Listy
Aktualności

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
MEN – Fala Niebieskiego ORŁA
● Co oznacza świadomość planetarna?
● Twoja rola w kompleksie zawirowańOkres: 23 kwietnia – 5 maja 2022

Fala Niebieskiego ORŁA to spektrum dalekosiężnych wizji, siły samostanowienia i odpowiedzialności. Tu liczy się otwarty umysł i umiejętność właściwego zarządzania czasem, zaś problematyką są zawężone horyzonty myślenia, zatracanie się dla innych, jak również obojętność, grubiaństwo przemoc.
● Fala ORŁA jako przedostatnia fala Tzolkin jest niezwykle ważna dla naszej przyszłości oraz losów następnych pokoleń i świata. Potencjał ORŁA ucieleśnia planetarną świadomość i siłę wizji, której zgłębienie jest teraz wielkim wyzwaniem, aby nie ulec omamom i katastroficznym wizjom świata. Planetarna świadomość oznacza świadomość zbiorową ludzi, zsynchronizowaną ze świadomością Ziemi, pojmowanej jako żywy, inteligentny Organizm Planetarny.

Aby osiągnąć ten poziom, trzeba wznieść się ponad swój fizycznie ograniczony horyzont i oczami Duszy uchwycić wizję bezpiecznego świata – tętniącego radością życia, miłością, harmonią. Wielkie zmiany zaczynają się zawsze od jednostki. Zacznij więc stwarzać wokół siebie taki świat, jaki widziałeś oczami Duszy. Z czasem za twoim przykładem pójdą inni. Wiedz, że pojedyncze wyniki osiągnięte w polu indywidualnym, grupowym, regionalnym mają ogromny wpływ na los świata.

● Teraz cała ludzkość (nie tylko ty) jest odpowiedzialna za obecny stan planety. Jednak sama tylko wiedza na temat oddziaływania prawa rezonansów energetycznych nie jest dowodem dojrzałości życiowej człowieka. Wielu ludzi wie, ale nic nie robi, czeka, ogląda się na innych. Katastrofy, wojny, tragiczne zrządzenia losu mają uświadomić ziemskiej społeczności niemożność ucieczki przed odpowiedzialnością. Jako ziemski kolektyw znaleźliśmy się na rozstaju dróg – w miejscu, gdzie nie ma już żadnego „placu zabaw”. TERAZ trzeba wkroczyć na drogę bezwarunkowej współodpowiedzialności za wszystkie ziemskie królestwa. Tu nie ma winnych, niewinnych, ofiar ani wrogów. Jesteśmy tylko MY – jeden planetarny kolektyw.

● Zupełnie inaczej przebiega droga człowieka świadomego swojej roli, celu i zobowiązań wobec Ziemi. Każdy ziemski suweren chroniony jest prawem nietykalności wolnej woli. Żadna inna istota nie będzie w stanie zmusić go do działania wbrew jego woli ani podstępnie uzależnić od cudzej iluzji, ponieważ on jest absolutnie wolny, niezależny, w pełni świadomy funkcji w służbie planetarnej.

Warto podkreślić, że wypełniania osobistej misji należy rozpocząć od troski o własne bezpieczeństwo i zdrowie, a potem zatroszczyć się o dobro innych. W tym miejscu wyobraź sobie, że lecisz z dziećmi samolotem. Gdy nagle dochodzi do awarii i wypadają maski tlenowe, w pierwszej kolejności zakładasz maskę sobie, w drugiej dzieciom, w trzeciej pasażerom, którzy wymagają pomocy.

● W Fali ORŁA uwidoczni się pełna odpowiedzialność każdego rozumnego człowieka za swoje czyny. Tutaj wszystko powraca do właściciela bez retuszu, bez ogródek, bez mydlenia oczu. Każdy ziemski stwórca ujrzy tu swoje własne dzieło.

Medycyna ORŁA

Nagualem Men jest ORZEŁ, przynoszący ludziom medycynę spełnienia. □ Pojęcie „medycyna” oznacza tu „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.


13-dniowe spektrum ORŁA

□ PIERWSZY dzień fali wyostrza zdolność postrzegania i pomaga uchwycić większą panoramę zdarzeń □ DZIESIĄTY dzień pokazuje, że ulepszanie świata trzeba rozpocząć od uporządkowania własnego podwórka. DWUNASTY dzień upomina, że czas uwolnić się od utopijnych wyobrażeń, lęków egzystencjach, syndromu cierpiętnika, wiary w zabobony. TRZYNASTY dzień ostrzega: nie zatracaj się dla nikogo ani nie udawaj, że nic nie widzisz i nie słyszysz.

● Uwzględnij wszystko, co cię spotka w tej fali, także to, co pozornie wydaje się drugorzędne, jako ważną informację. Obserwuj też dni z kinami swojej rodziny solarnej. Twoje odczucia i reakcje na zaistniałe sytuacje odzwierciedlą twój jednostkowy udział w kompleksie ziemskich zawirowań.

12.04.2022
IK – Fala Białego WIATRU
● Upieraj się przy prawdzie
● Trzymaj się z dala od kłamstwaOkres: 10 – 22 kwietnia 2022

Fala WIATRU odsłania panoramę tego, co nas ogranicza, ale też niedostrzegane dotąd przejścia i uchylone furtki do prawdziwego Siebie. W tym spektrum liczy się hart ducha, cierpliwość, otwartość na dialog, odwaga do wyrażania własnego zdania, zaś problematyką jest pasywność, alienacja, tchórzliwość, snucie intryg, zapiekłość. Dlatego nie dziwimy się, że teraz najmocniej zaakcentują się zaburzenia w sferze komunikacji werbalnej, wynikające z braku otwartości, niekończących się polemik duchowych, poczucia wyobcowania, lęku przed odtrąceniem. Tutaj uczymy się słuchać, usłyszeć, rozmawiać.
► Inspirowany tchnieniem Ducha, odważ się bez skrępowania mówić o swoich zastrzeżeniach, odczuciach i potrzebach i nie urażaj uczuć i godności drugiego człowieka. Wytrwale szukaj tego, co cię łączy z ludźmi i niweluj to, co cię z nimi dzieli. Tylko tak zaczniesz pokonywać „demony” mącące ci myśli i wymazywać toksyczne osądy wdrukowywane ci dzień po dniu przez medialną paplaninę i jałowe rozmowy na jeden „słuszny” temat.

To sprawi, że staniesz się transparentny dla programów napływających z zewnątrz, które – nie znajdując w tobie punków zaczepienia – będą przez ciebie przepływać bez wyzwalania emocji, lęku i bólu. Wystarczy cztery razy powtórzyć informację, aby wdrukować ją w podświadomość nieświadomych ludzi, zaszczepić w nich lęk, niechęć, wrogość. To wskazuje, jak bardzo potrzebny jest otwarty dialog, szczera rozmowa i swobodna wymiana spostrzeżeń bez narzucania innym subiektywnych racji.

Skłócone społeczeństwo to przejaw słabości państwa. Teraz, gdy toczy się brudna wojna za naszą wschodnią granicą, rozdźwięk i wzajemna wrogość są czymś najmniej pożądanym.


Medycyna MYSZOŁOWA

Nagualen Ik jest MYSZOŁÓW, przynoszący ludziom medycynę ochrony, budzący czujność, wzmacniający równowagę nerwową. □ W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.


Indywidualna praca z energią fali

W Fali WIATRU należy się pilnować, aby nie zatracić kontaktu z uczuciami, intuicją i tym co, duchowe i nie polegać wyłącznie na wiedzy rozumu. Obecna sytuacja może wyzwalać w nas zmienne odczucia jak lęk przed wojną, niemoc, zniechęcenie, bunt, gniew, furię. Ale właśnie te cechy są niezbędne do generowania impulsów postępu i przemian. W sytuacji krytycznej sztuką jest wykorzystać swój „buntowniczy potencjał” z pożytkiem dla siebie i innych, sięgając po nowatorskie rozwiązania i pozostając całkowicie obecnym w teraźniejszości.
9.04.2022
DZIESIĄTY planetarny miesiąc
● Czas manifestacji pierwszych wynikówOkres: 4 kwietnia – 1 maja 2022

W dziesiątym, planetarnym miesiącu powracają tematy, przyciągnięte do zbiorowego pola przyczynowego w pierwszym miesiącu. Tu następuje przesilenie w schemacie myślenia ludzi. To, co dojrzało do sfinalizowania, zaczyna nabierać formy i przesądzi o powodzeniu lub klęsce programu na 2021/22 rok.
● Energią nośną miesiąca jest 8 Cib, Żółty Galaktyczny WOJOWNIK na Fali Księżyca. To oznacza, że teraz liczy się inteligentna strategia, silny lider i odpowiedzialny przywódca.

Zamiast narzekać, że jest źle i szukać winnych na zewnątrz, ludzie, społeczności i narody powinni skupić się na eliminowaniu tego, co podsyca konflikty. Jeśli chcemy doprowadzić do załamania starego systemu, to nie dostarczajmy mu energetycznego paliwa. Paliwem są nasze gniewne myśli, kipiące emocje, obraźliwe słowa, oszczerstwa. Jak zawsze, wskazane jest krytyczne patrzenie na rozwój wydarzeń, ale nie zjadliwa krytyka.


4.04.2022
Fala MULUC – Fala Czerwonego KSIĘŻYCA
● Istota starych proroctw
● Rozładowania karmiczneOkres: 28 marca – 9 kwietnia 2022

Fala Czerwonego KSIĘŻYCA otwiera 52-dniowe spektrum piątego zielonego zamku Czasu, który na planie ludzkim odpowiada za kooperację pojmowaną jako synergiczność działań, a na planie duchowym – za sprzężenie świadomości zbiorowej ze świadomością uniwersalną.

Fala KSIĘŻYCA to czas wybudzania ludzi z duchowego uśpienia, przełamywania blokad, oczyszczania i udrażniania kanałów przepływu informacji z wyższych poziomów świadomości do poziomu ludzkiego. Energia nośna fali, oddziałując na ludzką pamięć, pomaga uwolnić się spod panowania błędnie ukształtowanych autorytetów, przebrzmiałych systemów wiary, przekonań, nawyków.
To, co będzie się działo w tej fali, będzie miało wiele do czynienia z prawem przyczyny i skutku. Teraz wszyscy znajdujemy się na „planetarnym bankiecie konsekwencji”, a to, co widzimy wokół nas, to skutki ludzkiej pychy, chciwości, zadowalania zmysłów, żądzy dominacji, zaślepienia. Duchowe wartości poszły w zapomnienie.

Energia nośna fali jest zdolna wprawić w ruch każdy bezwład i przekształcić stagnację w postęp. Teraz na 13 dni wprowadza nas w światy intensywnych odczuć i pole energii przełamującej skostniałe układy i struktury. Jeśli nie można inaczej, siła sprawcza MULUC, chcąc osiągnąć przełom, może urządzić światu bolesną „paradę cieni”, by zwrócić ludziom, narodom i ich przywódcom uwagę na drastyczne zbłądzenie i wywołane tym dramatyczne skutki dla wszystkich. [□ Z tej perspektywy należy spojrzeć m.in. na kulisy wojny na Ukrainie.]

Przestrzegały przed tym stare przepowiednie, m.in. Apokalipsa Jana. W Objawieniu jest mowa o czterech jeźdźcach, których imiona to: Zaraza, Wojna, Głód i Śmierć. Zarazę już mieliśmy – pandemia, wojna trwa… Każde proroctwa niesie ze sobą ważną informację. Negatywne proroctwo, które się spełni, to proroctwo nietrafione – oznacza, że ludzie nie odczytali informacji albo ją zlekceważyli. □ Jedno jest pewne – z nami czy bez nas Ziemia się odrodzi do swojej pierwotnej świetności i blasku.

● Majowie mówią, że Muluc to „ewolucyjny budzik, tykający z kosmiczną dokładnością”; jego cechą jest bezkompromisowość.


Medycyna REKINA

Duchowym pomocnikiem Muluc jest REKIN, nazywany policjantem mórz, przynoszący ludziom medycynę czystości, orientacji na przyszłość i siłę przebicia □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”.


● Książka "Siła Zwierząt" jest dostępna w Księgarni "Kormoran", W-wa, ul Grażyny 9 lok. 3.


13-dniowe spektrum fali

W Fali KSIĘŻYCA ważne jest, abyś nie kumulował emocji, bo jest to dynamit, który rozsadza cię od wewnątrz. Dlatego jeśli jesteś zły – krzycz, jeśli smutny – płacz, jeśli radosny – śmiej się na głos.

28.03.2022
Księgarnia-Galeria KORMORAN


Informujemy, że Księgarnia-Galeria KORMORAN ma nową siedzibę przy ul. Grażyny 9 lok. 3, nr tel. kom. 606 288 290.

Tam dostępne są książki Wydawnictwa PULSAR:
● I Cing, Pu R'Tsy Yang
● Siła Zwierząt, J.Ruland
● Wyrocznia Majów, A.Spilsbury i M.Bryner


Poprzedni adres księgarni przy ul. Twardej 7 i numer telefonu stacjonarnego są już nieaktualne.Fala CIB – Fala WOJOWNIKA
● Inteligentna strategia
● Siedem Zagubionych Pokoleń


Okres: 15 – 27 marca 2022

Fala Żółtego WOJOWNIKA stanowi węzeł przekazu informacji z wyższych poziomów świadomości do pola świadomości człowieka. Bodźce wychodzące z tego spektrum pobudzają rozbłysk inteligencji twórczej, na którą składa się intuicyjna mądrość i wiedza rozumu. „Wadliwy” rozwój inteligencji twórczej prowadzi do nadużywania wiedzy, przeciążenia umysłu, powstawania luk w sferze racjonalnego rozpoznania. Dlatego w przestrzeni CIB każda jednostronność staje się poważnym problemem i pociąga za sobą długotrwałe następstwa. Dotyczy to zarówno sfery indywidualnej, jak narodowej i ogólnoświatowej. Tu na jednej szali leży suwerenność, odwaga, odpowiedzialna strategia, na drugiej – demonstrowanie siły, wyzysk, poddaństwo. □ Wypisz wymaluj obecna sytuacja na świecie.
Przestrzeń indywidualna

Teraz, jako członek zespołu WOJOWNIKA, będziesz przysposabiany do wielowymiarowej komunikacji ze „wszystkim, co jest”. Świadoma współpraca z tym poziomem sprawi, że odbiór subtelnych przekazów nie będzie wymagać wysiłku z twojej strony. Wystarczy, że skupisz się na wewnętrznej prawdzie, a wtedy zaczną napływać genialne rozpoznania. Dzięki temu staniesz się drogowskazem dla tych, którzy pogubili się w czasie i przestrzeni.

Zanim przejmiesz tę funkcję, będziesz musiał przyjrzeć się swoim priorytetom i rozważyć je pod kątem wspólnego dobra a nie jednostronnych korzyści. Dlatego spróbuj wznieść się ponad zawężone horyzonty ludzkiego myślenia, spójrz na siebie oczami innych i w miarę potrzeby zweryfikuj dotychczasowe podejście do ludzi wokół ciebie. Prawdziwy „wojownik Cib” nie walczy mieczem, lecz mądrością. Wie, kiedy wkroczyć do działań, kiedy podjąć „walkę”, kiedy się wycofać i przeczekać burzę emocji. Inteligentna strategia to twój klucz do zwycięstwa w każdej sferze życia.

Bądź przygotowany, że jako „wojownik światła” możesz zostać skierowany tam, gdzie inni stracili z oczu cel. Być może nie raz zetkniesz się z kwestią arogancji intelektualnej, przemocy, nadmiernej kontroli, nadużywania władzy czy próbami odwetu. Ale ty już wiesz, że prawdziwa władza nie polega na kontrolowaniu ludzi, przymusach, demonstrowaniu siły, lecz wyraża się jako umiejętność wdrażania inteligentnych rozwiązań z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.


»Archetyp CIB znaczy Oświecenie. Wszystkie stworzenia rodzą się z potencjałem osiągnięcia oświecenia. To jest tak, jakbyśmy urodzili się jako świeca, która od początku przeznaczona jest do dawania światła... Oświecenie jest dla wszystkich, ale dokonuje się ono tylko wtedy, kiedy pogłębimy mądrość i w ten sposób RAZEM stworzymy uniwersalną mądrość.« /Nah Kin, kapłanka Majów z Jukatanu.


Medycyna SOWY

Nagualem Cib jest SOWA, przynosząca ludziom medycynę światła w ciemności. □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą piekła i współbrzmienia ze wszystkim”.Przestrzeń zbiorowa

Fala WOJOWNIKA domyka czwarty 52-dniowy zamek dojrzewania, rozkwitu i uświadomienia pod kierunkiem świadomości 4 Słońca. Dlatego teraz każdy osobisty i kolektywny sukces musi służyć dobru ogółu, w przeciwnym razie będzie on tylko chwilowym złudzeniem i nie przyniesie nikomu pożytku ani prawdziwej satysfakcji, ani poczucia spełnienia.

Fala WOJOWNIKA, bilansując działania w trzech poprzednich falach zamku, pokazuje, co było w nich pożyteczne, a co szkodliwe społecznie. Tu zarówno lider, jak i całe społeczeństwo zdają egzamin z zarządzania i odpowiedzialności za osiągnięte wyniki. Odnosząc to do sytuacji na świecie i poszczególnych krajach:
● Fala Czerwonej ZIEMI wskazała na nieuzdrowioną karmę narodów i wspólnot.
● Fala PSA – na fałszywe koalicyjne i układy.
● Fala NOCY – na skryte plany przywódców państw, szefów rządów, liderów.
● Natomiast funkcją Fali WOJOWNIKA jest uzmysłowienie narodom i społecznościom poziomu świadomości ich przywódców oraz kierunku, w jakim ich prowadzą.


SIEDEM Zagubionych Pokoleń

Dla przypomnienia:
Kiny 194-200. czyli dwa ostatnie kiny minionej Fali NOCY i pierwsze pięć kinów obecnej Fali WOJOWNIKA symbolizują Siedem Zagubionych Pokoleń lub inaczej Siedem Zablokowanych Świadomości.

► Chodzi tu o blokadę:

● uniwersalnej praworządności, którą wyparła nieuczciwość □ kin 12 Mag
● odpowiedzialności, którą zastąpiły uzależnienia □ 13 Orzeł
● inteligencji intuicyjnej, którą zagłuszyła zimna kalkulacja □ 1 Wojownik
● szacunku dla życia, który stłumiła zawiść □ 2 Ziemia P
● wyższej prawdy, którą zdławił fanatyzm □ 3 Zwierciadło
● siły odnowy, którą zablokowała stagnacja □ 4 Wicher
● uniwersalnej miłości, którą osłabił materializm □ 5 Słońce.
15.03.2022

DZIEWIĄTY miesiąc naprowadzania
● Czas prób i przeciwności
● Co dalej?...7 marca – 3 kwietnia 2022

Dziewiąty miesiąc roku pełni rolę drogowskazu. – Dotarliśmy do rozstaju dróg i czas wybrać dalszą drogę. Impulsy z poziomu „9” pomagają przełamać chaos i naprowadzają na drogę urzeczywistnienia tegorocznych planów. Stąd nie należy skupiać całej uwagi na mrożących krew w żyłach zdarzeniach. O wiele ważniejsze są procesy naprawcze, choć czasami i one mogą wyrażać się poprzez krach, rozczarowanie czy masowe zagrożenie. Coraz częściej jest to jedyny sposób, umożliwiający ludziom i światu otrzeźwienie.

W tym miesiącu na plan pierwszy wysuwa się kwestia lojalności wobec innych, szczególnie tych, z którymi na planie indywidualnym jesteśmy powiązani uczuciowo, zawodowo czy poprzez wspólne projekty, a na planie zbiorowym – poprzez zawarte umowy. Trzeba dotrzymać zobowiązań bez względu na to, jak bardzo będzie to uciążliwe. (Heksagram praprzyczyny 37, „Wspólnota” /Pu R’Tsy Yang,
● Energią nośną dziewiątego miesiąca jest Żółta Rytmiczna Gwiazda /6 Lamat, wyjątkowo drobiazgowy kontroler, przed którym nie uchowa się żaden szczegół.

● Solarny odcinek roku jest czasem prób i przeciwności. Trzeba liczyć się ze wszystkim, pamiętając, że przeciwności zawsze można obrócić na korzyść. Ważne aby zachować umiar, elastyczność i hart ducha.


7.03.2022
AKBAL – Fala Niebieskiej NOCY
● Wgląd w siebie
● Śnienie na jawieOkres: 2 – 14.03.2022

Fala NOCY wprowadza do pola świadomości tematy i programy wiary, które przyjęliśmy pod naciskiem społeczno-kulturowym lub przez własne doświadczenia, takie jak namiętność, niechęć, normy wartościowania, subiektywne nastawienie. Tkwi w niej magiczna moc umożliwiająca dostęp do nieznanych dotąd potencjałów poprzez intuicję oraz pole snów i marzeń.

To stąd wychodzi impuls przebudzenia w dosłownym jak i metaforycznym znaczeniu. Teraz chodzi o nadanie tempa procesowi stawania się świadomym i uświadamiania innych. Na płaszczyźnie fizycznej może się to objawiać jako rozpaczliwa walka o przetrwanie, podsycanie lęków, wyolbrzymianie zagrożeń czy dopatrywanie się we wszystkim zła. To najbardziej osłabia siły witalne człowieka, paraliżuje myślenie, pogłębia zamęt, poczucie beznadziei. Dlatego należy zdystansować się do zewnętrznego obrazu świata i negatywnych prognoz przyszłości.

Kluczową tematyką w spektrum NOCY jest zgłębienie istoty paradoksów, celem – dotarcie do wrodzonych potencjałów, a problematyką – uleganie presji, powszechnej narracji i ciągłe rozpamiętywanie co by było gdyby. Z tego poziomu wypływa nasza błyskotliwość, jak również zwodnicza fantazja. Z jednej strony potrafimy mądrze mówić, inspirować ludzi, nieść pomoc, a z drugiej puszczać wodze żądzom, ulegać podszeptom ego, ranić bliskich, rościć sobie prawa do wszystkiego, niezależnie czy chodzi o dobra materialne, czy duchowe.
W ciągu 13 dni fali wszyscy będziemy doświadczać palety ambiwalentnych odczuć i nastrojów. Raz będzie zalewać nas wielka tęsknota za pokojem i niewyobrażalna potrzeba działania, innym razem możemy zatopić się w otchłani bezsensu lub popaść w mentalne odrętwienie. Dlatego osoby świadome toczących się procesów, będą miały pełne ręce roboty w tej fali. Poprzez swoją obecność, myślenie i oddziaływanie na innych będą stanowić przeciwwagę dla sił ciemności w otoczeniu. Muszą się bardzo pilnować, aby nie zwiódł ich „zwodniczy śpiew syreny”, barwne słowa, złudne gesty i plastikowe maski „wielkich” tego świata.

Mimo iż Fala NOCY jest silnie powiązana ze sferą duchowości, to przede wszystkim punktowana jest w niej praca w świecie fizycznym. Stąd trzeba zdystansować się do wszystkich tak zwanych wiedzących i dobrze nam życzących, którzy wiedzą lepiej od nas, czego brakuje nam do szczęścia. Na tym polu nieomylnym kompasem jest intuicja i mowa snów.


● Wiedz, że kiedy kłócisz się z rodziną, sąsiadami, kolegami w pracy – to w ten sposób kłócisz się także z sobą. Dostrzegasz tylko ich słabości i braki, patrzysz na stare blizny, osobiste straty i widzisz tylko to, czego ci odmówiono. – I tak projektujesz swój perfekcyjny dramat wewnętrzny, ponieważ twoje spojrzenie jest krótkowzroczne, a postrzeganie bardzo powierzchowne. Właśnie to zatrzymuje cię w przeszłości pełnej zgryzot i bólu. Odważ się z tym zmierzyć. TERAZ jest twój czas – masz optymalne warunki, by zawrzeć pokój z samym sobą i pogodzić się ludźmi – także tymi, którzy odeszli z tego świata. Powiedz im w myślach to, czego nie zdążyłeś powiedzieć im za życia.

● Nie zapomnij też, że Fala NOCY to przestrzeń śnienia ja jawie – wyśnienia nowej, lepszej rzeczywistości dla wszystkich. A skoro jesteś świadomym podróżnikiem w czasie i przestrzeni, zawsze i wszędzie pozostań sobą.


Medycyna NIETOPERZA

Nagualem Akbal jest NIETOPERZ, przynoszący ludziom medycynę orientacji na światło w ciemności. □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”.
13-dniowe spektrum NOCY

To, jak mocno jesteś wpleciony w ponury, zewnętrzny świat, pokażą ci twoje spostrzeżenia i doznania na przestrzeni 13 dni fali. Szczególną „skarbnicą wiedzy” będą dla ciebie dwa lub trzy dni z pieczęciami twojej rodziny solarnej. Niemniej ważnym nośnikiem informacji są trzy dni z portalami – 2 Ziarno P, 7 Księżyc P i 10 Człowiek P.

3.02.2022» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
   następne 8 »