Listy
Medycyna KOBRY...

Fala Białego ZWIERCIADŁA
okres 15 – 27.02.2024Fala ZWIERCIADŁA/Etznab wprowadziła nas w przestrzeń prowadzącą do źródeł uniwersalnej PRAWDY i zdolności obiektywnego rozróżniania. Tutaj liczy się inteligencja intelektualna, autentyczność, odwaga do demaskowania zakłamania, a problematyką jest zaklinanie rzeczywistości, dwulicowość, prymitywizm intelektualny. Człowiek inteligentny intelektualnie to człowiek myślący samodzielnie. Impulsy wysyłane z poziomu ETZNAB będą kształtować siłę woli ludzi dzięki wyzwaniom rzucanym prze los.

„Kto zbyt daleko odszedł od właściwej drogi, zatraca się w świecie fałszywych oczekiwań i na koniec spotyka go klęska. Jednak po okresie upadku zawsze pojawia się możliwość powrotu na właściwą drogę. Nie będzie to łatwe. Nawrócenie wymaga przyznania się do błędów i przełknięcia gorzkiej pigułki nieprzyjemnej prawdy. Trzeba bardzo uważać, aby nie dać się zwieźć fałszywej krainie złudzeń”. /Za h. 24, „Punkt zwrotny”.
Od 18 lutego Fala ZWIERCIADŁA biegnie w środkowej kolumnie Tzolkin (litera „C” obok kinu). Zawężając symbolikę do naszej przestrzeni, kiny te odzwierciedlą stan konstrukcji nośnej Polski i „kręgosłup moralny” Polaków. Odnosi się to do każdego kraju i narodu. Pierwsze 10 dni z kinami „C” to czas przenikania informacji z wyższych poziomów świadomości do świata ludzi. Wyznaczają one przełomowy moment w życiu całej społeczności i pojedynczego człowieka. Teraz zarówno naród jak i każda jednostka ma szansę dokonać radykalnego zwrotu w sposobie myślenia, postępowania i kompleksowego podejścia do ogólnokrajowej problematyki życia. Następne 10 dni z kinami „C” w Fali Małpy pokaże, jak ludzie przyjęli informacje, co z nimi zrobili i jaki jest dominujący poziom intelektualny społeczeństwa, posłów, członków rządu, innych decydentów...


Medycyna KOBRY

Nagualem Etznab jest KOBRA, przynosząca ludziom medycynę samooczyszczenia.13-dniowe spektrum fali

Poziom ETZNAB odpowiada za zaawansowaną dojrzałość sytuacji – porównywalnie do okresu późnej starości, kiedy dobiega końca czas nauki i trzeba zaakceptować prawdę. Wielu ludziom jest trudno się z tym pogodzić, zwłaszcza gdy wciąż dysponują siłą, mocną pozycją, bogactwem, władzą. Próbują trzymać się tego kurczowo, ale powoli wszystko zaczyna wysuwać się im z rąk.


15.02.2024