Listy
Wiara to za mało...

IMIX – Fala Czerwonego SMOKA
● Zwrot ku sobieOkres: 21.10 – 3.11.2023

Fala Czerwonego SMOKA zapoczątkowała nowy 260-dniowy obieg galaktyczny. Na spirali ewolucji ludzkiej świadomości weszliśmy na następny krąg, ale jednocześnie poprzeczka wymagań została podwyższona. Proces ewolucji ma to do siebie, że na nikogo nie czeka, lecz postępuje naprzód i to człowiek musi dołożyć starań, by nadążyć, w przeciwnym razie zostanie daleko w tyle i będzie mu coraz trudniej odnaleźć się w życiu.

Dlatego co 260 dni, wraz z pojawieniem się Fali SMOKA, badany jest aktualny stan fizycznych podstaw życia. Ponownie wracamy do pracy nad doskonaleniem cech osobowości i niwelowania osobistych cieni i słabości. Znów mierzymy się z tematyką samozaufania, prawdziwej tożsamości, stanu zdrowia, jakości odżywiania, nawyków, sposobu bycia itd. To, co jest ważne dla naszego duchowego wzrastania, będzie powracać do nas dotąd, aż rozpoznamy, co chce nam powiedzieć dane doświadczenie. Jest bez znaczenia, czy uchwycimy coś na drodze cielesnej, mentalnej, emocjonalnej, czy fizycznej.Przestrzeń OSOBISTA

Fala SMOKA wniosła do przestrzeni dynamiczne bodźce inicjujące nowy etap pracy nad sobą. W tym spektrum liczy się UFNOŚĆ w duchowe prowadzenie, kreatywność, otwartość na nowe przestrzenie i zdrowy styl życia, a drogowskazem jest instynkt. Dlatego w ciągu 13 dni będziesz na nowo mierzyć się z tematyką ufności i zwątpienia, współczucia i oschłości, bezpieczeństwa finansowego i roszczeń, jak również kwestią samolubstwa, kompleksów, uzależnień, wygodnictwa i oglądania się na innych.

W życiu nic nie dzieje się bez przyczyny. Każdy dzień jest dla każdego z nas diagnozą osobistą. Potencjalne zaburzenia na drodze indywidualnego rezonansu z energią dnia wywołuje jedynie negatywne nastawienie do spraw. Dobre lub złe samopoczucie czy huśtawki nastrojów są znakiem-informacją, czy twoja świadomość jest w rezonansie, czy w dysonansie z energią dnia. Dlatego miej dużo cierpliwości do siebie. Dzięki odrobinie dobrej woli, możesz przebudzić w sobie potężną prasiłę, która na przestrzeni dziejów została w nas stłumiona, ale wciąż jest obecna, tylko że w stanie uśpienia. Odważ się ją przebudzić, zaufaj swojemu instynktowi i zrób pierwszy krok ku nowej jakości życia w prawdzie. Mądrość IMIX mówi: „Jesteś tym, co jesz i czym karmisz swoje myśli”.
Przestrzeń ZBIOROWA

Tutaj jest o wiele trudniej podołać wyzwaniom IMIX, ponieważ poczucie więzi, jedności, świadomości celu zostało wyparte z pola świadomości zbiorowej i na plan pierwszy wysunęły się priorytety materialistyczne. Jest oczywiste, że ci, którzy dzierżą berło władzy wraz ze środowiskami zdominowanymi przez ideologię „mieć więcej niż inni”, będą zaklinać rzeczywistość i odwracać ludzką uwagę tematami zastępczymi. Aby Zło mogło triumfować, wystarczy, że dobrzy ludzie nie będą nic robić. A kiedy „Zło” stanie się sędzią we własnej sprawie i poczuje się całkowicie bezkarne, zrzuci maski z twarzy. Wtedy staniemy się świadkami istnego szaleństwa i psychopatycznej nieobliczalności w dążeniu do rządzenia wszystkimi i wszystkim. Największym chichotem historii jest to, że zwykli, bezdusznie wykorzystywani ludzie, kiedy nadchodzą wybory - posłusznie biegną do urn i bezrefleksyjnie oddają głos na starych ciemiężycieli…


Co daje WIARA w nastanie lepszego świata?

NIC! – jeśli ludzie stoją bezczynnie, gapią się, łudzą i oglądają na innych! Jak zatem miałby zmienić się świat na lepsze? Niektórzy wierzą, że zrobi to Bóg, inni że Kosmici albo jakaś inna siła sprawcza? Nic z tego! Wielkie zmiany zaczynają się zawsze od jednostek, ale muszą dołączyć do nich inni, a z czasem masy ludzi… I nie chodzi tu o wychodzenie na ulicę, bo to nic nie da, ale o trzymanie się razem, mówienie jednym głosem w obronie praw człowieka, zdrowia i wolności. Dlatego powiedz: KTO według ciebie może zmienić ten świat?... I jaki widzisz w tym swój udział?...

● Falę SMOKA domyka 13 Ben/Czerwony Kosmiczny Wędrowiec, który przypomina, że wolność zawsze idzie w parze z ufnością i odwagą... Weźmy to sobie do serca...

23.10.2023