Listy
8 Ben...

8 BEN, dzień ewokacji zwierzęcia siły
/niedziela, 16.04.2023…W solarno-galaktycznym kalendarzu 13 księżyców dzień z kinem 8 BEN/Czerwonego Galaktycznego WĘDROWCA jest dniem przywołania ducha zwierzęcia siły, aby prosić go o duchowe prowadzenie, ochronę, uzdrowienie. W wielu indiańskich tradycjach plemiennych nadal istnieje przekonanie, że ludzie i zwierzęta są bratnimi duszami. Dla szamanów zwierzęta są posłańcami świata duchowego.

Człowiek i zwierzę od początku byli ze sobą ściśle powiązani, byli jak bracia i siostry, pomagali sobie wzajemnie i żyli zgodnie z prawem dawania i brania. Człowiek uczył się od zwierząt, obserwował je, naśladował, próbował rozumieć ich siłę duchową i żyć z nimi w harmonii. Tak rozwinęły się różne klany, które strzegły określonej siły zwierzęcej, komunikowały się z duchem zwierząt i przywoływały go, gdy potrzebowały pomocy. Dlatego jeśli ktoś był chory albo miał poczucie utraty sił witalnych, to szaman rozpoczynał ceremonię wezwania ducha zwierzęcia, którego siła miała przywrócić człowiekowi zdrowie i dobrą kondycję.

Podobne świadectwa znaleźć można w wielu pierwotnych kulturach świata, także w europejskich. Jednak wraz z rozwojem, kultury te zaczęły odsuwać się od Natury, wynosić się ponad zwierzęta, wyzyskiwać je, trzebić bezlitośnie, zaburzając równowagę w duszy obu tych światów. Późniejsze religie ostatecznie przypisały zwierzęta diabłu i wyparły prastarą wiedzę z powszechnej świadomości. Ale niektóre szczepy nadal jej strzegły i dzięki nim dziś możemy się uczyć jej na nowo.

Zwierzęta są naszymi nieomylnymi przewodnikami i towarzyszami. Dziś, tak jak dawniej, pomagają nam się rozwijać, przekraczać granice siebie samych, poznawać krainę duszy, rozpoznawać istniejącą w nas siłę i używać jej do odnajdowania równowagi, aktywowania samouzdrawiania i nawiązywania połączenie ze wszystkim, co jest. Ale musimy okazać im szacunek, przywołać je do siebie, poprosić o duchowe prowadzenie, radę i pomoc.

W dniu 8 BEN masz dogodną możliwość nawiązania kontaktu ze swoim zwierzęcym przewodnikiem, choć możesz robić to zawsze, kiedy jesteś w potrzebie, a potem spokojnie czekać (czasami do kilku dni). Zwierzę może ci się przyśnić albo niespodziewanie przyjść na myśl, kiedy będziesz pochłonięty pracą. Możesz też pociągnąć kartę (tylko jedną !), a następnie przeczytać przesłanie w książce „Siła Zwierząt” lub innej.

● Jeśli nie masz kart, możesz wylosować swojego zwierzęcego przewodnika pod podanym dalej linkiem, zjeżdżając suwakiem w dół do kart. Tekst jest w języku niemieckim. Jeśli go nie znasz, zwierzę rozpoznasz po obrazku. Możesz też skorzystać z translatora online. LINK: www.shantila.de/orakel.html


● Książka J.Ruland Siła Zwierząt jest jeszcze dostępna w Sklepie "Kormoran", zob. www.sklepkormoran.pl/huna-szamanizm-c-190_225.html