Fala MAGA

2016.09.25KIN 20 - Żółte Rezonansowe Słońce

Moje czakramy otwieraj± się na boskie ¦wiatło. Dzi¶ spojrzę z góry na wszystkie sprzeczno¶ci i odkryję, gdzie tkwi±ogniska zapalne. Dzi¶ wyprowadzę moje emocje z dramatów, spojrzę na problemy oczami przeciwnika, wyjdę z zakłamania i ¶wiadomie naprawię własne błędy, zaczynaj±c od partnerstwa. Dzi¶ zmuszę swoje ego do pokory i okazywania szacunku innym.