Listy
Listy od czytelników

Drodzy Czytelnicy!
Apeluję o cierpliwość i wyrozumiałość. Dziennie dostaję od kilkunastu do kilkudziesięciu listów, nie licząc telefonów.

UWAGA:
Z przykrością informuję, że nie interpretuję indywidualnych kinów narodzin, jak również osobistych wydarzeń. Udzielenie odpowiedzi na kilkaset listów miesięcznie jest po prostu niemożliwe. Wszystkich Zawiedzionych zachęcam do wymiany doświadczeń z osobami szukającymi kontaktu.

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
   następne 8 »

» wyświetl same pytania

DWA ZNAKI CZASU:
Narodziny książęcego dziecka ● Katastrofa kolejowa w HiszpaniiPod koniec lipca br. uwagę świata przyciągnęły dwa wydarzenia, odzwierciedlające ewolucyjny dorobek starej epoki:
● narodziny Jerzego Aleksandra, potomka brytyjskiej pary książęcej, księżnej Kate i księcia Williama,
● katastrofa kolejowa w Santiago de Compostela w Hiszpanii.

W tym samym czasie, gdy nowy dom mentalny będzie stawiał swoje fundamenty, będą rozbierane konstrukcje starego domu... (J. Argüelles, Faktor Majów)


● Pierwszy znak: Narodziny Nowego

Książęce dziecko urodziło się 22 lipca 2013 w znaku 4 Ahau / kin 160 – Żółte Samoistne Słońce. Nie chodzi tu jednak o narodziny szczególnego dziecka, jest ono zwykłym dzieckiem jak każde inne, ale o symbol. Status społeczny podkreśla jedynie energetyczną rangę wydarzenia. Symboliczne narodziny nastąpiły w harmonii 40, Samoistna Matryca /kiny 157–160, przypisanej do roku 7 Wichru i tym samym starej epoki.

Według zapisu Majów data początkowa 5125-letniego Wielkiego Cyklu to 13.0.0.0.0. 4 ahau 8 cumku, data jego zakończenia – 13.0.0.0.0. 4 ahau 3 kankin. Uwzględnia ona zapis Długiej Rachuby w pozycyjnym systemie dwudziestkowym, datę Tzolkin i datę Haab.

Przyjście na świat potomka nowoczesnej pary książęcej w fraktalnej energii 4 Ahau było znakiem, że na finiszu w sferze świadomości narodziło się słońce nowej epoki. (Dla Majów Ahau jest najwyższą siłą rozwoju, a jego symbolem jest Słońce.)

W tym dniu wszystko niosło informację, m.in. podświetlenie wodospadu Niagara na cześć narodzin książęcego potomka na niebiesko było znakiem triumfu ducha TRANSFORMACJI w przestrzeni niebieskiego roku 7 Wichru.

5125-letni Wielki Cykl (5200 Dreamspell-lat) jako program naprawczy zwany Czasem Karmicznym, przyniósł efekty – fundament nowego domu mentalnego został stworzony.


● Drugi znak: Demontaż Starego

Katastrofa kolejowa w Santiago de Compostela – tragiczna w skutkach z ludzkiego punktu widzenia, z perspektywy ewolucyjnej była symbolem runięcia konstrukcji starego domu mentalnego. Wydarzyła się ona 24 lipca 2013, w ostatnim dniu trzynastego księżyca, w znaku 6 Ik /kin 162 – Biały Rytmiczny Wiatr.

25 lipca jest dniem św. Jakuba Apostoła, patrona Hiszpanii. Poświęcone mu sanktuarium znajdujące się w Santiago de Compostela. Kult św. Jakuba jako patrona Hiszpanii trwa od IX wieku. Miał on chronić chrześcijan przed najazdami muzułmanów, a potem, w XVI wieku, wspierać żołnierzy wyruszających na podbój Ameryki. Opiekę Apostoła miały zapewniać składane do sanktuarium dary. Jak pokazała historia, za sprawą ludzkich żądzy, św. Jakub stał się patronem największego w historii ludobójstwa.

Do Santiago de Compostela co roku zjeżdżają pielgrzymi z całego Półwyspu Iberyjskiego. Święto rozpoczyna się w nocy z 24 na 25 lipca pokazem sztucznych ogni. Następnego dnia odprawiana jest uroczysta msza, a król Hiszpanii składa Apostołowi tradycyjny dar. Potem na ulicach miasta rozpoczyna się festyn z licznymi atrakcjami pod gołym niebem, jak koncerty, spektakle teatralne, pokazy regionalnego tańca, prezentacje lokalnych zwyczajów. Festiwal kończy się 31 lipca pokazem sztucznych ogni.

Jeśli 25 lipca, dzień św. Jakuba, przypada w niedzielę, każdy z pielgrzymów przybyłych do Santiago de Compostela może uzyskać odpuszczenie popełnionych grzechów. Jest to Święty Rok. Tę tradycję ustanowił papież Kalikst II w XII wieku. Ostatnim Świętym Rokiem był rok 2010, kolejny wypada za osiem lat.

Po katastrofie kolejowej w Hiszpanii ogłoszono trzydniową żałobę narodową, w Galicji - siedmiodniową, odwołano wszystkie uroczystości.


Według Kalendarza 13 Księżyców 25 lipca - w ostatnim dniu Dreamspell-roku, czyli Zielonym Dniu lub dniu poza czasem, dokonuje się wymiana potencjałów, usuwana jest energia nośna starego roku i przyciągana nowa częstotliwość. Z uwagi na zbieżność cykli, tegoroczny Zielony Dzień (7 Akbal /kin 163 – Niebieska Rezonansowa Noc) domknął nie tylko rok 7 Wichru, ale też fazę synchronizacji z częstotliwością nowej epoki.

Okres od 23 do 26 lipca 2013, w którym wydarzyła się katastrofa kolejowa, a zaraz po niej ogłoszono żałobę narodową, przyporządkowany jest do harmonii 41, Galaktyczne Wejście /kiny 161–164. To oznacza, że dziedzictwo przodków (kin 161), traumy z przeszłości (kin 162), pseudowartości (kin 163) eksplodowały na gruncie starego cyklu, ale usuwanie „mentalnego kurzu” należy już do przestrzeni nowego cyklu (kin 164 /26.07.2013).

Kolej, kojarząca się z podróżą do konkretnego miejsca w konkretnym celu, w karmicznym znaczeniu symbolizowała wyprawy konkwistadorów po złoto z błogosławieństwem Kościoła, a katastrofa – masakrę ludności tubylczej w Ameryce. – Św. Jakub powiedział dość!

Natomiast zbieżność miejsca czci św. Jakuba i katastrofy kolejowej wskazuje, że skończyła się era „cudów”, świętych miejsc, odpustów, zagłuszania sumienia śpiewem, tańcem, muzyką, gadżetami... Wcześniej, podobnym znakiem było zalanie sanktuarium w Lourdes w czerwcu br. W kontekście powyższego także planowana kanonizacja Jana Pawła II kłóci się z duchem Czasu. Papież z pewnością by sobie tego nie życzył.


Symbol 26 LIPCA

W 1541 r., gdy Jukatan został podbity przez Hiszpanów, początek kalendarza haab, który był ruchomy, przypadł na gregoriańską datę 26 lipca. Od tego momentu nastał czas terroru, zagłady, bólu, przymusowej chrystianizacji ludności tubylczej, niszczenia ich rdzennej kultury. Palenie świętych ksiąg i kalendarzy Majów zainicjował biskup Landa. Majowie zostali zmuszeni do porzucenia tradycyjnych kalendarzy i „zamrożenia” wcześniej ruchomego początku słonecznego cyklu haab. Od tej pory przypadał on na ten sam dzień – 26 lipca.
Data 26 lipca, zachowana w zapisach Majów, jak i w notatkach biskupa Landy, była początkiem końca tradycyjnej rachuby i świętego kalendarza na Jukatanie. Stała się symbolem rozdarcia Czasu, wybicia z naturalnego rytmu, zamknięcia świadomości w sztucznym kalendarzu gregoriańskim i mechanicznym czasie. Dla Majów był to powód do żałoby, a nie do świętowania. – Analogia z Hiszpanią jest chyba oczywista. Zamiast świętować – Hiszpanie powitali nową epokę w żałobie. Karma została wyrównana, ból był niewspółmiernie mniejszy.


W tym miejscu kolejny raz należałoby pochylić czoła przed geniuszem dr. Jose Argüellesa, odkrywcy klucza do świętego kalendarza Majów i twórcy Kalendarza 13 Księżyców (w terminologii naukowej określany Dreamspell), genialnego narzędzia do korygowania zdeformowanych programów ewolucyjnych. Dr. Argüelles, uwzględniając tragiczne fakty historyczne, przyjął datę 26 lipca za początek solarnego roku w 365-dniowym Kalendarzu 13 Księżyców/28 dni+1, przy czym miesiące postępują tu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Praca z Kalendarzem 13 Księżyców, w którym pulsuje 260 kinów Tzolkin, to praca z energią-informacją na poziomie duchowym. Współpracując z energią Tzolkin w rytmie 13 księżyców, nie powielamy błędów przeszłości, lecz powracając do punktu „zerowego” cyklicznie, w sferze świadomości warstwa po warstwie usuwamy destruktywne programy historyczne w ich wielowymiarowych aspektach, tzn. na planie ziemskim w rytmie 365 dni, na planie galaktycznym w rytmie 260 dni. Rozwiązując problemy dnia codziennego, poprawiamy nie tylko standard własnego życia, ale równolegle wymazujemy zdeformowany zapis historyczny z banku informacji w wymiarze duchowym.

Katastrofa w Hiszpanii i wiele, wiele innych tragedii nie musiałyby się wydarzyć, gdyby większość ludzi zaczęła w porę pracować z Kalendarzem 13 Księżyców. Energetyczna wymowa katastrofy w Santiago de Compostela nie dotyczy jedynie Hiszpanii i instytucji Kościoła, lecz ma znaczenie globalne.
Niezależnie od tego, co mówią inni, nigdy się nie dowiemy, kim byliśmy w poprzednich wcieleniach. Ta wiedza pozostanie przed nami ukryta. W przeciwnym razie nie nauczylibyśmy się myśleć społecznie. W tej inkarnacji „załatwiamy” połowę spraw za siebie, połowę za przodków. W ciągu tylko ostatnich 300 lat każdy z nas miał statystycznie 4096 przodków, co oznacza, że w naszej osobowości, postawie, poglądach odzwierciedla się 4096 pozytywnych lub negatywnych mutacji krewnych po linii ojca i matki. Ta informacja zakodowana jest w czerwonym kinie harmonii.

Jeśli chcemy, aby świat powrócił do harmonii, musimy skorygować wszystkie destrukcje z przeszłości.

To oznacza, że muszą zostać rozwiązane wszystkie fikcje, wszystkie iluzje i wszystkie pseudowartości, dotyczące zarówno osobistych perspektyw, światopoglądu, jak i niewłaściwie pojmowanych metod uzdrawiania. Wszystko to będzie musiało runąć – łącznie ze sztuczną iluzją instytucjonalnych religii i innych pseudoautorytetów, takich jak pieniądz, majątek, status społeczny, władza, wpływy. Wszystkie te wartości są esencją ślepego zaułka. Wiele z nich miało relatywne znaczenie dla fizycznej formy życia na Ziemi. Wiele z nich istotnie przyczyniło się do utrzymania ewolucji, chociażby na poziomie zera. Należy też podkreślić pozytywny wkład religii, które czuwały nad podtrzymaniem w świadomości ludzkiej ostatniej iskierki Ducha, stanowiącego podstawę naszej wiary. Dzięki temu przetrwała w nas świadomość o boskim pochodzeniu. Do tego należy też zaliczyć prawa i przykazania znane nam z kodeksów moralności, obowiązujących wewnątrz religii. Jeżeli nawet te prawdy brzmiały dosyć obco i częstokroć były błędnie interpretowane, wystarczyło to jednak, aby utrzymać Ziemię przy życiu i nie przerwać procesu ewolucji.
(...)
Wszystkie religie dysponują bogatą wiedzą o naszej przyszłości, ale do niektórych z tych nauk zakradły się błędne interpretacje, uwarunkowane kulturą i władzą, siejąc zamieszanie, strach i niedowiarstwo. Choć racjonalistyczne szalbierstwo wypleniło na pewien czas prawdziwą wiedzę mistyczną z ludzkiej świadomości, to jednak powinniśmy powstrzymać się od wydawania jakichkolwiek wyroków i zastąpić je miłością i przebaczeniem
(J.Kössner Kompendium).

Pielgrzymki

Pielgrzymki są ważnym elementem w odbudowywaniu ducha wspólnoty i więzi między ludźmi. Godne zastanowienia są jedynie intencje. Udział w pielgrzymkach powinien być sprawą osobistego wyboru. Pielgrzymowanie na rozkaz dowódcy czy na polecenie służbowe przełożonych - niezależnie od tego, czy podwładny jest wierzący czy niewierzący, jest wielkim nieporozumieniem.

In Lak’ech


[14.08.2013 /1 Akbal]SYNESTEZJA - JEDNOŚĆ UMYSLU i NATURY
Ekologia a świat peryferyjny

W podziękowaniu Steni Dac, Robertowi i całemu Zespołowi Kwiaciarni „Stokrotka” w TerespoluKwiaciarnia „Stokrotka” to miejsce, gdzie kwiaty traktowane są z szacunkiem i wdzięcznością za energię, jaką emanują na ludzi i miejsca, w których się pojawią. Bukiety ze „Stokrotki” zachowują świeżość wyjątkowo długo. To zasługa Steni Dac – osoby, która we wszystkim i każdym dostrzega wewnętrzne piękno, kocha ludzi, kwiaty, przyrodę. Stenia prowadzi NIE kwiaciarnię, ale „dom kwiatów” – na wschodnich krańcach Polski, w Terespolu. Wschód to Miejsce Światła i Nowego Początku. Terespol może być dumny, że właśnie taka osoba tam mieszka.

Ze Wschodniego Domu Światła niech mądrość nam zaświta,
by wszystko przejrzyste dla nas było...

(J.Kössner, Kompendium, „Modlitwa do 7 Galaktycznych Kierunków”)

Pojęcie „dom kwiatów” odnajdujemy w kulturze Meksyku: Xochicalco, nazwa prekolumbijskiego miasta z okresu VII–VIII wieku, w języku Nahuatl znaczy Dom Kwiatów.

Kwiaty są ważnym czynnikiem w procesie naszego rozwoju. Uwrażliwiają nas na piękno, pobudzają zmysły, łagodzą emocje, uzdrawiają wonią, barwą, energią, otulają aurą, oczyszczają przestrzeń, chronią, wysyłają sygnały. Dlatego jeśli ktoś podaruje nam bukiet świeżych kwiatów, przyjmijmy go z radością, podziękujmy kwiatom za energię i piękno, jakie wniosły do naszego domu, rozmawiajmy z nimi jak z żywą istotą, a kiedy przekwitną podziękujmy im za poświęcenie i pożegnajmy jak bliskiego przyjaciela. One żyją dalej, tylko w innym świecie.

Wszystko, co robimy, róbmy świadomie, czy to kupując kwiaty do wazonu lub w doniczce, czy zamawiając wiązankę ślubną lub wieniec na cmentarz, czy zapalając świecę, czy też wlewając olejek zapachowy do kominka. A kiedy przebywamy na łonie przyrody, zachowujmy się jak w świątyni, od najmłodszych lat uczmy nasze dzieci i wnuki szacunku do Matki Natury, nie pozwalajmy im zrywać kwiatów rosnących przy drodze, liścia z drzewa ani najmniejszego źdźbła trawy na łące.

STOKROTKA – to energetyczny symbol wewnętrznej siły, wzrastającego przebudzenia, twórczości.


__


Stenia od lat wnosi wyjątkowe akcenty kwiatowe na nasze spotkania noworoczne – bezinteresownie, w darze dla wszystkich ludzi. W tym roku zatroszczyła się nie tylko o kwiaty, ale cały wystrój sali z uwzględnieniem szczególnej symboliki roku 8 Kan, Żółtego Galaktycznego Ziarna. Klimat odzwierciedliły zdjęcia zamieszczone w poprzednim artykule "27.07.2013, Ziemia jest naszą Matką".


__

Z tego właśnie źródła pochodzą figurki aniołów, na które zwrócili uwagę uczestnicy spotkania w dniu 27 lipca br. Kontakt telefoniczny dla zainteresowanych: 83–375 33 34.


__


Kwiaciarnia „Stokrotka”

21-550 Terespol, ul. Topolowa 1
tel.: +48 83 375 33 34
godziny otwarcia: 7.30-19.30
www.jubilerperfumeria.pl

__


SYNESTEZJA - Jedność Umysłu i Natury

Pojawiło się ważne pytanie z jednoznacznym podtekstem: jeżeli kochacie Ziemię, to dlaczego ścinacie kwiaty? Czy grzyby w lesie też niszczycie?... – W biosferze wszystko jest ze sobą połączone, przesycone świadomością Stwórcy – jedno ma służyć drugiemu, dlatego każdemu i wszystkiemu należy okazywać szacunek. Świat minerałów, roślin i zwierząt został stworzony dla potrzeb ziemskiej ewolucji, przygotował grunt dla świata ludzi. Od zarania dziejów ludzie korzystali z dóbr przyrody, ale zanim zerwali roślinę czy upolowali zwierzę, modlili się do duchów, prosili o pozwolenie. Ta zasada obowiązuje do dzisiaj, tylko że niewielu już o niej pamięta.

Postęp technologiczny dokonał wielkiego spustoszenia w polu świadomości, zmysłów i uczuć człowieka. Dziś świat jest taki, jaki jest, musimy go zaakceptować we wszystkich jego wariantach, nauczyć się w nim żyć, utrzymać, pracować, odnaleźć, a dopiero potem stopniowo go zmieniać. Nie można żyć idyllicznymi obrazami i utopią – trzeba realnie patrzeć na życie (lekcja Caban). Dlatego na pytanie: jeżeli kochacie Ziemię, to dlaczego ścinacie kwiaty? - można odpowiedzieć pytającym podobnym pytaniem: jeżeli kochacie Ziemię, to dlaczego wykopujecie bulwy ziemniaków z ziemi, zbieracie w lesie grzyby, zrywacie z drzew owoce, z krzewów jagody albo suszycie zioła...?

Upłyną setki lat, przeminie wiele, wiele pokoleń, zanim ludzkość zacznie odżywiać się praną i powróci do prawdziwej harmonii ze wszystkim, co jest. W polu świadomości nie istnieje pojęcie rewolucja, zmiana świadomości to długotrwały ewolucyjny proces. W tym roku stawiamy pierwszy krok w kierunku jedności Umysłu i Natury, w przestrzeń synestezji. Lasy, parki, ogrody, jak również miejskie kwiaciarnie pełnią istotną rolę w tym procesie. Zwróćcie uwagę na swoje odczucia, kiedy wchodzicie do kwiaciarni albo tylko przechodzicie obok.

SYNESTEZJA to wewnętrzne doświadczenie jedności, rozumiane jako nierozłączność umysłu i natury. Moc generowana tego doświadczenia przez nierozerwalną jedność zburzy gmach współczesnej cywilizacji. Przejście rozpocznie się w chwili, gdy szczyt i zarazem niewydolność technologii starego domu mentalnego zaczną stawać się coraz bardziej powszechne. Nie obędzie się to bez przejściowych trudności i wyzwań. Ten proces będzie musiał dokonać się na tle chaotycznie walących się starych systemów gospodarczych i politycznych. W tym samym czasie, gdy nowy dom mentalny będzie stawiał swoje fundamenty, będą rozbierane uciążliwe, bezwładne, mechaniczno-chemiczne konstrukcje starego domu... Formułowanie "Nowego" oraz oczyszczanie i utylizacja "Starego" – staną się główną siłą napędową Kampanii na rzecz Ziemi. Pod tą nazwą kryje się proces stopniowego formowania duchowo zjednoczonej, lokalnie działającej, społeczności ziemskiej..." (dr J.Argüelles, Faktor Majów).

Celem obecnej, polskiej „Kampanii na rzecz Ziemi” jest wspieranie prawdziwej ekologii przez nieustanne uświadamianie społeczeństwa i przeciwstawianie się narzuconym globalnie trendom, fałszywym priorytetom, związanym z tzw. „światem peryferyjnym”, czyli z naturą, gospodarką światową, rolnictwem, hodowlą, farmacją, energetyką, polityką itd. Każdy powinien to przemyśleć, na nowo określić swoje miejsce, zastanowić się, jak lokalnie mógłby wesprzeć ten proces, a jeśli nie - to przynajmniej nie przeszkadzać innym działać.

EKOLOGIA jest nauką o wzajemnym powiązaniu wszystkich form życia z całym środowiskiem, tzn. z całym światem ożywionym i nieożywionym. Nie powinno nas dziwić, jeśli ludzkość będzie odwoływana do domu przez ciężkie, nieznane choroby, ponieważ nasze środowisko zupełnie wypadło z równowagi. Nie zapominajmy, że dzięki tego rodzaju kolektywnym, przykrym z poziomu człowieka doświadczeniom uzdrawiamy zarówno świadomość zbiorową, jak też swój indywidualny byt. Jeżeli uzdrowimy siebie samych, uleczymy także cząstkę Ziemi, a kiedy Ziemia zdrowieje, zdrowiejemy i my... (H.Kotwicka, Co przyniesie rok 8 Ziarna?, wątki zaczerpnięte z Wyroczni Majów, A.Spilsbury & M.Bryner).

Nie ma ani jednej dziedziny, która nie wymagałaby mentalnej renowacji. Do każdej z nich możemy wnieść Światło poprzez swoją obecność w danym miejscu, np. miejsce pracy – niezależnie czy jest nim bank, urząd, sklep czy gabinet. Wszędzie możemy stworzyć mentalne domy wizji, zmysłów, woni, smaku, o których pisał Francis Bacon w Nowej Atlantydzie, a w czasach nam współczesnych – dr Jose Argüelles w Faktorze Majów. Argüelles, kreśląc wizję Złotej Ery, wspominał o Domach Zmysłów, Dźwięku, Woni, Smaku, Energii i Światła, otoczonych ogrodami pełnymi kwiatów. Nazwał je solarnymi (radiosonicznymi) świątyniami, służącymi do regeneracji energii i uszlachetnienia zmysłów człowieka.

W każdej społeczności powinna się znaleźć przynajmniej jedna taka świątynia, aby organizmy ludzkie, nieprzyzwyczajone do korzystania z przynależnych im od urodzenia naturalnych pól zmysłowych, mogły je pobudzać w sposób naturalny... Ich budową zajmą nowi naukowcy – „inżynierowie synestezji”...

In lak’ech

[08.08.2013 /kin 177 – 8 Caban]Warszawa, 27-07-2013

Ziemia jest naszą Matką
Spotkanie z okazji roku Żółtego Galaktycznego Ziarna, 2013-2014


__


Na co dzień kwiaty komunikują z ludźmi poprzez swoje piękno i woń. Na naszym spotkaniu było inaczej – KWIATY emanowały pięknem i wrażliwością człowieka, bratniej duszy - Steni Dac. To ona, Planetarny Eb, zatroszczyła się o odświętny wystrój wnętrza – kwiaty, świece, anioły... i niepowtarzalny klimat na sali.


__

__


Blask świecy w kolorze słońca, otoczonej bursztynem – złotem Matki Ziemi, otwierał serca, budził radość. Stół zdobiła kompozycja żółtych róż i złotych kłosów, z upiętymi miniaturkami aniołów, które symbolizowały uczestników spotkania. Uwagę przyciągały dwie figurki stojące obok: smukły anioł, w długiej pomarańczowej szacie, majestatyczny, powabny, i siedzący anioł, odziany w krótką młodzieżową sukienkę i sznurowane brązowe buty.


__


W roku Galaktycznego Ziarna nie zabrakło też pęku kłosów zboża. Wielką niespodzianką były łodygi dorodnej kukurydzy, wysokie na blisko 3 metry. Jest to szczególny symbol, według mitologii starożytnych Majów – my, mieszkańcy Ziemi, zostaliśmy stworzeni z kukurydzy (Popol Vuh), zaś archetyp Kan – pieczęć obecnego roku – znaczy kukurydza, ziarno, dojrzewanie.


__


Kolejną niespodzianką były tradycyjne sękacze z Terespola, przypominające pień drzewa z rocznymi słojami. Krojenie sękacza to prawdziwy rytuał, o czym przekonali się uczestnicy.


__


Energetyczną przestrzeń otworzył dźwięk bębna indiańskiego, dar od Przemka Woliczko, Matho Eyanki, który spędził 20 lat wśród Indian Lakota. Pięknym akcentem spotkania była indiańska pieśń „Ziemia jest naszą Matką”, wykonana przez dwie bratnie dusze – Jolę Szperl i Marzenę Trusz. Na bębnie wtórował im Miro Iwański, uczestnicy klaskali w rytm pieśni, razem śpiewali refren. A za chwilę... przez otwarte okno, na salę wleciał kolorowy motyl – symbol metamorfozy, radości, lekkości. Gdy pojawia się motyl, przypomina on o wewnętrznej sile człowieka i następnym poziomie rozwoju. Daje znak, że nadszedł czas na odrzucenie starego „Ja”, dawnych sposobów myślenia, zachowań, przyzwyczajeń, na przygotowanie się na głębokie przemiany (J.Ruland, Siła Zwierząt). To był znak Matki Ziemi, Caban, strażniczki wszystkich ziemskich królestw, opiekunki posłańców ze świata duchowego, patronki grup i pracy zespołowej.

Tegoroczne powitanie nowego roku było inne niż poprzednie, mniej było teorii, więcej przykładów podawanych przez uczestników. Fala Ziemi i Galaktyczne Ziarno zaznaczyły w nim swoją spolaryzowaną obecność, pokazały, jak ważny jest duch wspólnoty, zaangażowanie, otwartość, życzliwość, tolerancja, odpowiedzialność. Energia roku pokazała nam, jak będzie przebiegać scalanie etapów działań w tym roku, w jakich okolicznościach mogą wyłonić się ogniska zapalne i jak ważna jest wtedy przyjaźń i bliskość życzliwych osób.

Ziemia jest naszą Matką i musimy o nią dbać, o nią dbać, o nią dbać...

In lak'echINTELIGENCJA MORALNA

26 lipca 2013 roku, po 7-miesiecznym okresie synchronizacji, w sferze duchowej otworzyła się czysta karta w dziejach ludzkości. Na spirali ewolucji razem z Ziemią wznieśliśmy się na kolejny krąg, stanęliśmy u bram nowej epoki, nowej ery, nowego świata. Rozpoczął się nowy wielki cykl – cykl Etyki Nowego Czasu, Nowej Moralności, Nowej Ewolucyjnej Inteligencji.

Nie wszyscy rozpoczęli go z czystym kontem – na większości wciąż jeszcze ciążą stare nieodrobione lekcje inkarnacyjne. Dlatego jednym i drugim nie będzie łatwo na starcie. Stanowimy jeden wielki organizm planetarny z siedmioma miliardami komórek. Jeśli część z nich jest „chora”, cały organizm niedomaga. Komórki zdrowe muszą się zmobilizować, aby wzmocnić te słabe z korzyścią dla Całości. Tylko tak można przywrócić ład, pokój, harmonię. Prawa kosmiczne są kosmicznie sprawiedliwe i kosmicznie konsekwentne. Stróże ewolucji egzekwują od nas tylko to, do czego się zobowiązaliśmy przed swoim narodzeniem.

Przed nami długa jeszcze droga do Etycznej Ziemi, ale wszyscy już na niej jesteśmy i nie ma możliwości odwrotu. Ewolucja na nikogo nie czeka i to my musimy się do niej dostosować albo odejść z Ziemi. Zbyt wielu nie chce tego pojąć, chowa głowę w piasek i koncentruje się wyłącznie na indywidualnej strategii przetrwania.

Nowa częstotliwość

W nowym cyklu do pracy nad osobistym rozwojem dołączy sfera moralna. W „Księdze Tronu” (s. 232) czytamy:

Dziedzina moralna dotyczy dobra i zła, moralności, słuszności itd. Obejmuje ona nie tylko sny, marzenia, wyobrażenia i odbicia doświadczeń, ale także osądy, poczucie słuszności i niesłuszności, piękna i brzydoty itd... Sens i cel egzystencji ludzkiej zawsze powiązane są z moralnością... Świat prezentuje idee, umysł na nie odpowiada... Świat przedstawia umysłowi pewną jakość, natomiast inteligencja moralna musi podjąć decyzję.

Można być bowiem inteligentnym, a mimo to nie odnaleźć sensu życia. Osoba ewolucyjnie inteligentna najpierw musi poznać samą siebie... Wielu ludzi postępuje według moralności opartej na strachu – zachowuje się poprawnie, aby nie popaść w kłopoty. Postawa tego rodzaju nie może jednak stać się źródłem aspiracji do ewolucyjnego rozwoju...


W nowej epoce „Księga Tronu” stanie się naszym drogowskazem, świetlanym przewodnikiem na białej i czerwonej drodze, mentalnym kompasem.

In lak’ech

SOLIDARNOŚCIOWE AKCJE MIESZKAŃCÓW TURCJI i BRAZYLII:
W obronie bezcennych miejsc przyrodniczych – NIE dla BUDOWY TAMY!
Wezwanie rolników z Żurawłowa – Polacy też potrafią!


Tama Ilisu na rzece Tygrys w Turcji i tama Belo Monte na rzece Xingu w Brazylii są symbolami zniszczeń powodowanych przez tamy na świecie.
Te dwie tamy są jawnym zagrożeniem dla dwóch światowych bezcennych miejsc dla ludzkości, cennych pod względem przyrodniczym i historycznym w Amazonii – PŁUC ZIEMI (dla Indian te lasy to Serce Ziemi) i Mezopotamii – kolebki zachodniej cywilizacji.

Tama Ilisu w Turcji, która ma być drugą co do wielkości zaporą na Bliskim Wschodzie, zniszczy historyczne miasto Hasankeyf (datowane na przeszło 10 tys. lat) i znaczną część doliny Tygrysu, gdzie występuje kilka endemicznych (nie występujących nigdzie indziej na świecie) i zagrożonych gatunków oraz ważnych i cennych siedlisk przyrodniczych. Ten obszar to jedyne na świecie miejsce, gdzie spełnione jest 9 na 10 wymaganych kryteriów, by wpisać obiekt na Listę Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. Jest to obszar znajdujący się na tej liście.


___

Do tego około 25 tys. mieszkańców zostanie wysiedlonych z wiosek i miasteczek, które zostaną zalane.
Zapora Ilisu wpłynie także na cenne siedliska i społeczności zależne od rzeki Tygrys, żyjących poniżej tamy w Mezopotamii, m.in. bagna Basra w Iraku i ich unikalnych mieszkańców.

Zapora Belo Monte na rzece Xingu w Amazonii spowoduje wysiedlenie 20 tys. ludzi, w tym społeczności tubylcze. Ponad 80% wód Xingu zostanie skierowanych do sztucznego kanału, powodując wyschnięcie unikalnego zakola rzeki zwanego Wielkim Łukiem.


___


Oba projekty stały się celem kampanii wspieranych przez lokalne społeczności, krajowe i międzynarodowe organizacje pozarządowe, jak również wielu celebrytów. Ilisu i Belo Monte to zaledwie dwa przykłady niszczycielskich tam na świecie.

„Damocracy” (w wolnym tłumaczeniu nazwa oznacza "tamokrację” – władzę lobbystów budujących tamy) jest międzynarodowym ruchem dążącym do zdemaskowania mitu mówiącego o tamach jako źródłach czystej energii. Zob. www.damocracy.org

W tej organizacji mieszkańcy tureckiej doliny Tygrysu i amazońscy Indianie znad Xingu współpracują razem w obronie swoich rzek i ojczyzn. W niedawnych protestach przeciwko budowie tamy na Tygrysie uczestniczyli również Indianie Kayapo z nad Xingu.

Park Gezi
Od maja w Stambule na placu Taksim trwają też ostre protesty przeciw likwidacji parku Gezi i budowie centrum handlowego w tym miejscu. Park Gezi znajduje się obok czteropasmowej drogi; pośrodku ma fontannę, a na rogach - kilka luksusowych hoteli. Władze Stambułu i turecki rząd chcą go wyciąć i postawić w jego miejscu supermarket wybudowany na wzór koszarów z czasów osmańskich.


___

Zamojszczyzna

Rolnicy z Żurawłowa na Zamojszczyźnie blokują firmie Chevron wstęp na wydzierżawioną jej parcelę w celu uniemożliwienia hydraulicznego szczelinowania w poszukiwaniu gazu łupkowego. Rolników wspierają ekolodzy.


___

Na wezwanie Żurawłowa odpowiadają grupy z całego świata. Solidarnościowe akcje odbyły się m.in.. w Wilnie, we Francji, w Irlandii. Na miejscu są też aktywiści z USA, Litwy, Czech, Niemiec. O proteście szeroko informuje zagraniczna prasa.

Polacy też potrafią, jak widać wziąć sprawy w swoje ręce. – Tylko nasze media jakoś o tym nie mówią.

POZIOMY MOCY "12"


30 maja br., wspierani energią portalu, wstępujemy w przestrzeń dwunastego księżyca pod kierunkiem Niebieskiej Elektrycznej Ręki /3 Manik na Fali Chicchan/Węża. Przed nami 28-dniowy miesiąc bilansu, wglądu i oglądu, głębokich przemyśleń, otwartych rozmów i ostatnich szans na dopracowanie zadań.

W tym księżycu mamy 9 dni z portalami, które naprowadzają nas na właściwą drogę w skali zbiorowej i grupowo oraz 14 dni centrum, w których wzmacniamy konstrukcję kręgosłupa Ziemi, kanał przekazu informacji na linii Niebo–Ziemia. Krystaliczny księżyc jak każda „12” (nazywana „windą do Nieba”) operuje na specyficznej częstotliwości i stamtąd śle nam ważne informacje i wskazówki. Nie każdy potrafi je odczytać lub usłyszeć. Język Światła „12” można zrozumieć na określonym poziomie świadomości i drgań serca.

„Dwunastka” to idealny czas na spotkania, szkolenia, kongresy, konferencje. Ich celem powinno być ulepszenie tego, co jest, wymiana doświadczeń, podjęcie współpracy i wszelkich akcji służących dobru ogółu. Dlatego na ten czas zaplanowaliśmy kilka interesujących spotkań ukierunkowanych na zdrowie, niwelowanie stresu, emocji, poprawę kondycji fizyczno-umysłowej z pomocą prostych metod i środków. Szczególnie ciekawe mogą okazać się osiągnięcia medycyny energetycznej i nanomedycyny, o której tak niewiele się mówi, a która potrafi czynić „cuda”, odmłodzić ciało, usunąć ból w 5 do 30 minut w zależności od stopnia jego nasilenia itd. Problematyka egzystencji, siły życia i przeżycia, zdrowia, lecznictwa, uzdrowienia to kluczowe tematy w tym okresie (wpływ Fali Węża).

Ożywienie zapowiada się również na scenie ogólnokrajowej. To, jaka problematyka karmiczna, rady i przestrogi zabarwią tło potencjalnych posunięć i ruchów, podpowie nam „Księga Kinów Wydarzeń”, str. 99 /kin 107 P (wg „Przeszłość i Przyszłość w Teraźniejszości”). Odnieście je do aktualnej sytuacji, uchwyćcie analogie i samodzielnie wyciągnijcie wnioski. Nie wszystkie tematy da się omówić w internecie w sposób zrozumiały dla wszystkich – poziom wiedzy, uświadomienia i kultury osobistej jest zbyt zróżnicowany.

Teraz ziarno oddziela się od plew. Wszystkie siły na poziomie duchowym i mentalnym postawione są w stan najwyższego pogotowia. Wskazuje na to przewodnik miesiąca – kin Magnetycznej Małpy/1 Chuen (pępek Tzolkin), Mędrzec i Kuglarz, energia, której nikt nie przechytrzy, zna bowiem wszystkie triki i sztuczki.

Przewodnik Chuen wesprze w nas optymizm, wiarę, nadzieję, jak również zawczasu zwróci uwagę na ogniska niezgody, zastraszenia, punkty generowania paniki. Bądźmy zatem spokojni, ale jednocześnie czujni i ostrożni – prowadzić nas będzie wiedza i świadomość spirytualna z najwyższego poziomu Światła, a przeciwdziałać jej będzie magia Mroku, strachu, zawiści z najwyższego poziomu Cienia. To tam trzeba kierować najwięcej miłości i światła oświecenia.

23 czerwca, w połowie czwartego tygodnia, gdy kin Magnetycznej Małpy pojawi się w kalendarzu jako potrójna energia dnia, poznamy faktyczne żniwo roku Niebieskiego Rezonansowego Wichru. Czas jest nieprzekupny. Dopiero tu będziemy mogli się przekonać, czy ten rok był historią zbiorowego sukcesu czy krachu. Mamy zatem ostatnie 24 + 4 dni na dopracowanie wyników. Trzynasty księżyc będzie jak zawsze tylko „kosmiczną formalnością”, wypadkową wszystkich działań, „bankietem konsekwencji”, na który będziemy zaproszeni wszyscy.

In lak'ech

[28.05.2013 / 1 Chicchan]ETYCZNA ZIEMIA?
● ODMOWA EMERYTURY – pierwszy przypadek w Polsce!
● SKANDAL! WYROK SĄDU NAJWYŻSZEGO: Składki ZUS nie są naszą własnością


Miliony Polaków nie dostaną emerytury!
Panie Premierze: Jak żyć?

ETYCZNA ZIEMIA

Nowicjusze mogą się zastanawiać, co wspólnego ma Kalendarz Majów z emeryturami, zdrowiem, protestem rodziców czy innymi spornymi kwestiami poruszanymi w ostatnim czasie. – Wyjaśniam: Tzolkin jest Bankiem Informacji, w którym zapisana jest cała historia ziemskiej ewolucji, jak również ewolucyjne zadania całej ludzkości i każdego pojedynczego człowieka względem Całości.

Celem procesu ewolucji jest ucieleśnienie ETYCZNEGO ŚWIATA, przywrócenie pełnej HARMONII pomiędzy wszystkimi ziemskimi królestwami. Wiedza ta zakodowana jest w języku archetypów. Studiowanie języka archetypów jest jak nauka obcego języka, tylko że tu uczymy się Mowy Światła. Dopiero kiedy wszyscy nauczymy się rozmawiać ze Światłem, na Ziemi zapanuje ład, sprawiedliwość, harmonia. Na tej drodze nieomylnym drogowskazem jest Kalendarz 13 Księżyców. Komunikacja i przekaz informacji dokonuje się w polu elektromagnetycznym, na ściśle określonej częstotliwości, poprzez rezonans. Siła elektromagnetyczna jest wytwarzana i aktywowana w polu natężenia pierwszych pięciu dni każdej 13-dniowej fali. Piątego dnia na ściśle określonym poziomie świadomości (!) inspiruje nas piąty wymiar. Warto o tym wiedzieć.

W tym roku powinniśmy odbudować więź i poczucie wspólnoty między sobą. Dlatego miesiąc maj pokazuje nam bardzo dobitnie, gdzie kumulują się największe napięcia i dysproporcje. Największym błędem jest to, że większość pośród nas wypracowała indywidualną strategię na przetrwanie, troszczy się wyłącznie o siebie. Ta strategia nas zgubi, doprowadzi na skraj przepaści. Czy takie dziedzictwo chcemy przekazać dzieciom, wnukom, następnym pokoleniom?


DANINA PUBLICZNO-PRAWNA

W trzecim dniu Fali Człowieka (siła manipulacji), w znaku Elektrycznego Maga /3 Ix (siła praworządności kontra narzędzia wyzysku) nastąpiła kolejna odsłona skandalicznych manipulacji pod ochroną prawa. Dziś dotarł do nas artykuł, opublikowany na stronie pox.pl w dniu 15.05.2013 (kin 91, 13 Małpa/Fala Wichru):
zus.pox.pl/zus/sad-najwyzszy-skladki-zus-nie-sa-nasza-wlasnoscia.htm

SĄD NAJWYŻSZY: Składki ZUS nie są naszą własnością

Pan Edward H. osiągnął wiek emerytalny, jednak ZUS odmówił mu wypłaty emerytury. Odnowę ZUS uzasadnił faktem, iż Pan Edward wykazał łącznie tylko 16 lat okresów składkowych. Zgodnie zaś z przepisami, przyznanie emerytury uzależnione jest od spełnienia dwóch przesłanek:
● osiągnięcia wieku emerytalnego
oraz
● istnienia okresu składkowego wynoszącego co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Pomimo odprowadzania składek przez 16 lat, Pan Edward nie spełnił drugiej przesłanki, w związku z czym, ZUS odmówił mu wypłaty emerytury. Zgodnie ze stanowiskiem ZUS, pieniądze odprowadzane przez całe 16 lat do ZUS, całkowicie przepadają i Panu Edwardowi nie przysługuje żadne świadczenie.

Pan Edward odwołał się od decyzji, powołując się na artykuł 67 ust. 1 Konstytucji, stanowiący, iż:
Obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Zakres i formy zabezpieczenia społecznego określa ustawa.

Sąd Najwyższy stwierdził jednoznacznie, że składki ZUS nie są własnością obywateli i nie podlegają przepisom o ochronie własności. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego, składki ZUS są jedynie daniną publiczno-prawną, która nie podlega zwrotowi. W tym samym czasie, rząd robi wszystko, aby nasze pieniądze zgromadzone w OFE przenieść do... ZUS.

Zgodnie z ww. artykułem, Konstytucja RP formułuje tylko jedną przesłankę przysługiwania prawa do emerytury (osiągnięcie wieku emerytalnego), podczas gdy Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zawiera, niezgodnie z Konstytucją, jeszcze drugą przesłankę – wymaganego okresu składkowego.

Jak wiemy, akt niższego rzędu (ustawa) musi być zgodny z aktem wyższego rzędu (Konstytucja). Pan Edward wykazywał zatem, że w tym przypadku ustawa jest niezgodna z Konstytucją, gdyż nie może uzależniać wypłaty emerytury dodatkowo od istnienia okresu składkowego.

Pan Edward powołał się również na artykuł 64 Konstytucji RP stanowiący, iż:
Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia. Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.
oraz
art. 410 Kodeksu Cywilnego:
Świadczenie jest nienależne, jeżeli (...) podstawa świadczenia odpadła lub zamierzony cel świadczenia nie został osiągnięty.

W przypadku ubezpieczeń społecznych, świadczenie na rzecz ZUS (składki) płacone jest w określonym celu, jakim jest uzyskanie emerytury. W odniesieniu do Pana Edwarda cel świadczenia (emerytura) nie został osiągnięty. Zatem świadczenie w postaci zapłaconych składek ZUS można uznać za nienależne. W takim przypadku podmiot uzyskujący nienależną korzyść (ZUS) powinien ją zwrócić.

Pan Edward wziął do ręki kalkulator i wyliczył, iż aktualna wartość składek odprowadzonych za niego w ciągu 16 lat, wyniosła aż 200 tys. zł plus odsetki. Skoro zaś ZUS stoi na stanowisku, iż emerytura w tym przypadku się Panu Edwardowi nie należy, to również zapłacone na rzecz ZUS składki musiały być nienależne. W związku z tym, Pan Edward zażądał wypłaty nienależnie wpłaconych składek z w kwocie 200 tys. zł powiększonych o odsetki.

Jak można się domyślać, ZUS odmówił wypłaty pieniędzy, a sądy pierwszej i drugiej instancji potwierdziły stanowisko ZUS. Pan Edward wniósł jednak kasację do Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy w swoim wyroku (sygn. V CSK 63/12, zob. zus.pox.pl/zus/skladki-zus-nie-sa-wlasnoscia-obywateli.htm) oddalił skargę, twierdząc m.in., iż:

Składki na ubezpieczenie emerytalne (...) nie są prywatną własnością, a przepisy o ochronie własności nie mają zastosowania, bowiem wpłacone fundusze nie stanowią własności powoda.

Wyrok Sądu Najwyższego brzmi szczególnie ciekawie w kontekście toczącej się właśnie dyskusji nad przeniesieniem do ZUS środków zgromadzonych w OFE. Należy bowiem pamiętać, iż środki zgromadzone na kontach w OFE, pomimo wielu wad i ułomności oraz horrendalnych prowizji, stanowią jednak naszą własność i są dziedziczne. Natomiast środki zgromadzone w ZUS „nie są naszą własnością”, „nie podlegają przepisom o ochronie własności” i nie są dziedziczne. SKANDAL!!!

W tym kontekście zadziwiająca może się wydawać niedawna wypowiedź premiera, uzasadniająca konieczność przeniesienia środków z OFE do ZUS. Premier Tusk zdumiewająco lekko stwierdził, iż: Gwarancją bezpiecznej emerytury, co ktokolwiek na ten temat powie (...) jest ZUS i państwo, i dobrze o tym wiemy.

Pan Edward przekonał się o tym na własnej skórze. Wpłacone przez niego 200 tys. zł, ZUS zabezpieczył mocno. Bardzo mocno. [Koniec artykułu] Przekaż to dalej.


GDZIE ODPŁYNĘŁY NASZE PIENIĄDZE?

Gmach supercentrali ZUS w Warszawie kosztował 189 mln zł – o 70 mln więcej niż planowano. Granit, szkło, stal. Gabinet prezesa razem z przynależnym zapleczem ma 120 m², sala konferencyjna – 400 m². Oto instytucja, która nie ma pieniędzy... [źródło” „Przekrój”, 2004].


To tylko kilka przykładów.

[17.05.2013 /3 Ix]KOD UZDRAWIANIA

Technika odkryta przez Alexandra Loyda jest wyjątkowo prosta do nauczenia, wystarczy ćwiczyć 6 minut dziennie, by odzyskać zdrowie w krótkim czasie. Opiera się ona na czterech centrach uzdrawiania na twarzy i szyi, na które bezpośrednio kierujemy energię z palców rąk. W ten sposób możemy uzdrowić nie tylko choroby, ale i różne aspekty i problemy, powstałe na skutek stresu, np. złe relacje z ludźmi, kłótnie, niechęć do zmian, problemy finansowe itp. To naprawdę działa.

Pracę rozpoczyna się od poznania Siedmiu Sekretów życia, zdrowia, powodzenia i Dwunastu Kategorii problemów. Następnie należy zrobić test celem rozpoznania źródła problemu. Sekret nr 1 mówi, że istnieje tylko jedna przyczyna, która blokując komórki naszego ciała, uniemożliwia im prawidłowe funkcjonowanie, osłabia układ odpornościowy i w konsekwencji prowadzi do wszystkich chorób, nieporozumień i niepowodzeń. Jest nią stres fizjologiczny.

Dwanaście Kategorii do wykrywania problemów to:

● 1 – Brak Wybaczenia:
Wybaczenie to oświecone działanie dla własnego dobra. Ono uwalnia mnie od tego, kto mnie skrzywdził. Dopóki nie chcę mu wybaczyć, jestem z nim związany, a im dłużej to trwa, tym bliżej jestem tego, że pociągnie mnie on ze sobą w przepaść.
● 2 – Szkodliwe Działania
Zaliczają się do nich: problemy z wagą, dietą, aktywnością fizyczną, uzależnienia.
● 3 – Fałszywe Przekonania
Przekonania są jak stacje radiowe, które nieustannie nadają propagandę o nas samych.
● 4 – Miłość a Egoizm
Kategorii miłości odpowiada w organizmie układ hormonalny /endokrynologiczny.
● 5 – Radość a Smutek /Depresja
Układem w organizmie, który łączy się z kategoria radości, jest skóra.
● 6 – Spokój a Niepokój /Lęk
Z kategorią spokoju związany jest układ żołądkowo-jelitowy.
● 7 – Cierpliwość a Gniew /Frustracje/ Niecierpliwość
Z tą kategorią powiązany jest układ odpornościowy
● 8 – Życzliwość a Odrzucenie
Odrzucenie najbardziej wpływa na centralny układ nerwowy.
● 9 – Dobroć a Bycie Niewystarczająco Dobrym
Kategorii Dobroci odpowiada układ oddechowy.
● 10 – Zaufanie a Kontrola
Tej kategorii odpowiada układ rozrodczy.
● 11 – Pokora a Duma /Arogancja /Kontrola nad Wizerunkiem
Problem pojawia się, kiedy poświęcamy energię na coś, co nie jest prawdziwe – tzn. na podtrzymanie wizerunku. Układem, na który te konflikty mają bezpośredni wpływ, jest układ krążenia.
●12 – Samokontrola a Utrata Kontroli nad Sobą
Problemy z samokontrolą najbardziej wpływają na układ mięśniowo-szkieletowy.

Kod Uzdrowienia i wykrywacz problemów pozwalają poradzić sobie ze źródłem stresu na poziomie komórkowym. Natomiast do radzenia sobie ze stresem sytuacyjnym służy inna technika zajmująca zaledwie 10 sekund.» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
   następne 8 »