Listy
Medycyna Jaguara...

IX – Fala MAGA
● Prawość wyrasta z ciebie
● Czy jesteś godny zaufania?14 – 26 września 2021

Fala MAGA/Fala IX wprowadza nas w spektrum uniwersalnej sprawiedliwości i magii serca, która wyraża się poprzez prawość, lojalność, odpowiedzialność oraz moc dokonań wypływającą z wiedzy serca. Wiedza serca to mądrość natchniona boskim Duchem, a nie intelektualno-encyklopedyczna wiedza w naszym zachodnim rozumowaniu. Natomist lojalność wyrasta z osobistych intencji i uczciwości wobec siebie. Być uczciwym oznacza być godnym zaufania. Dlatego największą pułapką w Fali MAGA są żądze, pokusy, matactwa, pogoń za zyskiem, karierowiczostwo, nepotyzm.
„Świat potrzebuje ludzi, którzy chcą rozwiązywać problemy. Inicjatywa musi wyjść od jednostek, grup, mieszkańców gmin, miast, regionów, krajów. Jeśli wystarczająco dużo ludzi włączy się w ruch pozytywnych przemian, to indywidualiści pracujący w aparatach władzy – w rzeczywistości więźniowie biurokracji, będą zmuszeni do zreformowania systemu od wewnątrz… Bez reform zapanuje chaos, który z czasem doprowadzi do całkowitego załamania. (…) Zanim to nastąpi, wiele jeszcze będziemy musieli wycierpieć. W tej chwili jest to najprostszy sposób na przebudzenia spirytualnej świadomości. Dlatego nie dajmy się zdeprymować obecnemu stanowi świata. Promienie nowego słońca już teraz prześwietlają ciemność. Wielkie prawdy już znajdują rezonans w ludzkich umysłach i sercach. Aby je zrozumieć i dogłębnie pojąć, trzeba zacząć nimi żyć. Każda jednostka musi się przebudzić od wewnątrz, aby uwolnić się od zewnętrznych przymusów. Dziś celem i zadaniem zastępów oświeconych dusz – propagatorów nowej świadomości – jest wspieranie ludzi w tym procesie”. /Za E.J.Michael Quinn of the Sun.


Prawość wypływa z ciebie

Zgodnie z prawem cykliczności, wszystko, co wyłoni się w ciągu 13 dni Fali MAGA, będzie odzwierciedleniem tematyki przywołanej w roku 2019/20 - pierwszym roku 13-letniego cyklu Białego Maga, oraz ważną wskazówką, nad czym powinniśmy się pilnie pochylić, aby problemy przestały się nawarstwiać.

„Patrząc wstecz widzimy, że szybkie wkraczanie postępu we wszystkie aspekty życia powodowało coraz większe oddalanie się ludzi od synchronicznego pierwowzoru… Dynamika postępu cywilizacyjnego okazała się dynamiką asynchronizacji umysłu ludzkiego. Powstały stan afazji prowadził do chęci dominacji, ale nie do poczucia satysfakcji. Ten zgubny trend trzeba zatrzymać, choć walka o ludzkie umysły będzie trudna i bezwzględna”. /Fragment z Co przyniesie rok 2019/20?

● A teraz spójrz w lustro i powiedz, czy twoje myśli i czyny pozostają we współbrzmieniu z twoją wewnętrzną prawdą i odczuciami. – Prawość wypływa z ciebie. Jej oznaką jest twoja gotowość do przyjrzenia się własnym cieniom, wola usłyszenia każdej prawdy, która dotyczy ciebie i innych, oraz odwaga do podjęcia działań naprawczych.


Medycyna JAGUARA

Nagualem Ix (czyt. iisz) jest JAGUAR, przynoszący ludziom medycynę praworządności. □ Pojęcie „medycyna” oznacza „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”.
13-dniowe spektrum MAGA

Zanim kogoś skrytykujesz lub coś zanegujesz albo poprzesz, najpierw „przepuść to, co chcesz powiedzieć, przez trzy sita Sokratesa:
● pierwsze: czy to, co chcesz powiedzieć, na pewno jest prawdą?
● drugie: czy to, co chcesz powiedzieć, jest dobre?
● trzecie: czy to, co chcesz powiedzieć, jest konieczne?
Jeśli na wszystkie trzy pytania odpowiedź brzmi NIE – nie obciążaj siebie i innych tymi informacjami”.

14.09.2021