Listy
Rok Białego Wiodącego MAGA...

TRZECI miesiąc JELENIA
● Ponowna gra na emocjach


Okres od 20.09. do 17.10.2023


Trzeci ELEKTRYCZNY miesiąc jest najbardziej ruchliwym i emocjonalnym odcinkiem roku – czasem mobilizacji wszystkich sił obecnych na scenie, ale też czasem podejmowania oddolnych prób celem pobudzenia mas do działań i szukania instrumentów niezbędnych do realizacji zadań w roku 5 Maga.

W TRZECIM miesiącu wszystko ukierunkowane jest na przemiany, stąd wiele może nas zaskoczyć, ale jeszcze więcej zelektryzować. Teraz intensyfikują się tematy, które wyłoniły się w DRUGIM, biegunowym miesiącu roku. Te najbardziej niebezpieczne to □ traktat WHO, □ relacje polsko-ukraińskie, □ patrole obcego wojska do pilnowania porządku na ulicach miast, □ usuwanie bankomatów celem zmuszenia ludzi do płatności kartą.
Siła nośna miesiąca

Energią nośną miesiąca jest 9 Oc, Biały Solarny PIES na Fali Białego WIATRU. □ Fala Wiatru wspiera otwartość w wyrażaniu poglądów i własnego zdania. □ Biały PIES zwraca uwagę na relacje partnerskie i fałszywą przyjaźń, □ ton 9 obliguje do podjęcia decyzji co dalej?…


21.09.2023