Listy
Historia sukcesu lub krachu…

DWUNASTY miesiąc ZAJĄCA
● Czas otworzyć oczy
● Ostatnia runda o WOLNOŚĆ30 maja – 26 czerwca 2021

Krystaliczny odcinek roku dopinguje do wymiany spostrzeżeń i dokonania ostatnich ulepszeń tuż przed metą. Tu ziarna oddzielają się od plew i widzimy, czego dokonaliśmy jako społeczność w ciągu roku. W tym okresie nie ma już miejsca na spekulacje, domysły, ułudy, naginanie faktów. Los jest nieprzekupny, niczego nie popuści. Dwunasty miesiąc to swego rodzaju „zdjęcie rentgenowskie” roku – umożliwia wgląd w części składowe.

W liczbie 12 zakodowana jest mistyczna prawda, wypływająca z polaryzacji. Dlatego nie należy wdawać się w jałowe polemiki, lecz uwzględniając bieguny przeciwieństw, rozpoznać ograniczające nas zasady i martwe prawa. Warto przyjrzeć się z bliska wcześniejszym etapom roku, wziąć pod lupę stany zapalne, potknięcia i konflikty, przeanalizować każde za i przeciw i podjąć działania naprawcze. To pozwoli nam rozszerzyć horyzonty poznania i pozyskać mocne argumenty do dyskusji.
ENERGIA nośna miesiąca

Kinem miesiąca jest Niebieska Spektralna RĘKA /11 Manik, symbolizująca „wewnętrznego” lekarza” i uzdrowiciela. Dlatego teraz liczy się wiedza, uzdrowienie i czyn sam w sobie. Za tym symbolem skrywają się energie, których istotą jest kompleksowe uzdrawianie, demaskowanie fanatyzmu i manipulacji oraz zamykanie starych spraw (○ zob. krzyż powiązań 11 Ręki). Sfera kompleksowego uzdrawiania począwszy od zakresów czysto medycznych, przez codzienne ludzkie bolączki, a skończywszy na ekonomii, jest teraz tematem numer jeden.

● Dlatego wspierajmy niezależnych lekarzy i naukowców, którzy opowiadają się po stronie rzetelnej nauki i dobra pacjentów. Za to są oni represjonowani przez reżimowy System, szykanowani, nękani ciągłymi przesłuchaniami w Naczelnej Izbie Lekarskiej. Podobna sytuacja jest w całej Unii. W Niemczech jest już pierwsza ofiara represji - 26 maja br. samobójstwo popełnił doktor Jens Bengen, którego reżim pozbawił prawa do wykonania zawodu za działanie dla dobra pacjentów, a nie koncernów farmaceutycznych.

● Warto dodać, że 12 czerwca br. (kin 11 Słońce /Fala Psa) w Warszawie odbędzie się pokojowy marsz o Wolność, Zdrowie i Prawdę – ponad podziałami. Lekarze zapraszają każdego i liczą na masowe wsparcie społeczeństwa. To ostatni moment na upomnienie się o naszą wolność i zdrowie młodych pokoleń.

Data publikacji: 1.06.2020