Listy
Listy od czytelników

Drodzy Czytelnicy!
Apeluję o cierpliwość i wyrozumiałość. Dziennie dostaję od kilkunastu do kilkudziesięciu listów, nie licząc telefonów.

UWAGA:
Z przykrością informuję, że nie interpretuję indywidualnych kinów narodzin, jak również osobistych wydarzeń. Udzielenie odpowiedzi na kilkaset listów miesięcznie jest po prostu niemożliwe. Wszystkich Zawiedzionych zachęcam do wymiany doświadczeń z osobami szukającymi kontaktu.

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
Fala CZŁOWIEKA
● Udawanie GREKA
● Czas PROROCTWA ● Prawo do bogactwaW dzisiejszym świecie wielu ludzi zapomniało, co znaczy człowieczeństwo, bycie ludzkim. Być ludzkim znaczy ucieleśniać współczucie, tolerancję, szczodrość, życzliwość, dobroć, szacunek, wdzięczność za dary, bogactwa Natury, współodpowiedzialność za środowisko – nasz wspólny ziemski Ogród. Fala CZŁOWIEKA będzie nam o tym nieustannie przypominać.

EB, Żółty CZŁOWIEK – jest duchem rozwoju wszystkich roślin i istot żywych, wyrazem człowieczeństwa i obfitości wszechświata, które wypełnia całe ziemskie Stworzenie. Symbolizuje on róg obfitości, bogactwo, dostatek, ożywienie, żniwo, istotę ludzką jako otwarte naczynie.

Żółta fala jest wypadkową działań w trzech poprzednich falach: Czerwonego Wędrowca (sfera wolności wewnętrznej), Białego Łącznika (sfera uwolnienia) i Niebieskiego Wichru (sfera aktywności ludzi). Być wolnym wewnętrznie to wyzwolić się od lęków i obaw. Uwolnić się to zerwać pęta trójwymiarowych ograniczeń. Być aktywnym to mieć odwagę upomnieć się o ewolucyjne prawo do godnego życia i dobra ogółu.

Poprzednia Fala Wichru na przykładzie Grecji pokazała, że ludzie mają już dość ciągłego zaciskania pasa, nie chcą być maszynami, ofiarami wyzysku korporacji, niewolnikami banków. Powszechnie, Grecy mają opinię ludzi leniwych, zarzuca się im beztroskę, zbyt wygodny styl życia. – A kto by tego nie chciał? Znamy również powiedzenie: „udawać Greka”. A może taką właśnie postawę wobec banków należałoby przyjąć. Wcześniej, w naszym kraju zrobili to frankowicze, ale zostali zakrzyczani.

Fala CZŁOWIEKA jako impuls bogactwa, pełni, dostatku, obfitości – za pośrednictwem Grecji – dopinguje nas do przyjrzenia się problematyce przepływu pieniędzy, lichwy, nakręcania spirali zadłużeń. Pieniądze nie powinny płynąć wyłącznie do banków, ale podążać za ludźmi.

● Może nadszedł czas, by w przestrzeni międzyludzkiej przestał rządzić wirtualny pieniądz, wyzysk, spekulacje, a zaczął panować prymat i władza ludzi pracy nad pieniędzmi.
● Może najwyższy czas, aby uwolnić ludzką świadomość od wiary w potęgę Ducha Materializmu.
● Może już czas powrócić do humanitarnych idei, do przebudzenia Ducha Wspólnoty, do okazywania wzajemnego szacunku, do sprawiedliwego podziału bogactwa i do troski o dobro Natury, bo to ona jest prymarnym źródłem bogactwa, np. ropa naftowa, gaz ziemny, kruszce, rudy metali…

W niedzielę, w dniu 2 BEN P, Czerwonego Biegunowego Wędrowca w portalu, Grecy opowiedzą się w referendum co dalej.


Skąd biorą się pieniądze:

dolary, funty, franki czy euro? Większość z nas odpowie: z Banku Rezerw Federalnych USA, Banku Anglii, Narodowego Banku Szwajcarskiego, Europejskiego Banku Centralnego.

Nazwy sugerują, że są to instytucje państwowe, których misją jest dobro ogółu. Nic podobnego. Każdy z tych banków to prywatna spółka, której podstawową misją jest wytwarzanie zysków dla szczęściarzy będących jego akcjonariuszami. (…) Prawo do drukowania banknotów przysługuje tylko bankom. Wolno im wydrukować banknoty na sumę dziewięć razy większą niż wartość złożonych w nich depozytów. A więc 90 procent emitowanych pieniędzy bierze się z powietrza. – Tworzyć pieniądze mogą tylko banki. (B.Lipton i S.Bhaerman, Przeskok ewolucyjny)


Skąd bierze się gigantyczne zadłużenie?

Kraje mogą pożyczać pieniądze i spłacać dług z odsetkami, ale nie mogą ich tworzyć.

Emisja waluty wyłącznie przez prywatne banki tworzy gospodarkę opartą na długu, w której nigdy nie ma w obiegu dość pieniędzy, aby spłacić pożyczony kapitał i odsetki. Jedynym sposobem na spłatę pierwotnej pożyczki jest ciągły wzrost gospodarczy i nieustające zapotrzebowanie na nowe pożyczki. Innymi słowy, zapożyczanie się może prowadzić tylko do dalszego zapożyczania się. To nawarstwianie się długu nieuchronnie doprowadza do niewypłacalności dłużnika. (Przeskok ewolucyjny)


Schemat zadłużania wyszedł z czasów starożytnego Babilonu. Kapłani pożyczali rolnikom pieniądze i tak manipulowali spłatami, aby ci nigdy nie mogli ich oddać. Zaciągali nowe długi aż stawali się niewolnikami. System musiał w końcu runąć. Wzorzec wyzysku został powielony także w starożytnych społeczeństwach Persji, Grecji i Rzymu z podobnym skutkiem. Dziś odzwierciedla się również w polityce Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) i innych organizacjach finansowych.

Grecja, która po raz siódmy stanęła na skraju bankructwa, to fraktalny powrót do praźródła problematyki w starożytności, i jednocześnie ostrzeżenie dla wszystkich społeczeństw na świecie. Szanujmy brzęczące monety i szeleszczące banknoty, bo plastikowe karty kiedyś mogą nas zawieść, o czym mogliśmy się już nie raz przekonać także u nas, lokalnie.

Dziś, cywilizacja ludzka idzie posłusznie tam, gdzie jest pieniądz. A gdyby tak, na odwrót, pieniądze szły tam, gdzie są ludzie. Może czas upomnieć się o nasze ewolucyjne prawa, tak jak to zrobili Grecy. Co zrobiłyby instytucje finansowe, gdyby cała społeczność europejska zaczęła „udawać Greka”?

Samo opodatkowanie banków niewiele zmieni (ale warto podjąć ten krok), niezbędna jest reforma całej bankowości, która □ skończy z prywatnym przywilejem tworzenia pieniędzy przez banki, □ pozwoli bankom pożyczać tyle pieniędzy, ile mają na stanie; □ wprowadzi nowe pieniądze do obiegu, ale nie w formie długu, ale narodowych dotacji na modernizację infrastruktury tworzącej nowe miejsca pracy związane z wytwarzaniem rzeczywistej wartości. (Za S.Zarlenga z Amerykańskiego Instytutu Pieniądza /AMI)


Proroctwo z Jukatanu

Może teraz, u schyłku roku Solarnego Księżyca, otwiera się "tunel Czasu" do lepszej przyszłości? Proroctwa z Jukatanu zapowiadały, że nadejdą czasy, kiedy:

Pieniądze nie będą zmonopolizowanym instrumentem zadłużenia i kontroli, jak to się dzieje teraz. Pieniądze, niezależnie od tego, na jaką formę wymiany zdecydują się wspólnoty, będą reprezentować energię pozyskaną na drodze świadczenia usług i produkcji towarów w duchu uczciwości. W ten sposób załamie się globalna tyrania, zniknie bieda, świat doświadczy dostatku i pokoju, co trudno sobie dzisiaj wyobrazić. Powróci indywidualna i lokalna suwerenność.
Zanim to nastąpi, wiele jeszcze będziemy musieli wycierpieć… Każda jednostka musi się przebudzić od wewnątrz, aby uwolnić się od zewnętrznych przymusów. Dziś celem i zadaniem przywódców duchowych oraz zastępów oświeconych dusz – propagatorów nowej świadomości – jest wspieranie ludzi w tym procesie. Nie dajmy się zdeprymować obecnemu stanowi świata. Promienie nowego słońca już teraz prześwietlają ciemność. Wielkie prawdy życia znajdują już rezonans w ludzkich umysłach i sercach. Całej uniwersalnej prawdy nie można wyrazić słowami. Aby ją pojąć, trzeba nią żyć.
(H.Kotwicka, Początek końca czy radość początku?)


Do przemyślenia:

Jeśli masz trudności z takimi pojęciami jak bycie godnym, pełnowartościowym, wystarczająco mądrym i chcesz zajrzeć za kulisy swoich zahamowań – to teraz nadarza się szansa wglądu. Fala EB rzuca wyzwanie ślubom ubóstwa i programom kodowanym podprogowo przez współczesnych macherów władzy. Banki nie mogą być „świętą krową” i bezkarnie czerpać zyski z kryzysów, które same knują.

Ku pokrzepieniu /warto obejrzeć do końca:

www.youtube.com/watch?v=EgQE1CuK-28&list=PLcL5DS7CZbHO6JXdq5UB7mcRRWiFXitjX&index=2

Celem życia ludzi nie powinny być dobra materialne,
lecz dobro, jakie w naszym socjalno-społecznym myśleniu,
mają nam wszystkim przynieść.


BOLONTIKU, sobota, 4 lipca 2015
kin 92, dzień Żółtego Magnetycznego Człowieka


Potrójny EB – to idealny czas na wymazanie programów i ślubów ubóstwa, na otwarcie się na dobrobyt i wszelkie bogactwo – duchowe i materialne. Jeśli czujesz się niegodnym, by coś przyjąć, teraz masz możliwość uporać się ze swoim kompleksem niegodności. Taką moc ma ceremonia harmonizowania dziewięciu kręgów pamięci planetarnej „Bolontiku”. Przyłącz się do nas o dogodnej dla ciebie porze, bo w przestrzeni DUCHA wszystko jednoczy się w TERAZ.


PODZIĘKOWANIE

Dziękuję wszystkim majańskim duszom za każdy DAR Serca – w tym Elżbiecie z Frankfurtu, Irenie z Bielawy, Annie z Jaworzna, Mariannie z Januszkowa, 10 Men z Torunia, Alicji z Otwocka i Wioletcie ze Strzyżowa – za empatię, bezinteresowność i energetyczne wsparcie dla mojej pracy nad rozprzestrzenianiem tej wielkiej, uniwersalnej wiedzy i podtrzymywaniem płomyka nadziei, że ludzie się przebudzą i świat odmieni się na lepsze. – Już się przemienia. Dar SERCA to czysta energia, która powraca zwielokrotniona.

Zgodnie z Waszą sugestią, nr rach. bankowego Wydawnictwa PULSAR, na który można przekazywać dobrowolne Cegiełki to: 82 1140 2004 0000 3802 3635 5582, tytuł przelewu „DAR”. Każdy DAR jest na bieżąco księgowany, fakturę darczyńcy otrzymują mailem (nie zapomnieć o podaniu adresu mailowego). Transparencja jest podstawą każdej uczciwej wymiany i swobodnej cyrkulacji energii.


In lak’ech

[2.07.2015 /12 Oc]FENIKS !!!

Nadesłano 22.06.2015

Serdecznie witam!

Dzielę się z Wydawnictwem zdarzeniem, jakie miało miejsce 09.06.2015 roku , w dniu Niebieskiej Biegunowej Ręki na fali Łącznika. W wyniku oddziaływania promieni słonecznych na szklany słój wypełniony wodą diamentową powstał bardzo ciekawy znak do złudzenia przypominający Feniksa, słonecznego ptaka mieniącego się wszystkimi barwami tęczy, posiadającego umiejętność ciągłej odnowy i odradzania się z popiołów. Ten wspaniały ptak zapowiada szczęśliwą przemianę i zmartwychwstanie w świetle.


Zdjęcie oryginalne bez retuszu,
są i inne pokazujące, co nastąpi po odnowie.

Nie sposób pominąć milczeniem tego, co się stało. Przecież wyraźnie widać ,że wszechświat przemawia do nas i dając jednoznaczne wskazówki. A 100% potwierdzeniem jest wpis na stronie Wydawnictwa dotyczący trzynastodniowego okresu fali Niebieskiego Wichru ,której patronuje właśnie Feniks, a która to fala rozpoczęła swój bieg 20.06.2015 r.

Odnowa nabiera rozpędu i jest już nieodwracalna.

Pozdrawiam serdecznie,
Renata
In lak'ech
OSTATNI FRONT
● Czas powrotu do ZDROWYCH ZMYSŁÓW
● Desperackie show SZALEŃSTWA


Dwunasty księżyc – 30.05.-26.06.2015:


Przedostatni, krystaliczny księżyc Roku 9 MULUC, zaglądając za kulisy wydarzeń, dzień po dniu dostarcza ważnych informacji. Dzieje się wiele, zwłaszcza w podziemiu ludzkiej żądzy władzy. Wynik naszych kolektywnych działań poznamy na koniec 12. księżyca i nie da się z nim dyskutować. Będzie tak albo tak, kropka.

Dlatego już teraz każdy z nas powinien zanurzyć się w siebie, przeanalizować swoje dotychczasowe postawy i przekonania, rozważyć każde za i przeciw. Zamiast spekulować, zamartwiać się, narzekać, złorzeczyć, byłoby najkorzystniej dla wszystkich zaufać duchowi przemian i otworzyć się na zmiany świadomie.

Dwunasty krystaliczny księżyc jest „czasem zapłaty za wcześniejsze starania”. W zodiaku indiańskim zwierzęciem opiekuńczym „12” jest KRÓLIK. Co on nam radzi?

Przypatrz się swoim oporom – tylko tak możesz je przeniknąć i uzdrowić, a nie wtedy, gdy z nimi walczysz. Nie osądzaj innych. Odkryj zdrowe nasiona, które czekają na przebudzenie. Rozwiń zdolność kochania, uzdrów stare rany, pozwól odejść lękom, a zbierzesz bogate zbiory. Kochać to znaczy pozbyć się lęku (za J.Ruland, Siła Zwierząt).


Sterowanie masami bez ich wiedzy

Jak to się odbywa, pokazują autorzy książki Przeskok ewolucyjny, w rozdziale „Witaj w domu zdrowych na umyśle”:

„Szum, dezinformacja, teatrzyk marionetek, urządzane są po to, aby nas dzielić... Teraz jednak wyłania się nowy paradygmat, który wymaga od nas świadomego, uważnego i w pełni przytomnego uczestnictwa naszego JA w życiu i w zbliżającym się oświeceniu zbiorowości... Nie możemy wrócić do epoki ludów pierwotnych.
(...)
Możemy pójść tylko naprzód. Warunkiem jest jednak nasza gotowość do powrotu... do zdrowych zmysłów. Dlatego jeśli nie możesz już wytrzymać z szaleństwem, możesz zrobić tylko jedno: zamknąć się w domu zdrowych na umyśle... Każda droga do powrotu do zdrowia psychicznego zaczyna się od uświadomienia sobie problemu.
(...)
Zdrowie umysłowe nie może istnieć w jakimś odizolowanym od reszty świata zakamarku, który dla wygody nie przyjmuje do wiadomości istnienia owej reszty. Prawdziwy zdrowy umysł musi brać pod uwagę szaleństwo dzisiejszego świata i oferować tym, którzy na razie są szaleni, nową świadomość oraz drogę dochodzenia do harmonii”.


Plany „szalonej ośmiornicy”

W relacjach międzyludzkich zdrowie umysłowe polega na integrowaniu przeciwieństw zamiast barykadowania się na którymś z biegunów. (B.Lipton i S.Bhaerman, Przeskok ewolucyjny)

Taką właśnie drogę zaproponował prezydent elekt, najmłodszy na świecie prezydent. (Do tej pory był nim Barack Obama.) I co się zadziało? – Natychmiast znalazł się na celowniku „politycznej ośmiornicy”. Jej „ramię” dosięgło już TK, sejmu i rządu, za chwilę może pojawić się w NBP. Jest na to wiele dowodów, spośród których na plan pierwszy wysuwa się kontrowersyjna ustawa o Trybunale Konstytucyjnym (TK). Zdaniem wielu prawników i przedstawicieli ruchu obywatelskiego ta ustawa może być zapowiedzią „marszałkowsko-sędziowskiego zamachu stanu" na niewygodnego prezydenta – pod osłoną prawa". Zastrzeżenia budzi też sposób i kryteria powoływania i wymiany sędziów TK.

● Ustawa o TK została przyjęta w pośpiechu, 27 maja br. (2 Mag) – dwa dni przed wręczeniem A.Dudzie zaświadczenia wyborczego przez przewodniczącego PKW. Dotyczy ona poważnych zmian ustrojowych, m.in. dając swobodę marszałkowi sejmu do orzeczenia czasowej niezdolności prezydenta do pełnienia urzędu. W takiej sytuacji wszystkie obowiązki prezydenta przejmuje marszałek. Kryteria niezdolności nie zostały jednak sprecyzowane. Bez zmian w Konstytucji RP taka ustawa nie powinna zostać uchwalona, a jednak została. Niestety, w polskim sejmie nie ma miejsca dla „zdrowych na umyśle”. Trzecia kadencja w tym składzie byłaby... – Lepiej nie prowokować losu. Kontrowersje budzi także fakt, że sędziowie TK skutecznie odmawiali wglądu dziennikarzom. Ten sam Trybunał, dużo wcześniej, wydał orzeczenie, że na pół roku przed wyborami i zmianą głowy państwa lub rządu nie należy wprowadzać kontrowersyjnych ustaw, w tym ustrojowych (źródło: A.Urbański). Ustawa o TK trafi do senatu już 10 czerwca.

To miał na myśli A.Duda, prezydent elekt,
apelując do rządu o powstrzymanie się od zmian ustrojowych.

Może się zatem okazać, że wybory wygrał Andrzej Duda, a za chwilę Prezydentem RP zostanie Radosław Sikorski, a Pierwszą Damą Anna Appelbaum-Sikorska. W tej sytuacji nieobecność marszałka R.Sikorskiego w Wilanowie podczas oficjalnego wręczenia zaświadczenia wyborczego może być różnie postrzegana. Co więcej, po wygranej A.Dudy „nadgorliwy” marszałek sejmu pozbawił go mandatu poselskiego i pensji na dwa miesiące. Dobry obyczaj nakazywałby poczekać na oficjalne złożenie mandatu przez prezydenta elekta, jak to uczynił Parlament Europejski. No cóż, gdyby R.Sikorski ukończył Harvard, a nie Oksford, być może nauczyłby się dobrych manier w dyplomacji.

● Zastanawiające jest również to, że przed wyborami pani premier zabiegała o pojednanie, prezydent zaś chciał budować zgodę w narodzie, po przegranej w wyborach nagle zmienili retorykę. Teraz nawołują do walki i pospolitego ruszenia, czyli wojny polsko-polskiej w nowej odsłonie. To nie fair. Prezydent elekt jeszcze nie objął urzędu, a już spotyka się z niebywałą wrogością elit, większą niż prezydent L.Kaczyński. Dajmy A.Dudzie symboliczne 100 dni spokoju. Potem będziemy mogli dokonać wstępnych podsumowań i rozliczeń. Kredyt zaufania i wsparcie dla A.Dudy zadeklarowali już byli prezydenci: L.Wałęsa i A.Kwaśniewski, mimo iż przy urnach wyborczych swój głos oddali na B.Komorowskiego. Dobrym znakiem-symbolem jest również to, że pierwszą depeszę gratulacyjną A.Duda dostał od... prezydenta W.Putina.


STOP SZALEŃSTWU !

Wszystko, co wychodzi ze strony prezydenta elekta i jego zwolenników, obóz władzy tłumaczy jako „złe”. Można nie być zwolennikiem A.Dudy i partii, która za nim stoi, ale nie wolno przyjmować narracji rządu za jedyną właściwą. Deklaracja prezesa PiS o przygotowaniu programu wyborczego spójnego z programem prezydenta elekta jest chyba pozytywna i zrozumiała. Obietnice złożone przez A.Dudę są na miarę pokoleń. Jednak bez stabilnego zaplecza rządowego niewiele uda mu się zdziałać.

Bądźmy dobrej myśli. Zaprzysiężenie Andrzeja Dudy na urząd Prezydenta RP nastąpi w Roku Planetarnego Maga-Jaguara. To bardzo dobry znak!

Teraz każdy z nas ma dogodną sposobność na wyrwanie się z orwellowskiego SZALEŃSTWA i szaleńczego pędu w przepaść. Przed tym przestrzega symbolika glifu Fali BEN: „złowrogie zęby zwisające nad przejściem prowadzącym w nową świetlaną rzeczywistość". (Opisałam to w poprzednim artykule nt. Fali Wędrowca).

Gdy uczymy się na błędach i tą drogą zdobywamy mądrość właściwego postępowania, przestajemy być ofiarami życia, a stajemy się jego świadomymi uczestnikami. (Przeskok ewolucyjny)

Tego życzę nam wszystkim.
In lak’ech


[1.06.2015 / 7 Cauac]PRZESKOK EWOLUCYJNY
● Uzdrowienie organizmu zwanego LUDZKOŚCIĄ
● Spotkanie Fali Wojownika z Falą Wichru
● Trudny wybórNarastające powszechnie poczucie bezsilności, braku perspektyw na przyszłość i towarzyszący temu lęk to znak-informacja, że zamiast podświadomie szukać dróg ucieczki, czas skupić się na przyczynie. W tym roku ponad milion młodych osób deklaruje chęć wyjazdu z kraju, w tym 70 procent to maturzyści. Z uwagi na rok wyborczy politycy nagle dostrzegli problem, ale zamiast coś zrobić, prześcigają się w obietnicach i wzajemnych oskarżeniach.

Jeśli chcemy zaistnieć jako jeden organizm zwany ludzkością, żyjący we wspólnocie zwanej praworządnym państwem, musimy zrewidować nasze zniekształcone podejście do szczęścia, odpowiedzialności, pieniędzy, ekonomii, polityki, wyborów. Pojęcie "polityka" jest tutaj kluczowe. „Polityka to całokształt stosunków między ludźmi żyjącymi w społeczeństwie”. Termin ten został całkowicie wypaczony.

Ta problematyka została ciekawie naświetlona przez B.Liptona i S.Bhaermana w książce Przeskok ewolucyjny, w rozdziale „Uzdrowienie organizmu politycznego”.

Ewolucyjny przeskok jest pilnie potrzebny i nie mamy już czasu na ewolucję powolną i stopniową. […] Ewolucja jest tańcem organizmu z jego środowiskiem. […] Nasza cywilizacja znajduje się w fazie dezorganizacji i rozpadu. […] Wielowymiarowy kryzys, z którym się teraz borykamy, zdaje się świadczyć o zbliżaniu się punktu zwrotnego w naszych dziejach. […] Zamiast skupiać się na kryzysie, uciekamy w nałogi i rozrywkę, usłużnie nam podsuwaną, abyśmy byli stale zajęci – a przez to bierni.

Obserwowane kryzysy społeczne, załamania, naturalne katastrofy są objawami, przez które Ziemia daje nam znaki, że nasze działania, beztroska i presja na biosferę przekracza granice jej wytrzymałości i jeśli chcemy przetrwać, musimy już teraz poważnie się zastanowić nad zmianą sposobu funkcjonowania. Musimy sobie przypomnieć boskie prawa równości, których wykładnią jest: ŻYCIE, WOLNOŚĆ, swoboda ubiegania się o SZCZĘŚCIE. Te prawa musimy wdrożyć we wszystkie obszary życia, zaczynając od ekonomii i polityki, pojmowanych holistycznie.

Słowniki nagminnie definiują politykę jako „sztukę zdobywania i utrzymywania władzy” oraz jako „rywalizację o władzę i przywództwo między grupami interesu, które cechuje używanie przebiegłych i często nieuczciwych praktyk”. [...] Jeśli bardziej zagłębimy się w słownikowe definicje, znajdziemy inne, mniej pospolite znaczenie terminu „polityka”, które dobrze pasuje do wyłaniającego się paradygmatu holistycznego: „Polityka to całokształt stosunków między ludźmi żyjącymi w społeczeństwie”. Przyjmując tę definicję, możemy powiedzieć, że 50 bilionów komórek naszego ciała stanowi wzorcową wspólnotę społeczną. Mądrość harmonijnej polityki, którą komórki prowadzą w naszym wnętrzu, może wskazać nam nowe reguły stworzenia zdrowego organizmu politycznego, opartego na świadomości wspólnego losu.

Szczególna rola przypada tutaj osobom pracującym nad swoim rozwojem duchowym i podwyższaniem pułapu świadomości. Niektóre z nich odcinają się od sfery polityki, zarówno tej praktykowanej, jak i holistycznej, próbując żyć w „innym” świecie. Jednak faktyczny rozwój duchowy dokonuje się w TYM świecie – naszym, a nie ich świecie – egzystującym gdzieś „w górze” czy „obok”.

Teraz nadarza się dogodna sposobność łagodnego „zejścia na ziemię” i „powrotu do czynnego życia”. Taką szansą są nadchodzące wybory prezydenckie, do których każdy przebudzony człowiek powinien podejść w sposób holistyczny. Jak? O tym również mówi Przeskok ewolucyjny:

Wyobraź sobie, jak by to było: idziesz do lokalu wyborczego
i głosujesz na… większe dobro?
– Swami Beyondananda.

To, co reprezentuje sobą preferowany przez nas kandydat, jest zapowiedzią potencjalnego trendu w polu świadomości zbiorowej, który w przypadku jego wygranej stanie się dominujący. Dlatego nie jest istotne, co faktycznie leży w gestii prezydenta, lecz to, o czym mówi i w jaki sposób. Warto przy tym zwrócić uwagę na fale narodzin i pozycje kinów kandydatów – konstelacje są wręcz zaskakujące. Na czoło wysuwają się spolaryzowane energie dwóch fal: Fali Wojownika (duch strategii pokoju i duch psychozy wojny) i Fali Wichru (duch odnowy i duch stagnacji). Mamy 11 kandydatów. W tyglu świadomości spotkało się zatem 11 nurtów, ale na powierzchnię zdołało wypłynąć tylko kilka. Przyjrzyjmy się, co ze sobą niosą?

Bronisław Komorowski, ur. 4.06.1952, kin 207, 12 Ręka na Fali Wojownika
– prowadzi podprogową kampanię wyborczą; nadużywa pozycji, mówi o zgodzie, a poniża rywali i ich zwolenników; w jego sztabie jest zdymisjonowany w atmosferze skandalu minister sprawiedliwości. W programie wyborczym stawia na bezpieczeństwo i dozbrojenie armii (preferencje dla obcych koncernów). Wyborcom proponuje dotychczasową, bierną prezydenturę, czyli nihil novi… – „nic nowego bez zgody...”, lekceważenie głosu narodu (podpisał najbardziej toksyczne społecznie ustawy); osłabienie wizerunku państwa (skandaliczne zachowanie w parlamencie japońskim), trwanie w zakłamaniu, pasywność (W czasie wizyty na Ukraninie tamtejszy parlament podjął uchwałę gloryfikującą członków UPA, nadając im status bojowników o niepodległość i państwowość Ukrainy XX w. Zdaniem prezydenta: Takie rzeczy są czymś normalnym w polityce. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Polska będzie nadal wspierać Ukrainę). To wszystko nie oznacza, że obecny prezydent jest zły; jest taki, jaki jest. Ale pod jego przywództwem przeskok ewolucyjny stanie się raczej niemożliwy, o ile nie dojdzie wcześniej do rewolucji w kraju. □ Bronisław Komorowski reprezentuje ducha Starego Czasu.

Andrzej Duda, ur. 16.05.1972, kin 208, 13 Gwiazda na Fali Wojownika
– prowadzi merytoryczną kampanię wyborczą; jest aktywny, opanowany, do rywali odnosi się z szacunkiem; nie wdaje się w polemiki, mówi o własnym programie. Wyborcom proponuje dialog społeczny, obniżenie wieku emerytalnego, podwyższenie dodatków na dziecko oraz kwoty wolnej od podatku. Jest o 20 lat młodszy od obecnego prezydenta (ma tyle samo lat, co B.Obama, kiedy obejmował urząd prezydenta). Aktywnie wspiera go żona, kobieta z klasą, z zawodu nauczycielka. □ Andrzej Duda reprezentuje ducha Czasu Przełomowego.

Paweł Kukiz, ur. 24.06.1963, kin 82, 4 Wiatr na Fali Wichru
– prowadzi obywatelską, antysystemową kampanię wyborczą, jest autentyczny, bezpośredni, energiczny, zbuntowany, ma wewnętrzną potrzebę wolności. Wyborcom proponuje głębokie zmiany systemowe; stawia na profesjonalizm i odpowiedzialność. Wierzy w to, co mówi; nie zna jednak mechanizmów władzy; jego sztab stara się stwarzać atmosferę wspólnoty społecznej. Do wyborców dociera głównie przez portale społecznościowe (podobnie jak niegdyś B.Obama). Jest symbolem marzeń tej części społeczeństwa, która ma dość korupcji, arogancji i marnotrawienia publicznych pieniędzy. □ Paweł Kukiz reprezentuje ducha Czasu Przejściowego.

Korwin Mikke, ur.27.10.1942, kin 82, 4 Wiatr na Fali Wichru
– jest przeciwnikiem UE; wyborcom proponuje likwidację podatku dochodowego, budowę silnej armii, przywrócenie kary śmierci. Zapowiada, że jako prezydent nie dopuści do tego, by obrażano Polaków gdziekolwiek za granicą. Jest ekscentryczny z tendencjami do mitomanii, niepokorny, wojowniczy. Planuje wspólną przyszłość parlamentarną z Kukizem, połączenie sił i stworzenie nowej partii. (Ma identyczny kin narodzin jak Paweł Kukiz.) □ Korwin Mikke odzwierciedla jakiegoś archaicznego ducha z czasów patriarchatu i mitycznej wieży Babel.

Magdalena Ogórek, ur.23.02.1979, kin 81, 3 Smok na Fali Wichru
– prowadzi nietypową kampanię wyborczą; akcentuje swoją niezależność; zapowiada napisanie prawa od podstaw, zaczynając od podatkowego, zmianę polityki socjalnej i zagranicznej; mówi o potrzebie synergii (!) w relacjach przedsiębiorca – urząd. Patrzy na politykę holistycznie, opowiada się za normalizacją stosunków z Rosją; nie lekceważy zagrożenia terroryzmem; ma wiedzę nt. broni wojskowej (jako dziennikarka przygotowała obszerny reportaż). Nie pozwala narzucić sobie cudzej narracji; jest inteligentna, mądra, opanowana; prezydenta-kontrkandydata traktuje jak zwykłego obywatela, dla rozróżnienia ról nazywa go „panem Bronisławem”, jednocześnie wyrażając tym dezaprobatę za lekceważenie kobiet i rywali (kaszaloty, łódzkie El Dorado, smerfy, nowicjusze). Jest symbolem energii żeńskiej wyzwolonej spod męskiej hegemonii (wyprowadziła w pole „hegemonów” SLD); brakuje jej jednak pasji i doświadczenia (unikając mediów, zaprzepaściła swoją szansę). W przyszłości ma szansę zostać prezydentem. □ Magdalena Ogórek reprezentuje ducha Nowego Czasu.

Magdalena Ogórek podobnie jak Hillary Clinton, pierwsza kobieta w historii Stanów Zjednoczonych kandydująca na prezydenta, przecierają obecnie szlaki dla nowej energii żeńskiej i przyszłych kobiet prezydentów na świecie. To wskazuje, że czas powrotu do duchowej jedności, czas połączenia świętej męskości ze świętą kobiecością, nastaje dla wszystkich, nie tylko uduchowionych. – Także u nas. Ten poziom świadomości przywołujemy do naszego życia na ósmym kręgu pamięci Bolontiku; jest to zapis wspomnień duszy z prapoczątków człowieczeństwa, kiedy energia żeńska i męska znajdowały się w harmonijnej równowadze.

Ten duch zamanifestował się w 2001 r., kiedy wypełniło się proroctwo rdzennych ludów Ameryki, zapowiadające zjednoczenie Kondora z Orłem, energii żeńskiej i męskiej, ludzi serca i ludzi rozumu, co udokumentował film „Biała Droga” (dostępny na www.sklepmeksykanski.pl). W Przeskoku ewolucyjnym czytamy:

Ludzie Kondora żyją prosto, stosunkowo skromnie, a ich bogactwem są pełne radości stosunki wzajemne oraz mądrość czerpana z Natury […] Ludzie Orła często są zamożni materialnie, ale ubodzy duchowo. Bogactwo i posiadanie, jak się zdaje, wypaczyły życie człowieka i osłabiły wspólnotę. […] Ten brak równowagi można odczuć dotkliwie na przykładzie Stanów Zjednoczonych, których obywatele nie dostrzegają absurdów własnej zachłanności. [...] Jeśli chcemy stawić czoła temu szaleństwu, musimy zbadać i na nowo przemyśleć przekonania.

Ten apel dotyczy wszystkich ludzi na świecie, a więc i nas. Jeśli chcemy, aby sytuacja w kraju zaczęła zmieniać się na lepsze, nie możemy trwać w bezruchu. Powinniśmy nawiązać dialog z tymi, którzy cenią linearność i intelekt, polegają wyłącznie na propagandzie i sondażach. Powinniśmy im uświadomić, że poza murami znajomego im ciasnego terytorium psychicznego, istnieje realny świat żywych ludzi, potrafiących czuć i myśleć.

Jeśli Kondor i Orzeł, ludzie serca i ludzie rozumu, otworzą się na siebie i zaczną współpracować, stworzą podwaliny dla nowej etycznej cywilizacji i kiedyś wydadzą na świat niezwykłe potomstwo, jakiego nigdy jeszcze nie widziano w tym świecie. O tym rownież traktuje cytowana książka. Przeskok ewolucyjny to nie jedna z wielu książek, lecz leksykon wiedzy, przewodnik, kronika ewolucji od zarania dziejów aż po dzisiejsze czasy.

In lak’ech


[1.05.2015 / 2 Lamat]BIAŁA SZAŁWIA - święta roślina Indian
Oczyszczanie auryPrzyporządkowanie białej szałwii:
energia żeńska, planeta Wenus, żywioł Ziemia, moc działania: ochrona, zdrowie, długowieczność, mądrość, klarowność widzenia.

Biała szałwia uwalnia od złych mocy i uczuć, niekorzystnych wpływów z zewnątrz, chroni aurę, wprowadza przyjemną atmosferę, poprawia nastrój, niesie modlitwy do Boga i pomocników duchowych, działa błyskawicznie. Doświadczyliśmy tego nie raz także na naszych spotkaniach. Kiedy atmosfera na sali robiła się „gęsta”, wystarczyło podpalić zaledwie 1–3 listki, aby powróciła koncentracja i lekkość. Zauważali to wszyscy, bez wyjątku.

Jak powiadają starzy Indianie, wraz ze wznoszącym się dymem unoszą się nasze prośby i modlitwy do świata ducha i Stwórcy. Kiedy wzrasta wibracja miejsca, negatywne energie, uczucia, emocje zaczynają się kurczyć, rozpływać. Szamani przestrzegają, że białą szałwię wolno używać wyłącznie w dobrych zamiarach.

Z uwagi na bardzo silny aromatyczny zapach jest ona uznawana przez rdzennych mieszkańców Ameryki za jedną z nielicznych roślin, która wnosi czystą, pozytywną energię. Tam, gdzie unosi się dym białej szałwii, złe duchy zaczynają chorować. Dlatego używana jest do ochrony przez złymi mocami i utrzymania bardzo klarownej, pozytywnej świadomości. Biała szałwia symbolizuje płodną energię żeńską, przypisana jest medycynie kobiet, obdarza siłą, zsyła mądrość, jasność widzenia, czystość zamiarów, klarowność celów.


Białą szałwię można stosować do uzdrawiania ducha, ciała i świata myśli, równoważenia energii, okadzania domu, garażu, miejsca pracy, przepędzania insektów, oczyszczania nowego mieszkania zanim się do niego wprowadzimy, pomieszczenia, w którym przebywał ktoś chory, przedmiotów, np. amuletów, biżuterii, odzieży, sterylizacji i ładowania kamieni szlachetnych, także tych używanych w terapii. Po okadzeniu są one w pełni naładowane energią, gotowe do ponownego użycia. Działanie białej szałwii jest porównywalne do sterylizacji instrumentów medycznych. Ma ona właściwości bakteriobójcze, dlatego kiedy pojawiają się pierwsze symptomy przeziębienia można wziąć trzy listki i spalając je po kolei, z każdego wziąć jeden wdech dymu nosem. Łącznie trzy wdechy! Można to powtórzyć w ciągu dnia. Co ważne, biała szałwia nie drażni alergików.


SPALANIE BIAŁEJ SZAŁWII

Do spalania szałwii potrzebna jest kadzielniczka lub muszla oraz zapałki (nie używać zapalniczek). Kadzielniczki są wytworem człowieka, muszle morskie – dziełem Natury. Różnica jest znacząca.

Muszla symbolizuje żywioł Wody, dlatego ma szczególną, oczyszczającą energią. Podczas spalania szałwii w muszli dokonuje się połączenie pięciu żywiołów – Ziemi (szałwia), Powietrza (dym), Ognia (żar), Wody (muszla) i Eteru (modlitwa, inwokacja Ducha).

Osobiście preferuję muszle, choć nie jest to wymóg. Od lat do rytuału oczyszczania używam tylko jednej, szczególnej dla mnie muszli. Trafiła do mnie w specyficznych okolicznościach. Pojechałam do sklepu po białą szałwię. Ku mojemu zdziwieniu przy kasie sprzedawczyni przypominającą wyglądem wróżkę lub szamankę powiedziała mi, że ma dla mnie coś jeszcze. Pokazała mi piękną muszlę ozdobioną alfabetem runicznym. Spojrzałam na nią nieufnie, potem na muszlę – cena była dosyć wysoka jak na owe czasy. Ona jednak nie ustępowała: „To ostatnia muszla. Niech pani ją kupi, jest niezwykła, sama się pani przekona i na pewno nie będzie żałować”.

W grudniu ubiegłego roku znów pojawiła się muszla – tym razem w subtelnej przestrzeni. Leżała na dnie morza, na jasnym piasku, promieniowała nieziemską energią. Zaczęłam szukać w Internecie głębszego znaczenia i dodatkowych informacji. Niedługo po tym piękne, okazałe muszle znalazły się w naszym sklepie.

SYMBOLIKA MUSZLI

Muszle od zarania dziejów były wykorzystywane w różnych religiach, kultach magicznych, jako instrument, a nawet jako remedium na niektóre dolegliwości. Uważano je za przedmioty obdarzone nieziemską mocą. Stanowiły one obiekt wymiany i handlu i w ten sposób docierały do regionów, których mieszkańcy nigdy nie widzieli morza. Tam obdarzano je wyjątkową czcią.
Dla ludów pierwotnych muszle były atrybutem bóstw morskich, zapewniały nieśmiertelność, wiązano je także z Księżycem i energią żeńską. W mitologii greckiej Afrodyta, bogini piękności, miłości i płodności, jest niejednokrotnie przedstawiana jako wyłaniająca się z morza, stojąca na muszli. W chrześcijaństwie muszla stała się symbolem Maryjnym, ponieważ Maria nosiła w łonie Jezusa jako cenną perłę. We śnie widok pełnej muszli zawsze ma wydźwięk pozytywny, symbolizuje płodność myśli, świadomość celu, pragnień i dążeń, pokonanie trudności z trudem, wyjawienie tajemnic.
DYM BIAŁEJ SZAŁWII

Sposób palenia się białej szałwii i rozchodzenia się dymu jest znakiem-informacją o stopniu zanieczyszczenia. W pomieszczeniach czystych energetycznie szałwia spala się równomiernie, dając dużo dymu. Natomiast w pomieszczeniach mocno zanieczyszczonych, o dużej kumulacji negatywnych energii, szałwia przygasa, ustawicznie trzeba ją rozdmuchiwać. Gdy pomieszczenie nawiedzone jest dodatkowo przez silne byty astralne, szałwia często gaśnie i trzeba ją na nowo podpalać. Należy uzbroić się w cierpliwość. Jeśli taka huśtawka trwa zbyt długo, warto przywołać na pomoc archanioła albo moc Jam Jest.


OCZYSZCZANIE AURY BIAŁĄ SZAŁWIĄ

Aurę należy oczyszczać systematycznie, co kilka lub kilkanaście dni. Natomiast codziennie warto ją „czesać”, przesuwając dłonie w odległości 5–8 cm od ciała, od góry w dół. Na koniec, w tej samej odległości od ciała, można mentalnie „podnieść” energię na plecach, zaczynając od kości ogonowej ku głowie.

Krok po kroku:

 Do rytuału oczyszczania trzeba się przygotować: warto wziąć kąpiel z dodatkiem soli morskiej, następnie spłukać ciało pod prysznicem. Jeżeli ktoś nie lubi kąpać się w soli, może symbolicznie posypać się solą.

 Należy zdjąć metalowe dodatki jak pierścionki, obrączki, naszyjniki, zegarki, okulary, paski z metalową klamrą itp. Wyroby z metalu produkowane są przez człowieka, mogą zatem skupiać i wchłaniać negatywne energie z zewnątrz. Takie przedmioty warto oczyszczać co kilka dni, „kąpiąc” je w dymie.

 Podpalić białą szałwię, rozluźnić ciało, zrobić cztery głębokie wdechy i wydechy, pozdrowić ducha rośliny, wypowiedzieć prośbę, intencję, modlitwę do boskiego Źródła – najlepiej własnymi słowami.
Po tym przystępujemy do oczyszczania. Rozprowadzamy dym rękoma lub z pomocą pióra – na oczy, uszy, usta, serce, następnie całe ciało aż do stóp. Jeśli chcemy zdjąć z barków ciężar lub złagodzić problemy, trzeba skierować dym na plecy, najlepiej z pomocą pióra.

Symbolika:

● Oczyszczamy OCZY,
aby dostrzegały wokół nas prawdę, piękno naszej Matki – Ziemi, dary zesłane nam przez Stwórcę, miłość jednoczącą nas z rodziną, przyjaciółmi, środowiskiem.
● Oczyszczamy USTA,
aby wypowiadały prawdę, dziękowały za wszelkie dobro, wielbiły głośno Stwórcę.
● Oczyszczamy USZY,
aby usłyszały spirytualną prawdę – prawdę, którą przekazuje nam Stwórca i cztery Kierunki, abyśmy wykorzystali ją do uzdrawiania; dzięki spirytualnej prawdzie stajemy się otwarci, możemy usłyszeć ludzi wołających o pomoc; jedno nasze dobre słowo pomaga uzdrowić dziesięć złych.
● Oczyszczamy SERCE,
aby czuło prawdę, dzięki której wzrastamy w harmonii, zachowujemy równowagę, stajemy się wolni, łagodni, czyści, wrażliwi na innych.
● Oczyszczamy STOPY,
aby prowadziły nas ścieżką prawdy i przybliżały do ludzi i do Stwórcy, i aby pomagały nam ujść przed wrogami.

In lak'echKOLOR FALI a CYKL OSOBISTY


● Witam serdecznie, od wielu lat śledzę pani stronę i kalendarz Majów, za co chciałam podziękować z całego serca. Dopiero teraz jednak nasunęło mi się pytanie, jak rozumieć, że jeden kolor (fali urodzenia) powtarza się i zabarwia wszystkie kolejne lata, czyli całe życie. [BŁĄD, przyp. H.K.] Urodziłam się 15.06.1981 i moim kinem jest Niebieska Kosmiczna Noc. Co roku jednak w dniu moich urodzin, inny kin i kolor naznacza następne 12 miesięcy. Tak jak kolor kinu powtarza się co 4 lata, a numer tonu co 13 lat, tak kolor fali co rok pozostaje niezmienny (od urodzenia). [BŁĄD, przyp. H.K.] Prosiłabym bardzo o wyjaśnienie mi zależności… Pozdrawiam. Joanna.


Podobne dylematy może mieć więcej osób, dlatego wyjaśniam:

NARODZINY są momentem, w którym każdy człowiek wiąże się z dominującą w tym dniu jakością energii – kinem narodzin (ton, pieczęć, fala, partnerzy krzyża powiązań) – i przez całe życie pozostaje jej nosicielem. To jest jego punkt startu, przy czym fala narodzin nakreśla mu główną (nadrzędną) tematyką życia. Aby podołać inkarnacyjnym wyzwaniom człowiek dostaje zadania na 52 lata życia w obszarze swojej rodziny solarnej. Dzięki temu może rozwijać się wielotorowo, a jego życie nie będzie monotonne.

Jakość narodzin była dominująca jedynie w pierwszym roku życia, potem zeszła na plan drugi, ale nadal jest obecna – tyle tylko że gdzieś głęboko w tle działań danej osoby. Uaktywni się ona dopiero w 53. roku życia w dniu urodzin, kiedy osoba skończy 52 lata. W 53. roku wszystko zaczyna się od nowa, tzn. człowiek dostaje szansę naprawy lub uszlachetnienia tego, co wypracował w ciągu 52 lat. Stąd prawdziwi ludzie sukcesu to dopiero ci po pięćdziesiątce. Wcześniejsze sukcesy są ważne, ale nie kluczowe.

W przypadku osoby urodzonej 15.06.1981 r. w kinie 143, czyli w znaku 13 Nocy na Fali Małpy, będzie to data 15.06.2033 r. Tu dostanie ona szansę nadrobienia tego, co przeoczyła w pierwszym 52-letnim cyklu. Ten dzień zainicjuje jej faktyczny start w dojrzałość. W zależności od tego, z jakim potencjałem wystartuje, albo otworzy się przed nią przestrzeń sukcesów, albo trudności jako znak upomnienia, aby natychmiast zabrała się do pracy. W drugim 52-letnim obiegu bezpośredni ster w życiu przejmuje Wyższe Ja (dusza), roszczenia ego schodzą na plan drugi.

To oznacza, że w wieku dojrzałym nie można zasłaniać się sukcesami z pierwszego 52-letniego cyklu, chcąc zagłuszyć lub usprawiedliwić swoje szkodliwe działania w teraźniejszości. Niestety, tak dzieje się w przestrzeni medialnej w przypadku niektórych osób publicznych. Nie można przymykać oczu na ich negatywne oddziaływanie na innych poprzez obraźliwe słowa czy podsycanie nienawiści tylko dlatego, że w młodości dany osobnik np. próbował wysadzić w powietrze pomnik Dzierżyńskiego. Podobnie jest w przypadku niechlubnych czynów z przeszłości. Nie można nieustannie do nich wracać i wciąż dyskredytować daną osobę, lecz trzeba patrzeć, jaka jest ona teraz. Ludzie się zmieniają w międzyczasie, czasami na lepsze, innym razem na gorsze. Liczy się to, co reprezentują sobą w teraźniejszości.

Uniwersum pomyślało o wszystkim. Dlatego abyśmy nie spoczęli na laurach, co 13 lat, kiedy domyka cykl, zaczyna zawodzić rutyna i wcześniejsze strategie na przetrwanie, pojawia się podświadomy lęk, zaczynamy tracić pewność siebie, poczucie stabilności, bezpieczeństwa itp. W ten sposób los zmusza nas do zrobienia następnego kroku w rozwoju.

Indywidualne 13-letnie cykle życia

W pracy nad samorozwojem szczególnie ważna jest obserwacja 13-letnich cykli życia. Każdy rok jest częścią składową 13-letniej „układanki”. Tylko tak można w pełni zrozumieć sens potencjalnych wzlotów i upadków w danym roku. Potrzebujemy minimum 13 lat, aby dokonać trwałych zmian w życiu, sposobie patrzenia na ludzi i polu świadomości.
Każdy 13-letni cykl rozpoczyna się w dniu urodzin, kiedy obok pieczęci stoi ton 1, magnetyczny. Kin tego roku określa główny cel oraz kluczowe zadania i wyzwania na najbliższe 13 lat. Przez te 13 lat, w dniu urodzin pojawiają się fale w tym samym kolorze. Kolejność pojawiania się kolorów fal w 13-letnich cyklach jest niezmienna: fala czerwona, fala biała, fala niebieska, fala żółta, fala czerwona, fala biała, niebieska itd. Tak może narodzić się pełna harmonia w naszym życiu. Budujemy ją w ciągu 52 lat, przez 13 lat dany kolor, a utrwalamy w drugim 52-letnim obiegu. Harmonia rodzi się wtedy, kiedy cztery kolory pozostają we współbrzmieniu, współpracują ze sobą synchronicznie. U osoby urodzonej 15.06.1981 roku wygląda to następująco:

Kolor CZERWONY – konfrontuje z następstwami wcześniejszych działań, zapowiada nowy początek; tu warto wybrać nowy kierunek myślenia, inny niż dotychczas sposób podejścia do określonej problematyki, ludzi, życia.

Kolor BIAŁY – segreguje sprawy, określa stopień trudności, rzuca konkretne wyzwania celem ustabilizowania sytuacji.

Kolor NIEBIESKI – wprowadza przejściowy chaos, obliguje do zmian i modyfikacji, testuje odwagę do podjęcia przemyślanego ryzyka. Tu nie liczy się sukces czy porażka, lecz innowacyjność i ODWAGA. Dlatego każdy, kto podejmuje działanie, jest zwycięzcą już na starcie 13-letniego niebieskiego cyklu.

Kolor ŻÓŁTY – urzeczywistnia faktyczny zamiar i intencje, stopniowo domyka toczące się procesy, budzi wrodzone talenty i predyspozycje, pokazuje wyniki.


Osobisty związek z bieżącą falą

W każdej fali dwa lub trzy kiny należą do naszej osobistej rodziny solarnej. W obecnej Fali Wiatru dla osoby ur. 15.06.1981 będą to dni z kinami: 2 Noc (25.02.2015), 7 Gwiazda (2.03.) i 12 Wędrowiec (7.03). W tych dniach ma ona bezpośredni wgląd w swoją przeszłość i przyszłość, dotyczącą lat 2009–2010 (wiek 28 lat), 2014–2015 (obecnie 33 lata) i 2019–2020 (wiek 38 lat), licząc od 15 czerwca. Zobacz rysunek.

Wszystko, co wydarzy się w tych dniach jest dla niej ważną informacją. Tu pozna swoje skarby, które powinna pielęgnować, i swoje słabości, na którymi powinna się pochylić już teraz, aby nie przytłoczyły jej w przyszłości. Tutaj bardzo pomocne są notatki robione obok kinów w Kalendarzu 13 Księżyców, dotyczące samopoczucia, stanu zdrowia, snów, konkretnych zdarzeń w polu osobistym.
Dlatego powtarzam:
niezależnie od kinu narodzin, każdy dzień jest dla nas diagnozą osobistą, ujawniającą na bieżąco poziom naszej dojrzałości i stan indywidualnego dorobku po stronie "winien" i "ma". W zrozumieniu informacji dnia lub roku bardzo pomocna jest broszura Język Światła. Opracowane przeze mnie przesłania energii tonów i pieczęci są proste, praktyczne, zaczerpnięte z codziennego życia i przez to zrozumiałe także dla osób, które nie pracują regularnie z kalendarzem Majów albo stawiają dopiero pierwsze kroki w tej przestrzeni.

Interakcje z energią przewodnika roku

W zrozumieniu głębszego sensu życia oraz przyczyyny i celowości problemów szczególnie efektywna okazuje się świadoma współpraca z energią przewodnika. Pieczęci przewodnika roku zawsze towarzyszy ton 1, magnetyczny (początek fali), co oznacza, że zawsze kiedy w Kalendarzu 13 Księżyców pojawi się jego fala, będzie on codziennie – przez 13 dni, przekazywać podopiecznemu informacje, adresowane bezpośrednio do niego. Wówczas należy zwracać szczególną uwagę na swoje nastroje, kontakty, relacje z ludźmi, sytuację w domu, miejscu pracy, otoczeniu itp. Przewodnik czuwa, aby podopieczny nie zboczył z kursu, przestrzega go przed pułpkami, wszelkimi sposobami naprowadza na właściwą drogę.

W przypadku osoby ur. 15.06.1981 obecna fala – Fala Białego Wiatru – przesyła jej cenne wskazówki z przyszłości (informacje dharmy), dotyczące potencjalnych wyzwań w roku 15.06.2020-14.06.2021 (kin roku 13 Zwierciadło, przewodnik 1 Wiatr). Jest to ostatni rok w jej 13-letnim białym cyklu. Zobacz rysunek wyżej, a następnie porównaj kin z datą w aktualnym Kalendarzu 13 Księżyców lub ściennym.


Powyższe tematy omawiane są na kursach i warsztatach /najbliższy termin w połowie marca.

In lak’ech


[27.02.2015 / 4 Chicchan]KONFLIKT rosyjsko-ukraiński
● Agresja to zgubny doradca ● Demonizowanie PutinaObecny rok Czerwonego Solarnego Księżyca – 9 MULUC, to rok duchowej inspiracji i kluczowych decyzji. Ton 9, solarny, przyporządkowany do sfery przeznaczenia (sfera dharmy – programy dla przyszłości), to szczególna jakość w każdym 13-letnim cyklu. Tu wszystko się różnicuje, ziarno oddziela się od plew, ludzie dostają duchowe wsparcie przy podejmowaniu ważnych decyzji, tu można stać się suwerenem jako jednostka i naród. Prawo wolnej woli i wolności wyboru jest wciąż niepodważalne, święte.

„9” jak każda jakość na Ziemi, ma swój wzorzec światła i wzorzec cienia. Zależy więc od każdej jednostki, rządu i narodu, z którego wzorca zechcą czerpać duchową inspirację. W przypadku gdy stara, egocentryczna świadomość nie zechce ustąpić miejsca nowej, będzie zagłuszać głos sumienia, odrzucać szansę dokonania zwrotu, to za sprawą ludzkiego uporu, obojętności, prywaty, żądzy – na poziomie duchowym zostaną zaprogramowane wszystkie znane formy krachu, które na koniec znajdują ujście w głębokiej frustracji, napięciach społecznych, strajkach, przewrotach, katastrofach, wojnach.

W tym roku można znaleźć optymalne wyjście z impasu. Trzeba tylko chcieć otworzyć oczy, zamknąć dumę w „piwnicy” i oceniając sytuację pod kątem realnych możliwości – samodzielnie, bez emocji i uprzedzeń, poszukać przestrzeni do dialogu i pokojowych rozwiązań. Sytuacja, w jakiej znalazł się świat, Europa, Polska, ma zmusić ludzi, rządy, narody, organizacje do podjęcia istotnych decyzji w kwestiach przyszłości świata. Tak dzieje się między innymi na Ukrainie.

Jedno z Praw Czasu mówi: „dopóki nie pokochasz siebie, nie zdołasz pokochać innych”. „Pokochać siebie” znaczy uzdrowić syndrom ratownika, cierpiętnika, samarytanina, czyli najpierw zatroszczyć się o własne dobro – zdrowie, życie, bezpieczeństwo. Jeśli sami nie będziemy czuli się silni, zwarci i bezpieczni, nie zdołamy zapewnić bezpieczeństwa innym. Nie ma w tym ani krzty egocentryzmu, lecz mądrość i doświadczenie życiowe. Zawsze można i należy spieszyć z pomocą humanitarną narodom dotkniętym wojną.

W przypadku konfliktów narodowych nie należy angażować się emocjonalnie ani wychodzić przed szereg. Stąd demonizowanie postawy prezydenta Putina niczego dobrego nie wróży. Jest on taki jaki jest, naród go akceptuje albo z wyboru, albo ze strachu, nie nam to oceniać. Wszelkie prowokacje, emocje, obraźliwe słowa, agresywna krytyka pod jego adresem to paliwo, które daje mu moc i przewagę nad światem. Jeśli chcemy wspomóc nastanie pokoju na wschodzie Europy, to najbezpieczniej jest przesyłać energię miłości Gai, Matce Ziemi, wraz z modlitwą o pokierowanie jej tam, gdzie jest najbardziej potrzebna.

Ukraińcy, zamiast łudzić się i liczyć, że ktoś lub coś załatwi za nich ich problemy, sami powinni poszukać realnych rozwiązań w obecnej sytuacji. Sprawy już dawno wymknęły się spod kontroli. Rząd zbyt pochopnie ustanowił język ukraiński językiem urzędowym, wprawdzie szybko się z tego wycofał, ale wystarczyło to Rosji, by podjąć interwencję militarną w obronie praw Rosjan mieszkających na Ukrainie. W konsekwencji Ukraina utraciła Krym. Od początku było oczywiście, że na tym konflikt się nie zakończy. Rosja „musi” mieć dostęp do Krymu i nie zrezygnuje. Dziś rząd ukraiński stoi przed bardzo trudnym wyborem: albo mieć wschód kraju przeciwko sobie, albo dojść do porozumienia z Rosją i udostępnić jej korytarz lądowy do Krymu, np w formie dzierżawy. Czasami trzeba coś stracić, żeby później odzyskać to z powrotem.

Jak udowodniła historia, Polska przeżyła trzy zabory, a dziś ma status wolnego państwa. Nie powinniśmy mieszać się w konflikt rosyjsko-ukraiński, bo wyjdziemy z tego mocno „poturbowani”. Jesteśmy za słabi politycznie. Sankcje unijne wobec Rosji najbardziej uderzyły w naszą gospodarkę. UE pozostaje głucha, nasz rząd stoi bezczynnie, jest bierny, skoncentrowany wyłącznie na sobie. Tymczasem Francja, Holandia i Belgia za kulisami „spiskują” z Rosją, jak ominąć sankcje; kraje te wystąpiły do UE o uchyleniu im zakazu eksportu mięsa i drobiu do Rosji, na marginesie – w miejsce luk po polskich dostawcach. Tak czy inaczej, rozwiązanie konfliktu ukraińskiego to sprawa unijnej i amerykańskiej dyplomacji, a nie nasza. Nie zaproszono nas do negocjacyjnego stołu – i na szczęście! Swoją drogą, skoro po katastrofie smoleńskiej nie chcieliśmy drażnić Rosji, dlaczego robimy to teraz?

W trosce o nasze bezpieczeństwo prezydent, rząd i cała klasa polityczna, zamiast prowokować Rosję bzdurnymi wywodami, powinni zadbać o dobre relacje z sąsiadami, w tym także z Rosją. Rosja nie zgłasza żadnych roszczeń terytorialnych wobec Polski, mają je natomiast ukraińscy nacjonaliści, zasiadający w parlamencie. Ci, którzy chcą wspierać zbrojnie Ukrainę – polityczni watażkowie, posłowie, publicyści, w każdej chwili mogą zaciągnąć się do armii ukraińskiej jako ochotnicy i tam walczyć o słuszną ich zdaniem sprawę. Wojna jest najgorszym rozwiązaniem!

Największym paradoksem jest to, że rząd chce pomóc Ukrainie przywrócić wewnętrzny ład i porządek, a nie potrafi zrobić tego we własnym kraju. Nasz Śląsk to taka mikro Ukraina. Ukraińcy, nie mając stabilnego zaplecza finansowego ani broni i decydując się na wojnę z Rosją, narażają kraj na gigantyczne zniszczenia i ofiary w ludziach. Analogicznie, na Śląsku, choć w mikroskali, rząd zamiast szybko zażegnać konfliktom i uchronić spółkę węglową i skarb państwa przed gigantycznymi stratami finansowymi, bronił „najdroższego na świecie” prezesa i zaciekłego wroga związkowców, by pokazać górnikom, kto ma władzę. Z pomocą władzy przyszedł „niezawisły” sąd, który w trybie ekspresowym wydał opinię o nielegalności strajku i wezwał górników do natychmiastowego podjęcia pracy. Górnicy nie ulegli. W końcu porozumienie zostało podpisane. Miejmy nadzieję, że tym razem warunki zostaną dotrzymane. Czy trzeba było czekać aż 16 dni, by ustąpić?

Jednak napięcia społeczne wciąż rosną, za chwilę wyjdą na ulice następne grupy zawodowe. Tak już jest, że w roku wyborczym nasilają się protesty, bo to jedyny moment, kiedy władza w trosce o swoją przyszłość jest gotowa pójść na pewne ustępstwa. Po wyborach życie wraca do „normy”, zamiera dialog społeczny, wyborcy stają się bezwolnymi obserwatorami. W dzisiejszych czasach istnieją dwie siły zdolne coś poruszyć - związki zawodowe i internauci. Jednak tylko związki zawodowe, dziś już zdziesiątkowane, mają prawo do zorganizowania strajku pod warunkiem, że zawiodą wszystkie inne formy porozumienia z pracodawcą. Dlatego niezależnie, ile kosztuje ich utrzymanie, powinny przetrwać i mieć aprobatę społeczną. Medialna nagonka na związkowców jest nieuprawniona. Jest oczywiste, że patologie zdarzają się wszędzie, także na szczytach władzy i w sejmie. Tylko że tam nikt nie próbuje z tym walczyć. Co więcej, skompromitowane osobistości zachowują stanowiska albo przechodzą na wyższe; przykładem jest kancelaria pani premier. Tajemnicze układy mają się dobrze, zaś społeczeństwo nie ma na nie wpływu. Czy o taką demokrację chodzi Ukrainie? Jak twierdzą, jesteśmy dla nich wzorem.In lak’ech

[sobota, 14.02.2015 / 4 EB, szef zielonego zamku Czasu]
Zanim potępisz lekarzy – PRZECZYTAJ !
● Na kim oszczędza minister zdrowia?
● Dramatyczny list Pani Doktor, lekarza rodzinnego z woj. opolskiegoJAK SKŁÓCIĆ PACJENTA z LEKARZEM?
A z czasem pacjenta nie-onkologicznego z onkologicznym?

Ani minister zdrowia, ani lekarze Porozumienia Zielonogórskiego (PZ) nie wiedzą, że energią nośną 2014-2015 roku jest 9 KSIĘŻYC /Muluc. My natomiast wiemy, że ten rok to ostatnia szansa na wysadzenie zatorów, m.in. w sektorze zdrowia, i podjęcie decyzji co dalej? Od początku roku byliśmy świadomi, że problematyka funkcjonowania służby zdrowia będzie musiała wyjść na światło dzienne – przewodnikiem roku jest bowiem 1 WĄŻ /Chicchan.

Do erupcji doszło w szóstym rytmicznym księżycu, którego zadaniem jest równoważyć toczące się w tle procesy, spowolniając tempo degradacji i aktywując impuls sanacji. Jeśli środowisko lekarskie nie wykaże solidarności i nie zacznie mówić jednym głosem, jeszcze w tym roku możemy stać się świadkami powolnej agonii – ale nie systemu, lecz zwykłych ludzi. Problematyka zaogniła się po Nowym Roku, kiedy weszły w życie nowe ekspresowe reformy bez pokrycia finansowego. Znaczna część środowisk lekarskich poparła już protesty PZ i zaczęła rozważać wypowiedzenie podpisanych z NFZ umów.

W tej chwili znajdujemy się w spolaryzowanej przestrzeni Fali PSA. Świadomość zbiorowa oscyluje między biegunem lojalności, solidarności, uczciwego partnerstwa, w tym partnerstwa „minister – lekarz”, i biegunem nielojalności, oszczerstw, zdrady, manipulacji na linii „minister – lekarz – pacjent”. Od teraz pierwszeństwo do lekarzy mają pacjenci z zieloną książeczką, natomiast dla pozostałych drastycznie wydłuży się kolejka do lekarzy specjalistów czy na badania tomograficzne. W nagłych przypadkach pacjenci nieonkologiczni będą musieli leczyć się prywatnie (o ile ich stać), albo uzbroić się w cierpliwość i liczyć, że nic złego się nie stanie. NFZ znów triumfuje.

Gdzie jest gospodarz kraju, pani premier? 31 grudnia 2014, w dniu Niebieskiej Spektralnej RĘKI (kin 167, 11 Manik, Fala Ziemi) minęło 100 dni urzędowania pani premier, z wykształcenia lekarz specjalista w zakresie medycyny rodzinnej. Dostała kredyt zaufania, a to, jak go wykorzystała, dowiemy się z jej ust niebawem.
W środę, 7 stycznia, w dniu Białego Wiodącego MAGA, (kin 174, 5 Ix, Fala Psa) pani premier ma podsumować 100-dniowy okres swoich rządów. Być może to jest przyczyną, że obecny minister zdrowia nagle zmienił zdanie i mimo święta, po godz. 16 zasiadł do negocjacji z przedstawicielami PZ. Pani premier potrzebuje na środę sukcesu, a nie strajków lekarzy. Czy nadal będzie dumna z reformy służby zdrowia własnego autorstwa, dotyczącej komercjalizacji placówek medycznych, którą jako ówczesna minister zdrowia przygotowała w trybie ekspresowym? Wtedy, ogłaszając pakiet ustaw zdrowotnych, powiedziała: „Niektórzy mówili, że na reformę trzeba 7 lat, my potrzebowaliśmy tylko 50 dni”.

Niestety, tego systemu nie da się już naprawić. Jedyne możliwe rozwiązanie to stworzyć go od podstaw, czyniąc go strategicznym, państwowym sektorem oraz uwzględniając dłuższą żywotność społeczeństwa. Wtedy zacznie liczyć się pacjent, a nie pieniądz.

O tym, jak funkcjonuje nasz system zdrowotny, przekonałam się jesienią 2014 roku, kiedy po dość poważnym urazie dostałam od lekarza rodzinnego skierowanie do chirurga ortopedy. Okazało się jednak, że limit jest wyczerpany do końca roku i dopiero w grudniu będą prowadzone zapisy na pierwszy kwartał 2015 roku. Do tego czasu byłabym najprawdopodobniej kaleką. Czy mogłam mieć pretensje do lekarzy? Nie, bo to nie oni ustanawiają martwe prawa.

Zgodnie z artykułem 68 Konstytucji RP, "każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Obywatelom, niezależnie od ich sytuacji materialnej, władze publiczne zapewniają równy dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych".
- Cóż, szlachetny zapis, tylko jak go wyegzekwować...

In lak'ech

DRUGIE DNO PROBLEMATYKI
List od lekarza rodzinnego z opolszczyzny
PRZECZYTAJ JEGO TREŚĆ i PRZEDYSKUTUJ ZE SWOJĄ RODZINĄ
Jeśli do ciebie przemówi, przekaż go dalej


"Do moich pacjentów, znajomych i przyjaciół!

Postanowiłam napisać list z prośbą o przesłanie go dalej jak najliczniejszej grupie ludzi. 3 stycznia (kin 170, 1 PIES, przyp.) po dzienniku widziałam rozmowę z politykami na temat sytuacji jako zaistniała w POZ (Państwowa Opieka Zdrowotna). Prowadząca wielokrotnie mówiła, że nie rozumie postępowania Porozumienia Zielonogórskiego (PZ). Cała sprawa została sprowadzona do nadmiernych żądań finansowych, braku odpowiedzialności i krzywdzenia pacjentów. Jak pewnie wszyscy zauważyli, do tej rozmowy nie został zaproszony nikt ze strony lekarzy, a o tym, czego chcą lekarze, wypowiadał się autorytatywnym głosem przedstawiciel Platformy Obywatelskiej. Przekłamania i oszczerstwa są poważne i poważne jest to, o co walczy Porozumienie Zielonogórskie.

Bardzo poważnym problemem POZ (myślę, że nie tylko) są starzejący się lekarze. W województwie opolskim średnia wieku lekarza pracującego w POZ przekroczyła 57 lat. Gdyby w tej chwili z systemu odeszli emeryci, to system by się zawalił. Młodych kształcących się lekarzy jest niewielu.

Ja miesięcznie przyjmuję ponad 1200 pacjentów. Średnio 50–70 osób dziennie. Zdarzają się dni, gdzie tych pacjentów przyjmuję i 100. Każdego roku dochodzi nowa praca. Część jest widoczna dla wszystkich, bo większą część czasu patrzę w monitor i stukam w klawiaturę. Dużej części Państwo nie widzicie. Skraca się czas poświęcony na kontakt z pacjentem, a wydłuża czas biurokratyczny. Lekarze i tak nie są w stanie prowadzić kartotek w sposób zgodny z przepisami i bezpieczny dla siebie, bo starają się wypełnić swoje podstawowe zadanie leczenia pacjentów”.

UMOWA NFZ godzi w dobro PACJENTA

„W nowej umowie jest kilka niemożliwych do przyjęcia zadań. Jest ona skierowana przeciwko pacjentom i stawia pacjentów i lekarzy naprzeciwko siebie. Tylko razem jesteśmy w stanie zawalczyć o wspólne dobro.


● Pierwsza sprawa – PAKIET KOLEJKOWY

Wszystkiego nie wiem, ale to, do czego doszłam, jest bulwersujące. Lekarz ENDOKRYNOLOG – jak wszyscy wiedzą, leczy najczęściej choroby tarczycy. W nowej umowie to lekarz POZ będzie zobowiązany do leczenia niedoczynności tarczycy. Wszyscy Państwo, którzy jesteście pod kontrolą poradni endokrynologicznej, teraz wrócicie do POZ. Lekarz nie będzie mógł Państwa skierować do specjalisty. Rozwiązany problem kolejki u endokrynologa? Ma pan minister sukces?

Łagodny przerost gruczołu krokowego też w gestii lekarza POZ. Zniknie kolejka do UROLOGA? Takich jednostek chorobowych wrzuconych do POZ jest więcej. Na wykonanie tych zadań lekarz POZ nie dostaje żadnych dodatkowych pieniędzy, a minister może zaoszczędzić na wykupieniu tych wizyt u specjalistów. Tyle że specjaliści mieli wykupioną konkretną ilość wizyt, a my nie mamy limitu. Przyjąć należy wszystkich pacjentów. Niestety, nie potrafię już w sposób bezpieczny dla pacjentów przyjmować większej ilości ludzi. Liczni moi koledzy mają już przyjmowanie na godzinę. Pacjent endokrynologiczny na kontrolnej wizycie będzie musiał zająć 30 minut tak jak u specjalisty. Już ostatnio pojawiły się kłopoty gdzieniegdzie z dostaniem się do lekarza w dniu rejestracji. Niestety, teraz obejmie to już wszystkie praktyki.


● Co zrobić z pacjentami potrzebującymi zwolnienie do pracy?

Co zrobić z pacjentami potrzebującymi zwolnienie do pracy? Z nagłymi zachorowaniami. Ludźmi z wymiotami, biegunkami, bólami, gorączkami. Nie potrafię w sposób uczciwy w stosunku do pacjenta przyjąć na siebie nieskończonej ilości zadań i przejąć pacjentów moich kolegów specjalistów tylko po to, by minister miał wyborczy sukces.


● Kolejna sprawa – UMOWA

Umowa ma być bezterminowa. Tą umowę może zmieniać aneksem NFZ bez jakiejkolwiek konsultacji. Ja tylko mogę ją wypowiedzieć. Będzie można do POZ wrzucać wszystko, co się nie zmieści gdzie indziej. My staniemy się pierwszą twarzą NFZ w opozycji do pacjenta. Sami już niewydolni, będziemy - tak jak teraz - dostawać nowe zadania i nasza niemożność wykonania zadań będzie uderzała w pacjentów.


● Kolejna sprawa – SKIEROWANIE do okulisty i dermatologa

Okulistycznie leczymy zapalenia spojówek i powtarzamy zalecone przez okulistę leki. Po co wypisywać skierowania do OKULISTY na dobranie okularów? Ja i tak nie mogę nic w tej dziedzinie zrobić. To jest i Wasz i nasz czas. Żeby pójść z dzieckiem po korektę szkieł, będziecie musieli zarejestrować się wpierw do POZ po skierowanie. Kolejny dzień u lekarza w kolejce. Podobnie u DERMATOLOGA. Do dermatologa zawsze szło się bez skierowania. Była to najskuteczniejsza metoda wczesnego leczenia chorób wenerycznych. Teraz najpierw do mnie, a później dalej.


● Kolejna rzecz – PAKIET ONKOLOGICZNY

To już jest grubsza sprawa. W mojej praktyce mam w ciągu roku od 7–10 wykrytych pierwszorazowych zachorowań na nowotwór. Z tego 1–3 pacjentów to tacy, którzy nigdy nie byli wcześniej u lekarza i przychodzą w stanie zaawansowanym. Wielokrotnie tych kieruję od razu do szpitala, bo są w złym stanie i wymagają natychmiastowego leczenia. Oni też zawsze byli przyjęci od razu, najczęściej na internę.

Kilka pacjentek to pacjentki z nowotworami piersi i narządów rodnych. Tutaj swoją rolę jak dotąd widzę na wpajaniu pacjentkom konieczności wizyt u GINEKOLOGA i namawianiu na badanie piersi. System działa.

Zostaje więc kilku pacjentów z pozostałymi NOWOTWORAMI. Skupię się na nowotworach jelita grubego. Przez kilka lat funkcjonowało przesiewowe badanie kolonoskopowe i to dawało rezultaty. Za rządów ministra Arłukowicza to zostało zaniechane albo mocno okrojone. Fakt, ze moi pacjenci nie mają do tych badań dostępu. Pozostaje planowana KOLONOSKOPIA. Większość placówek ma wykupione przez NFZ to badanie bez znieczulenia.

Bardzo bym chciała zobaczyć twarz ministra po wykonaniu tego badania bez znieczulenia. Jeżeli rak jelita grubego daje jednoznaczne objawy, to często jest już za późno na pełne wyleczenie. Jest to więc wyjątkowy wyścig z czasem. Jakie są wczesne objawy raka jelita grubego? – Mogą być pojawiające się biegunki, mogą być zaparcia, może być krew w kale, mogą być pobolewania, może być utrata wagi. Dotąd dawałam skierowanie na kolonoskopię. U większości pacjentów były polipy, które lekarze od razu usuwali. Wszyscy Ci pacjenci to potencjalni chorzy na raka. Radość z wyleczenia i uniknięcia tragedii. Teraz spośród tych pacjentów mam wybrać lepszych i dać im zieloną książeczkę. Wszystkim nie mogę. Jeżeli nie dam komuś u kogo w trakcie stania w jeszcze dłuższej kolejce rozwinie się rak – to pacjent będzie miał żal do mnie a nie do ministra, a ja będę musiała z tym żyć.


● „TRAFIENIA” albo KARNE SZKOLENIA i KARY FINANSOWE dla LEKARZY

Dlaczego nie mogę dać wszystkim książeczek? – Bo muszę mieć trafienia! Trafienia to jest określenie ministra na pacjenta z chorobą nowotworową. Wydam 30 książeczek. Pacjent przejdzie diagnostykę i teraz oceni moją pracę urzędnik. Jeżeli będę miała 0–1 trafienia, to zostanę skierowana na karne szkolenie, a za wykonaną pracę mi nie zapłacą. Czyli badając w kierunku choroby nowotworowej 30 pacjentów, nie znajdę u nikogo rozwiniętego raka, to będę ukarana szkoleniem i finansowo. Teraz badam nawet stu ludzi, żeby wykryć u jednego raka.

Moja sytuacja się poprawi, jeżeli będę miała 2 trafienia – dostanę wtedy 20 złotych i nie będę karana upokarzającym szkoleniem. Ta kwota rośnie i przy stosunku jedno trafienie na pięć sięga ponad 100 złotych. Cały czas cytuję umowę! Staniemy więc z pacjentem po przeciwległej stronie – on będzie się cieszył, że nie ma raka, ja będę miała poważny problem. Będę więc unikała zielonych książeczek jak ognia, albo wydam je wszystkim.

Jeżeli nie wydam, to minister wygrał, bo lekarze są źli i nie chcą pracować, a jak wydam – to nie wytrzymam finansowo (bo za tą diagnostykę zapłacę z puli POZ) i dołożę do pracy kolejne wypisywanie książeczek, sprawozdań. Wydłuży się więc kolejka pacjentów u mnie. Wąskie gardło w postaci zbyt małej ilości zakontraktowanych kolonoskopii pozostaje. Tyle, ze teraz za to odpowiadam ja, nie minister.


● Kolejna sprawa to EWUŚ

Jak Państwo wiecie, musimy sprawdzać EWUŚ, czyli czynne ubezpieczenie pacjenta. Dwa razy w tygodniu trafia się pacjent, którego EWUŚ wyświetla w kolorze czerwonym, tzn. że pacjent nieubezpieczony. W większości są to pacjenci, którzy mają ubezpieczenie i faktem, że świecą na czerwono są oburzeni. Dotąd pacjent wypisywał oświadczenie, że jest ubezpieczony i my przyjmowaliśmy takiego pacjenta nieodpłatnie. NFZ płacił za takiego pacjenta.

Teraz NFZ przestaje płacić za pacjentów świecących na czerwono (w mojej praktyce 11%). Czyli jak pacjent świeci na czerwono i wypisze nam oświadczenie, to za jego leczenie i wizytę nie zapłaci nikt. Pieniądze zostają w funduszu. Kolejna oszczędność ministra. Takich pułapek jest więcej, a list i tak zrobił się długi. Jest to jednak nasza wspólna sprawa – pacjentów i lekarzy.

W tym roku mija 30 lat mojej pracy i zawsze byłam po stronie pacjenta, bo sama też jestem pacjentką i to z wiekiem coraz częściej i boleśniej. Ministrowie się zmieniają, a ja od 30 lat o 8.00 wołam „proszę” (teraz parę minut później, bo ładuje się komputer).

Tej pracy nie chcą wykonywać młodzi lekarze i jak nic się nie zmieni, to po pięciu latach nastąpi poważny kryzys w służbie zdrowia na poziomie POZ. Wtedy obecny minister będzie już miał inną posadę, równie prestiżową i pozbawioną osobistej odpowiedzialności jak teraz, ale my zostaniemy na dole – pacjenci i lekarze.


● Dlaczego inni podpisali?

My nie podpisaliśmy i jakie mamy kłopoty, aż strach pomyśleć, co nas czeka. Straszą nas przez telefon, jeżdżą do prywatnych domów. Ruszyły zmasowane kontrole. Nagonka bezpardonowa w mediach. Kłamstwa, półprawdy, wyrwane z kontekstu słowa. Ja się boję bardzo i nie dziwię się, że inni też się boją. Tylko zwarta grupa może się przeciwstawić. Jeżeli my przegramy, to tak naprawdę przegrają pacjenci.

Z poważaniem
Lekarz rodzinny z 30 letnim stażem w jednej placówce.

Jeszcze raz proszę o rozesłanie tego listu swoim znajomym, bo jest to jedyna forma wyjaśnienia stanowiska lekarzy rodzinnych”. [Koniec listu]


[6.01.2015 /4 Ben P]


» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
   następne 8 »