Listy
Medycyna Krokodyla…

Fala IMIX – Fala SMOKA
● Nowy początek – stare wyzwaniaOkres: 1 – 13 września 2021

Fala Czerwonego SMOKA przy każdym powrocie wprowadza do życia dużą dynamikę i silne bodźce inicjujące nowy etap działań. W tym spektrum liczy się UFNOŚĆ, kreatywność, otwartość na nowe przestrzenie, a drogowskazem jest instynkt.► Do przemyślenia

● Zacytowany fragment pochodzi z opracowania Co przyniesie rok 2014-2015?”.

...„Wszystko, co ludzkie, nie jest obce świadomości IMIX, także poczucie bezpieczeństwa, podziału dóbr, spraw finansowych. IMIX będzie wspierał ruchy oddolne i inicjatywy społeczne, które zechcą przeciwstawić się wszelkim dysproporcjom. Wiele środowisk i elit zdominowanych przez ego-świadomość („mieć więcej niż inni”) poczuje się zagrożonych. Będą próbować zaklinać rzeczywistość, odwracać ludzką uwagę tematami zastępczymi, a jeśli to nie pomoże, nie zawahają się sięgnąć po bardziej drastyczne środki...
...Kiedy Zło stanie się sędzią we własnej sprawie i poczuje się całkowicie bezkarne, zrzuci z twarzy maski. Na czoło wysuną się priorytety materialistyczne oraz chęć rządzenia wszystkimi i wszystkim. Staniemy się świadkami swoistego szaleństwa, bezpardonowej walki na słowa, nieobliczalności, agresji. Ale nie musi tak być… Ważne aby nie ulec tej psychozie, nie popaść w zniechęcenie, nie zatopić się w poczuciu bezsensu, niemocy, beznadziei. Dlatego tak istotna jest nasza ufność, wiara, jedność… Ufność nie oznacza ślepego, bezmyślnego działania lub biernego oczekiwania na rzeczy, które miałyby spaść z nieba, lecz wyjście naprzeciw wszystkiemu, co się zamanifestuje w życiu”.

Aby Zło mogło triumfować,
wystarczy, że dobrzy ludzie nie będą nic robić.

Medycyna KROKODYLA

Nagualem Imix jest KROKODYL, przynoszący ludziom medycynę ufności. □ Pojęcie „medycyna” oznacza tu „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”


Indywidualna praca z energią fali

„Jeśli będziesz mało elastyczny, utkniesz w martwym punkcie. Dlatego dmuchaj na zimne. W tym tkwi tajemnica twojej siły. Nie zdradzaj swoich planów, nie chwal się osiągnięciami, bo wzbudzisz zawiść. Nie broń też straconych pozycji, bo wywołasz konflikt i doprowadzisz do niepotrzebnej konfrontacji i napięć. Szukaj poparcia dla swoich przedsięwzięć u ludzi o podobnych poglądach i łącz z nimi siły. Wytrwałość w przedsięwzięciach materialnej natury przyniesie ci sukcesy materialne i duchowe”. /M.Piasecka, I Cing, heks. interakcji 2 – „Otwartość.
Wydarzenia Fali SMOKA:

● 3 września (kin 3 Noc)
odbyła się pierwsza Konferencja Prasowa Stowarzyszenia Prawników – Głos Wolności.

● 11 września (kin 11 Małpa)
w Poznaniu odbędzie się Marsz Wolności pod hasłem Cała Polska Zjednoczona.
PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękuję za bezinteresowne Dary Serca □ Jolancie z Cieszyna □ Mirosławie z Warszawy □ Agnieszce ze Świdnika. ☼ Niech Dobro powróci do Was zwielokrotnione. ☼


7.09.2021