Listy
Listy od czytelników

Drodzy Czytelnicy!
Apeluję o cierpliwość i wyrozumiałość. Dziennie dostaję od kilkunastu do kilkudziesięciu listów, nie licząc telefonów.

UWAGA:
Z przykrością informuję, że nie interpretuję indywidualnych kinów narodzin, jak również osobistych wydarzeń. Udzielenie odpowiedzi na kilkaset listów miesięcznie jest po prostu niemożliwe. Wszystkich Zawiedzionych zachęcam do wymiany doświadczeń z osobami szukającymi kontaktu.

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
   następne 8 »

» wyświetl same pytania

STRATEGIA WOJOWNIKA CIB
● Kwestie ubezwłasnowolnienia
● Przyzwolenie na PRZEMOC czy przeciwdziałanie PRZEMOCY?
● Co znaczy być świadomym rodzicem?
● Apel Fundacji Rzecznika Praw DzieckaOd 2 do 6 lutego br. znajdujemy się w fazie czynnych działań w przestrzeni Fali CIB, obligującej każdego z nas do aktywności społecznej. Dziś tematem jest PRZEMOC. W naszym kraju tak wiele się mówi o konieczności podpisania przez Polskę konwencji RE o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, zwłaszcza wobec kobiet, która budzi wiele kontrowersji, wywołuje sprzeciw różnych grup i środowisk. I wcale nie powinno to nas dziwić. Niezależnie od tego, czy jest ona zakamuflowaną próbą narzucenia światu kontrowersyjnej ideologii, m.in. zrównującej płeć kulturowo-społeczną z płcią biologiczną, czy też nie, już sama jej nazwa jest kompletnie nietrafiona, przynajmniej w Polsce. Czy polskie prawo zezwala na przemoc? – Oczywiście, że NIE zezwala. Po co zatem podpisywać coś, co nie ma prawnego odniesienia do naszego kraju? Tak jest w teorii, a jak jest w praktyce...

Dlaczego rząd, w obliczu tylu napięć wewnętrznych, fali protestów, załamania się pakietu onkologicznego, próbuje akurat teraz przeforsować ratyfikację konwencji przeciw przemocy, jakby nie miał większych problemów. Dlaczego na 47 członków RE konwencję podpisało tylko 36 państw, ratyfikowało – 15. W naszym kraju przemoc władz wobec obywateli stała się już normą. Pod osłoną odgórnych przepisów łamie się postawowe konstytucyjne prawa człowieka w kwestiach wolności wyboru, zwłaszcza kobiet. W Polsce rola kobiety została zredukowana do poziomu samicy zobowiązanej do rodzenia dzieci. Nawet papież Franciszek opowiedział się za świadomym macierzyństwem.


Fikcja praw rodziców

W końcu przyszła też kolej na rodziców. Polskie prawo tylko do czasu pozwala rodzicom czuć się faktycznymi rodzicami. Sielanka się kończy, kiedy dziecko osiąga wiek 6 lat i wkracza władza z nakazem edukacji. I tu kończy się pierwszoplanowa rola rodziców. Coraz bezwzględniej odmawia się im prawa do współdecydowania o formie edukacji i wieku rozpoczęcia nauki. Coraz bardziej skraca się dzieciom okres beztroskiego dzieciństwa i z tym wielu rodziców nie chce się pogodzić.

Wiek 5-8 lat to okres stabilizacji dzieciństwa. W tym czasie mózg dziecka chłonie najwięcej programów, zachowań, nawyków, jak i lęków. O ile środowisko przedszkolne stwarza dziecku spokojną przestrzeń i daje poczucie bezpieczeństwa, to nie można tego powiedzieć o środowisku szkolnym, zupełnie dla niego nowym, obcym, a nierzadko też wrogim. Największym zagrożeniem dla psychiki malucha jest konfrontacja z przemocą ze strony starszych roczników. Emocjonalnie sześciolatek jest do tego kompletnie nieprzygotowany.


Niezależnie od tego, jakie jest twoje stanowisko w tej kwestii i czy jesteś rodzicem, babcią, dziadkiem, czy osobą bezdzietną, przeczytaj uważnie apel rodziców, zamieszczony niżej na prośbę Fundacji Rzecznika Praw Dziecka. Przemyśl jego treść w aspekcie społecznym, rozważ każde za i przeciw pod kątem praw obecnych i przyszłych rodziców oraz faktycznego dobra dzieci. Czy jakikolwiek system, martwy przepis albo rząd, instytucja czy władza są w stanie zadbać bardziej i lepiej o prawdziwe dobro dzieci niż świadomi, kochający rodzice?


Nadesłano 4.02.2015, Fundacja Rzecznik Praw Rodziców:

"Witaj,

dziś otrzymaliśmy z sejmu ważną wiadomość. Na posiedzeniu w dniach 4–6 marca odbędzie się pierwsze czytanie ustawy ,,Rodzice chcą mieć wybór”', pod którą zebraliśmy blisko 300 tysięcy podpisów. Ponieważ rząd chce we wrześniu wysłać do szkół po raz pierwszy, obowiązkowo, cały rocznik sześciolatków, jest to OSTATNI moment, żeby zawalczyć o prawo wyboru. Nawet jeśli Twoje dziecko już jest w szkole, nie bądź obojętny! Na pewno wiesz, jak ważne jest, by rodzice nie zostali ubezwłasnowolnieni. Albo będziemy mogli decydować w kwestii naszych dzieci w szkole (i nie tylko tam), albo damy sobie to prawo odebrać i będziemy jedynie wykonywać polecenia polityków i urzędników.

Teraz wszystko zależy od naszej rodzicielskiej solidarności. Napisz do posłów, jak ważne jest dla Ciebie nieodbieranie rodzicom sześciolatków wolnego wyboru. Adresy posłów i treść przykładowych maili znajdziesz pod poniższym linkiem:


Ponieważ już trwają rekrutacje do przedszkoli i szkół, cały czas walczymy też o prawo do odroczenia obowiązku szkolnego dla poszczególnych sześciolatków. Jeśli masz dziecko z rocznika 2009 lub znasz kogoś, kogo dotyczy ten problem przeczytaj nasz „Poradnik on-line”. To jedyne miejsce w sieci, w którym znajdziesz uczciwe, pełne i codziennie aktualizowane dane na temat obowiązku szkolnego i możliwości jego odroczenia.

Dla wszystkich rodziców, którzy napotykają na trudności w odroczeniu uruchomiliśmy „Infolinię odraczania”.
Pozdrawiamy.

Fundacja Rzecznik Praw Rodziców ma status organizacji pożytku publicznego".[4.02.2015 /7 IK]
Fala WOJOWNIKA
● Terapia DOBREM ● Poziom dojrzałości ● Inteligencja

29 stycznia – 10 lutego 2015Fala WOJOWNIKA jest czasem podsumowań jakości działań ludzi w minionych 39 dniach Żółtego Zamku Czasu. W tym okresie, trzecia fala zamku, Fala Nocy, zalała nas istnym potokiem informacji. Warto przywołać jeszcze trzy, o których nie było wzmianki w poprzednim artykule, a które budzą nadzieję.

1 ● Odruch SERCA. Papież Franciszek, poruszony sytuacją w niepublicznej placówce oświatowo-rehabilitacyjnej „Zawsze Razem” w Poznaniu, prowadzonej przez Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej, przekazał w darze 20 tysięcy zł na zainstalowanie windy w budynku. Szkoła znajduje się na pierwszym piętrze. Od 10 lat dyrektor placówki nie może się doprosić u władz miasta ani instytucji państwowych zainstalowania windy. Koszt inwestycji to 120 tysięcy zł. Od 10 lat dzieci są wnoszone po schodach przez 4 pracowników. Do szkoły uczęszcza 37 uczniów z niepełnosprawnością psychoruchową, w tym 25 dzieci porusza się na wózkach inwalidzkich. Szkoła nie pobiera czesnego od rodziców. Po nagłośnieniu sprawy przez media, kuria dołożyła 30 tysięcy zł. Zgłosili się również przedstawiciele samorządu i prywatni przedsiębiorcy, oferujący darmowy montaż windy. Szczególnie wzruszający był gest 6-letniego chłopca, Franciszka, który przekazał w kopercie z napisem „Dla dzieci na windę” całe swoje oszczędności. W środku było 20 zł.

2 ● Bajki terapeutyczne. Nauczyciele, uczniowie i absolwenci Gimnazjum nr 1 w Szczecinku wspólnie realizują godny naśladowania projekt terapeutyczny. Młodzież, poświęcając swój wolny czas, występuje z bajkami terapeutycznymi w szpitalach onkologicznych i w hospicjach dla dzieci. Kostiumy szyją im podopieczni warsztatów terapii zajęciowej. Celem tego projektu było przeciwdziałanie problemom przemocy i agresji w szkole, którym pedagodzy starali się zapobiegać na różne sposoby. Projekt „Zebra w mieście” okazał się dla uczestników alternatywą przeciwko złym nawykom, a „terapia dobrem” miała wymierne skutki w postaci przemian w mentalności, przewartościowaniu i w pracy nad własnymi słabościami. Jak mówią sami uczniowie, oprócz integracji, największą radość sprawia im wywołanie uśmiechu na twarzach śmiertelnie chorych dzieci.

3 ● Młodzi przejmują ster. Sukces wyborczy prospołecznej partii, opowiadającej się za godnością i demokracją, przeciwnej dyktatowi UE i MFW, polityce zaciskania pasa kosztem najbiedniejszych obywateli i wyprzedaży majątku narodowego. Premierem został Aleksis Cipras, 41-letni polityk. Bezrobocie w Grecji sięga 28 procent. Nawet jeśli hasła głoszone przez zwycięzców określane są jako na wskroś populistyczne, to jednak jest to ważny znak Czasu – sygnał, że społeczność europejska się budzi.


Spektrum INTELIGENCJI

Energia WOJOWNIKA weźmie pod lupę nie tylko aktualny potencjał pola świadomości zbiorowej, ale przede wszystkim poziom uświadomienia poszczególnych środowisk, lokalnych społeczności, narodów. Raz może "pogłaskać", innym razem wytknąć uchybienia. Na koniec wskaże kierunek dalszych działań – naprawy i rozwoju. W tej przestrzeni liczy się świadomość celu, etyka, równowaga w podziale dóbr i prawo kinu, czyli suwerenność, równość, wolność wyboru.

Archetyp CIB znaczy sowa, sęp, motyl, spiralna muszla, wosk pszczeli, przewoźnik, kosmiczny wojownik; reprezentuje uniwersalną świadomość, głos wewnętrzny, harmonię intuicji i rozumu, dopełnienie, rozwiązanie, dokończenie i zniszczenie, nową orientację, nieustraszoność, opanowanie. SOWA, nazywana „słońcem nocy” lub światłem w ciemności, symbolizuje odpuszczenie przewinień, SĘP – oczyszczenie z rozkładających się resztek, MUSZLA – reinkarnację, odrodzenie, MOTYL – powrót dusz zmarłych przodków. Stąd cmentarze na Jukatanie są dosłownie pokryte motylami.


Symbol glifu CIB odzwierciedla głos wewnętrzny, który wypełnia prawie całą przestrzeń. Jeśli go usłyszysz i przyjmiesz jego przesłanie, będziesz zdolny odważnie pójść naprzód, wspiąć się wyżej po drabinie osobistego rozwoju. Po obu stronach glifu są uszy, zaś w środku trzecie oko patrzące w górę. Trzy promienie komunikacji, biegnące równocześnie w górę i w dół, odpowiadają za wymianę informacji.

Fala WOJOWNIKA jest węzłem przekaźnikowym, światłem w ciemności, kanałem komunikacji kosmicznej, umożliwiającym dostęp do Świadomości Uniwersalnej każdemu, kto koncentruje się na wewnętrznej prawdzie i dobru ogółu.

Energia fali pobudza rozbłysk inteligencji, na którą składa się intuicja i rozum, albo inaczej głos wewnętrzny i analityczne myślenie. Każda jednostronność jest tu poważnym problemem społecznym, który w każdej chwili może eksplodować. „Wadliwy” rozwój inteligencji twórczej prowadzi do nadużyć, przeciążenia umysłu, powstawania luk w sferze racjonalnego rozpoznania.

Kluczowe aspekty psychologiczne w Fali Wojownika:
chęć dominacji ● walka o korzyści osobiste ● uzależnienia ● pieniactwo.


Nie mniej ważną kwestią jest temat kontroli i władzy, odzwierciedlający się w formie nadinterpretacji słów i zdarzeń, naginania prawdy, fałszowania faktów, presji niepuszczenia z rąk wodzy, szukanie odwetu, niszczenie rywali za każdą cenę. Prawdziwa władza to nie umiejętność kontrolowania ludzi i zdarzeń i demonstrowania siły, lecz inteligentna strategia i szukanie pokojowych rozwiązań. Arogancja intelektualna, lekceważenie człowieczeństwa, przemoc – przynoszą więcej strat niż korzyści. Wtedy może być naprawdę gorąco.

Wielu nauczy się, że nie można rządzić ludźmi żelazną ręką, kiedy przekona się, że kontrola, którą tak chcą mieć nad innymi, obraca się przeciwko nim i ich zwycięża. (Saint Germain, Złota Księga)


Indywidualna praca z energią fali

W przestrzeni Fali WOJOWNIKA każdy człowiek ma dogodną sposobność przeformowania dotychczasowych priorytetów w aspekcie wspólnego dobra, a nie wymuszania jednostronnych korzyści kosztem innych. Wojownik Cib nie walczy orężem, lecz mądrością. Pokojowa strategia, myślenie socjalne, przystępność to magiczny klucz do zwycięstwa. Najpierw jednak trzeba zdobyć się na odwagę, by wznieść się ponad zawężone horyzonty własnego ego i spojrzeć na siebie oczami innych ludzi.
To, z czym nie chcesz się zmierzyć,
spotyka cię jako twoje przeznaczenie
– C.G.Jung.

Wskazówki:

● Znajdź czas na wyciszenie umysłu, bo tylko w ciszy usłyszysz głos serca.
● Przemyśl swoje dotychczasowe motywacje i zamiary.
● Przejmij odpowiedzialność za swoje słowa, czyny, wybory.
● Nie chowaj głowy w piasek. (z. Język Światła)


W tej fali każdy dzień będzie wystawiać na próbę twoją wiarę we własne siły, którą masz albo której ci brak. Możesz popaść w sytuacje, w których rozpaczliwie oczekujesz pomocy z zewnątrz, podczas gdy twoja wewnętrzna wiedza cichutko próbuje dać ci odpowiedzi. Chodzi o twoją wewnętrzną siłę, która nazywana jest „boską naturą”. Być może dziś zostałeś wezwany do wzięcia „drąga przewodnika” i udania się tam, gdzie inni stracili cel z oczu. (M.Wimmer, Majowie. Tkacze Czasu)

Zawsze gdy zaczyna ogarniać cię gniew lub zwątpienie albo czujesz się bezsilny i wypalony, usiądź w spokojnym miejscu, rozluźnij mięśnie, zrób dziesięć oddechów „usta–nos” – wdech ustami, wydech nosem. Ćwiczenie to budzi radość, entuzjazm, humor, „spala” to, co hamuje postęp, reguluje procesy trawienne, harmonizuje splot słoneczny. Jeśli z twoich ust padną słowa „żółć mnie zalewa” – to znak, że czakra splotu słonecznego popada w dysharmonię, twoja świadomość zasypia, ty zaś zbaczasz w ślepą ulicę.


Czwartek, 29 stycznia – dzień Żółtego Magnetycznego Wojownika

Potrójny CIB – to idealny dzień na uwolnienie się od łaski i niełaski innych, wszelkiego rodzaju lęków, mrocznych scenariuszy, wygaszenia wojowniczych zapędów i wniesienia światła i pokoju do swojego wnętrza. Dlatego zachęcam wszystkich, którzy czytają te słowa, do poświęcenia kilka minut czasu na oczyszczanie Pamięci Planetarnej z mentalno-emocjonalnego smogu, jaki stworzyliśmy na przestrzeni dziejów.

W żółtej fali zachęcam do przywołania ósmego i dziewiątego kręgu pamięci, aby wypełniając się boskim Światłem i Jasnością, doznać stanu zjednoczenia ciała, umysłu i duszy.

Jak podaje Księga Chilam Balam z Chumayel, pochodząca z okresu po podboju Ameryki przez Hiszpanów, "w dniu Cib zostało stworzone pierwsze światło tam, gdzie nie było ani słońca, ani księżyca". Współcześni Majowie mówią, że w znaku CIB Bóg zapalił pierwszą świecę, która miała oświetlić ciemność. Dziś świece odgrywają bardzo ważną rolę podczas ich rytuałów.

Także my, powitajmy ten dzień szczególnie, zapalając woskową świecę, spalając kadzidła w muszli, stwarzając w myślach swój magiczny świat przyszłości, wymarzony dom skąpany w promieniach słońca, radośnie bawiące się dzieci, kochającą się rodzinę, pracę pełną życzliwych kolegów, tęczę, kwiecistą łąkę, śpiew ptaków, szum strumyka itd.

Nie ma znaczenia, o której godzinie się przyłączysz – w przestrzeni DUCHA wszystko jednoczy się w TERAZ. Szczegółowe wskazówki nt. metody oczyszczania „Dziewięciu Kręgów Pamięci Planetarnej" w broszurze Co przyniesie Rok Solarnego Księżyca?.


PODZIĘKOWANIE

Dar SERCA to czysta energia, która wraca zwielokrotniona. Dziękuję kolejnym majańskim duszom – Steni z Terespola, Elżbiecie ze Szczecina, Sebastianowi z Łodzi, Barbarze z Radomia i Beacie z Poznania – za empatię, sympatię i wsparcie dla mojej pracy nad pielęgnowaniem i rozprzestrzenianiem tej wielkiej, uniwersalnej wiedzy oraz podtrzymywaniem płomyka nadziei, że ludzie się przebudzą i świat odmieni się na lepsze.

In lak’ech


[27.01.2015 /12 Ix]
Przestroga „13
Zawód – OSZUST ● Ofiara – syndrom RATOWNIKAW środę, w trzynastym dniu Fali NOCY, odbyłam tajemniczą rozmowę z tajemniczym „nosomówcą”, podającym się za mojego krewnego. Mówił szybko, ciągiem, przez nos, w słuchawce szumiało, trzeszczało – pogłos taki jakby dzwonił z kosmosu czy zaświatów. Powitał mnie tyradą słów:

– „Cześć ciotka, jestem w strasznej potrzebie i potrzebuję pilnie kasę, do jutra. Stoję właśnie przy okienku w banku, ale nie mogę wypłacić pieniędzy, bo mam zablokowane konto. Potrzebuję na notariusza. Błagam, tylko ty możesz mnie poratować!”
Po tym „nosomówca” dopuścił mnie wreszcie do głosu, więc, nie zdradzając się, spokojnie zapytałam:
– „A z kim właściwie rozmawiam? Masz chyba jakieś imię?”
Odparł:
– „No jak to, ciotka? To ja, nie poznajesz? Poratuj mnie, sprawa gardłowa. Masz chyba jakichieś lokaty, a jak nie to poszukaj po rodzinie. Jutro wszystko oddam”.
Zapytałam, jakby nigdy nic:
– Ile potrzebujesz?
Odpowiedział nerwowo:
– 40 tysięcy, tylko do jutra!

Po tym go zdemaskowałam. Rozłączył się natychmiast, więc nie usłyszał wszystkiego, co miałam mu do powiedzenia.

Przestroga dla wszystkich

Informacji „13” nie można zlekceważyć. 28 stycznia, w dniu 13 MEN, Niebieskiego Kosmicznego Orła na Fali Nocy, w energetycznej przestrzeni mierzyły się dwie siły: siła rozsądku i zdystansowania do naglących potrzeb innych z siłą naiwności i iluzorycznego syndromu ratownika.

Opisałam ten incydent, abyście byli czujni i nie dali się zaskoczyć. Przekażcie tę przestrogę swoim krewnym, sąsiadom, znajomym. Metody naciągania nieustannie ewoluują.

W ubiegłym roku, w moim kręgu zdarzyła się próba wyłudzenia pieniędzy od starszej osoby, która mimo iż słyszała apele w telewizji – totalnie zaskoczona, o mały włos nie wpadła w sidła oszustów. Podała im nawet numer telefonu komórkowego. Natychmiast zgłosiłam ten fakt na policję, podając numer wyświetlanego telefonu naciągacza (jak zwykle – był nie do namierzenia). Dyżurny nie chciał przyjąć telefonicznego zgłoszenia, lecz kazał mi przyjechać na posterunek policji (poza Warszawą). Nie pozwoliłam się jednak zbyć, nalegałam, aby niezwłocznie poinformował o tym komendanta, a jutro pojawię się osobiście. Niechętnie odnotował zgłoszenie. Następnego dnia zadzwoniłam bezpośrednio do komendanta. Znał sprawę, podziękował mi nawet za postawę i oznajmił, że to nie pierwszy przypadek w mieście i już od pewnego czasu służby obserwują grupę podejrzanych osób. Kilka miesięcy później szajka została aresztowana, o czym poinformowała mieszkańców lokalna prasa.[28.01.2015 /13 Men]
EKOSYSTEM i EGOSYSTEM
● Iluzja przeznaczenia
● Pułapki i realne zagrożeniaWedług Kalendarza 13 Księżyców, od 2014 roku znajdujemy się w nowej epoce ewolucyjnej. Stanowimy jeden Organizm Planetarny – jeden spójny EKOSYSTEM. Jednak na płaszczyźnie fizycznej wciąż jeszcze odzwierciedlamy jego przeciwieństwo – EGOSYSTEM. W naszej podświadomości nadal obecne są zapisy starych programów, których w rzeczywistości nie ma. Funkcjonują one w umysłach i wyobraźni ludzi. Wielu osobom jest niezmiernie trudno to zrozumieć.

Uświadomienie sobie własnych podświadomych przekonań i programów jest bramą do spontanicznej ewolucji… Kiedy ładujemy do umysłu owe przekonania, jeszcze nie mamy wyrobionej zdolności krytycznego myślenia. Nawet jeśli przekonania te są mylne i prowadzą do samosabotażu, dla nas stają się prawdami… Zrozumienie tego jest ogromnie ważne dla prób zaprowadzenia pokoju w świecie, gdzie większość obywateli nieświadomie odreagowuje przekazaną im przez ich kulturę spuściznę krzywd, jakich przed wiekami doznali ich przodkowie lub jakie sami wyrządzili innym… Z tej perspektywy wypada cofnąć się o krok i ponownie przyjrzeć się naszym budzącym silne emocje przekonaniom na temat winy, ofiar i sprawców zła. (B.Lipton i S.Bhaerman, Przeskok ewolucyjny)

Musimy sobie uzmysłowić, że Czas Karmiczny jako program naprawczy skończył się definitywnie. Przeszłość została odcięta grubą kreską. Teraz piszemy nowy scenariusz przyszłości.

Obecnie jesteśmy na półmetku roku 9 Księżyca, w którym ziarno oddziela się od plew, wszystko się ujawnia. Ludzie muszą się opowiedzieć, po której stoją stronie. Nie dziwmy się zatem, że świat znalazł się w tyglu potężnych zawirowań i wielu zagrożeń, ale los ludzi nie jest przesądzony. Nie wolno nam ulec psychozie i fatalistycznej propagandzie. Trzeba zacząć samodzielnie myśleć, zajrzeć za „kulisy wydarzeń”, rozpoznać toczącą się tam grę, wyciągać niezależne wnioski i nie stać bezczynnie. Teraz polem walki jest świadomość nieuświadomionego człowieka.

Społeczeństwo jako zbiorowość trzyma się pewnych poglądów… Podświadome programy nie są jednak nieusuwalne… Przebaczenie uwalnia nas samych i innych z tych oków, i pozwala pożegnać starą, szkodliwą opowieść. Dopiero wtedy będziemy na tyle wolni, aby móc tworzyć lepszą przyszłość. (Przeskok ewolucyjny)

To, co się obecnie dzieje na świecie, jest wypadkową działań współcześnie żyjących ludzi. Prawo wolnej woli i prawo zbiorowej odpowiedzialności za wybory dokonywane przez jednostki i grupy zyskuje natychmiastową wykonalność. Nie ma już wygodnych depozytów karmicznych, dlatego skutków doświadczamy szybciej. Patrząc z tej perspektywy, wszelkie tragiczne zdarzenia, zamachy, katastrofy lotnicze czy wypadki nie są już zadośćuczynieniem karmicznym czy porozumieniem dusz, lecz skutkiem nieodpowiedzialności, narastających dysproporcji społecznych, wyzysku, deptania godności, lekceważenia ludzkich potrzeb i uczuć.

Największym zagrożeniem dla przyszłości nie jest terroryzm, lecz burzenie jedności, dzielenie społeczności, podsycanie strachu i nienawiści, wskazywanie palcem wrogów. W tym tkwi subtelna pułapka czasu czasów – inteligentna, dopracowana w szczegółach.


52-dniowa przestrzeń OŚWIECENIA

Chcąc zrozumieć obecną sytuację w Polsce i na świecie, trzeba spojrzeć na wydarzenia z perspektywy 52 dni czwartego zamku oświecenia. Przez 52 dni inspiruje nas świadomość 4 Ahau, Żółtego Samoistnego SŁOŃCA, energia miłości, przebaczenia, równości, jedności, wolności wyboru, świadomości wspólnego celu. Po drugiej stronie czają się tego przeciwieństwa: siła nienawiści, pamiętliwości, rozdźwięku, braków, lekceważenia uczuć, rywalizacji, fanatycznych działań, żądzy odwetu.

W przestrzeń czwartego zamku wstąpiliśmy 21 grudnia ub. roku, a opuścimy ją 10 lutego br. W skład czwartego zamku wchodzą cztery fale w czterech kolorach: Fala Czerwonej Ziemi, Białego Psa, Niebieskiej Nocy i Żółtego Wojownika. Trzy pierwsze fale wskazują, co jest do zrobienia i gdzie istnieją rażące dysproporcje. Natomiast czwarta fala jest podsumowaniem wyników osiągniętych w poprzednich trzech falach – albo nagradza, albo wytyka uchybienia.

Fala ZIEMI

– odzwierciedla wspólnotę, nasz planetarny dom – Ziemię i ludzkość, kraj i naród. Tu chodzi o dobro ogółu, współpracę, sprawną organizację działań, respekt wobec życia, szacunku dla uczuć i godności człowieka. Na drugim biegunie czai się wyzysk, zamęt, rozbicie jedności, nadużywanie pozycji, wypaczanie prawdy, niszczenie życia, fanatyzm.

FAKTY:
● Tu miał miejsce strajk lekarzy. Mimo iż stanęli oni w obronie praw pacjentów i własnych, przekaz medialny wypaczył przesłanie, nazywając ich biznesmenami. I taka świadomość zdominowała sfrustrowanych pacjentów. Wrogiem publicznym stał się lekarz, a nie bezduszny resort zdrowia.

Fala PSA

– reprezentuje solidarność, lojalność, braterstwo, szacunek dla ludzkich uczuć, także religijnych. Na drugim biegunie drzemią żądze, emocje, dwulicowość, wykorzystywanie słabszych, prywata, nielojalność, zdrada.

Gdy przypisujemy innym zło obecne w naszym własnym społeczeństwie, podtrzymujemy istnienie tego zła. Kiedy natomiast dostrzeżemy je w sobie i we własnej kulturze i przyznamy się do niego, przestaniemy rzutować je na innych, a dzięki temu odbierzemy mu moc. (Przeskok ewolucyjny)

FAKTY:
● Tu miał miejsce zamach terrorystyczny w Paryżu na redakcję tygodnika satyrycznego „Charlie Hebdo”, publikującą zjadliwe karykatury znanych osób, przywódców światowych i religijnych, proroków, m.in. Mahometa. Po zamachu zorganizowano wielką manifestację na znak solidarności z ofiarami.

Nikt z nas nie popiera terroryzmu. Ale trzeba powiedzieć otwarcie, że ten zamach wydarzył się na życzenie Francuzów. Redakcja od dawna prowokowała nie tylko świat islamski, raniła uczucia religijne muzułmanów, lekceważyła ostrzeżenia. Wolność słowa i prasy też ma swoje granice. Polskie media stanęły po stronie wolności słowa i prasy satyrycznej. Paradoksem jest jednak to, że nie zrobiono takiego larum, kiedy polski student, właściciel portalu satyrycznego, został aresztowany za obrazę urzędu prezydenta. Chodziło o błahostkę, zwykłą grę, wymyśloną przez młodego człowieka.

● Berlin – podpalenie redakcji publikującej przedruki z francuskiego magazynu „Charlie Hebdo”.

● Ministerstwo finansów rozważa wprowadzenie podatku dopaliwowego celem podwyższenia "zbyt niskich" cen paliw.

● Śnieg na pustyni – obfite opady śniegu w Izraelu, Arabii Saudyjskiej, Egipcie, Maroku, Algierii, Libii.

● Strajk górników przeciw likwidacji czterech śląskich kopalń. Nie było żadnego dialogu. Górnicy dowiedzieli się o tym z mediów podczas konferencji prasowej pani premier po stu dniach jej urzędowania. Jej decyzja, jak stwierdziła, miała być nieodwracalna.

● „Czarny czwartek” dla kredytobiorców we frankach szwajcarskich.


Fala NOCY

– odsłania bieguny polaryzacji, światy największych paradoksów, ekstremów, dysproporcji, np. bogactwo – ubóstwo, nadmiar – braki, sprawiedliwość – bezkarność, równość – wyzysk, prawda – fałsz, odpowiedzialność – beztroska itd.

FAKTY:
● Protest górników poparło blisko 70 procent społeczeństwa, związkowcy, kolejarze, pocztowcy, rolnicy i inni. Pani premier musiała się ugiąć, dostała lekcję pokory. "Zagrożeniem" dla poczynań rządu okazała się jedność narodowa.

● Próby skłócenia społeczeństwa i związkowców. Na celowniku znalazł się przewodniczący NZSS „Solidarność” oraz pensje i przywileje związkowców. Ich zarobki wynikają z ustawy, którą uchwalił sejm. Ci ludzie przynajmniej coś robią – mniej lub bardziej efektywnie, ale działają w interesie pracowników. Jak to się ma do rozrzutności i przywilejów posłów i rządzących czy milionowych odpraw dla prezesów upadających spółek skarbu państwa.

● W powietrzu zawisł kolejny protest – rolników. Planują oni blokadę sejmu, urzędów administracji państwowej, dróg i torów kolejowych w całym kraju. Jeśli do tego dojdzie, może stać się podobnie jak z lekarzami. Sfrustrowani kierowcy i podróżni wyleją całą złość na protestujących. Po nałożeniu sankcji unijnych wobec Rosji, rolnicy utracili rynki zbytu. Zaufali rządzącym i zostali oszukani. Aby dostać odszkodowania unijne, do czasu przybycia rzeczoznawcy owoce i warzywa musiały pozostać na krzakach. Gdy po 3 miesiącach przybyli rzeczoznawcy – owoce i warzywa już zgniły. Usłyszeli, że UE nie płaci za zgniłe płody rolne, nie dostaną zatem rekompensat.
Oburzenie rolników podsyciła zapowiedź pani premier o udzieleniu Ukrainie 100 milionów euro pożyczki na przeprowadzenie reform administracyjnych pod kątem wymogów unijnych. Czy stać nas na taki gest?
Konkluzja nasuwa się jedna: mamy rząd, ale nie mamy gospodarza.
Ewentualne protesty rolników będą jednocześnie sprawdzianem dla górników. Czy solidarnie poprą ich protesty?

● Igranie z ogniem: od 22.01. (7 Księżyc w portalu) w Polsce dostępny jest numer francuskiego pisma "Ch.H." z płaczącym Mahometem na okładce, w cenie 39,90 zł/egz., w nakładzie 3 tys. egz. Zastanówmy się, zanim będzie za późno. Nie prowokujmy losu.

● Nadużywanie urzędu: prezydent rozważa przesunięcie terminu wyborów prezydenckich na początek maja. To zwiększyłoby szansę na reelekcję i osłabiłoby młodszych kandydatów. Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia obecną prezydenturę. Prezydenci odzwierciedlają dominującą świadomość i mentalność narodu. Może czas na zmiany, na wniesienie powiewu młodości i świeżości?

● Na skutek wadliwej ustawy antyhazardowej Skarb Państwa wypłaci blisko 8 miliardów zł tytułem odszkodowań dla właścicieli bezprawnie zajętych automatów do gier o niskich wygranych.

● Bezkarność skorumpowanego komornika i niemoc wezwanych na pomoc policjantów. Komornik bezprawnie zajął ciągnik bezbronnemu, uczciwemu rolnikowi. Jako funkcjonariusz państwowy i biznesman w jednej osobie nie podlega on kompetencjom policji.

● Próby wyeliminowania z rynku niemieckiego konkurencyjnych firm transportowych z Polski. Nasz rząd przespał terminy składania odwołań. Sprawą zajęła się KE.

● Według raportu Instytutu Gallupa dot. tematu nierówności w dochodach – 85 najbogatszych osób na świecie dysponuje takimi środkami jak blisko połowa ludzi.

● Powołanie sztabu protestacyjnego NSZZ „Solidarność” celem dopracowania ewentualnych akcji protestacyjnych rolników. Rząd dostał ultimatum do 31 stycznia.

● Szpital onkologiczny w Poznaniu chce wyjść z pakietu onkologicznego; nie jest w stanie przyjąć tłumów pacjentów. Dyrektor placówki nazwał pakiet onkologiczny fikcją.

● Spirala żądań. Kolejni górnicy grożą protestami przeciwko cięciom dodatków. Tym razem nie chodzi o utratę miejsc pracy, lecz o kłopoty finansowe kompani węglowej. Nauczyciele też żądają podwyżki płac, podobnie jak energetycy. To do niczego dobrego nie doprowadzi - trzeba znać umiar i zacząć myśleć społecznie.

● Rozpacz i protest dzieci przeciwko planom zamknięcia Domu Młodzieży w Gdańsku. Dzieci nazywają go swoim drugim domem. Dom Młodzieży działa od 35 lat; jest placówką oświatową - a na kulturę miasto nie ma pieniędzy.

Fala NOCY – jak nigdy wcześniej – każdego dnia zalewa nas ogromem informacji. Jednak nie chodzi tu o narzekanie, pomstowanie czy szukanie sprawców, lecz o uświadomienie sobie skali problematyki społecznej. Emocje to energia żywiąca tych, których osądzamy. Jeśli chcesz dać im upust - zrób oczyszczanie Bolontiku. Wtedy niczego nie stracisz, a zyskasz bardzo wiele - TY sam i my wszyscy. Czy stać cię na to?


Fala WOJOWNIKA

– oceni sytuację, określi priorytety, wskaże realną strategię.


Podsumowanie

52 dni to minimalny czas na zainicjowanie zmian w polu świadomości kolektywnej. Czerwona fala wprowadza tematy w życie, biała – określa stopień trudności i rzuca wzywania, niebieska – wprowadza przejściowy chaos i modyfikuje, żółta – podsumowuje i informuje. Jak widzicie analiza jednej tylko fali nie pozwala uchwycić faktycznego sensu wydarzeń. Obraz wyłania się w ciągu 52 dni. W analogiczny sposób należy obserwować bieg zdarzeń w życiu prywatnym.


In lak’ech

[22.01.2015 /7 Muluc P]Akcja społeczna MEN
● Jeśli masz małe dziecko – PRZECZYTAJ
● List od dr Elżbiety Zubrzyckiej, nadesłano 29.01.2015:


Zwracamy się do Państwa

z prośbą o poparcie wartościowych książek edukacyjnych. Zostały one napisane po to, by nauczyć dzieci szacunku do siebie nawzajem, ludzi i świata dookoła. Aby wyrastały na ludzi pełnych radości i ufnych w swoje możliwości.

MEN ogłosił akcję społeczną pt. „WYBIERZMY WSPÓLNIE LEKTURY NAJMŁODSZYM UCZNIOM”. Poniżej znajdą Państwo 5 tytułów, które szczególnie polecamy. Część tych książek nauczyciele już zadają dzieciom do czytania. Kiedy w I klasie uczniowie omawiają „Powiedz komuś”, w drugiej „Dobre i złe sekrety” i w trzeciej „Słup soli”, to nauczyciele gołym okiem widzą, że na korytarzach jest mniej przemocy wśród maluchów.KAŻDY WASZ GŁOS PRZECIWDZIAŁA PRZEMOCY WŚRÓD DZIECI W SZKOŁACH!

Prosimy o poparcie książek w tej akcji społecznej. Wystarczy wejść na stronę Ministerstwa Edukacji Narodowej men.gov.pl/index.php/58-nie-przypisane/1642-ankieta

od razu otwiera się konkurs, i zagłosować na 5 z poniższych, ważnych wychowawczo tytułów, autorstwa psychologa dr Elżbiety Zubrzyckiej. Z każdego adresu mailowego można zagłosować jeden raz.

1. „Słup soli”
2. „Powiedz komuś”
3. „O zajączku Filipie, który ze strachu dokonał wielkich czynów”
4. „Po co się złościć”
5. „Dobre i złe sekrety”,
6. „Alkohol i jego tajemnice. Co musisz wiedzieć, zanim dorośniesz”

PILNE, bo akcja trwa do soboty 31.01.2015 r.

Z góry dziękujemy.
Pozdrawiamy Państwa bardzo serdecznie,

Elżbieta Zubrzycka wraz z Zespołem[29.01.12015 /1 Cib]
Fala AKBAL
● Nadmiar subiektywizmu ● Paradoksy ● Braki i bogactwo
● GÓRNICY nie chcą jałmużny, lecz pracy

16 – 28 stycznia 2015Fala NOCY jest niezmierzonym polem potencjałów, jakie tkwią w głębi ludzkich uczuć i emocji. Tu skrywa się potężne pole gry ze wszystkimi możliwościami, w którym to, co potencjalne, minione czy przyszłe, ujęte jest w tej samej matrycy, co chwila teraźniejsza. Fala AKBAL otwiera kanały intuicji i wskazuje drogę powrotu do spirytualnej mądrości drzemiącej w każdym człowieku. Na przestrzeni dziejów człowiek, goniąc za bogactwem i zadawalaniem zmysłów, utracił kontakt ze swoim duchowym potencjałem. Braki i niedobory stały się jego codziennością, potęgowała się frustracja, rosła agresja. Przestrzeń NOCY stała się jedynym łącznikiem między transcendentalną realnością i światem materialnym.

Archetyp AKBAL znaczy jaskinia, ciemność, kanał narodzin, czas śnienia; sięga do najwcześniejszych czasów Stworzenia, kiedy z mroku zaczęło wyłaniać się życie. NOC reprezentuje podświadomość i nieświadomość, mrok i światło, skarbnicę wiedzy, pełnię, bogactwo pomysłów, dostatek. Barwą AKBAL jest czerń, która symbolizuje drogę do mądrości tego, co nieświadome, i szarość, symbolizująca stopienie światła i ciemności.

Symbol glifu AKBAL przedstawia czas śnienia, stanie niezmąconej ciszy i spokoju, kiedy człowiek doświadcza własnej duchowości, łączy się z przodkami, poprzednim życiem, minionymi czasami, i kiedy wychodzą na jaw ukryte myśli. Dzięki temu symbolowi możesz spojrzeć na siebie oczami duszy, poznać uśpione zdolności, nauczyć się wyrozumiałości, pojednać się z tymi, którzy już odeszli. – Co chciałbyś powiedzieć tym, którzy, twoim zdaniem, cię nie kochają?

Fala NOCY wspiera starania w kierunku rozszerzenia pola świadomości, wyprowadza z fizycznych ograniczeń. Tkwi w niej magiczna moc umożliwiająca dostęp do nieznanych dotąd potencjałów poprzez intuicję oraz pole snów i marzeń. AKBAL przywołuje do pola zbiorowej świadomości tematy i programy wiary, które przyjęliśmy pod naciskiem społeczno-kulturowo-ideologicznym lub przez własne doświadczenia, takie jak namiętność, niechęć, normy wartościowania, subiektywne nastawienie.

Jest to przestrzeń największych paradoksów i zaprzeczeń. Większość ludzi pragnie dostatku, pokoju, integracji, a kiedy tylko nadarza się możliwość dokonania pierwszych zmian, by wyrównać dysproporcje, przyjmuje niewzruszoną postawę albo ogląda się na innych. Przekraczanie „granic” wzbudza u większości ludzi opór, ponieważ wymaga zrewidowania własnych fundamentów wiary i przekonań.

Nie możemy już dłużej rozwiązywać problemów, postępując tak samo jak do tej pory. Wzmacnianie uzbrojenia nie przynosi pokoju. Większa liczba więzień nie obniża przestępczości. Coraz droższa opieka zdrowotna nie czyni nas zdrowszymi. Podobnie jak natłok informacji nie czyni nas mądrzejszymi. Zamiast skupić uwagę na kryzysie, uciekamy w nałogi i rozrywkę – usłużnie nam podsuwaną, abyśmy byli stale zajęci, a przez to bierni. (B.Lipton i S.Bhaerman, Przeskok ewolucyjny /Książka dostępna w naszej ofercie, polecam)

Wszystko, co wyłoni się w 13-dniowej fali jako brak, pech, kryzys, katastrofa, zamach, kataklizm, będzie prowokować nas do szukania nowych rozwiązań.

Kluczowe aspekty psychologiczne w Fali NOCY to:
lęk przed zmianami ● depresyjność ● osądzanie ● narzekanie.


Indywidualna praca z energią fali

Świadomość AKBAL komunikuje się z tobą poprzez INTUICJĘ i pole SNÓW. Sen jest węzłem, w którym indywidualna i kolektywna projekcja miesza się ze zbiorowymi wzorcami. Dlatego wszystko, czym jesteś, i wszystko, co w sobie skrywasz, począwszy od poglądów, przekonań i rozterek aż po nadzieje i marzenia, odzwierciedla twoje pole snów. Sny są nieomylnym drogowskazem pod warunkiem, że nie sięgasz do cudzych interpretacji i senników, lecz stworzysz własny klucz do interpretacji.

Informacje to nie wszystko. Nawet prawdziwe treści, jeśli są podawane w fałszywym kontekście, stanowią dezinformację, która prowadzi nas na manowce. (Przeskok ewolucyjny)

Jeżeli masz poczucie uwikłania się w sytuacje, które ustawicznie się powtarzają, jest to znak na istnienia problemu źródłowego. Wykaż dużo wyrozumiałości dla swoich i cudzych niedoskonałości. Popełnianie „błędów” czy chwilowe „zbłądzenie” jest rzeczą naturalną.

Fala NOCY umożliwia ci dostęp do uniwersalnego bogactwa, zapisanego w formie archetypów w wymiarze duchowym. W chwili gdy przywołasz je do ziemskiego pola, polaryzują się na dwa bieguny. Zanim zaczniesz czerpać z potencjałów AKBAL, najpierw musisz poznać przeciwieństwa, takie jak miłość i nienawiść, mądrość i głupota, nadmiar i niedobór, wolność i zniewolenie itp.

Praca domowa:
Zastanów się i spisz na kartce, czego brakuje ci w życiu – może szczęścia, wolności, miłości, wsparcia, spokoju, zrozumienia, przyjaciela? A może pieniędzy? Następnie zamknij oczy i zacznij śnić na jawie, wizualizować to, czego ci brakuje, a w dosłownym znaczeniu słowa stworzysz nowy scenariusz swojej ziemskiej rzeczywistości.

Drugim doskonałym narzędziem orientacji jest intuicja. Jeśli pójdziesz jej tropem, staniesz się wielką zagadką dla swojego racjonalnie myślącego otoczenia, nie wykluczając członków rodziny. Staraj się wytrwać, nie ulegać presji. Nie reaguj na żadne zaczepki.

Ludziom wydaje się, że wiedzą, jak powinno wyglądać twoje życie,
nikt jednak nie wie jak powinien przeżyć własne
– P.Coelho.


Wskazówki AKBAL:

● Zdystansuj się do samokrytyki i narzekania.
● Uświadom sobie, co cię najbardziej dręczy w tej chwili.
● Nie lękaj się zmian, zaufaj intuicji – to twój nieomylny kompas.
● Nie słuchaj, co mówią inni, skup się na własnych planach i zamiarach.
● Nie licz na zrozumienie otoczenia (zob. Język Światła).

Zawsze gdy zacznie ogarniać cię zwątpienie albo poczujesz się bezsilny i wyczerpany, zrób dziesięć oddechów „nos–usta” – wdech nosem, wydech ustami. Ćwiczenie to rozluźnia mięśnie, uspokaja myśli, wycisza emocje, oczyszcza aurę z archetypów astralnych, otwiera na duchową inspirację.


Piątek, 16 stycznia – dzień Niebieskiej Magnetycznej NOCY

Potrójny AKBAL – to idealny dzień na torowanie drogi do bogactwa, zarówno duchowego, jak i fizycznego. Górnicy zrobili już ten krok fizycznie, mówiąc "dość" obłudzie; mają swoją godność, nie chcą "jałmużny", lecz pracy. Oczyśćmy to pole w Bolontiku i niech wpłynie tam boskie Światło.

Zachęcam wszystkich, którzy czytają te słowa, do poświęcenia kilka minut czasu na oczyszczania Pamięci Planetarnej z mentalno-emocjonalnego smogu.

Nie ma znaczenia, o której godzinie się przyłączysz – w przestrzeni DUCHA wszystko jednoczy się w TERAZ. Szczegółowe wskazówki nt. metody oczyszczania „Siedmiu Kręgów Pamięci Planetarnej" w broszurze Co przyniesie Rok Solarnego Księżyca?.


PODZIĘKOWANIE

Dar SERCA to czysta energia, która wraca zwielokrotniona. Dziękuję kolejnym majańskim duszom – Annie z Babimostu, Teresie z Biesiekierza, Renacie z Rzeszowa, Helenie z Krakowa, Agnieszce z Warszawy i Teresie z Bielska-Białej – za empatię, sympatię i wsparcie dla mojej pracy nad pielęgnowaniem i rozprzestrzenianiem tej wielkiej, uniwersalnej wiedzy oraz podtrzymywaniem płomyka nadziei, że ludzie się przebudzą i świat odmieni się na lepsze.

In lak’ech


[14.01.2015 /12 Imix]
Zanim potępisz lekarzy – PRZECZYTAJ !
● Na kim oszczędza minister zdrowia?
● Dramatyczny list Pani Doktor, lekarza rodzinnego z woj. opolskiegoJAK SKŁÓCIĆ PACJENTA z LEKARZEM?
A z czasem pacjenta nie-onkologicznego z onkologicznym?

Ani minister zdrowia, ani lekarze Porozumienia Zielonogórskiego (PZ) nie wiedzą, że energią nośną 2014-2015 roku jest 9 KSIĘŻYC /Muluc. My natomiast wiemy, że ten rok to ostatnia szansa na wysadzenie zatorów, m.in. w sektorze zdrowia, i podjęcie decyzji co dalej? Od początku roku byliśmy świadomi, że problematyka funkcjonowania służby zdrowia będzie musiała wyjść na światło dzienne – przewodnikiem roku jest bowiem 1 WĄŻ /Chicchan.

Do erupcji doszło w szóstym rytmicznym księżycu, którego zadaniem jest równoważyć toczące się w tle procesy, spowolniając tempo degradacji i aktywując impuls sanacji. Jeśli środowisko lekarskie nie wykaże solidarności i nie zacznie mówić jednym głosem, jeszcze w tym roku możemy stać się świadkami powolnej agonii – ale nie systemu, lecz zwykłych ludzi. Problematyka zaogniła się po Nowym Roku, kiedy weszły w życie nowe ekspresowe reformy bez pokrycia finansowego. Znaczna część środowisk lekarskich poparła już protesty PZ i zaczęła rozważać wypowiedzenie podpisanych z NFZ umów.

W tej chwili znajdujemy się w spolaryzowanej przestrzeni Fali PSA. Świadomość zbiorowa oscyluje między biegunem lojalności, solidarności, uczciwego partnerstwa, w tym partnerstwa „minister – lekarz”, i biegunem nielojalności, oszczerstw, zdrady, manipulacji na linii „minister – lekarz – pacjent”. Od teraz pierwszeństwo do lekarzy mają pacjenci z zieloną książeczką, natomiast dla pozostałych drastycznie wydłuży się kolejka do lekarzy specjalistów czy na badania tomograficzne. W nagłych przypadkach pacjenci nieonkologiczni będą musieli leczyć się prywatnie (o ile ich stać), albo uzbroić się w cierpliwość i liczyć, że nic złego się nie stanie. NFZ znów triumfuje.

Gdzie jest gospodarz kraju, pani premier? 31 grudnia 2014, w dniu Niebieskiej Spektralnej RĘKI (kin 167, 11 Manik, Fala Ziemi) minęło 100 dni urzędowania pani premier, z wykształcenia lekarz specjalista w zakresie medycyny rodzinnej. Dostała kredyt zaufania, a to, jak go wykorzystała, dowiemy się z jej ust niebawem.
W środę, 7 stycznia, w dniu Białego Wiodącego MAGA, (kin 174, 5 Ix, Fala Psa) pani premier ma podsumować 100-dniowy okres swoich rządów. Być może to jest przyczyną, że obecny minister zdrowia nagle zmienił zdanie i mimo święta, po godz. 16 zasiadł do negocjacji z przedstawicielami PZ. Pani premier potrzebuje na środę sukcesu, a nie strajków lekarzy. Czy nadal będzie dumna z reformy służby zdrowia własnego autorstwa, dotyczącej komercjalizacji placówek medycznych, którą jako ówczesna minister zdrowia przygotowała w trybie ekspresowym? Wtedy, ogłaszając pakiet ustaw zdrowotnych, powiedziała: „Niektórzy mówili, że na reformę trzeba 7 lat, my potrzebowaliśmy tylko 50 dni”.

Niestety, tego systemu nie da się już naprawić. Jedyne możliwe rozwiązanie to stworzyć go od podstaw, czyniąc go strategicznym, państwowym sektorem oraz uwzględniając dłuższą żywotność społeczeństwa. Wtedy zacznie liczyć się pacjent, a nie pieniądz.

O tym, jak funkcjonuje nasz system zdrowotny, przekonałam się jesienią 2014 roku, kiedy po dość poważnym urazie dostałam od lekarza rodzinnego skierowanie do chirurga ortopedy. Okazało się jednak, że limit jest wyczerpany do końca roku i dopiero w grudniu będą prowadzone zapisy na pierwszy kwartał 2015 roku. Do tego czasu byłabym najprawdopodobniej kaleką. Czy mogłam mieć pretensje do lekarzy? Nie, bo to nie oni ustanawiają martwe prawa.

Zgodnie z artykułem 68 Konstytucji RP, "każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych".
- Cóż, szlachetny zapis, tylko jak go wyegzekwować...

In lak'ech

DRUGIE DNO PROBLEMATYKI
List od lekarza rodzinnego z opolszczyzny
PRZECZYTAJ JEGO TREŚĆ i PRZEDYSKUTUJ ZE SWOJĄ RODZINĄ
Jeśli do ciebie przemówi, przekaż go dalej


"Do moich pacjentów, znajomych i przyjaciół!

Postanowiłam napisać list z prośbą o przesłanie go dalej jak najliczniejszej grupie ludzi. 3 stycznia (kin 170, 1 PIES, przyp.) po dzienniku widziałam rozmowę z politykami na temat sytuacji jako zaistniała w POZ (Państwowa Opieka Zdrowotna). Prowadząca wielokrotnie mówiła, że nie rozumie postępowania Porozumienia Zielonogórskiego (PZ). Cała sprawa została sprowadzona do nadmiernych żądań finansowych, braku odpowiedzialności i krzywdzenia pacjentów. Jak pewnie wszyscy zauważyli, do tej rozmowy nie został zaproszony nikt ze strony lekarzy, a o tym, czego chcą lekarze, wypowiadał się autorytatywnym głosem przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Przekłamania i oszczerstwa są poważne i poważne jest to, o co walczy Porozumienie Zielonogórskie.

Bardzo poważnym problemem POZ (myślę, że nie tylko) są starzejący się lekarze. W województwie opolskim średnia wieku lekarza pracującego w POZ przekroczyła 57 lat. Gdyby w tej chwili z systemu odeszli emeryci, to system by się zawalił. Młodych kształcących się lekarzy jest niewielu.

Ja miesięcznie przyjmuję ponad 1200 pacjentów. Średnio 50–70 osób dziennie. Zdarzają się dni, gdzie tych pacjentów przyjmuję i 100. Każdego roku dochodzi nowa praca. Część jest widoczna dla wszystkich, bo większą część czasu patrzę w monitor i stukam w klawiaturę. Dużej części Państwo nie widzicie. Skraca się czas poświęcony na kontakt z pacjentem, a wydłuża czas biurokratyczny. Lekarze i tak nie są w stanie prowadzić kartotek w sposób zgodny z przepisami i bezpieczny dla siebie, bo starają się wypełnić swoje podstawowe zadanie leczenia pacjentów”.

UMOWA NFZ godzi w dobro PACJENTA

„W nowej umowie jest kilka niemożliwych do przyjęcia zadań. Jest ona skierowana przeciwko pacjentom i stawia pacjentów i lekarzy naprzeciwko siebie. Tylko razem jesteśmy w stanie zawalczyć o wspólne dobro.


● Pierwsza sprawa – PAKIET KOLEJKOWY

Wszystkiego nie wiem, ale to, do czego doszłam, jest bulwersujące. Lekarz ENDOKRYNOLOG – jak wszyscy wiedzą, leczy najczęściej choroby tarczycy. W nowej umowie to lekarz POZ będzie zobowiązany do leczenia niedoczynności tarczycy. Wszyscy Państwo, którzy jesteście pod kontrolą poradni endokrynologicznej, teraz wrócicie do POZ. Lekarz nie będzie mógł Państwa skierować do specjalisty. Rozwiązany problem kolejki u endokrynologa? Ma pan minister sukces?

Łagodny przerost gruczołu krokowego też w gestii lekarza POZ. Zniknie kolejka do UROLOGA? Takich jednostek chorobowych wrzuconych do POZ jest więcej. Na wykonanie tych zadań lekarz POZ nie dostaje żadnych dodatkowych pieniędzy, a minister może zaoszczędzić na wykupieniu tych wizyt u specjalistów. Tyle że specjaliści mieli wykupioną konkretną ilość wizyt, a my nie mamy limitu. Przyjąć należy wszystkich pacjentów. Niestety, nie potrafię już w sposób bezpieczny dla pacjentów przyjmować większej ilości ludzi. Liczni moi koledzy mają już przyjmowanie na godzinę. Pacjent endokrynologiczny na kontrolnej wizycie będzie musiał zająć 30 minut tak jak u specjalisty. Już ostatnio pojawiły się kłopoty gdzieniegdzie z dostaniem się do lekarza w dniu rejestracji. Niestety, teraz obejmie to już wszystkie praktyki.


● Co zrobić z pacjentami potrzebującymi zwolnienie do pracy?

Co zrobić z pacjentami potrzebującymi zwolnienie do pracy? Z nagłymi zachorowaniami. Ludźmi z wymiotami, biegunkami, bólami, gorączkami. Nie potrafię w sposób uczciwy w stosunku do pacjenta przyjąć na siebie nieskończonej ilości zadań i przejąć pacjentów moich kolegów specjalistów tylko po to, by minister miał wyborczy sukces.


● Kolejna sprawa – UMOWA

Umowa ma być bezterminowa. Tą umowę może zmieniać aneksem NFZ bez jakiejkolwiek konsultacji. Ja tylko mogę ją wypowiedzieć. Będzie można do POZ wrzucać wszystko, co się nie zmieści gdzie indziej. My staniemy się pierwszą twarzą NFZ w opozycji do pacjenta. Sami już niewydolni, będziemy - tak jak teraz - dostawać nowe zadania i nasza niemożność wykonania zadań będzie uderzała w pacjentów.


● Kolejna sprawa – SKIEROWANIE do okulisty i dermatologa

Okulistycznie leczymy zapalenia spojówek i powtarzamy zalecone przez okulistę leki. Po co wypisywać skierowania do OKULISTY na dobranie okularów? Ja i tak nie mogę nic w tej dziedzinie zrobić. To jest i Wasz i nasz czas. Żeby pójść z dzieckiem po korektę szkieł, będziecie musieli zarejestrować się wpierw do POZ po skierowanie. Kolejny dzień u lekarza w kolejce. Podobnie u DERMATOLOGA. Do dermatologa zawsze szło się bez skierowania. Była to najskuteczniejsza metoda wczesnego leczenia chorób wenerycznych. Teraz najpierw do mnie, a później dalej.


● Kolejna rzecz – PAKIET ONKOLOGICZNY

To już jest grubsza sprawa. W mojej praktyce mam w ciągu roku od 7–10 wykrytych pierwszorazowych zachorowań na nowotwór. Z tego 1–3 pacjentów to tacy, którzy nigdy nie byli wcześniej u lekarza i przychodzą w stanie zaawansowanym. Wielokrotnie tych kieruję od razu do szpitala, bo są w złym stanie i wymagają natychmiastowego leczenia. Oni też zawsze byli przyjęci od razu, najczęściej na internę.

Kilka pacjentek to pacjentki z nowotworami piersi i narządów rodnych. Tutaj swoją rolę jak dotąd widzę na wpajaniu pacjentkom konieczności wizyt u GINEKOLOGA i namawianiu na badanie piersi. System działa.

Zostaje więc kilku pacjentów z pozostałymi NOWOTWORAMI. Skupię się na nowotworach jelita grubego. Przez kilka lat funkcjonowało przesiewowe badanie kolonoskopowe i to dawało rezultaty. Za rządów ministra Arłukowicza to zostało zaniechane albo mocno okrojone. Fakt, ze moi pacjenci nie mają do tych badań dostępu. Pozostaje planowana KOLONOSKOPIA. Większość placówek ma wykupione przez NFZ to badanie bez znieczulenia.

Bardzo bym chciała zobaczyć twarz ministra po wykonaniu tego badania bez znieczulenia. Jeżeli rak jelita grubego daje jednoznaczne objawy, to często jest już za późno na pełne wyleczenie. Jest to więc wyjątkowy wyścig z czasem. Jakie są wczesne objawy raka jelita grubego? – Mogą być pojawiające się biegunki, mogą być zaparcia, może być krew w kale, mogą być pobolewania, może być utrata wagi. Dotąd dawałam skierowanie na kolonoskopię. U większości pacjentów były polipy, które lekarze od razu usuwali. Wszyscy Ci pacjenci to potencjalni chorzy na raka. Radość z wyleczenia i uniknięcia tragedii. Teraz spośród tych pacjentów mam wybrać lepszych i dać im zieloną książeczkę. Wszystkim nie mogę. Jeżeli nie dam komuś u kogo w trakcie stania w jeszcze dłuższej kolejce rozwinie się rak – to pacjent będzie miał żal do mnie a nie do ministra, a ja będę musiała z tym żyć.


● „TRAFIENIA” albo KARNE SZKOLENIA i KARY FINANSOWE dla LEKARZY

Dlaczego nie mogę dać wszystkim książeczek? – Bo muszę mieć trafienia! Trafienia to jest określenie ministra na pacjenta z chorobą nowotworową. Wydam 30 książeczek. Pacjent przejdzie diagnostykę i teraz oceni moją pracę urzędnik. Jeżeli będę miała 0–1 trafienia, to zostanę skierowana na karne szkolenie, a za wykonaną pracę mi nie zapłacą. Czyli badając w kierunku choroby nowotworowej 30 pacjentów, nie znajdę u nikogo rozwiniętego raka, to będę ukarana szkoleniem i finansowo. Teraz badam nawet stu ludzi, żeby wykryć u jednego raka.

Moja sytuacja się poprawi, jeżeli będę miała 2 trafienia – dostanę wtedy 20 złotych i nie będę karana upokarzającym szkoleniem. Ta kwota rośnie i przy stosunku jedno trafienie na pięć sięga ponad 100 złotych. Cały czas cytuję umowę! Staniemy więc z pacjentem po przeciwległej stronie – on będzie się cieszył, że nie ma raka, ja będę miała poważny problem. Będę więc unikała zielonych książeczek jak ognia, albo wydam je wszystkim.

Jeżeli nie wydam, to minister wygrał, bo lekarze są źli i nie chcą pracować, a jak wydam – to nie wytrzymam finansowo (bo za tą diagnostykę zapłacę z puli POZ) i dołożę do pracy kolejne wypisywanie książeczek, sprawozdań. Wydłuży się więc kolejka pacjentów u mnie. Wąskie gardło w postaci zbyt małej ilości zakontraktowanych kolonoskopii pozostaje. Tyle, ze teraz za to odpowiadam ja, nie minister.


● Kolejna sprawa to EWUŚ

Jak Państwo wiecie, musimy sprawdzać EWUŚ, czyli czynne ubezpieczenie pacjenta. Dwa razy w tygodniu trafia się pacjent, którego EWUŚ wyświetla w kolorze czerwonym, tzn. że pacjent nieubezpieczony. W większości są to pacjenci, którzy mają ubezpieczenie i faktem, że świecą na czerwono są oburzeni. Dotąd pacjent wypisywał oświadczenie, że jest ubezpieczony i my przyjmowaliśmy takiego pacjenta nieodpłatnie. NFZ płacił za takiego pacjenta.

Teraz NFZ przestaje płacić za pacjentów świecących na czerwono (w mojej praktyce 11%). Czyli jak pacjent świeci na czerwono i wypisze nam oświadczenie, to za jego leczenie i wizytę nie zapłaci nikt. Pieniądze zostają w funduszu. Kolejna oszczędność ministra. Takich pułapek jest więcej, a list i tak zrobił się długi. Jest to jednak nasza wspólna sprawa – pacjentów i lekarzy.

W tym roku mija 30 lat mojej pracy i zawsze byłam po stronie pacjenta, bo sama też jestem pacjentką i to z wiekiem coraz częściej i boleśniej. Ministrowie się zmieniają, a ja od 30 lat o 8.00 wołam „proszę” (teraz parę minut później, bo ładuje się komputer).

Tej pracy nie chcą wykonywać młodzi lekarze i jak nic się nie zmieni, to po pięciu latach nastąpi poważny kryzys w służbie zdrowia na poziomie POZ. Wtedy obecny minister będzie już miał inną posadę, równie prestiżową i pozbawioną osobistej odpowiedzialności jak teraz, ale my zostaniemy na dole – pacjenci i lekarze.


● Dlaczego inni podpisali?

My nie podpisaliśmy i jakie mamy kłopoty, aż strach pomyśleć, co nas czeka. Straszą nas przez telefon, jeżdżą do prywatnych domów. Ruszyły zmasowane kontrole. Nagonka bezpardonowa w mediach. Kłamstwa, półprawdy, wyrwane z kontekstu słowa. Ja się boję bardzo i nie dziwię się, że inni też się boją. Tylko zwarta grupa może się przeciwstawić. Jeżeli my przegramy, to tak naprawdę przegrają pacjenci.

Z poważaniem
Lekarz rodzinny z 30 letnim stażem w jednej placówce.

Jeszcze raz proszę o rozesłanie tego listu swoim znajomym, bo jest to jedyna forma wyjaśnienia stanowiska lekarzy rodzinnych”. [Koniec listu]


[6.01.2015 /4 Ben P]
Fala PSA
● Emocje ● Pamięć pośrednia ● Pokrewieństwo

3 – 15 stycznia 2015Fala PSA to przestrzeń oczyszczania emocji i uzdrawiania związków partnerskich. Tu liczy się czystość uczuć, wierność, lojalność, przyjaźń. Bez względu na to, jak wygląda obraz dzisiejszego świata, na poziomie duchowym znajdujemy się już w nowej epoce ewolucyjnej, w której stwarzamy od podstaw fundament dla świata etycznej społeczności.

Archetyp OC znaczy pies, stopa; odzwierciedla lojalność, bezkompromisową wierność, pokrewieństwo, zacieśnianie więzi, towarzysza losu. Pies jest symbolem przyjaźni na dobre i na złe. Stopa symbolizuje świadomy krok w kierunku porządkowania związków i relacji partnerskich. OC pokazuje, czym jest uczucie, kochanie, wierność, przyjaźń... Mówi, że trzeba się uczyć kochać. Ale kochać tak, jak kochają psy?... Ludzie szukają miłości, kierując się pytaniem, kto spełni moje marzenia, kto usunie lęki, kto ukoi ból, kto uchyli nieba... Ale mądrością PSA jest to, że to on szuka kogoś, kogo może kochać… (Nah Kin – dr E.Casarin, kapłanka Majów i psycholog)Symbol tego glifu wyraża uśmiechniętą twarz z ufnością patrzącą na ludzi. Trzy paski na dole symbolizują więzi, które człowiek zacieśnił z towarzyszem losu, rodziną, przyjaciółmi i królestwem zwierząt. Człowiek ten kocha ludzi i kocha zwierzęta, jest z nimi emocjonalnie związany, co wyraża naga pierś w prawym górnym rogu. Zwierzęta są bardzo ważnym symbolem w życiu każdego człowieka i nieomylnym drogowskazem na drodze przeznaczenia. – Co dla ciebie znaczy słowo przyjaźń?

Energia Fali PSA obliguje do przypatrzenia się relacjom między członkami rodziny, ponieważ rodzina jest najmniejszą komórką społeczną. Wierni towarzysze losu mogą wzmacniać emocjonalną pewność człowieka, ale najsilniejszym punktem oparcia jest kochająca się rodzina.


Kwestie pokrewieństwa

Pokrewieństwo oznacza przyciąganie pokrewnych wibracji i sytuacji. Nie ogranicza się tylko do spokrewnionych ze sobą osób, lecz jest naturalną więzią, jaka istnieje między towarzyszami losu. Tacy partnerzy będą przyciągnięci do siebie przez tę samą siłę, dzięki której magnes przyciąga żelazo. Towarzyszy losu zbliży do siebie przysłowiowy „zbieg okoliczności”, praca, realizacja projektu, działalność społeczna.

Patrząc powierzchownie, możemy niekiedy odnosić wrażenie, że z takimi osobami mamy niewiele wspólnego, a mimo to wzajemne przyciąganie i tak istnieje. Wynika to stąd, że jeszcze przed pierwszym spotkaniem na płaszczyźnie materialnej wasze dusze zobowiązały się do współpracy. Jest to proces naturalnego powinowactwa i niewiele ma wspólnego z osobistymi życzeniami czy upodobaniami. Podążaj za tym wyższym impulsem. (Wyrocznia Majów)

W niedzielę, 28.12.2014, w audycji „Świat według blondynki” Beata Pawlikowska, podejmując temat relacji, powiedziała: „Ludzie patrzą na innych przez pryzmat własnych uraz, przekonań, uprzedzeń. Widzą to, co interpretuje ich pamięć”. A potem dodała: „Zapomnij o tym, co było – o swoich wujkach, ciociach, znajomych, konfliktach i popatrz na nich tak, jakbyś zobaczył ich po raz pierwszy, bez osobistych uprzedzeń. Ludzie zmieniają się w międzyczasie, tak jak ty uczą się, doświadczają, dorośleją, naprawiają błędy, nigdy nie są już tacy jak przed laty”.

W Fali PSA dość trudna praca czeka te osoby, które całkowicie zerwały stosunki z krewnymi, czuły się niekochane albo były faworyzowane przez rodziców czy dziadków, jak również te, które wychowywały się w patologicznych rodzinach, domach dziecka czy rodzinach zastępczych.

Kluczowe aspekty psychologiczne w Fali PSA to:
● emocjonalność ● uwięzienie w dramacie życia ● podwójne oblicze ● zdrada


Indywidualna współpraca z energią fali

W Fali PSA wszystko, co „przypadkowo” pojawia się na twojej drodze, jest bezpośrednio powiązane z twoim osobistym wzorcem przeznaczenia. OC pozostaje w szczególnym rezonansie z ciałem emocjonalnym. Dlatego nie dziw się, jeżeli wykryje on także u ciebie jakieś kipiące energie i wyrzuci je na powierzchnię świadomości. Przyjrzyj się im uważnie i odkryj, co wrze w twoim środku, co wyprowadza cię najczęściej z równowagi, nie daje spokoju, spędza sen z powiek. Ciało emocjonalne kreśli twoją ziemską tożsamość i jest jednocześnie polem najintensywniejszych działań w sferze uzdrowienia.

Jeżeli ciągniesz za sobą wspomnienia lub rany, bazujące na niezałatwionych problemach emocjonalnych, będziesz konfrontowany z ludźmi, sytuacjami i myślami, których ładunek emocjonalny trawi twoje siły. Problemy emocjonalne rodzą się wtedy, gdy za bardzo zagmatwasz się w dramatyzm życia. Zatracając ostrość widzenia, nie zauważasz, że ze zdrowej odległości wcale nie są one tak wielkie, jak się ci wydają. Dlatego spójrz na siebie oczami domowników, partnera, kolegów, znajomych, przyjmij w pokorze wszystkie trudne lekcje i staraj się uzdrowić ich przyczynę w sobie.

W tej fali nie raz możesz mieć do czynienia z „biednym, utyskującym ego” albo osobami dwulicowymi – od wewnątrz samolubnymi i zawistnymi, na zewnątrz manifestującymi anielskość płynącą rzekomo z serca. Nie daj się zwieść pozorom. Zaufaj swojemu „psiemu instynktowi” i odczuciom.

Lepiej poszukać sobie nowego przyjaciela niż płakać po dawnym
– Anonimowy Autor.

Wskazówki na 13 dni Fali PSA:

● Nie szukaj winnych wokół siebie.
● Przyjmij w pokorze gorzkie lekcje i uzdrów ich przyczynę w sobie.
● Nie daj się wykorzystywać i nie wykorzystuj uczuć innych.
● Bądź rozważny – zanim coś podpiszesz, uważnie przeczytaj.
● Nie miej wyrzutów sumienia, każde partnerstwo ma szansę się udać, ale nie każde musi się udać.

W chwilach gdy czujesz się przygnębiony, bezsilny, samotny albo ogarnia cię gniew lub zwątpienie, usiądź w spokojnym miejscu, rozluźnij mięśnie, zrób dziesięć oddechów – wdech i wydech „usta–usta”. Ćwiczenie to ma moc najwyższej ochrony, dystansuje do dramatów życia, tonuje emocje, budzi radość, otwiera serce na miłość, oczyszcza płuca i skórę.

Fala PSA kontynuuje temat, zainicjowany w poprzedniej białej fali – Fali ZWIERCIADŁA.


Sobota, 3 stycznia 2015 – dzień Białego Magnetycznego PSA

Potrójny OC – to dzień zgłębienia istoty traum i dwulicowości, uwalniania się od masek i ról, jakie gramy w życiu wraz z innymi osobami. Dlatego zachęcam CIEBIE i wszystkich, którzy czytają te słowa, do podarowania sobie, ludziom i Matce Ziemi 10 minut swojego cennego czasu. Tyle mniej więcej zajmuje oczyszczanie Siedmiu Poziomów Pamięci w ceremonii Bolontiku. Nie ma znaczenia, o której godzinie się przyłączysz – w przestrzeni DUCHA wszystko jednoczy się w TERAZ. Tu liczy się przede wszystkim twoja wola i świadomość.


PODZIĘKOWANIE

Dar SERCA to czysta energia, która wraca zwielokrotniona. Dziękuję kolejnym majańskim duszom – Teresie z Bielska-Białej, Teresie z Tychów, Mai z Lublina, Ewie z Piły – za empatię, sympatię i wsparcie dla mojej pracy nad pielęgnowaniem i rozprzestrzenianiem tej wielkiej, uniwersalnej wiedzy oraz podtrzymywaniem płomyka nadziei, że ludzie się przebudzą i świat odmieni się na lepsze.

In lak’ech


[29.12.2014 /9 Chicchan P]


» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
   następne 8 »