Listy
Aktualności

    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
   następne 8 »

» wyświetl same pytania
CHICCHAN – Fala Czerwonego WĘŻA
● Siła życia i sztuka przetrwania
● LokalizmOkres fali: 18 – 30 maja 2023

W spektrum Chicchan/Czerwonego WĘŻA w centrum uwagi jest życie w całej rozpiętości blasków i cieni. Teraz wszystko jest informacją, zaś nieomylnym kompasem – ciało i instynkt. Obserwujmy więc znaki dawane nam przez ciało biologiczne, a stosunkowo szybko zaczniemy instynktownie wyczuwać zagrożenia i w porę im przeciwdziałać.

Na poziomie jednostki najbardziej szkodliwą „substancją” jest egocentryzm i zawiść, w polu grupowym – walką o dominację, w sferze społecznej – przyzwolenie na bezkarność i deptanie praw człowieka, w przestrzeni narodowej – iluzoryczna poprawność, na planie światowym – globalizacja, terror ideologiczny, system „pan-niewolnik”, sprzedajność rządów.
Dziś, nie ma dziedziny, która nie lekceważyłaby wartości życia. Człowiek jest traktowany jak bezimienna „maszyna”, zakodowana pod numerem PESEL. Dobra „maszyna” to ta, która nie myśli, nie stawia pytań, posłusznie wykonuje polecenia, jest wiecznie sprawna. Ludzie bezlitośnie odzierani są z resztek godności, poczucia tożsamości, wolności wyboru, prawa kreacji. W miejsce płci biologicznej wciska się wyimaginowaną płeć genderową, sankcjonuje zboczenia i dewiacje, o edukacji lepiej nie wspominać. Zdolność tworzenia tłumi się sztuczną inteligencją, pozbawioną uczuć i etyki. Już samo to pojęcie wskazuje na manipulację. Inteligencja jest tylko jedna – naturalna. Wszystko inne to sztuczny program, stworzony na czyjeś zlecenie w konkretnym celu; nie wiadomo jednak, kto nim faktycznie zarządza.

„Systemy świeckie i religijne zaszczepiają posłuszeństwo jako cnotę, by łatwiej podporządkować sobie obywateli i wyznawców. Jeśli ktoś godzi się na te ograniczenia, to sam siebie zubaża… Płynie stąd refleksja, że potrzeba wolności nie jest tak powszechna jak mogłoby się wydawać. Wolności pragną jednostki nieprzeciętne. Osoby ponadprzeciętne, a więc o wyrazistej indywidualności, nie dają się okiełznać poglądom i zwyczajom z tego tylko powodu, że wielu im ulega… Złamać zniewalającą siłę opinii większości społeczeństwa mogą jedynie zachowania ekscentryczne. Przeciętny człowiek nie jest zdolny do zrozumienia tego, że osoby wybitne – odstające od tzw. „szacownych obywateli” – nie zadawalają się banalną rzeczywistością codziennego dnia i buntują się przeciw pseudoprawdom, którymi żywi się ogół… Rozwój wewnętrzny człowieka wiąże się z buntem wobec obiegowych poglądów. Samodzielność ocen i działań to zjawisko wymagające odwagi” /Maria Szyszkowska.

Czas zacząć organizować się lokalnie, łączyć w małe grupy, pomagać sobie nawzajem i cieszyć się resztami wolności, jaka nam pozostała.

ZDROWE społeczeństwo to społeczeństwo ŚWIADOME.


Medycyna SALAMANDRY

Nagualem Chicchan jest SALAMANDRA, przynosząca ludziom medycynę wybaczenia i przemian. □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.
10 dni z portalami


W Fali WĘŻA dziesięć z jej trzynastu pozycji ma galaktyczne portale (kiny od 106 P do 115 P). W tych dniach na pole świadomości zbiorowej oddziałują potężne energie kosmiczne, naprowadzające ludzi na właściwe tory ewolucji. Dni z portalami będą akcentować te elementy, które powinieneś uzdrowić, aby pasowały do twojego doskonałego pierwowzoru i wzorca Całości. Wszystko, co jest zapisane w planie twojego uzdrowienia, teraz przeniknie cię aż do szpiku kości.
20.05.2023Co daje praca z Kalendarzem?


Odkrycie 13 miesięcy w źródłach zapomnianych kultur daje każdemu człowiekowi możliwość odnalezienia naturalnego rytmu życia i zharmonizowania się z rytmem Ziemi i Wszechświata. Pozwala też zrozumieć związki przyczynowe zdarzeń minionych, teraźniejszych i przyszłych i nieuchronność obecnych procesów naprawczych, jak również przewidzieć ich dalszy rozwój. Dzięki temu ludzie, łącząc siły, mogą świadomie wpływać na bieg wielu spraw. Mając tę wiedzę, nie trzeba się bać!

Obecnie mamy rok 4 MULUC-P/Czerwonego Samoistnego KSIĘŻYCA w portalu, który zaprosił całą społeczność ziemską na „bankiet konsekwencji”, aby zobligować ludzi do zatroszczenia się o swoją przyszłość, wyznaczenia wspólnego celu i planu działań, zanim zrobią to za nich „Władcy”. JEDENASTY miesiąc, w którym aktualnie jesteśmy, motywuje ludzi do usuwania blokad między sobą i tonowania poziomu emocji. Z kolei HARMONIA miesiąca odzwierciedla dominujący poziom uświadomienia społeczeństw, wskazuje, co zagraża wolności, bezpieczeństwu i życiu ludzkości oraz dlaczego ludzie są tak podatni na sugestie i manipulacje. Natomiast przyporządkowane do harmonii HEKSAGRAMY podpowiadają, na co zwracać szczególną uwagę, aby nie stracić orientacji w życiu.
10.05.2023
Eb – Fala Żółtego CZŁOWIEKA
● Czas bilansu


Okres: 5 – 17 maja 2023


Fala CZŁOWIEKA domknie 52-dniowe spektrum białego zamku porządkowania sceny życia i stabilizowania procesów. Tutaj bilansowane są wyniki zbiorowych działań ludzi w pierwszych trzech falach zamku Czasu, czyli Fali WĘDROWCA (kwestie wolności i ograniczeń), ŁĄCZNIKA (kwestie kontroli i zagrożeń dla życia) i WICHRU (kwestie relacji i degradacji społecznej).

"Teraz ważne jest, aby dokładnie przyglądać się sprawom i nie popadać w przesadny pesymizm, bo istnieje realna szansa wyjścia z trudnej sytuacji. Gdy w życiu zapanuje nieład, to każda najdrobniejsza zmiana będzie prowadzić ku lepszemu i może być tylko lepiej. Dlatego trzeba przygotować się na nadchodzące zmiany i wynikającą z nich dezintegrację i starać się zachować równowagę. Teraz nie można pozwolić sobie na niedbalstwo. Gdy stare struktury zaczynają się rozpadać, nie można zważać na konwenanse i powszechną narrację. Należy wystrzegać się pozy, brawury i pychy, w przeciwnym razie wszystko pójdzie na marne". /Za Pu R’Tsy Yang, I Cing, heks. 63 – „Spełnienie” i 64 – „Przed Spełnieniem.
8.05.2023Rachuba 13 księżyców
● Na czym polegała deformacja kalendarza?Rachuba 13 księżyców ma bardzo starą tradycję. Była używana jako prehistoryczna miara synchroniczności w dawnych Chinach i Polinezji. Majowie znali ją pod nazwą Tun Uc, co dosłownie znaczy „rachuba księżycowa”. Używały jej także ludy celtycko-germańskie, a w Islandii obowiązywała do XIX wieku. Obowiązujący obecnie nielogiczny kalendarz gregoriański został wprowadzony przez papieża Grzegorza XIII w 1582 roku. Około 1750 r. został on przyjęty przez społeczność Europy i Stanów Zjednoczonych i okazał się perfekcyjnym szablonem dla maksymy „czas to pieniądz”, wypierającej z życia wartości duchowe. Kalendarz gregoriański przedstawia podział przestrzeni, ale nie czasu, który opiera się na 13, liczbie ruchu i przemian. Pokazuje jedynie, kiedy wypadają urodziny naszych bliskich i przyjaciół, do kiedy trzeba zapłacić świadczenia, kiedy otrzymamy pensję lub emeryturę i nic więcej. Są to w gruncie rzeczy osobiste informacje wewnątrz jednego powszechnie wykorzystywanego wzorca.

W latach 30. XX w. Liga Narodów podjęła pierwsze próby reformy 12-miesięcznego kalendarza. Jednak w 1956 r. ONZ ostatecznie zniweczyła jej wysiłki, odsuwając kwestie reformy kalendarza na nieokreśloną przyszłość. Od tego czasu żaden z przedstawicieli nauki nie podważył nielogiczności kalendarza gregoriańskiego. Dziś jest on mocnym fundamentem globalizacji, na którym Watykan, państwa G-7, instytucje bankowe i struktury podatkowe na całym świecie załatwiają swoje interesy. Reszta służy temu, by zamącić ludziom w głowach.

Warto dodać, że podział na 12 miesięcy, oparty na roku solarnym, wywodzi się z Babilonii. Liczba 12 była symbolem męskiej hegemonii skupionej wokół kultu Słońca; eliminowała kobiety powiązane z liczbą 13 i cyklami Księżyca. Z Babilonu podział dwunastkowy przeniknął do Egiptu, Grecji, Indii, Chin, a potem cesarstwa rzymskiego. Królowi Tarkwiniuszowi Staremu przypisuje się zasługi rozwinięcia kalendarza, z którego powstał później kalendarz gregoriański.

Aby wymazać pamięć o harmonizującej sile 13, w średniowieczu Kościół zaczął ją wiązać z czarami i diabłem. Gdy Europejczycy dotarli do Nowego Świata, musieli stawić czoła duchowym tradycjom i matematycznej wiedzy rdzennych ludów wokół liczby 13. Ludy te nie miały żadnej możliwości nawiązania dialogu z kapłaństwem chrześcijańskim i jego fanatycznymi żołnierzami; były bestialskie mordowane, a ich święte księgi palone. Największe ludobójstwo w historii ludzkości dokonało się na terenach dzisiejszej Mezoameryki, pochłonęło blisko 30 milionów istnień ludzkich…

Ale wiedza o 13 księżycach przebudziła się na nowo. Przełom wyznaczyła Harmoniczna Konwergencja z 16/17 sierpnia 1987 r., kiedy tysiące ludzi z całego świata zebrały się o świcie w świętych miejscach, by powitać narodziny Słońca Nowej Epoki i powrót 13 księżyców. Stąd wyszedł impuls dla Światowego Ruchu Pokoju na rzecz Zmiany Kalendarza. Pierwsze szlaki wiodły przez Meksyk, Chile, Brazylię, RPA, Egipt, Rosję, Indie, Hong Kong, Japonię i Hawaje…
7.05.2023JEDENASTY miesiąc WĘŻA
● Czas porządków i przygotowań
● Przeformatowanie myślenia2 – 29 maja 2023

Jedenasty, SPEKTRALNY, miesią to czas rozładowywania napięć, usuwania starych programów i przełamywania schematycznego myślenia.► Siłą nośną spektralnego miesiąca jest 11 Muluc/Czerwony Spektralny KSIĘŻYC na Fali WICHRU, bezpośrednio związany z prawem przyczyny i skutku; wniósł on do przestrzeni międzyludzkiej (=Fala Wichru) siłę oczyszczania, moc przełamywania blokad i przywracania naturalnej cyrkulacji energii między ludźmi (=11 Księżyc). Nie trudno się domyśleć, że teraz nadrzędną tematyką będzie zabezpieczanie się na przyszłość i przeciwdziałanie narzucanej nam ukrainizacji. Nie chodzi tu podsycanie niechęci do obywateli Ukrainy, ale o nasze własne dobro, zdrowie, bezpieczeństwo, godność i prawa. Problem w tym, że Ukraińcy nie chcą się asymilować, a jedynie przystosowują się do polskich warunków, biorą to, co daje im nasz rząd i stają się coraz bardziej roszczeniowi, nie mówiąc o nadużyciach.

► Jedenasty miesiąc ujawni to, co skrywa się pod grubą warstwą „emocjonalnego kurzu”. To, co twórcze, zacznie świecić naturalnym blaskiem. To, co nas przerazi lub rozjątrzy, będzie znakiem, że jest coś, czego dotąd nie zrozumieliśmy. A jeśli coś zaakcentuje się wyjątkowo mocno, będzie to kopia informacji, którą zlekceważyliśmy jako jednostka, grupa i społeczność. W takiej sytuacji trzeba będzie zrobić krok do tyłu, przywołać wcześniejsze zdarzenia i podjąć działania naprawcze. W przeciwnym razie napięcie będzie rosło, obciążało nas wszystkich i w końcu dojdzie do gwałtownych wyładowań, zamętu, niepokojów społecznych.

Wskazówki na 28 dni

»Może nasilić się wrażenie, że nic nie jest na swoim miejscu. W takich chwilach nie wolno popadać w przesadny pesymizm, lecz trzeba dokładnie przyjrzeć się sprawom i podjąć konkretne działania. Teraz każda najdrobniejsza zmiana będzie prowadzić ku lepszemu. Trzeba zacząć organizować się lokalnie, łączyć się w grupy, wymieniać spostrzeżenia i zawczasu zabezpieczać się na to, co się zbliża. Trzeba zachować nadzwyczajną czujność i ostrożność, tak jakbyśmy szli po kruchym lodzie. Jeżeli pozwolimy sobie na beztroskę, to szybciej niż myślimy, zapanuje chaos i wszystko pójdzie na marne. Będzie nam niezmiernie trudno otrząsnąć się i pozbierać.« /Za I Cing, heks. 64 i 63.Fala WICHRU /CAUAC
● Stosunki międzyludzkie
● Syndrom cierpiętnikaOkres: 22 kwietnia – 4 maja 2023

Fala Niebieskiego WICHRU /dosłownie Niebieskiej BURZY, to spektrum transformacji, przemian i uzdrawiania stosunków międzyludzkich, ale też, szczególnie w naszym kraju, przestrzeń dezinformacji, ciągłego straszenia wojną i utrwalania syndromu cierpiętnika. Impulsy wychodzące z tego poziomu wcześniej czy później doprowadzą do silnych turbulencji i wyładowań w sferze relacji między ludźmi, aby skłonić ludzi do szukania dróg wyjścia z impasu.
● W krajach unijnych – Francji, Niemczech, Czechach, Słowacji, Włoszech i innych, tak już się stało. Setki tysięcy ludzi tydzień w tydzień wychodziły na ulice, by protestować przeciwko chorej polityce unijnej, klimatyzmowi, wciskaniu insektów do spożycia, pogarszającej się sytuacji życiowej, jak również przeciw wojnie na wschodzie Europy i dozbrajaniu w nieskończoność kraju spoza Unii. Tamtejsze społeczności szybko przejrzały na oczy… Ludzie pytali: jak to możliwe, że do w kraju, w którym toczy się wojna, bez obaw przyjeżdżają zagraniczni przywódcy na rozmowy?...

● A u nas? Ludzie siedzą jak trusie. Jedynie górnicy i rolnicy odważyli się zaprotestować, ale społeczeństwo nie stanęło za nimi murem. W Warszawie, 1 maja, odbędzie się manifestacja przeciwko wojnie i ukrainizacji Polski. To ostatni moment, aby powiedzieć politykom dość. W przeciwnym razie już w lipcu możemy stracić suwerenność i stać się prowincją tych, których teraz dozbrajamy, rozbrajając własną armię.


Medycyna SKUNKSA

Nagualem Cauac jest SKUNKS, przynoszący medycynę odcinania się od starych rzeczy. □ W indiańskiej tradycji słowo „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą współbrzmienia ze wszystkim”.13-dniowe spektrum

CAUAC stawia wszystko pod znakiem zapytania, wprowadza przejściowy zamęt, aby zmusić ludzi do reakcji i sięgania po nowe narzędzia i niekonwencjonalne rozwiązania, umożliwiające przełamanie impasu...

.Dzień Planety Ziemi


W Dniu Planety Ziemi 22.04.2023, w Dniu Ziemi warto przypomnieć początki obchodów poświęconych Ziemi. Wielu nie wie, że José Argüelles był jednym z inicjatorów świętowania Dnia Planety Ziemi. Poprzez swoją pracę i działaniami starał się, aby planeta Ziemia dostała swój dzień w kalendarzu.

W 1969 roku José Argüelles zapoczątkował obchody Dnia Ziemi, organizując Festiwal Całej Ziemi (Whole Earth Festiwal) na Uniwersytecie Kalifornijskim. Zlecił on swoim studentom zaprojektowanie festiwalu, który jest równie ważny dla każdego mieszkańca planety. Dzięki tej akcji i organizacji festiwalu, wyzwolił on świadomość planetarną u studentów, kierując ich ku wyższym wartościom i szacunku dla wszystkiego, co ma życie. Święto całej Ziemi zrealizowano poprzez sztukę i kreatywność. Festiwal ten był prekursorem obchodów i upamiętnienia Dnia Planety Ziemi i odbywa się co roku.

Wizja Argüellesa trwa dalej. José Argüelles rozszyfrował wiedzę o kalendarzach Majów i ich matematyce, odkrył klucz do Tzolkin, przypomniał o historii Kosmicznej i Galaktycznej, Proroctwie Pakala Votana. On też zsynchronizował 13-księżycową rachubę z 260-dniowym Tzolkin i przekazał wiele cennych informacji ważnych dla nowych procesów ewolucyjnych.

José Argüelles poświęcił całe życie otwieraniu nowych ewolucyjnych dróg świadomości, pokojowi planetarnemu, rozwojowi jedności świadomości, manifestacji Nowej Ziemi. Poświęcił je na przekazywanie wiedzy Galaktycznych Majów i powrót do naturalnego czasu, naturalnych cykli i szacunku dla Matki Ziemi.
José Argüelles odszedł od nas w 2011 roku, był niestrudzonym orędownikiem kultury pokoju i wspólnej świadomości ludzkości, wspólnoty planetarnej, współzałożycielem P.A.N (Planetary Arts Network),
współtwórcą Prawa Czasu, prezesem Instytutu Badań Galaktycznych oraz projektu Noosfera II, którego celem jest promowanie idei integralności Ziemi jako dzieła sztuki. Sieć Sztuk Planetarnych jest częścią ruchu dla przywrócenia kalendarza 13 księżyców/28 dni i ponownego śledzenia naturalnych częstotliwości czasu.

Zastanówmy się, co musimy zmienić w sobie, aby żyć w harmonii z Matką Ziemią? Wszystkie zmiany zaczynają się od zmiany świadomości. Teraz znajdujemy się w nowym promieniu galaktycznym i teraz spływają na nas potężne wiązki energii. Zharmonizujmy się z nowym powiewem ewolucji i bądźmy zmianą, którą chcemy zobaczyć w Lak'ech! W każdym i we wszystkim!

● W tym roku kinem Dnia Planety Ziemi był 1 CAUAC, pierwszy dzień Fali Wichru - to bardzo dobry znak!
22.04.20238 BEN, dzień ewokacji zwierzęcia siły
/niedziela, 16.04.2023…W solarno-galaktycznym kalendarzu 13 księżyców dzień z kinem 8 BEN/Czerwonego Galaktycznego WĘDROWCA jest dniem przywołania ducha zwierzęcia siły, aby prosić go o duchowe prowadzenie, ochronę, uzdrowienie. W wielu indiańskich tradycjach plemiennych nadal istnieje przekonanie, że ludzie i zwierzęta są bratnimi duszami. Dla szamanów zwierzęta są posłańcami świata duchowego.

Człowiek i zwierzę od początku byli ze sobą ściśle powiązani, byli jak bracia i siostry, pomagali sobie wzajemnie i żyli zgodnie z prawem dawania i brania. Człowiek uczył się od zwierząt, obserwował je, naśladował, próbował rozumieć ich siłę duchową i żyć z nimi w harmonii. Tak rozwinęły się różne klany, które strzegły określonej siły zwierzęcej, komunikowały się z duchem zwierząt i przywoływały go, gdy potrzebowały pomocy. Dlatego jeśli ktoś był chory albo miał poczucie utraty sił witalnych, to szaman rozpoczynał ceremonię wezwania ducha zwierzęcia, którego siła miała przywrócić człowiekowi zdrowie i dobrą kondycję.

Podobne świadectwa znaleźć można w wielu pierwotnych kulturach świata, także w europejskich. Jednak wraz z rozwojem, kultury te zaczęły odsuwać się od Natury, wynosić się ponad zwierzęta, wyzyskiwać je, trzebić bezlitośnie, zaburzając równowagę w duszy obu tych światów. Późniejsze religie ostatecznie przypisały zwierzęta diabłu i wyparły prastarą wiedzę z powszechnej świadomości. Ale niektóre szczepy nadal jej strzegły i dzięki nim dziś możemy się uczyć jej na nowo.

Zwierzęta są naszymi nieomylnymi przewodnikami i towarzyszami. Dziś, tak jak dawniej, pomagają nam się rozwijać, przekraczać granice siebie samych, poznawać krainę duszy, rozpoznawać istniejącą w nas siłę i używać jej do odnajdowania równowagi, aktywowania samouzdrawiania i nawiązywania połączenie ze wszystkim, co jest. Ale musimy okazać im szacunek, przywołać je do siebie, poprosić o duchowe prowadzenie, radę i pomoc.

W dniu 8 BEN masz dogodną możliwość nawiązania kontaktu ze swoim zwierzęcym przewodnikiem, choć możesz robić to zawsze, kiedy jesteś w potrzebie, a potem spokojnie czekać (czasami do kilku dni). Zwierzę może ci się przyśnić albo niespodziewanie przyjść na myśl, kiedy będziesz pochłonięty pracą. Możesz też pociągnąć kartę (tylko jedną !), a następnie przeczytać przesłanie w książce „Siła Zwierząt” lub innej.

● Jeśli nie masz kart, możesz wylosować swojego zwierzęcego przewodnika pod podanym dalej linkiem, zjeżdżając suwakiem w dół do kart. Tekst jest w języku niemieckim. Jeśli go nie znasz, zwierzę rozpoznasz po obrazku. Możesz też skorzystać z translatora online. LINK: www.shantila.de/orakel.html


● Książka J.Ruland Siła Zwierząt jest jeszcze dostępna w Sklepie "Kormoran", zob. www.sklepkormoran.pl/huna-szamanizm-c-190_225.html

» wyświetl same pytania

Twoje pytanie...
Imię i nazwisko:
E-mail:
Temat: *
Treść pytania: *
 

    
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34
   następne 8 »