosłup. Staraj się poznać jego „mowę”, bo od teraz nie ma winnych na zewnątrz i ulubionych wymówek w rodzaju „podkusił mnie on, ona lub jakieś licho”. Jesteś tylko ty i twoja odpowiedzialność za własne myśli, emocje, słowa, czyny, kondycję.

● W pierwszych 10 dniach „C” poznasz, czy jesteś prawdomówny i wiarygodny w tym co myślisz, czujesz, mówisz i robisz, czy też perfekcyjnie oszukujesz siebie i innych.
● Przez drugie 10 dni „C” poznasz, czy jesteś elastyczny, ostrożny w ocenie innych, zdystansowany do siebie i tego, co przyjdzie z zewnątrz, czy też rozsiewasz plotki, hejty, panikę.

Siódma, mistyczna kolumna Tzolkin to optymalna przestrzeń na zrzucenie z pleców zbędnych ciężarów i uwolnienie się od wszelkich lęków, manii prześladowczych, presji, stresu, zakłamania. Teraz wszystko jest INFORMACJĄ adresowaną do każdego z nas indywidualnie.

Pracując z informacją świadomie, ulżymy nie tylko sobie, ale też Matce Ziemi i jej wszystkim dzieciom. Życzmy sobie nawzajem powodzenia!

In lak’echOpracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 22.09.2017TRZECI księżyc roku
● Tempo życia ● 13 stawów20 września – 17 października 2017

W trzecim, ELEKTRYCZNYM, księżycu zaczynają intensyfikować się konkretne sprawy, zaś procesy, które wystartowały w pierwszym i drugim księżycu, nabierają tempa. Jeśli w ciągu 28 dni coś się gwałtownie wynurzy, warto się temu przypatrzeć, bo z tym będziemy musieli się zmierzyć w następnych miesiącach, ale nie dowiemy się, jaki będzie ostateczny wynik.Obserwując toczące się wydarzenia, poznamy nie tylko operacyjny plan działań na rok 2017/18, ale dowiemy się również dzięki komu i przy pomocy jakich środków może urzeczywistnić się będący już w toku program niwelowania emocjonalnego smogu. Przypominam, że nasz „lokalny świat” (tzn. nasze emocje, rodzina, środowisko, kraj) – jest tak samo ujęty w schemacie przemian, jak ten tak zwany „wielki świat”.

W elektrycznym księżycu wszystko jest ukierunkowane na transformację, dlatego starajmy się niczego nie oceniać. Każda pozornie logiczna ocena określonych osób i zjawisk może przesłonić nam dostrzeżenie ważnych informacji i przesłań.

Energią nośną trzeciego miesiąca jest Żółte Elektryczne Słońce (w skrócie 3 Słońce). To oznacza, że teraz kluczową problematyką jest tonowanie emocji przez uświadamianie mas. Ton 3 jest jak prąd, który może oświetlić miasto albo zabić. Podobnie jest ze słowem – może oświecić człowieka alb zranić. Dlatego w przestrzeni międzyludzkiej nie raz może zaiskrzyć, a nawet dojść do zwarcia. W takich sytuacjach należy zachować spokój, bo wciąż jeszcze znajdujemy się w fazie przygotowywania bazy wyjściowej dla tegorocznych działań.

Obecna konstelacja kinów i dat sprawia, że w elektrycznym księżycu pojawia się 20 kinów środkowej kolumny Tzolkin, symbolizującej kręgosłup Ziemi i kręgosłup człowieka. To oznacza, że przez 20 dni (oznaczone literą „C” w kalendarzu) jesteśmy zobligowani do wzmacniania „planetarnej konstrukcji nośnej” i eliminowania z przestrzeni tych, którzy próbują złamać kręgosłup moralny ludziom. Z uwagi na prawo współodpowiedzialności w sytuacjach skrajnych zagrożeń znaki ostrzegawcze będzie dawać ci twoja „tzolkinowska mistyczna kolumna”, czyli twój fizyczny kręgosłup, i 13 głownych stawów.


In lak’ech

Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 19.09.2017, wtorekFala ZWIERCIADŁA
● Istota konfliktów
● Podróż do Serca PRAWDY18–30 września 2017

Teraz na plan pierwszy wysuwa się temat dualizmu i poszukiwania optymalnej drogi do Prawdy o nas samych. Większość ludzi mylnie kojarzy dualność ze światem konfliktów i dzieli ludzi na wichrzycieli i kłamców lub orędowników moralności i prawdy. Opowiedzenie się po którejś ze stron, oznacza automatycznie wejście w konflikt z drugą. Tymczasem dualizm oznacza dwoistą jedność, integrację przeciwieństw, a nie ich zwalczanie. Tylko ten, kto pojmie jego istotę, może doświadczyć życia w harmonii.

»ETZNAB to imię Serca Prawdy«

Przez 13 dni fali będziemy się uczyć rozróżniania granicy między subiektywną ułudą i obiektywną prawdą. Wszystkie konflikty powinniśmy przyjmować jako DAR – szansę pojednania się przede wszystkim z sobą. Dopóki nie pogodzimy się z samym sobą, nie zdołamy pojednać się z ludźmi. Dlatego zamiast zatracać się w dzikich kampaniach przeciw sobie, zacznijmy budzić naszą naturalną, a wciąż uśpioną, zdolność sprawiedliwego rozstrzygania w okamgnieniu. Żaden człowiek nie jest wiecznie zły ani wiecznie dobry. Każdy z nas przeżywa huśtawki nastrojów, ma lepsze i słabsze chwile, potrafi zranić słowem, innym razem uzdrowić.

Należy zaakceptować fakt, że jesteśmy „zmuszeni” do funkcjonowania w świecie przeciwieństw, więc droga do przebudzenia w sobie moralności i prawdy serca zazwyczaj jest bolesna. W warunkach ziemskich nigdy nie osiągniemy stanu jedności, jaką odczuwaliśmy w łonie matki, ale możemy się do niej znacząco przybliżyć, zrzucając z twarzy maskę po masce, demaskując fałsz i dwulicowość – w sobie.

Dysonans

Istotną lekcją w tej fali jest zgłębienie kwestii dysonansu. Jeśli masz poczucie, że prześladuje cię pech, wiąż popadasz w opały albo stałeś się nad wyraz podejrzliwy, oznacza to, że zbliża się ważny moment w twoim życiu. Każde kłopotliwe położenie niesie ze sobą „podwójne” sygnały – od twojej duszy i twojego ego. Nadszedł czas, aby przyjrzeć się swoim odczuciom, zwłaszcza tym, które są nieprzyjazne, dysharmonijne, męczące, wstydliwe. DYSONANS odsłania te obszary, w których narasta w tobie niechęć albo opór, a które blokują twój rozwój. To, czy owe spostrzeżenia ukażą ci się w krzywym zwierciadle, czy w transparentnej tafli lustra, zależeć będzie od twojego nastawienia i woli. Zgodnie z prawem pokrewieństw przyciągasz do siebie takich ludzi, którzy pracują nad tym samym problemem, co ty. Lustro odbija wyłącznie to, co jest w danej chwili – obiektywną PRAWDĘ, czyli piękno lub rozczarowanie, a więc stan obecny bez retuszu i makijażu. W tym zawiera się szansa samoodnowy w Prawdzie i Prawdomówności.

Indywidualna praca z energią fali

● Spójrz w lustro i rozpoznaj, jak pielęgnujesz iluzje w swoim życiu.
● Nie szukaj winnych na zewnątrz.
● Ten, kto działa ci na nerwy, odzwierciedla ci twoje słabości.

Koło ratunkowe na 13 dni

W chwilach gdy zacznie ogarniać cię smutek i zwątpienie albo poczujesz bezsilność, samotność, wyczerpanie – usiądź w spokojnym miejscu, rozluźnij mięśnie, zrób dziesięć wdechów i wydechów „USTA–USTA”. Ćwiczenie to ma moc najwyższej ochrony, dystansuje do dramatów życiowych, tonuje emocje, otwiera serce na miłość, oczyszcza płuca i skórę. Dlatego istotne znaki ostrzegawcze może dawać ci układ oddechowy, do którego zalicza się również skóra.


JEDNOROŻEC – znak Nowej Ziemi

Duchowym pomocnikiem w Fali Zwierciadła jest JEDNOROŻEC, moc prawdomówności, czystości, samoodnowy, oraz KOBRA, mistrz sztuki uzdrawiania bolesnych skutków kłamstw. Skoro energia Jednorożca zamanifestowała się dość mocno w przestrzeni publicznej za sprawą Łodzi, to znak, że to jemu należy poświęcić więcej uwagi. Jednorożec przynosi informacje z przyszłości do teraźniejszości. Jest posłańcem Nowej Ziemi i nowej etycznej społeczności.PODZIĘKOWANIE

Przesyłam Wam wszystkim serdeczne podziękowanie za empatię i wspieranie mnie w mojej pracy nad krzewieniem wiedzy o prawach Czasu i za Wasze DARY Serca, w tym □ Jolancie z Bytomia □ Agnieszce z Zielonej Góry □ Sabinie z Katowic. ☼ Dobro zawsze powraca. ☼ Wszystkie darowizny są na bieżąco księgowane. Proszę o podanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury VAT.

In lak’ech


Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 15.09.2017, piątekKościuszko i Schiller z ROGIEM
Znaki JEDNOROŻCAW ramach promocji funduszy obywatelskich (???) urzędnicy łódzkiego ratusza posunęli się o krok za daleko, robiąc „rogaczy” z Tadeusza Kościuszki i Leona Schillera na miejskich pomnikach. Kościuszko i Schiller zostali „przyozdobieni” fioletowymi pelerynami, a na ich głowach umieszczono podświetlany róg jednorożca. „Kiczowate atrybuty, nieliczenie się z narodową tożsamością, żenada, urzędowy wandalizm!” – tak komentowali incydent mieszkańcy.Ale tak jak z każdej bajki płynie morał, tak też jest z symbolami. Symbol JEDNOROŻCA to neutralny archetyp zapisany w wymiarze subtelnym. Kiedy człowiek zwróci na niego uwagę, wprawia go w drgania i przyciąga do świata ludzi, gdzie polaryzuje się na dwa bieguny: światła i cienia.

Po jasnej stronie energia JEDNOROŻCA ma potężną moc; jest wyjątkowa dla ludzi, wnosi do przestrzeni prawdomówność i zapowiada przemiany stojące u progu. Jednak użyta niewłaściwie, obraca się przeciwko temu, który jej użył.

Po ciemnej stronie JEDNOROŻEC reprezentuje pochopne działanie, skłonność do niepostrzegania kontekstu praw (np. związku między dobrem i złem), niemożność i niechęć zrozumienia tego, co ciemne. Jest nieprzejednany w działaniach przeciw ludziom o nieczystych myślach i uczuciach. Potrafi szybko i surowo osądzać. (Źródło: „Siła Zwierząt”, J.Ruland, s. 80–82)

Przekonali się o tym urzędnicy. Chcieli dobrze, a wyszło jak wyszło...

NIE dla WANDALIZMU

W nocy z czwartku na piątek doszło do spektakularnego zdarzenia. Na teren zajezdni „Tramwajów Warszawskich” wtargnęło dwóch młodych mężczyzn i zaczęło niszczyć tramwaj wart 7 mln zł, malując na nim graffiti. Sprawcy zostali zauważeni przez mechaników. Doszło do szarpaniny, jeden z nich został ujęty, drugiemu udało się zbiec. Wezwana policja przyjechała i odjechała, bo sprawca zobowiązał się naprawić szkodę. Wandal został przykuty długim łańcuchem za nogę do pojazdu, aby nie uciekł, po czym zaczął zmywać graffiti, co zajęło mu 8 godzin. Następnego dnia umyty tramwaj wrócił na tory.

W sprawę natychmiast włączyli się obrońcy praw człowieka, domagając się surowej kary dla pracownika zajezdni za bezprawne pozbawienie wolności i naruszenie godności wandala. Kodeks postępowania karnego pozwala na zatrzymanie obywatelskie, ale w świetle prawa „pozbawienie wolności człowieka jest przestępstwem (□ jak np. przykucie łańcuchem), jak również zmuszanie go do określonego zachowania” (□ jak zmywania graffiti). Wandal odpowiada karnie za czyn, ale nie ma obowiązku naprawy szkody. ● Ciekawe, czy pracownicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka byliby równie łaskawi, gdyby grafficiarze oszpecili ich prywatne auta…

Po nagłośnieniu sprawy dyrekcja „Tramwajów Warszawskich” zrezygnowała z dyscyplinarnego zwolnienia mechanika, dając mu jedynie dyscyplinujące pouczenie, zaś minister sprawiedliwości zapowiedział zmianę bzdurnego prawa. Wandal nie może mieć więcej praw niż obywatel, łapiący go na gorącym uczynku.

Dzięki temu w świat poszedł KOMUNIKAT, że karę powinien ponosić wandal, a nie osoba dokonująca zatrzymania obywatelskiego, nawet jeśli popełni błąd.

Dyskryminacja czy przywilej?
W OBRONIE polskich kobiet i matekOto przykład, jak błyskawicznie działa energia nośna WĘŻA, mistrza sztuki życia i przeżycia, strażnika „kosmicznego ognia kundalini, którego kapłankami od zawsze są kobiety”, opiekuna zdrowia, prokreacji, seksualności, szacunku dla płci przeciwnej i wszystkich tematów tabu. W pierwszym dniu Fali Węża, tzolkinowska Kobra – „tropiciel DEWIACJI”, niezauważalnie dla ludzkiego oka wślizgnęła się w kolektywne pole świadomości Brukseli.

„Uderz w stół, a nożyce się odezwą”. Przestrzeń medialną obiegła informacja, że zgodnie z lipcową zapowiedzią KE zajmie się łamaniem demokracji w Polsce. Tym razem chodzi o rzekomą dyskryminację polskich kobiet, czego przejawem jest obniżenie wieku emerytalnego do 60 lat. – Gdzie tu logika? To raczej przywilej niż dyskryminacja. KE nie uwzględnia faktu, że przejście na emeryturę jest dobrowolne.

Ale to nie wszystko. Bruksela planuje również zamach na europejskie matki. Trwają prace nad dyrektywą skracającą płatny urlop macierzyński do 8 miesięcy, pozostałe 4 miesiące urlopu przysługiwałoby tylko ojcom. A co z matkami karmiącymi dzieci piersią… Dla Franza Timmermansa to „null problemo” – są przecież smoczki, butelki, mleko w proszku… Dobro dzieci jest bez znaczenia. Kobiety mają wracać do pracy i basta! □ KE potrzebny jest biegły psychiatra i wytrawny policjant z wariografem. Może wtedy dowiedzielibyśmy się, jakiemu bogu ona służy.

Kolejny raz Bruksela posunęła się za daleko. Nic dziwnego, że nerwy puściły związkowcom „Solidarności”. 16 września (tj. w dniu 12 Wojownika na Fali Węża) odbędzie się protest przed siedzibą Komisji Europejskiej w Warszawie przeciwko dewiacjom unijnym i wtrącaniu się w wewnętrzne sprawy Polski, do których KE nie ma tytułu prawnego. Obniżenie wieku emerytalnego to nie decyzja rządzących, ale decyzja obywateli wyrażona w czasie wyborów, którzy oczekiwali, że wiek emerytalny zostanie przywrócony do poprzedniego wieku.

„Państwo polskie stworzyło warunki, a decydentem jest obywatel i to jest demokracja” – powiedziała premier Szydło. KE próbuje ingerować w suwerenne decyzje polskich obywateli. Eurokratom wcale nie chodzi o sankcje wobec Polski za obniżenie wieku emerytalnego czy łamanie zasad praworządności, lecz o obalenie niepokornego rządu.

Jeżeli ktoś tu łamie prawa, to jest to Unia Europejska, której polityka imigracyjna ściągnęła do Europy kłopoty, mordy, brutalne gwałty i terroryzm. Polska jest białą plamą na mapie Wspólnoty, gdzie póki co nie wślizgnął się terroryzm.

In lak’echCHICCHAN, Fala WĘŻA
● Archiwum minionych doznań
● Rada SALAMANDRYWskazówka dla początkujących: 13-dniowa fala to najkrótszy czas na pobudzenie zmian w polu świadomości i sposobie patrzenia na ludzi, świat, życie w aspektach wskazanych przez pieczęć fali.

W języku maya CHICCHAN (czyt. czikczen) znaczy WĄŻ; reprezentuje siłę witalną, instynkt samozachowawczy, mowę ciała, intymność, respekt dla inności, sztukę życia i moc przetrwania.
»CHICCHAN to imię ognia twojej duszy«

„Twoja siła witalna jest siłą czynu, wewnętrznego ciepła, prawdy, optymizmu, duchowej percepcji i nowych impulsów. Używaj jej do uleczenia emocjonalnych zranień, których doznałeś w przeszłości. Nie trzymaj się starych rzeczy. Gdy przytrzymujesz smutne wspomnienia, to nie kto inny, lecz ty sam blokujesz własną witalność i moc uzdrowienia. Naucz się odróżniać swoje impulsywne odczucia od faktycznego stanu rzeczy. Dzięki temu będziesz właściwie reagować na każdą sytuację”. (Za J.Ruland, Siła Zwierząt, s. 193-195) 


5–17 września 2017

Fala WĘŻA wprowadza naszą świadomość w spektrum życiodajnej energii, która płynie przez przestrzeń i ciało człowieka. Dopóki jej obieg jest swobodny, człowiek cieszy się dobrą kondycją i zdrowiem. Zdarza się (i to coraz częściej), że osoby żyjące na co dzień w harmonii, cieszące się dobrym zdrowiem – nagle, bez przyczyny, zaczynają odczuwać „dziwne” dolegliwości, nerwobóle, pogarsza się ich samopoczucie, pojawiają się choroby.

Dlaczego tak się dzieje? – Bo na poziomie ewolucyjnym ludzkość wkroczyła już nieodwracalnie w Nową Ziemię, w której nie ma miejsca na toksyny „Starego Świata”. Ich neutralizacją musimy zająć się wszyscy. Tak stanowi prawo współodpowiedzialności. Medycyną przyszłości jest medycyna informacyjna (pozagenowa), uwzględniająca zewnętrzny system informacji, czyli wpływ sygnałów środowiskowych na zdrowie, percepcję, sposób bycia, zachowanie człowieka, z czego większość nie zdaje sobie sprawy. □ Nawet jeśli nie słuchasz radia, nie oglądasz telewizji, i tak rejestrujesz te sygnały poprzez serce, co udowodniła nauka.

W tym miejscu przywołam fragment z poprzedniego opisu fali. – Świadomość ludzka dzień w dzień jest bombardowana niewyobrażalną ilością informacji, w większości negatywnych. Nasza operacyjna świadomość jest zdolna przetworzyć zaledwie 40 bodźców na sekundę; można powiedzieć, że służy nam niejako do „sterowania ręcznego”, czyli szybkiego reagowania na widoczne sytuacje i zagrożenia. Natomiast podświadomość przetwarza aż 20 milionów bodźców na sekundę i jest naszym „autopilotem”, inaczej mówiąc doskonałym instynktem i nieomylnym kompasem intuicyjnym. Wielu jednak ludzi, zadufanych w swojej „mądrości”, wyłączyło autopilota i przeszło na sterowanie ręczne, albo jeszcze gorzej – oddało stery życia innym. – A jak jest z tobą?

Teraz każdy z nas dostaje szansę powrotu do dobrej kondycji umysłowo-fizycznej pod warunkiem, że odpuści winy sobie i innym i pozwoli spłonąć archiwom minionych doznań. Tylko szczere przebaczenie może położyć kres wielu tragediom, cierpieniom, nieprzespanym nocom, rozterkom duchowym. Człowiek, który nauczył się kontrolować swoje myśli, uczucia, wyobraźnię, wspomnienia, stosunkowo szybko zaczyna żyć bez lęku, co nie zwalnia go od współodpowiedzialności za stan jego środowiska.

»ZDROWE społeczeństwo to społeczeństwo ŚWIADOME«.

Natomiast ci, którzy są sterowani przez popędy, żądze, złość, agresję, impulsywność raniącą uczucia innych, którym brakuje taktu i hamulców, muszą się liczyć z tym, że jest tylko kwestią czasu, kiedy dojdzie do frontalnego zderzenia z życiem. Człowiek sterowany negatywnymi uczuciami z przeszłości sprawia wrażenie, jakby zatrzymał się w rozwoju. Zamiast przejąć stery we własne ręce, wypomina innym stare winy, czyni ich odpowiedzialnymi za zły los i słabą kondycję. Z ust takich osób często padają słowa: „doprowadzasz mnie do szału”, „ty mnie wykończysz”, „łamiesz mi serce”. – I tylko patrzeć, jak na własne życzenie ściągną na siebie zawał.

Jest niemal regułą, że ludzie najszybciej reagują wtedy, kiedy ich mocno boli. Dlatego znaki ostrzegawcze będziemy dostawać poprzez nasze ciała biologiczne. W takich przypadkach mogą pojawić się dolegliwości psychosomatyczne, które permanentnie lekceważone po pewnym czasie mogą przeobrazić się w chorobę. Zalążki przewlekłych chorób rodzą się w ludzkiej psychice. ● W tym miejscu przypominam, że głównym zaworem bezpieczeństwa WĘŻA jest PALUCH prawej nogi. Wszelkie urazy, zranienia podczas pedicure, wrastanie paznokcia, drętwienie, swędzenia itp. będą znakiem, że twoja świadomość zaczyna dryfować w przepaść ze szkodą dla ogółu.

W ciągu 13 dni fali każdy, każdy, a w szczególności osoby po pięćdziesiątce, może zostać wezwany na „bankiet konsekwencji”, aby przypomnieć mu o jego przedinkarnacyjnych zobowiązaniach wobec Matki Ziemi i jej królestw, w tym także królestwa ludzi. Dodam, że w społeczności Majów każdy, kto ukończył 52 lata, zaliczany jest do starszyzny, co pociąga za sobą większą odpowiedzialność.


Medycyna SALAMANDRY

Duchowym pomocnikiem Fali Węża jest SALAMANDRA, mistrzyni uzdrawiania ogniem miłości i przebaczenia. Teraz przekazuje ci magiczną formułę na zdrowie i klucz do zrozumienia innych i lepszego współżycia z partnerem, rodziną, ludźmi z otoczenia:


PODZIĘKOWANIE

Przesyłam Wam wszystkim serdeczne podziękowanie za empatię i wspieranie mnie w mojej pracy nad krzewieniem wiedzy o prawach Czasu i za Wasze DARY Serca, w tym □ Elżbiecie z Frankfurtu □ Józefowi z Krakowa. ☼ Dobro zawsze powraca. ☼ Wszystkie darowizny są na bieżąco księgowane. Proszę o podanie adresu mailowego do przesłania imiennego podziękowania i faktury VAT.

In lak’ech

Opracowanie: Hanna Kotwicka
Data publikacji: 3.09.2017


» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
   następne 8 »