Listy
Aktualności

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
Księgarnia-Galeria KORMORAN


Informujemy, że Księgarnia-Galeria KORMORAN ma nową siedzibę przy ul. Grażyny 9 lok. 3, nr tel. kom. 606 288 290.

Tam dostępne są książki Wydawnictwa PULSAR:
● I Cing, Pu R'Tsy Yang
● Siła Zwierząt, J.Ruland
● Wyrocznia Majów, A.Spilsbury i M.Bryner


Poprzedni adres księgarni przy ul. Twardej 7 i numer telefonu stacjonarnego są już nieaktualne.Fala CIB – Fala WOJOWNIKA
● Inteligentna strategia
● Siedem Zagubionych Pokoleń


Okres: 15 – 27 marca 2022

Fala Żółtego WOJOWNIKA stanowi węzeł przekazu informacji z wyższych poziomów świadomości do pola świadomości człowieka. Bodźce wychodzące z tego spektrum pobudzają rozbłysk inteligencji twórczej, na którą składa się intuicyjna mądrość i wiedza rozumu. „Wadliwy” rozwój inteligencji twórczej prowadzi do nadużywania wiedzy, przeciążenia umysłu, powstawania luk w sferze racjonalnego rozpoznania. Dlatego w przestrzeni CIB każda jednostronność staje się poważnym problemem i pociąga za sobą długotrwałe następstwa. Dotyczy to zarówno sfery indywidualnej, jak narodowej i ogólnoświatowej. Tu na jednej szali leży suwerenność, odwaga, odpowiedzialna strategia, na drugiej – demonstrowanie siły, wyzysk, poddaństwo. □ Wypisz wymaluj obecna sytuacja na świecie.
Przestrzeń indywidualna

Teraz, jako członek zespołu WOJOWNIKA, będziesz przysposabiany do wielowymiarowej komunikacji ze „wszystkim, co jest”. Świadoma współpraca z tym poziomem sprawi, że odbiór subtelnych przekazów nie będzie wymagać wysiłku z twojej strony. Wystarczy, że skupisz się na wewnętrznej prawdzie, a wtedy zaczną napływać genialne rozpoznania. Dzięki temu staniesz się drogowskazem dla tych, którzy pogubili się w czasie i przestrzeni.

Zanim przejmiesz tę funkcję, będziesz musiał przyjrzeć się swoim priorytetom i rozważyć je pod kątem wspólnego dobra a nie jednostronnych korzyści. Dlatego spróbuj wznieść się ponad zawężone horyzonty ludzkiego myślenia, spójrz na siebie oczami innych i w miarę potrzeby zweryfikuj dotychczasowe podejście do ludzi wokół ciebie. Prawdziwy „wojownik Cib” nie walczy mieczem, lecz mądrością. Wie, kiedy wkroczyć do działań, kiedy podjąć „walkę”, kiedy się wycofać i przeczekać burzę emocji. Inteligentna strategia to twój klucz do zwycięstwa w każdej sferze życia.

Bądź przygotowany, że jako „wojownik światła” możesz zostać skierowany tam, gdzie inni stracili z oczu cel. Być może nie raz zetkniesz się z kwestią arogancji intelektualnej, przemocy, nadmiernej kontroli, nadużywania władzy czy próbami odwetu. Ale ty już wiesz, że prawdziwa władza nie polega na kontrolowaniu ludzi, przymusach, demonstrowaniu siły, lecz wyraża się jako umiejętność wdrażania inteligentnych rozwiązań z korzyścią dla wszystkich zainteresowanych stron.


»Archetyp CIB znaczy Oświecenie. Wszystkie stworzenia rodzą się z potencjałem osiągnięcia oświecenia. To jest tak, jakbyśmy urodzili się jako świeca, która od początku przeznaczona jest do dawania światła... Oświecenie jest dla wszystkich, ale dokonuje się ono tylko wtedy, kiedy pogłębimy mądrość i w ten sposób RAZEM stworzymy uniwersalną mądrość.« /Nah Kin, kapłanka Majów z Jukatanu.


Medycyna SOWY

Nagualem Cib jest SOWA, przynosząca ludziom medycynę światła w ciemności. □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą piekła i współbrzmienia ze wszystkim”.Przestrzeń zbiorowa

Fala WOJOWNIKA domyka czwarty 52-dniowy zamek dojrzewania, rozkwitu i uświadomienia pod kierunkiem świadomości 4 Słońca. Dlatego teraz każdy osobisty i kolektywny sukces musi służyć dobru ogółu, w przeciwnym razie będzie on tylko chwilowym złudzeniem i nie przyniesie nikomu pożytku ani prawdziwej satysfakcji, ani poczucia spełnienia.

Fala WOJOWNIKA, bilansując działania w trzech poprzednich falach zamku, pokazuje, co było w nich pożyteczne, a co szkodliwe społecznie. Tu zarówno lider, jak i całe społeczeństwo zdają egzamin z zarządzania i odpowiedzialności za osiągnięte wyniki. Odnosząc to do sytuacji na świecie i poszczególnych krajach:
● Fala Czerwonej ZIEMI wskazała na nieuzdrowioną karmę narodów i wspólnot.
● Fala PSA – na fałszywe koalicyjne i układy.
● Fala NOCY – na skryte plany przywódców państw, szefów rządów, liderów.
● Natomiast funkcją Fali WOJOWNIKA jest uzmysłowienie narodom i społecznościom poziomu świadomości ich przywódców oraz kierunku, w jakim ich prowadzą.


SIEDEM Zagubionych Pokoleń

Dla przypomnienia:
Kiny 194-200. czyli dwa ostatnie kiny minionej Fali NOCY i pierwsze pięć kinów obecnej Fali WOJOWNIKA symbolizują Siedem Zagubionych Pokoleń lub inaczej Siedem Zablokowanych Świadomości.

► Chodzi tu o blokadę:

● uniwersalnej praworządności, którą wyparła nieuczciwość □ kin 12 Mag
● odpowiedzialności, którą zastąpiły uzależnienia □ 13 Orzeł
● inteligencji intuicyjnej, którą zagłuszyła zimna kalkulacja □ 1 Wojownik
● szacunku dla życia, który stłumiła zawiść □ 2 Ziemia P
● wyższej prawdy, którą zdławił fanatyzm □ 3 Zwierciadło
● siły odnowy, którą zablokowała stagnacja □ 4 Wicher
● uniwersalnej miłości, którą osłabił materializm □ 5 Słońce.
15.03.2022

AKBAL – Fala Niebieskiej NOCY
● Wgląd w siebie
● Śnienie na jawieOkres: 2 – 14.03.2022

Fala NOCY wprowadza do pola świadomości tematy i programy wiary, które przyjęliśmy pod naciskiem społeczno-kulturowym lub przez własne doświadczenia, takie jak namiętność, niechęć, normy wartościowania, subiektywne nastawienie. Tkwi w niej magiczna moc umożliwiająca dostęp do nieznanych dotąd potencjałów poprzez intuicję oraz pole snów i marzeń.

To stąd wychodzi impuls przebudzenia w dosłownym jak i metaforycznym znaczeniu. Teraz chodzi o nadanie tempa procesowi stawania się świadomym i uświadamiania innych. Na płaszczyźnie fizycznej może się to objawiać jako rozpaczliwa walka o przetrwanie, podsycanie lęków, wyolbrzymianie zagrożeń czy dopatrywanie się we wszystkim zła. To najbardziej osłabia siły witalne człowieka, paraliżuje myślenie, pogłębia zamęt, poczucie beznadziei. Dlatego należy zdystansować się do zewnętrznego obrazu świata i negatywnych prognoz przyszłości.

Kluczową tematyką w spektrum NOCY jest zgłębienie istoty paradoksów, celem – dotarcie do wrodzonych potencjałów, a problematyką – uleganie presji, powszechnej narracji i ciągłe rozpamiętywanie co by było gdyby. Z tego poziomu wypływa nasza błyskotliwość, jak również zwodnicza fantazja. Z jednej strony potrafimy mądrze mówić, inspirować ludzi, nieść pomoc, a z drugiej puszczać wodze żądzom, ulegać podszeptom ego, ranić bliskich, rościć sobie prawa do wszystkiego, niezależnie czy chodzi o dobra materialne, czy duchowe.
W ciągu 13 dni fali wszyscy będziemy doświadczać palety ambiwalentnych odczuć i nastrojów. Raz będzie zalewać nas wielka tęsknota za pokojem i niewyobrażalna potrzeba działania, innym razem możemy zatopić się w otchłani bezsensu lub popaść w mentalne odrętwienie. Dlatego osoby świadome toczących się procesów, będą miały pełne ręce roboty w tej fali. Poprzez swoją obecność, myślenie i oddziaływanie na innych będą stanowić przeciwwagę dla sił ciemności w otoczeniu. Muszą się bardzo pilnować, aby nie zwiódł ich „zwodniczy śpiew syreny”, barwne słowa, złudne gesty i plastikowe maski „wielkich” tego świata.

Mimo iż Fala NOCY jest silnie powiązana ze sferą duchowości, to przede wszystkim punktowana jest w niej praca w świecie fizycznym. Stąd trzeba zdystansować się do wszystkich tak zwanych wiedzących i dobrze nam życzących, którzy wiedzą lepiej od nas, czego brakuje nam do szczęścia. Na tym polu nieomylnym kompasem jest intuicja i mowa snów.


● Wiedz, że kiedy kłócisz się z rodziną, sąsiadami, kolegami w pracy – to w ten sposób kłócisz się także z sobą. Dostrzegasz tylko ich słabości i braki, patrzysz na stare blizny, osobiste straty i widzisz tylko to, czego ci odmówiono. – I tak projektujesz swój perfekcyjny dramat wewnętrzny, ponieważ twoje spojrzenie jest krótkowzroczne, a postrzeganie bardzo powierzchowne. Właśnie to zatrzymuje cię w przeszłości pełnej zgryzot i bólu. Odważ się z tym zmierzyć. TERAZ jest twój czas – masz optymalne warunki, by zawrzeć pokój z samym sobą i pogodzić się ludźmi – także tymi, którzy odeszli z tego świata. Powiedz im w myślach to, czego nie zdążyłeś powiedzieć im za życia.

● Nie zapomnij też, że Fala NOCY to przestrzeń śnienia ja jawie – wyśnienia nowej, lepszej rzeczywistości dla wszystkich. A skoro jesteś świadomym podróżnikiem w czasie i przestrzeni, zawsze i wszędzie pozostań sobą.


Medycyna NIETOPERZA

Nagualem Akbal jest NIETOPERZ, przynoszący ludziom medycynę orientacji na światło w ciemności. □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”.
13-dniowe spektrum NOCY

To, jak mocno jesteś wpleciony w ponury, zewnętrzny świat, pokażą ci twoje spostrzeżenia i doznania na przestrzeni 13 dni fali. Szczególną „skarbnicą wiedzy” będą dla ciebie dwa lub trzy dni z pieczęciami twojej rodziny solarnej. Niemniej ważnym nośnikiem informacji są trzy dni z portalami – 2 Ziarno P, 7 Księżyc P i 10 Człowiek P.

3.02.2022
Fala OC – Fala Białego PSA
● Istota związków ● Emocje ● LojalnośćOkres: 17 lutego – 1 marca 2021

Fala PSA to spektrum oczyszczania pola emocji i porządkowania związków partnerskich. Tu liczy się czystość zamiarów, wierność, lojalność, przyjaźń, a problematyką jest przeświadczenie o byciu czyjąś ofiarą, rozczulanie się nad sobą, uległość, dwulicowość, zdrada duchowa. W tej przestrzeni twoim nieomylnym drogowskazem jest instynkt. Dlatego zaufaj swojemu „psiemu instynktowi”, a już z dala wyczujesz każdy fałsz i nieszczerość.
Wszystko, co „przypadkowo” pojawi się na twojej drodze w tej fali, będzie powiązane z osobistym wzorcem przeznaczenia. Dlatego nie dziw się, jeżeli także u ciebie zostaną wykryte kipiące energie i wyrzucone na powierzchnię świadomości. Wiedz, że ciało emocjonalne kreśli twoją ziemską tożsamość i jest polem najintensywniejszych działań w sferze uzdrowienia.

Jeżeli ciągniesz za sobą wspomnienia lub rany, bazujące na niezałatwionych problemach emocjonalnych, będziesz konfrontowany z ludźmi, sytuacjami i myślami, których ładunek emocjonalny trawi twoje siły. Problemy emocjonalne rodzą się wtedy, gdy za bardzo zagmatwasz się w dramatyzm życia. Zatracając ostrość widzenia, nie zauważasz, że ze zdrowej odległości wcale nie są one tak wielkie, jak się ci wydają. Dlatego spójrz na siebie oczami domowników, partnera, kolegów z pracy, znajomych i przyjmij w pokorze wszystkie trudne lekcje, a potem uzdrów ich przyczynę w sobie.


Tematy do przepracowania

● EMOCJE. Przyjrzyj się sobie i odkryj, co wrze w twoim środku, nie daje ci spokoju, spędza sen z powiek. Zastanów się, jak często miewasz napady gwałtownych emocji, takich jak gniew, strach, żal, zazdrość, zwątpienie?

● Istota ZWIĄZKÓW. Co oznacza według ciebie związek z kochaną osobą – czy obopólną wymianę, uczciwy podział ról, czy też przymus na zasadzie „wolno – nie wolno”, „wypada – nie wypada”, czy też walkę o dominację? A może więzienie? – Wtedy najprawdopodobniej sądzisz, że druga osoba ogranicza ci wolność, związuje ręce, podcina skrzydła, rzuca kłody pod nogi? Nadszedł czas, aby się z tym zmierzyć i uzdrowić.

● LOJALNOŚĆ. Lojalność wyrasta z twoich intencji i uczciwości wobec siebie. Twoje myśli i czyny powinny pozostawać we współbrzmieniu z twoją wewnętrzną prawdą i odczuciami. Być uczciwym oznacza być godnym zaufania, prawym człowiekiem, gotowym do wypowiedzenia i usłyszenia każdej prawdy i niepozostawiania niezałatwionym niczego, co dotyczy zarówno jego, jak i innych.


Medycyna PSA

Nagualem OC jest PIES, przynoszący ludziom medycynę pojednania. □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”.
13-dniowe spektrum fali

● Ważnym nośnikiem informacji są tutaj dwa dni z portalami – 4 Wędrowiec P i 7 Wojownik P oraz dni z kinami twojej rodziny solarnej.
● W chwilach gdy zacznie ogarniać cię poczucie bezsilności i zwątpienia, reaguj natychmiast. Zrób 10 oddechów „usta–usta” – wdech ustami i wydech ustami. Ćwiczenie to ma moc najwyższej ochrony, dystansuje do dramatów życiowych, tonuje emocje, budzi radość życia, otwiera serce na miłość, oczyszcza płuca i skórę.


17.02.2022ÓSMY miesiąc SOKOŁA
● Próba sił7 lutego – 6 marca 2022

W ÓSMYM miesiącu rozpoczyna się scalanie wcześniejszych etapów działań i harmonizowanie toczących się procesów. Tu program roku Elektrycznego ZIARNA (2021/22) wstępuje w fazę urzeczywistnienia, ale nic nie jest z góry przesądzone. Powodzenie planu zależy od stopnia zaangażowania ludzi. Nigdy nie wiadomo, kto wybierze konflikt, a kto podejmie pokojowy dialog.

Teraz wszystko należy ponownie wziąć pod lupę celem wychwycenia potencjalnych ognisk zapalnych, np. w relacjach partnerskich, kręgach rodzinnych, ruchach społecznych, trendach światowych. To, co mętne, niejasne, zakłóca jasność widzenia, powinno być odesłane do poprawki.

ÓSMY odcinek roku można przyrównać do układania planetarnych puzzli lub straży pożarnej postawionej w stan najwyższego pogotowia. Trzeba więc uważać, bo siła sprawcza „8” działa jak miecz obosieczny, dlatego w jednej chwili można coś naprawić albo zniszczyć!
►Siłą nośną galaktycznego odcinka roku jest 4 Ahau, Żółte Samoistne Słońce (energia przewodnia czwartego zamku uświadomienia). Dlatego w tym miesiącu tak ważna jest świadomość celu i zdolność samostanowienia, natomiast kluczową problematyka jest bierność, tchórzliwość, chowanie głowy w piasek, zaślepienie.


7.02.2022„KONWÓJ WOLNOŚCI”


Tym razem potężny impuls wolności popłynął z Kanady. W styczniu kierowcy tirów rozpoczęli blokadę Ottawy na znak protestu przeciwko przymusowi szczepień (ale nie szczepieniom!), nakazowi noszenie maseczek w kabinach, zaostrzaniu restrykcji wobec niezaszczepionych, pogwałceniu Karty Praw i Wolności Człowieka oraz wszelkim decyzjom premiera Trudeau, które doprowadziły do bankructwa wiele rodzin. Blokadę zainicjował „gwiaździsty najezd” na stolicę z kilku prowincji i wspólny wiec pod budynkiem parlamentu 29 stycznia, przy mrozie minus 20 stopni.

Mimo iż w Kanadzie 90 procent kierowców tirów jest zaszczepiona, zaprotestowali oni w akcie solidarności z niezaszczepionymi kolegami i obywatelami. Do protestu przyłączyli się farmerzy, Indianie i większość Kanadyjczyków, przy czym 77 procent społeczeństwa przyjęła już dwie dawki. Ludzie w oddolnej inicjatywie uruchomili internetową zbiórkę pieniędzy na pokrycie kosztów paliwa, jedzenia, zakwaterowania protestujących i wsparcia dla ich rodzin. W ciągu kilku dni zgromadzono 10 mln dolarów. Protest poparł m.in. Elon Musk, który przelał na konto 40 tysięcy dolarów. Dzięki protestowi ludzie w końcu w końcu zobaczylii, jak wielu ich jest i jakimi kłamstwami karmią ich media. Stąd tak wielka euforia i nadzieja...

3 lutego burmistrz Ottawy wezwał firmy holownicze do usunięcia konwoju ze stolicy. W odpowiedzi usłyszał, że nie mogą tego zrobić z powodu kwarantanny covidowej. Także policja sympatyzuje z mieszkańcami.

W Europie, 12 lutego na znak solidarności mają ruszyć lokalne „Konwoje Wolności” na stolice krajów, a 14 lutego wspólny „Konwój Wolności” na Brukselę. Trudno przewidzieć, jaki będzie finał. Wiadomo, że służby spróbują je zatrzymać... Czy ludziom wystarczy odwagi i determinacji?... Bo jeśli nie teraz, to chyba już nigdy…


► Czwartek, 3.02, Ottawa - widok z drona: www.youtube.com/watch?v=La7qYga8ZQA/


.CABAN – Fala Czerwonej ZIEMI
● Siła nawigacji
● Czas zejść z obłoków na ziemięOkres: 4 – 16 lutego 2022

Fala Czerwonej ZIEMI otwiera przed nami przestrzeń współpracy i łączenia sił. Teraz liczy się duch jedności, poczucie więzi, oddolne działania dla dobra ogółu i współodpowiedzialność za to, co się wokół dzieje. Tym, co nas najbardziej osłabia i wspiera reżimowy System, jest pasywność, zbyt subiektywne podejście do spraw, nadinterpretacja informacji, wyciąganie pochopnych wniosków, izolowanie się od ludzi, ucieczka w światy ułudy. Nastał czas na zejście z obłoków na ziemię, zrzucenie woalu zapomnienia i dokonanie dogłębnej korekty w sferze swoich przekonań, motywacji i podejścia do obecnej problematyki życia.
► Mamy dwie możliwości:
□ albo wybierzemy ścieżkę wolności, życia w prawdzie i pokojowego współistnienia,
□ albo ścieżkę zniewolenia, lęku, przemocy, podziału na lepszych i gorszych.

Jeśli pójdziemy drogą życzliwości i współpracy, wprowadzimy do przyszłości harmonię. Jeśli podążymy drogą nienawiści, konfliktów, agresji, zakotwiczymy się w hologramie cierpienia i ponurych scenariuszy przyszłości.

Stąd tak ważne jest mocne uziemienie na gruncie teraźniejszości, znalezienie stałego punktu odniesienia i koncentracja na tym, co nas łączy. A tym, co nas dzieli, zajmiemy się po zwcięstwie, zasiadając do wspólnych rozmów.

Impulsy wychodzące z poziomu Fali ZIEMI będą nas naprowadzać na ludzi o podobnych zapatrywaniach i celu. W tym miejscu zastanów się, jak dalece polegasz na tym, co mówią powszechne autorytety, usłyszysz w mediach lub przeczytasz w internecie?

Bądźmy też świadomi, że gdy zaczynają pękać stare konstrukcje, zawsze pojawia się napięcie, nerwowość, zamęt. Dlatego zamiast lękać się tego, co może nadejść, przygotujmy się na to, co nadchodzi. Już teraz zacznijmy oczyszczać osobistą przestrzeń z lęku, traum, negatywnych emocji, przykrych wspomnień. Otwórzmy się na ludzi i RAZEM, ponad podziałami, upomnijmy się o naszą wolność i jednakowe prawa dla wszystkich. ► W styczniu taki impuls popłynął do świata z Kanady.
Medycyna ZAJĄCA

Nagualem Caban jest ZAJĄC, który przynosi ludziom medycynę ofiarności. □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”.


13-dniowe spektrum ZIEMI

Teraz duchowi nawigatorzy CABAN ustawiają przed tobą subtelne drogowskazy, abyś pomimo natłoku informacji, nie stracił orientacji w przestrzeni i rozwinął w sobie zdolność rozróżniania granicy między ułudą a prawdą.
PODZIĘKOWANIE

Wszystkim bratnim Duszom przesyłam serdeczne podziękowanie za bezinteresowne wspieranie mnie w pracy nad podtrzymywaniem wiedzy o prawach Czasu, w tym □ Mirosławie z Warszawy. ☼ Niech Dobro wróci do Was zwielokrotnione. ☼ In lak’ech.


4.02.2022Prawda jest PIĘKNA !!!

Nareszcie głos ROZSĄDKU wybrzmiał w TVP.


Link: fb.watch/aM5K2EYFsP/

25.01.2022


» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

« poprzednie 8   
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
   następne 8 »