Listy
Szczerość, lojalność...

Lamat – Fala Żółtej GWIAZDY
● Rozpad starego
● Trzymanie się RAZEMOkres: 19 – 31 sierpnia 2021

Fala GWIAZDY odzwierciedla najwyższą instancję kontrolną, przed którą nie uchowa się żadem szczegół. Przy każdym powrocie przywołuje do pola świadomości ten moment w dziejach ludzkości, kiedy przebiegłość i pycha, zatriumfowały nad ludzkimi uczuciami, burząc naturalny ład i pierwotną harmonię w przyrodzie. Pierwotna harmonia nie jest abstrakcją, lecz żywą, namacalną rzeczywistością. Warunkiem ucieleśnienia tak pojmowanej harmonii jest zjednoczenie wszystkich potencjałów ludzkich myśli, uczuć i doświadczeń, a nie samo dążenie do harmonijnego życia. Bądźmy więc świadomi, że teraz każdy nasz krok jest badany pod kątem wewnętrznej równowagi, samodyscypliny, taktu, dyplomacji, stopnia harmonizacji z otoczeniem.
Nadszedł czas, że ludzie muszą przejąć odpowiedzialność za obecny stan świata, swoje zdrowie, życie i przyszłość. To ostatni moment, by przeciwstawić się podstępnej grze egzekutorów ducha zniewolenia i zdemaskować obietnice złudnego dobrobytu w zamian za wyrzeczenie się prawdziwej tożsamości, wolności słowa i prawa do samostanowienia o sobie.

Historia wielokrotnie pokazała, że wolność odbierano nam zawsze etapami, podstępnie, za cenę zdrady. Teraz dzieje się dokładnie tak samo. Dlatego nie dajmy się obedrzeć z resztek godności i wolności. Mimo iż tego nie widać, ludzi świadomych i odważnych jest bardzo wielu. Niestety, słudzy globalnego korpo-porządku utrudniają im dostęp do mediów i blokują konta w internecie. Chodzi o to, aby trzymać społeczeńswo w strachu i niewiedzy.
● Czy wiecie, że w lipcu i sierpniu br. na świecie odbyło się 120 wielkich protestów (w tym w Katowicach) przeciw łamaniu prawa do wolności słowa, fałszowaniu nauki, masowym eksperymentom szczepionkowym, segregacji ludzi, zamykaniu ust lekarzom, niszczeniu przedsiębiorców...

Dysharmonia to jedna z trudniejszych lekcji do przepracowania w tej fali. Dlatego jeśli chcemy zsynchronizować się z transformującą energią Fali LAMAT musimy zaakceptować obecność harmonii i dysharmonii w naszej codzienności. To da nam sposobność skutecznej modyfikacji dysharmonijnych czynników i przemiany rzeczywistości.


Medycyna ZAJĄCA

Duchowym pomocnikiem LAMAT jest ZAJĄC, przynoszący ludziom medycynę odnowy energii życiowej. □ Pojęcie „medycyna” oznacza tu „wszystko, co pomaga ci iść drogą piękna i współbrzmienia ze wszystkim”.Indywidualna droga harmonizacji z Lamat

► WSKAZÓWKI na starcie Fali Gwiazdy

»Teraz liczy się twoje poczucie jedności i gotowość do współpracy. Warto, abyś przyłączył się do grupy, której cele są ci bliskie, jak również jednoczył wokół siebie osoby o podobnych poglądach. Okazuj szacunek tym, których poważasz. Otwarcie dawaj dowody przywiązania do osób, które cenisz, dochowując wierności własnym zasadom i ideom. Przebywanie wśród niewłaściwych osób przyniesie ci niepotrzebne szkody. Podstawą wszelkich związków – ich treścią i esencją, jest szczerość, lojalność, empatia. Wiedz, że puste deklaracje, czcze słowa, złudne oczekiwania są jak puste naczynie. Dlatego zerwij kontakty z ludźmi zawistnymi i dwulicowymi. Nie lękaj się samotności, bo siłą wewnętrznej prawdy przyciągniesz do siebie życzliwe ci osoby.« /Heksagram startowy 8 – „Trzymanie się Razem”, za I Cing, M. Piasecka i Pu R’Tsy Yang.


► INTERAKCJE i momenty przełomowe w fali

»Jeśli chcesz osiągnąć cel, sięgaj do mądrości mędrców, pielęgnuj świętości, bądź pokorny wobec mądrości losu. Dokształcaj się, wyraź klarowniee priorytety i zmierzaj do celu krok po kroku. Dziel się wiedzą, ale się nie wywyższaj. Obdarz ludzi życzliwością i zrozumieniem, a wiele na tym zyskasz. Tylko ludzie o wysokich wartościach moralnych, sumienni, bezinteresowni są w stanie zapanować nad nieprawością i budować dobro. Do niektórych osób zachowaj dystans, bo bywają ludzie gotowi wejść drugiemu na głowę. Tym, co gubi człowieka i niweczy jego plany, jest zawiść, małostkowość, nieszczerość.« /Heksagram interakcji 14 – „Powodzenie”


► Ukryty MOTYW wyzwań

»Uważaj na prowokacje, ćwicz wytrwałość, trzymaj nerwy na wodzy. Nie podejmuj pochopnych działań, a toczącym się sprawom pozwól iść „na jałowym biegu”. Nawet jeśli spotęgują się trudności, nie próbuj ich na siłę przezwyciężyć. Otwarta walka z niegodziwcami nie da pozytywnych rezultatów. Zachowaj kamienny spokój, przeczekaj zagrożenie. Jeśli pozostaniesz wyciszony, zauważysz, że sprawy ulegają poprawie bez twojej interwencji. To, co należałoby zrobić, to zakończyć kontakty z ludźmi o wątpliwej reputacji. Bądź elastyczny i nie działaj na oślep. Poczekaj na właściwą porę.« /Heksagram przyczynowy 23 – „Rozpad starego”.


PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękuję za bezinteresowne Dary Serca □ Jolancie z Cieszyna □ Monice z Gdańska. ☼ Niech Dobro powróci do Was zwielokrotnione. ☼
20.08.2021